ინსტიტუტის შესახებ

1340

პუბლიკაცია

418

კონფერენცია

310

პროექტი/გრანტი

23

ინტელექტ. საკუთრება

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის მისია, დღიდან დაარსებისა (1956 წელი), არის მეცნიერების განვითარებაზე ზრუნვა და სხვადასხვა დარგისთვის აქტუალური საკითხების შესწავლა-დამუშავება, რომელთა კვლევაც უაღრესად მნიშვნელოვანია როგორც მეცნიერული, ისე პრაქტიკული თვალსაზრისით. ინსტიტუტის მიზანია სამეცნიერო კვლევების გაღრმავება და ხარისხის ამაღლება; ინსტიტუტში ახალგაზრდების მოზიდვა და მათ განვითარებაზე ზრუნვა; კვლევის შედეგების ფართოდ გავრცელება და დანერგვა სხვადასხვა დარგებში. ამჟამად ინსტიტუტში სამეცნიერო კვლევები მიმდინარეობს ტრადიციული სამი ძირითადი მიმართულებით: მართვის თეორია, მართვის სისტემები და მოწყობილობები, მათ შორის მართვის პროცესები ენერგეტიკულ სისტემებში, და ინფორმატიკა.

დღეისათვის ინსტიტუტში ხორციელდება „სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობის პროგრამით (პროგრამული კოდი 32 05 04)“ გათვალისწინებული 2021-2023 წლების სამეცნიერო კვლევების პროგრამა: „მართვის თეორია, ტექნიკური სისტემებისა და მოწყობილობების იდენტიფიკაცია, ოპტიმიზაცია და აგება, ინტელექტუალური პროცესების მოდელირება“, რომელიც მოიცავს ექვს პროექტს: მართვის არაწრფივი სისტემების იდენტიფიკაცია და მოდელირება, რთული ფიზიკური და ეკონომიკური სისტემების მათემატიკური მოდელირებისა და ოპტიმიზაციის ამოცანათა კვლევა; ინფორმაციის გარდაქმნის მოწყობილობების და სისტემების დამუშავება თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით; აგროსამრეწველო კომპლექსის საწარმოებისათვის ენერგოდამზოგი თბოსიცივით მომარაგების მოწყობილობათა შექმნა და გამოკვლევა თბური ტუმბოს დანადგარებისა და მეორეული ენერგორესურსების გამოყენებით; დიალოგური სისტემების ქართულენოვანი ინტერფეისი; სამკურნალო დიაგნოსტიკური მხარდამჭერი სისტემის შექმნა იშვიათი დაავადებების დიაგნოსტირებისა და მკურნალობის ამოცანის გადასაწყვეტად; ელექტროენერგეტიკისა და ენერგოდანადგარების ზოგიერთი პრობლემის გამოკვლევა.

სტრუქტურული ერთეულები

1. მინდია სალუქვაძის სახელობის სისტემების იდენტიფიკაციისა და ოპტიმალური მართვის განყოფილება
2. ინფორმაციის გარდაქმნის პრობლემების განყოფილება
3. მართვის პროცესებისა და მოწყობილობების განყოფილება
4. ენობრივი მოდელირების განყოფილება
5. ვლადიმერ ჭავჭანიძის სახელობის მანქანური ინტელექტის პრობლემების განყოფილება
6. ვახტანგ გომელაურის სახელობის ენერგოსისტემის სტრუქტურისა და ენერგოდანადგარების ოპტიმიზაციის განყოფილება

