მერი გეგეჭკორი

მეცნიერებათა დოქტორი

არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი

დაასკანერე

Blockchain Transaction Processing Technologies ი.როდონაია,თ. ბახტაძე,ა. მორჩილაძე, მ. გეგეჭკორისტატიაშპს საჩინო/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახ. მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2021წ/№ 25, გვ. 129-133.0 ISSN 0135-0765 ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ღრმა სწავლების მეთოდოლოგიის გამოყენება CoVID 19 სტატისტიკური მონაცემის ანალიზისათვის საქართველოს მაგალითზეთ. ბახტაძე, ი. როდონაია, მ.გეგეჭკორისტატიაშპს საჩინო/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახ. მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2020/№ 24, გვ. 177 -184.0 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მიმდინარე სასამართლო პროცესების ელექტრონული განაწილება ზ. მაისურაძე, ა. კობიაშვილი, მ. გეგეჭკორისტატიაშპს საჩინო/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახ. მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2020/ № 24, გვ.171- 176.0 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მრავალსახსრული სამრეწველო რობოტი კუთხური მმართველი კოორდინატითდ. ფურცხვანიძე, მ. ცერცვაძე, პ. სტავრიანიდი, ვ. ბახტაძე, გ. კიკნაძე, თ. ხუციშვილი, ქ. კვირიკაშვილი, მ. გეგეჭკორისტატიაშპს საჩინო/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, თბილისი, 2020/№24, გვ. 65-680 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საუბრიდან ტექსტის ამოცნობის ტექნოლოგიაა. კობიაშვილი, ნ. დარჩიაშვილი, მ. გეგეჭკორისტატიაშპს მაცნე-პრინტი/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, თბილისი, 2019წ/№23, გვ. 171-1770 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მრავალსახსრული სამრეწველო რობოტი ადაპტური მართვის სისტემითდ. ფურცხვანიძე, ო. ლაბაძე, ვ. ბახტაძე, ქ. კვირიკაშვილი, მ. გეგეჭკორისტატიაშპს მაცნე-პრინტი/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, თბილისი, 2019წ/№23, გვ. 68-740 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ინფორმაციის უსაფრთხოების საშიშროებები, დაცვის მეთოდები და მათი კლასიფიკაციამ. გეგეჭკორი, ვ. ბახტაძე, მ. ცერცვაძე, ნ. ვარძიაშვილისტატიაშპს პოლიგრაფია/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, თბილისი, 2017წ/№21, გვ. 154-1580 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
რეალური დროის ოპერაციული სისტემების უსაფრთხოების ანალიზიმ. გეგეჭკორი, ნ. ნარიმანიძე, დ. კაპანაძე, თ. ხვედელიძე, თ. კაიშაური.სტატიასტამბა დამანი/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2016წ/ №20, გვ. 157-1620 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ლექსიკური ონტოლოგია GeoWordNet.ლ. ლორთქიფანიძე, მ. გეგეჭკორისტატიასტამბა დამანი/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2016წ/ №20, გვ. 148-152.0 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Google Apps for Education-ის სერვისების გამოყენება სასწავლო პროცესშიმ. გეგეჭკორი, ნ. ნარიმანიძე, ვ. ბახტაძე, თ. კაიშაურისტატიაგამომცემლობა უნივერსალი/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, თბილისი, 2015წ/№19, გვ. 130-1330 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ღრუბლოვანი გამოთვლების უსაფრთხოება.პ. ქარჩავა, თ. ბახტაძე, მ. გეგეჭკორი, მ. არჩუაძესტატიაგამომცემლობა უნივერსალი/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, თბილისი, 2015წ/№19, გვ. 126-129.0 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ვირტუალური მანქანების გამოყენება ქსელურ ტექნოლოგიების სწავლებისასმ. გეგეჭკორი, ნ. ნარიმანიძე, ვ. ბახტაძე, მ. ოდილაძე, მ. არჩუაძე, თ. ბურჭულაძესტატიასტამბა დამანი/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, თბილისი, 2014წ/№18, გვ. 216-2190 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
M-Learning განათლებაში – პრობლემები და პერსპექტივებიმ. გეგეჭკორი, ვ. ბახტაძე, თ. ლომინაძე, მ. თევდორაძე, თ. კაიშაურისტატიასტამბა დამანი/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, თბილისი, 2014წ/№18,გვ. 213-2150 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ღრუბლოვანი გამოთვლების განვითარების პერსპექტივები საგანმანათლებლო სფეროშიმ. გეგეჭკორი, ვ. ბახტაძე, თ. ლომინაძე, მ. არჩუაძე, მ. ოდილაძესტატიასტამბა დამანი/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, თბილისი, 2013წ/№17, გვ. 145-1470 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ელექტრონული სახელმწიფოს შესახებთ. ბახტაძე, ი. მარგალიტაძე, მ. გეგეჭკორისტატიასტამბა დამანი/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2013წ/№17, გვ. 148-151.0 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
