კონტაქტი

GTU
 
0171, საქართველო, თბილისი, კოსტავას 77 ტელ:  (+995 32) 2 77 11 11; 

ელ. ფოსტა: institutes@gtu.ge
უნივერსიტეტის ვებგვერდი: https://gtu.ge