სამეცნიერო დანადგარები

აპარატის დასახელება ტექნიკური მახასიათებლები გამოშვების წელი ექსპლუატაციაში მიღების წელი დანადგარის დანიშნულება გამოყენების მიზანი ტექნიკური მდგომარეობა
ოსცილოგრაფი С1-101 , სსრკ. ერთარხიანი, სიხშირის დიაპაზონი- 0-5 მჰც, ამპლიტუდა - 0.01-300ვ, მოხმარებული სიმძლავრე -8ვტ, წონა-1,5კგ, გაბარიტები-( 280 х 156 х 69 ) მმ. 1989 1990 ელექტორნული გაზომვები სამეცნიერო აქტიური გამოყენება - მუშა მდგომარეობა
ვოლტმეტრი B7-34A მუდმივი დენის ძაბვის გაზომვის დიაპაზონი 1მვ-1კვ, გაზომვის ზღვრები -0,1ვ/1ვ/10ვ/100ვ/1000ვ, მუდმივი დენის წინაღობის გაზომვის დიაპაზონი - 100ო/1კო/10კო/100კო/1მო/10მო, გაბარიტები 480 X 100 X 410, მასა 13კგ. 1988 1988 ელექტრონული გაზომვები სამეცნიერო აქტიური გამოყენება - მუშა მდგომარეობა
ოსცილოგრაფი СК-111. სსრკ. გატარების ზოლი0-100მგ ჰერცი, აწევის დრო - არაუმეტეს 3,5 ნწმ, გადახრის კოეფიციენტი -5-10 მილივოლტი/დანაყოფზე, განშლადობის კოეფიციენტი -5-50მილი წამი/დანაყოფზე, ეკრანის ზომები -100მმX120მმ, მოხმარებული სიმძლავრე 300ვტ, მასა 50კგ. 1985 1985 ელექტორნული გაზომვები სამეცნიერო აქტიური გამოყენება - მუშა მდგომარეობა
ჩარხი სახარატო ხრახნსაჭრელი 1Е61МТ, ულიანოვსკის მანქანათმშენებლობის ქარხანა/სსრკ. უნივერსალური ჩარხი, მაღალი სიზუსტის, ხრახნსაჭრელი, სიზუსტის კლასი B, სიჩქარის 23 რეჟიმი, ბრუნთა რიცხვი 1335 ბრუნვა წუთში, სიმძლავრე 4,5კვტ. 1967 1967 დიდი დიამეტრის და მცირე სიგრძის დეტალების დამზადება სამეცნიერო აქტიური გამოყენება - მუშა მდგომარეობაში
ჩარხი სახარატო ხრახნსაჭრელი 16БО5А, კიროვის ჩარხმშენებელი ქარხანა/ სსრკ. განსაკუთრებით მაღალი სიზუსტის სახარატო ჩარხი გამოიყენება მეტრული, მოდულური და დიუმიანი ხრახნების მოსაჭრელად, 1985 1985 В კლასის სიზუსტის ოპერაციების შესრულება სამეცნიერო აქტიური გამოყენება - მუშა მდგომარეობაში
ჩარხი სახარატო ხრახნსაჭრელი 1К62, /ჩარხმშენებელი ქარხანა "წითელი პროლეტარი" / სსრკ. უნივერსალური ჩარხი, გამოიყენება ხუთი ტიპის ხრახნების მოსაჭრელად, სიზუსტის კლასი H, 23 სიჩქარის რეჟიმი დიპაზონში 12,5-2000 ბრუნი წამში, ელექტროძრავის სიმძლავრე 10კვტ, გაბარიტები 3200X1166X1324, მასა 3035 კგ. 1960 1962 მაღალი სიზუსტის ოპერაციების შესრულება სამეცნიერო აქტიური გამოყენება - მუშა მდგომარეობა
თერმოგრაფიული კამერა TIS 60+/აშშ/ FLUKE CORPORATION ტეპერატურის გაზომვის დიაპაზონი -20 +400 გრადუსი ცელსიუსით, მგრძნობიარობა 2%, F მინ 46 სმ, წონა 0,72 კგ 2019 2021 ტემპერატურული სპექტრის გაზომვა. სამეცნიერო აქტიური გამოყენება - მუშა მდგომარეობა