თავისუფალი პროგრამები საგანმანათლებლო და სამეცნიერო საქმიანობაშიმ. გეგეჭკორი, ვ. ბახტაძე, თ. ჟვანია, ჯ. გაგლოშვილი, ნ. ნარიმანიძე, თ. ბურჭულაძესტატიასტამბა დამანი/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, თბილისი, 2012წ/№16, გვ. 207-2110 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ღრუბლოვანი გამოთვლები, კონცეფცია და არსით. ბახტაძე, მ. გეგეჭკორი, ი. მარგალიტაძე, თ.კაიშაური.სტატიასტამბა დამანი/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2012წ/№16. გვ. 203-206.0 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მზარდი მონაცემების პრობლემატიკის შესახებთ. ბახტაძე, მ. გეგეჭკორი, ი. მარგალიტაძე, თ.კაიშაურისტატიაგამომცემლობა ინტელექტი/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2011წ/ №15, გვ. 239–242.0 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
NET კოდის პერფომანსის დროითი მაჩვენებლების გაზომვის მეთოდით.ბახტაძე, ი.მარგალიტაძე, მ.გეგეჭკორისტატიაგამომცემლობა ინტელექტი/სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2010წ/№14, გვ.264-2680 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
WEB-ტექნოლოგიების გამოყენება დინამიური საიტის შესაქმნელადმ.გეგეჭკორი, ვ.ბახტაძე, თ.ჟვანია, ე.ჩიკაშუასტატიაგამომცემლობა ინტელექტი/სსიპ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, თბილისი, 2009წ/№13, გვ.242-2450 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
პერფომანსი თანამედროვე სისტემებშით. ბახტაძე, მ. გეგეჭკორი, ი. მარგალიტაძესტატიაგამომცემლობა ინტელექტი/სსიპ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, თბილისი, 2009წ./№13, გვ.206-209.0 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მომსახურების ხარისხის ანალიზი მულტისერვისულ ქსელებში. ი. ჯანდიერი, თ. ჟვანია, მ. გეგეჭკორი, მ. კიკნაძესტატიაგამომცემლობა ინტელექტი/სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2008წ. /№12, გვ. 195-1990 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
გადასვლის დიაგრამების რეალიზაციათ.ბახტაძე, მ.გეგეჭკორისტატიაგამომცემლობა ინტელექტი/სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2008წ. /№12, გვ. 191-194.0 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
დისტანციური სწავლების მართვის სისტემა MOODLEე. ჩიკაშუა, თ. კაიშაური, მ. გეგეჭკორი, მ. ცერცვაძესტატიაგამომცემლობა ინტელექტი/სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2007 /№11, გვ. 200-204.0 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ქსელური ეფექტური მომსახურების მეთოდების დამუშავება პრიორიტეტული მოთხოვნების შემთხვევაში ქსელურ სისტემებშიი. მიქაძე, ლ. გოჩიტაშვილი, მ. გეგეჭკორისტატიაგამომცემლობა ინტელექტი/სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი შრომათა კრებული, 2006წ./ №10, გვ. 229-231. 0 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საინფორმაციო-საკომუნიკაციო სისტემების უსაფრთხოების შეფასების ლოგიკურ-ალბათური მოდელი.ე. ჩიკაშუა, ზ. ცირამუა, მ. გეგეჭკორი, თ. ჟვანია, თ. კაიშაურისტატიაგამომცემლობა ინტელექტი/სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი შრომათა კრებული, 2006წ./ №10, გვ. 223-228. 0 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ОПТИМАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ ВОДЫ И ТОПЛИВА В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕД. Гиоргобиани, М. Начкебия, М. Гегечкори სტატიაგამომცემლობა ინტელექტი/საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია ა. ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი შრომათა კრებული თბილისი 2005 წ./№9, გვ.133-138 0 ISSN 0135-0765 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მიწისძვრის შედეგების პროგნოზირების ქვესისტემათ. ბახტაძე, მ. გეგეჭკორი, კ. ოდიშვილიკონფერენციის კრებულიგამომცემლობა ინტელექტი / საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2004 / N 8, 409-4120 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ექსპერტულ-დიაგნოსტიკური სისტემა LEUKOSდ. გარუჩავა, ზ.ციხელაშვილი, მ.გეგეჭკორი, ზ.მჭედლიძეკონფერენციის კრებულიგამომცემლობა ინტელექტი/ საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2004 / N 8, გვ. 399-4020 ISSN 0135-0765 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
წონასწორული მათემატიკური მოდელების ამოხსნის იტერაციული მეთოდი ა.ვარამაშვილი, მ.გეგეჭკორიკონფერენციის კრებულიგამომცემლობა ინტელექტი / საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2004 / N 8, გვ. 380-3830 ISSN 0135-0765 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ალგორითმი ერთგანზომილებიანი დაჭრის და კონტეინერში ჩალაგების ამოცანებისათვის ქ.კუთხაშვილი, მ.გეგეჭკორისტატიაგამომცემლობა სანი/საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია ა. ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი შრომათა კრებული თბილისი 2002 წ./№6, გვ.121-1230 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია მართვისა და ენერგეტიკის პრობლემებითბილისი, საქართველო200427.09.2004 – 1.10.2004საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტიმიწისძვრის შედეგების პროგნოზირების ქვესისტემასტენდური