თერმოსტატი WTHC-1000/ჩინეთი/ZHENGZHOU WOLLEN INSTRUMENT EQUIPMENT CO ltd/ ტემპერატურის დიაპაზონი 5დან 100 გრადუსამდე ცელსიუსით, კამერის ზომა 15 ლიტრი, დგუში 0-15 ლ/წთ, სიმძლავრე 1050 ვტ, წონა 14 კგ. 2019 2021 სითხის საჭირო ტემპერატურის მიღება და ცირკულაციის დროს მისი შენარჩუნება. სამეცნიერო აქტიური გამოყენება - მუშა მდგომარეობა
დისცილატორი YAZD 510 20/ ნიგერია /TECHMEL & TECHMEL INC/ მწარმოებლობა 5ლ/სთ, სიმძლავრე 4,5კვტ, წონა 7 კგ. 2020 2021 გამოხდილი წყლის მიღება ექსპერიმენტალური დანადგარებისათვის სამეცნიერო აქტიური გამოყენება - მუშა მდგომარეობა
ვოლტმეტრი DM 3068/ჩინეთი/RIGOL TECHNOLOGIES/ ორმაგი დისპლეი, შინაგანი მეხსიერება, USB device, USB host, მონაცემთა ავტომატური დამუშავება. წონა 3,2 კგ. 2018 2020 ელექტრული გაზომვები სამეცნიერო აქტიური გამოყენება - მუშა მდგომარეობა
ვოლტმეტრი DM 3058/CHINA/RIGOL TECHNOLOGIES/ ორმაგი დისპლეი, შინაგანი მეხსიერება, USB device, USB host, მონაცემთა ავტომატური დამუშავება. წონა 2,5 კგ. 2018 2020 ელექტრონული გაზომვები სამეცნიერო აქტიური გამოყენება - მუშა მდგომარეობა
დისტილატორი AE-4/რუსეთი/LIVAM/ მწარმოებლობა 4ლ/სთ, სიმძლავრე 3 კვტ, წონა 6.4 კგ. 2018 2019 გამოხდილი წყალის მიღება ექსპერიმენტალური დანადგარებისათვის სამეცნიერო აქტიური გამოყენება - მუშა მდგომარეობა
მიქსერი MM-1000/ლატვია/BIOSAN/ ბრუნვითი მოძრაობა 40-1000 ბრ/წთ, სითხის მოცულობა 20ლ, სითხის სიბლანტე 1000-10000მპა.წმ, წონა 2,4კგ. 2018 2019 ექსპერიმენტულ სარევიან აპარატებში სითხის არევისათვის სამეცნიერო აქტიური გამოყენება - მუშა მდგომარეობა
მულტიმეტრი UT-804/ჩინეთი/ UNI-TREND TECHNOLOGY/ თხევადკრისტალური დისპლეი, მონაცემთა ჩაწერის საშუალება, USB-device, წონა 3,4კგ 2016 2016 ელექტრული გაზომვები სამეცნიერო აქტიური გამოყენება - მუშა მდგომარეობა
მულტიმეტრი UT-804/ჩინეთი/ UNI-TREND TECHNOLOGY/ თხევად კრისტალური დისპლეი, მონაცემთა ჩაწერის საშუალება, USB-device, წონა 3,4კგ 2016 2016 ელექტრონული გაზომვები სამეცნიერო აქტიური გამოყენება - მუშა მდგომარეობა
მულტიმეტრი UT-804/ჩინეთი/ UNI-TREND TECHNOLOGY/ თხევად კრისტალური დისპლეი, მონაცემთა ჩაწერის საშუალება, USB-device, წონა 3,4კგ 2016 2016 ელექტრონული გაზომვები სამეცნიერო აქტიური გამოყენება - მუშა მდგომარეობა
გენერატორი MATRIX MFG 8216 A/ბრენდი MATRIX/ჩინეთი " გაზომვის სიხშირული დიაპაზონი 0.3...3მჰც; ამპლიტუდა ≥20Vpp @ 50Ω ; შესასვლელი წინააღმდეგობა 1MΩ; გამოსავალი წინააღმდეგობა: 50Ω; სინუსოიდალური ფორმის აღწერა ≤1% @ 300მჰც...200კჰც; წონა: 2.2kg " 2016 2016 ელექტრული გაზომვები სამეცნიერო მუშა მდგომარეობა
გენერატორი MATRIX MFG 8255 A/ბრენდი MATRIX/ჩინეთი "წარმოებულია MATRIX; გაზომვის სიხშირული დიაპაზონი 0.5...5მჰც; ამპლიტუდა ≥20Vpp @ 50Ω ; შესასვლელი წინააღმდეგობა 1MΩ; გამოსავალი წინააღმდეგობა: 50Ω; სინუსოიდალური ფორმის აღწერა ≤1% @ 300მჰც...200კჰც; წონა: 2.2kg; გაბარიტები 91X257X291მმ. " 2016 2016 ელექტრონული გაზომვები სამეცნიერო აქტიური გამოყენება - მუშა მდგომარეობა
პროექტორი View Sonic PJD8353S/View Sonic/ჩინეთი "გარჩევადობა 1024 x 768; სიკაშკაშე(ლუმენი) 3,000 ANSI; სინათლის წყარო (ვატი 240;დინამიური კონტრასტი 15,000:1; ჰორიზონტალური სიხშირე 31–100კჰც; ვერტიკალური სიხშირე 24–120Hz; ფიზიკური ზომა სადგარის გარეშე (მმ) 357 x 231 x 367; " 2015 2015 საპრეზენტაციო სადემონსტრაციო სამეცნიერო აქტიური გამოყენება - მუშა მდგომარეობა
ოსცილოგრაფი SDS 8202/OWEN/ჩინეთი გამტარობა: 200 MHz მაქს. არხების რაოდენობა: 2 ფერადი TFT 800×600, დიაგონალი 20 სმ,USB მოწყობილობა, USB ჰოსტი, ზომები: 340×155×70 მმ, წონა 1.82 კგ. 2016 2016 ელექტრული გაზომვები სამეცნიერო მუშა მდგომარეობა
ოსცილოგრაფი SDS 8202/OWEN/ჩინეთი გამტარობა: 200 MHz მაქს. არხების რაოდენობა: 2 ფერადი TFT 800×600, დიაგონალი 20 სმUSB მოწყობილობა, USB ჰოსტი, ზომები: 340×155×70 მმ, წონა 1.82 კგ. 2016 2016 ელექტრული გაზომვები სამეცნიერო მუშა მდგომარეობა
ოსცილოგრაფი SDS 8202/OWEN/ჩინეთი გამტარობა: 200 MHz მაქს. არხების რაოდენობა: 2 ფერადი TFT 800×600, დიაგონალი 20 სმUSB მოწყობილობა, USB ჰოსტი, ზომები: 340×155×70 მმ, წონა 1.82 კგ. 2018 2018 ელექტრული გაზომვები სამეცნიერო მუშა მდგომარეობა
ციფრული ოსცილოგრაფი OWON SDS7072E/OWEN/ჩინეთი მაქსიმალური სიხშირე 70 MHz ,არხების რაოდენობა 2 ,მგრძნობელობა 2 mV/div ~ 10 V/div Coef. მეხსიერების სიღრმე 1M ეკრანი 20 სმ ინტერფეისები USB ჰოსტი, 2017 2017 ელექტრული გაზომვები სამეცნიერო მუშა მდგომარეობა
ციფრული ოსცილოგრაფი OWON SDS7072E/OWEN/ჩინეთი მაქსიმალური სიხშირე 70 MHz ,არხების რაოდენობა 2 ,მგრძნობელობა 2 mV/div ~ 10 V/div Coef. მეხსიერების სიღრმე 1M ეკრანი 20 სმ ინტერფეისები USB ჰოსტი, 2017 2017 ელექტრული გაზომვები სამეცნიერო მუშა მდგომარეობა