დასახლებულ რაიონებში მიწისძვრის შედეგების პროგნოზირება არის ორი თვალსაზრისით აქტუალური ამოცანა. ერთის მხვრივ პროგნოზირების შედეგების გათვალისწინება შესაძლებელია ურბანიზაციის პრობლემების გადასაწყვეტად, ხოლო მეორეს მხრივ, საგანგებო სიტუაციების დროს, მზად-ყოფნის დაგეგმისა და შედეგების ლიკვიდაციის მართვისათვის. სტატიაში მოყვანილია ამოცანის გადაწყვეტის ალგორითმის გამსხვილებული ბიჯები. მოყვანილია ქვესისტემასთან მუშაბის ფორმა და გამოთვლების შედეგები

https://gtu.ge/msi/Files/Pdf/2Contents_PCPE_2004.pdf
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია მართვისა და ენერგეტიკის პრობლემებითბილისი, საქართველო200427.09.2004 – 1.10.2004საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტიექსპერტულ-დიაგნოსტიკური სისტემა LEUKOS.სტენდური

შექმნილი სამედიცინო დიაგნოსტიკური სისტემა LEUKO განკუთვნილია მიელობლასტური და ლიმფობლასტური ლეიკოზების დიაგნოზისათვის. ამ სისტემას საფუძვლად უდევს პრინციპი, სისტემის აგება, როგორც გადაწყვეტილებათა მიღების პროცესების მხარდამჭერი

https://gtu.ge/msi/Files/Pdf/2Contents_PCPE_2004.pdf
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია მართვისა და ენერგეტიკის პრობლემებითბილისი, საქართველო200427.09.2004 – 1.10.2004საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტიწონასწორული მათემატიკური მოდელების ამოხსნის იტერაციული მეთოდისტენდური

ნაშრომში განხილულია წონასწორული, ან ჯაჭვური ტიპის მათემატიკური მოდელების ამოხსნის ერთი მეთოდი. როგორც წესი, ასეთი ტიპის მოდელები იქმნება დიდი სისტემების დროში განვითარების მოდელირების დროს. აღსანიშნავია, რომ წონასწორული მოდელები და ხშირად გავრცელებული მოდელები საკოორდინაციო ნაწილით, ელემენტარული გარდაქმნებით შეიძლება გადაყვანილ იქნას ერთიდან მეორეში. ნაშრომში შემოთავაზებილია მეთოდი, რომელიც საშუალებას იძლევა ამოიხსნას ამოცანა სასრული რაოდენობა იტერაციების შედეგად

https://gtu.ge/msi/Files/Pdf/2Contents_PCPE_2004.pdf

დისერტაციის რეცენზირება


სამაგისტრო ნაშრომების ხელმძღვანელობა


სადოქტორო თემის ხელმძღვანელობა/თანახელმძღვანელობა


უცხოურ ენებზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


ქართულ ენაზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


რეფერირებული ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის მთავარი რედაქტორობა


სამეცნიერო პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის რეცენზენტობა


რეფერირებული სამეცნიერო ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის სარედაქციო კოლეგიის წევრობა


საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ მხარდაჭერილ პროექტში/გრანტში მონაწილეობა


სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრებით მხარდაჭერილ პროექტში/ გრანტში მონაწილეობა


ავტომატური მართვის ზოგიერთი ობიექტისათვის მართვის ალგორითმების შერჩევა და პროექტირება, დაცვა ავარიული რეჟიმებისაგანსაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი 2011-2013 წწ.შემსრულებელი
ჰესების სიხშირის რეგულატორების მართვის მოწყობილობის საცდელი ნიმუშის აგება და გამოცდა; მოძრავი მექანიზმების ხმაურის რხევების გამოყენების პრობლემის კვლევა მართვასა და დიაგნოსტიკაშისაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი 2015-2017 წწ.შემსრულებელი
ქართულ სიტყვათა ქსელის კომპაილერი – GeWordNetშოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი FR/463/4-105/12 2015-2017 წწ. შემსრულებელი
სხვადასხვა სახის დინამიური ობიექტების მართვის, დიაგნოსტიკის და ამოცნობის საკითხები საკუთარი ხმაურის რხევების გამოყენებითსტუ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის პროექტი / სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 32 05 04) 2018-2021წწ.შემსრულებელი

პატენტის ავტორობა


უფლება ქართულ ან უცხოურ სასაქონლო ნიშანზე, სასარგებლო მოდელზე


-

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ან სოფლის მეურნეობის აკადემიის წევრობა


საერთაშორისო პროფესიული ორგანიზაციის წევრობა


კონფერენციის საორგანიზაციო/ საპროგრამო კომიტეტის წევრობა


ჯილდო ეროვნული/ დარგობრივი პრემია, ორდენი, მედალი და სხვ.


საპატიო წოდება


მონოგრაფია


სახელმძღვანელო


სტატია მაღალ რეიტინგულ და ადგილობრივ ჟურნალებში


პუბლიკაცია სამეცნიერო კონფერენციის მასალებში, რომლებიც ინდექსირებულია Web of Science-ში და Scopus-ში