სამეცნიერო ნაგებობები

სამეცნიერო საგრანტო პროექტები

პროექტის ნომერი/შიფრი პროექტის დასახელება კონკურსის დასახელება დამფინანსებელი ორგანიზაცია საგრანტო ბიუჯეტი დაწყების/დასრულების თარიღები ხელმძღვანელი ძირითადი პერსონალი
FR-19-3034 ვერტიკალური მილის გარე ზედაპირზე ჩამომდინარე წყლის აფსკში თბოგაცემაზე ხელოვნური ხორკლიანობის გავლენის ექსპერიმენტული გამოკვლევაფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსიშოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 240000 GEL09.03. 2020-09.03. 2023 თენგიზ მაგრაქველიძე ტ. კობერიძე; გ. გიგინეიშვილი; ხ. ლომიძე; ა. მიქაშავიძე
FR-21-3509ქართულ-ინგლისური გრამატიკული ლექსიკონის კომპაილერიფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსი 2021შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 180000 GEL2022-2025ანა ჩუტკერაშვილი ლიანა ლორთქიფანიძე, ნინო ჯავაშვილი, ლიანა სამსონაძე, გიორგი ჩიკოიძე, ნინო ამირეზაშვილი
AR/84/4-105-14ქართულ სიტყვათა ქსელის კომპაილერი – GeWordNetგამოყენებითი კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსი 2014შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 240000 GEL2015-2017ლ. ლორთქიფანიძეამირეზაშვილი ნინო, გეგეჭკორი მერი, სამსონაძე ლიანა, ჩიკოიძე გიორგი, ჩუტკერაშვილი ანა, ჯავაშვილი ნინო
FR/463/4-105/12ქართული ენის კორპუსის სრული (მორფოლოგიური, სინტაქსური, სემანტიკური) ანოტირების სისტემაფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსი 2012შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 148680 GEL2013 – 2016გ. ჩიკოიძე ლორთქიფანიძე ლიანა, ამირეზაშვილი ნინო, დოკვაძე ელისაბედი, სამსონაძე ლიანა, ჩუტკერაშვილი ანა, ჯავაშვილი ნინო, მარგველანი ლამარა, გეგეჭკორი მერი
№104ენის სწავლების კომპიუტერული მხარდაჭერა (მორფოლოგიური დონე)საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შიდასაინსტიტუტო სამეცნიერო გრანტების კონკურსისსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი9000 GEL06.05 2011 – 31.12.2011ლ. ლორთქიფანიძე ამირეზაშვილი ნინო, სამსონაძე ლიანა, ჯავაშვილი ნინო
FR/463/4-105/13ავტომატური განმარტებით-კომბინატორული ლექსიკონი როგორც ქართული ენის მოდელირების საფუძველიფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსი 2009შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 150 000 GEL2009-2011გ. ჩიკოიძეამირეზაშვილი ნინო, დოკვაძე ელისაბედი, ლორთქიფანიძე ლიანა, მარგველანი ლამარა, სამსონაძე ლიანა, ჯავაშვილი ნინო
FR/463/4-105/14ქართული ენის კომპიუტერული სუფლიორი უნარდაქვეითებულ პირთათვისფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსი 2009შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 150 000 GEL2009-2011ლ. ლორთქიფანიძე სამსონაძე ლიანა, ნოზაძე ლელა, ამირეზაშვილი ნინო, დოკვაძე ელისაბედი, მარგველანი ლამარა, ჩიკოიძე გიორგი, ჯავაშვილი ნინო
N 6.8.04წარმომშობი გრამატიკის მორფოლოგიური დონის ქსელური წარმოდგენა და კომპიუტერული რეალიზაციასაქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის საგრანტო კონკურსი საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია 7500 GEL2004-2005გ. ჩიკოიძე ლორთქიფანიძე ლიანა, მარგველანი ლამარა, ჯავაშვილი ნინო
GNSF/ST08/3-392რთული დინამიკური სისტემების იდენტიფიკაცია, მართვა და მოდელირება ფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსიშოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი119000 GEL2009-2011ბესარიონ შანშიაშვილიმინდია სალუქვაძე, გივი ბოლქვაძე, ილჰელმ მაისურაძე
Nr 04-77-7067რთული ბიოსამედიცინო ობიექტების მდგომარეობის ავტომატური გამოცნობის მეთოდები და ალგორითმებიბელგიის კანონმდებლობით ორგანიზებული საერთაშორისო არაკომერციული ასოციაცია ყოფილი საბჭოთა კავშირის თანამეგობრობის მეცნიერებთან თანამშრომლობის მხარდასაჭერადINTAS9000 Euro01.03.2005-01.03.2007მანანა ხაჩიძე ვადიმ რაძიევსკი, ნორა ჯალიაბოვა
GNSF/ST08/7-482 ტურბულენტურ ნაკადში თბოგაცემის ინტენსიფიკაციისა და თბოგადამცემი აპარატების ოპტიმიზაციის პრობლემების გამოკვლევაფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსიშოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი148000 ლარი01.01. 2009-01.01. 2012 თენგიზ მაგრაქველიძენ.ბანცაძე; ხ.ლომიძე; ჯ.რუსიშვილი; ნ.ლეკვეიშვილი
ვერტიკალურ თბოგამცემ ზედაპირზე ჩამომდინარე აფსკის თბოგაცემის ინტენსიურობაზე ხელოვნური ხაოიანობის გავლენის გამოკვლევასამეცნიერო-თეორიული და გამოყენებითი პროექტების შიდასაინსტიტუტო კონკურსისაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი9250 ლარი01.01. 2011-31.12 2011 თენგიზ მაგრაქველიძე ნ.ბანცაძე; ხ.ლომიძე; ა.მიქაშავიძე
7.1.02ელექტროენერგიაზე საქართველოს მოთხოვნილების ადგილობრივი ენერგორესურსებით დაკმაყოფილების შესაძლებლობისა და ოპტიმალურობის დონეების დადგენასაქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის გრანტისაქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია6384 ლარი01.01. 2002-31.12 2003 თენგიზ მაგრაქველიძე ნ.ლეკვეიშვილი, ხ.ლომიძე

კონტაქტი

ტელ: 231 98 70 / 599 51 21 28

ვებ გვერდი: https://msi.gtu.ge/

ელ.ფოსტა: martsistem@gmail.com

მისამართი: საქართველო, თბილისი, მინდელის ქ.10, 0186

თანამშრომლები

მანველ კლოიანი

აკადემიური დოქტორი / მეცნიერ თანამშრომელი

დალი სიხარულიძე

აკადემიური დოქტორი / მეცნიერ თანამშრომელი

დუდუხანა ცინცაძე

აკადემიური დოქტორი / მეცნიერ თანამშრომელი

ბესარიონ შანშიაშვილი

მეცნიერებათა დოქტორი / მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

ნინო ჯავაშვილი

აკადემიური დოქტორი / მეცნიერ თანამშრომელი

ქეთევან კუთხაშვილი

აკადემიური დოქტორი / მეცნიერ თანამშრომელი

ლიანა ლორთქიფანიძე

აკადემიური დოქტორი / მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

ნოდარ გძელიშვილი

მეცნიერებათა დოქტორი / მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

მანანა ჯანიკაშვილი

მეცნიერებათა დოქტორი / მეცნიერ თანამშრომელი

გიორგი გიგინეიშვილი

მეცნიერებათა დოქტორი / უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

ნორა ჯალიაბოვა

მეცნიერებათა დოქტორი / მეცნიერ თანამშრომელი

ანა ჩუტკერაშვილი

აკადემიური დოქტორი / მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

ვიქტორ ხუციშვილი

აკადემიური დოქტორი / უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

ნელი კილასონია

აკადემიური დოქტორი / უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

ქეთევან ომიაძე

აკადემიური დოქტორი / მეცნიერ თანამშრომელი

გიორგი ჩიკოიძე

მეცნიერებათა დოქტორი / მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

ნათელა ანანიაშვილი

აკადემიური დოქტორი / უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

მაია მიქელაძე

აკადემიური დოქტორი / მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

ნოდარ მირიანაშვილი

მეცნიერებათა დოქტორი / მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

ზაქარია ბუაჩიძე

მეცნიერებათა დოქტორი / მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

ნინო ამირეზაშვილი

მეცნიერებათა დოქტორი / მეცნიერ თანამშრომელი

დავით ფურცხვანიძე

აკადემიური დოქტორი / მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

მაია ცერცვაძე

აკადემიური დოქტორი / უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

ტარიელ კობერიძე

მეცნიერებათა დოქტორი / მეცნიერ თანამშრომელი

მერი გეგეჭკორი

მეცნიერებათა დოქტორი / მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

აქვსენტი მიქაშავიძე

მეცნიერებათა დოქტორი / მეცნიერ თანამშრომელი

ნოდარ შენგელია

აკადემიური დოქტორი / მეცნიერ თანამშრომელი

ლიანა სამსონაძე

აკადემიური დოქტორი / მეცნიერ თანამშრომელი

ოთარ ქართველიშვილი

მეცნიერებათა დოქტორი / მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

პანაიოტ სტავრიანიდი

მეცნიერებათა დოქტორი / მეცნიერ თანამშრომელი

ვერიკო ბახტაძე

აკადემიური დოქტორი / მეცნიერ თანამშრომელი

დიმიტრი რაძიევსკი

მეცნიერებათა დოქტორი / მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

ნუგზარ ყავლაშვილი

მეცნიერებათა დოქტორი / მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

ქეთევან კვირიკაშვილი

აკადემიური დოქტორი / მეცნიერ თანამშრომელი

თენგიზ მაგრაქველიძე

მეცნიერებათა დოქტორი / მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

ნუგზარ დადიანი

აკადემიური დოქტორი / უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

ირმა არჩვაძე

აკადემიური დოქტორი / მეცნიერ თანამშრომელი

ლევან გვარამაძე

აკადემიური დოქტორი / მეცნიერ თანამშრომელი

მინდია სალუქვაძე

მეცნიერებათა დოქტორი / მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

ოთარ ლაბაძე

მეცნიერებათა დოქტორი / მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

ვილჰელმ მაისურაძე

აკადემიური დოქტორი / მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

ნოდარ ჯიბლაძე

მეცნიერებათა დოქტორი / მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

იოსებ გოგოძე

მეცნიერებათა დოქტორი / უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი