ოთარ ქართველიშვილი

მეცნიერებათა დოქტორი

არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი

დაასკანერე

Прикладная теория цифровых автоматовო. ქართველიშვილი, მ. ქართველიშვილისახელმძღვანელოტექნიკური უნივერსიტეტი 2005,105გვ0 ISBN 99940-48-02-3 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მარშრუტიზაციის ალგორითმები კომპიუტერულ ქსელებშიო. ქართველიშვილი, მ.ქართველიშვილიმონოგრაფიასაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 2006, 55გვ0 ISBN 99940-57-15-4 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Research of service distributional in education network ო. ქართველიშვილი, მ.ქართველიშვილისტატიასაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები მართვის ავტომატიზირებული სისტემები №2(3)თბილისი, 2007, 5გვ0 ISSN 1512-39-79 ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ქსელის სტატისტიკის შეგროვების პროგრამული სისტემა NETFLOW პროტოკოლის ბაზაზეო. ქართველიშვილი, მ.ქართველიშვილისტატიასაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. შრომები №1(467),თბილისი,2008,6გვ. 0 ISSN 1512-0996 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
The new metod of statical data collection for network flow analaysis ო. ქართველიშვილი, მ.ქართველიშვილიკონფერენციის კრებულისაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საერთაშორისო კონფერენციის ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2008 . მოხსენებათა კრებული. თბილისი 2008,6გვ.0 ISBN 978-9941-14-191-1 ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
QoS and packet queuing strategies in multiservice heterogeneous TCP/IP networkო. ქართველიშვილი, მ.ქართველიშვილიმონოგრაფიატექნიკური უნივერსიტეტი 2009,130გვ0 ISBN- 978-9941-14-364-9 ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Effective blocking of the SKYPE protocol with CISCO IOS native featuresო. ქართველიშვილი, მ.ქართველიშვილი ნ.დავითაშვილისტატიატექნიკური უნივერსიტეტის შრომები მართვის ავტომატიზირებული სისტემები №1(8). თბილისი. 2010. 4გვ.0 ISSN 1512-3979 ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Синтез конечного автомата по регулярным вырыжениям ო. ქართველიშვილი, გ.ძნელაძესტატიატექნიკური უნივერსიტეტი..შრომები მართვის ავტომატიზირებული სისტემები №1(10). თბილისი. 2011.7გვ0 ISSN 1512-3979 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Оптимальное кодирование внутренных состояний конечного автоматаო. ქართველიშვილი, მ.ოსიპოვისტატიატექნიკური უნივერსიტეტი..შრომები მართვის ავტომატიზირებული სისტემები №1(10). თბილისი. 2011.7გვ.0 ISSN 1512-3979 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Oптимальное кодирование внутренных состояний конечного автоматаო. ქართველიშვილი, მ.ოსიპოვიკონფერენციის კრებულიტექნიკური უნივერსიტეტი. საერთაშორისო კონფერენცია მართვის ვტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები. თბილისი.2011,11გვ0 ISBN 978-9941-14-937-5 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
IPv6 protocol deployment and migration strategies for ISP networksო. ქართველიშვილი, მ.ქართველიშვილიკონფერენციის კრებულისაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დაარსებიდან 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები. თბილისი. 2012.10გვ. 0 ISBN 978-9941-20-097-7 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
კომპუტერის არქიტექტურისა და ორგანიზაციის საფუძვლებიო. ქართველიშვილი, ა.ბენაშვილი, გ.ბენაშვილისახელმძღვანელოსაგამომცემლო სახლი ტექნიკური უნივერსიტეტი,თბილისი,2013,224გვ0 ISBN 978-9941-14-20-189-9 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
გადამრთველი სქემების თეორიაო. ქართველიშვილი, მ.ქართველიშვილისახელმძღვანელოსაგამომცემლო სახლი ტექნიკური უნივერსიტეტი,თბილისი,2013,146გვ0 ISBN 978-9941-20-301-5 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Арифметика цифровых вычислительных системო. ქართველიშვილისახელმძღვანელოსაგამომცემლო სახლი ტექნიკური უნივერსიტეტი,თბილისი,2013,173გვ0 ელექტრონული ვერსია. სტუ-ს ცენტრალური ბიბლიოთეკის ID ნომერი CD 1377 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Проектирование вычислительных систем на микроконтроллерахო. ქართველიშვილისახელმძღვანელოსაგამომცემლო სახლი 0 ISBN 978-9941-20-442-5 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მიკროკონტროლერი ავტომატური მართვის სისტემებშიო. ქართველიშვილისტატიატექნიკური უნივერსიტეტი..შრომები მართვის ავტომატიზირებული სისტემები №1(19). თბილისი. 2015.8გვ.0 ISSN 512- 3979 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მიკროპროცეsორული სისტემები ნაწ. I მიკროკონტროლერის არქიტექტურაო. ქართველიშვილი, ც.ხოშტარია ს.ხოშტარიასახელმძღვანელოსაგამომცემლო სახლი ტექნიკური უნივერსიტეტი,თბილისი,2015,150გვ0 ISBN 978-9941-20-565-5 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მიკროპროცესორული სისტემები. მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლად ო. ქართველიშვილისახელმძღვანელოსაგამომცემლო სახლი ტექნიკური უნივერსიტეტი,თბილისი,2016.,150გვ0 LSBN 978-9941-20 - 819-5 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სენსორული პანელის მართვა მიკროკონტროლერის საშუალებითო. ქართველიშვილი, ს.ხოშტარიასტატიატექნიკური უნივერსიტეტი..შრომები მართვის ავტომატიზირებული სისტემები №1(23). თბილისი. 2017 .8გვ.0 ISSN 512- 3979 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ხმოვანი სიგნალების ფორმირება მიკროპროცესორის საშუალებითო. ქართველიშვილი, ს.ხოშტარიაკონფერენციის კრებულისამეცნიერო- პრაქტიკული კონფერენცია ციფრული ტექნოლოგიები: დღევანდლობა და გამოწვევები. თბილისი. 2018 0 0 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მიკროპროცესორული სისტემების დისტანციური მართვა მობილური საშუალებების გამოყენებითო. ქართველიშვილი, რ.გასანოვისტატიატექნიკური უნივერსიტეტი. შრომები მართვის ავტომატიზირებული სისტემები №2(26). თბილისი. 2018 .8გვ.0 1512-3979 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Микропроцессорные системы чI. Архитектура микроконтроллера ო. ქართველიშვილი, ს.ხოშტარიასახელმძღვანელოსაგამომცემლო სახლი ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, 2018, 116 გვ.ელექტრონული სახელმძღვანელო. უნივერსიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა № CD-4331 , 2018, 116 გვ0 0 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Методические указания к лаборатор ным работам по курсу Встраиваемые системыო. ქართველიშვილი, ს.ხოშტარიასახელმძღვანელოელექტრონული სახელმძღვანელო. 2020.97გვტექნიკური უნივერსიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა ID ნომერი CD-64500 0 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ადამიანი-ოპერატორის მიერ ინფორმაციის დამუშავების პროცესის გამოკვლევა რადიოლოკაციის მართვის ავტომატიზირე ბულ სისტემაშიო. ქართველიშვილი, ს.ხოშტარია, ნ.ხოშტარიასტატიაგამომცემლობა საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი / ჟურნალი საჰაერო ტრანსპორტი. 2021 / 7გვ0 ISSN 151-2-49-16 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2008ქ. თბილისი, საქართველო200827-28 ივნისისაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიThe new metod of statical data collection for network flow analaysis ზეპირი

სტატიაში განხილულია  ქსელური სტატისტიკის შემგროვებელი პროგრამული სისტემა, აგებული NETFLOW პროტოკოლის ბაზაზე. ცალკეული კომპონენტების ანალიზის საფუძველზე განსაზღვრული იქნა მათი შესაძლებლობები და ურთიერთკავშირი. შედეგად წარმოდგენილი იქნა სისტემის ოპტიმალური სტრუქტურა, დამუშავდა მისი კომპონენტების კონფიგურირების მეთოდიკა.

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიებიქ. თბილისი, საქართველო201120-22 მაისისაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიСинтез конечного автомата по регулярным вырыжениям ზეპირი

მოცემულ ნაშრომში შემოთავაზებულია სასრულო ავტომა ტის აგების ალგო რითმი, რომლის თვისაც დასაშვებია რეგულარული გამოსახულების ენა.ტომსონის აგე ბის გამოყენებით ყოველ რეგულარულ გამოსახულებისათვის აიგება არადეტერ მინებული ავტო მატი, როგორც ცალკეული ქვე გამო სახულების შესაბა მისი ავტომატების კომპოზიცია. შემ დგომ ეტაპზე არადე ტერმინირებული ავტომატი გადისა ხება დეტერმი ნე ბულად, სრულდება მდგომარეობათა რაოდენობის მინიმიზაცია.

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიებითბილისი, საქართველო201120-22 მაისისაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიОптимальное кодирование внутренных состояний конечного автоматаზეპირი

განიხილება სასრულო ავტომატის შიგა მდგო მარეობის კოდი რების მეთოდი სტრუქტუ რული სინთეზის ეტა პზე, რომლის დროს აგზნების და გამოსვ ლის ფუნქციები იქნე ბიან ყველაზე მარტივი, რასაც მივყავართ ავტო მატის სტრუქტურის გამარტივებამდე. გან ხილულ მეთოდს საფუ ძვლად უდევს ორი მომენტი : პირვე ლი მდგომარეობს კოდი რების ვარიანტე ბის გადარჩევის რაოდე ნობის შემცირებაში, მეორე - აღგზნების ფუნქციის ისეთი შეფა სების შემოღებაში რო მლის დროს არ იქ ნება საჭირო ამ ფუნქ ციის მოძებნა. გამოყე ნე ბუ ლია მოცემული ავტომა ტის მდგომარე ობის დაყოფა ჯგუფებად  

სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ციფრული ტექნოლოგიები: დღევანდელობა და გამოწვევებითბილისი, საქართველო201828-29 მაისისაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიხმოვანი სიგნალების ფორმირება მიკროპროცესორის საშუალებითზეპირი

წარმოდგენილ ნაშრომში განხილულია მიკროკონტ როლერის სშუალებით ბგერითი სიგნალების ფორმირების შესაძლებ ლობები. როგორც ცნობი ლია ხმოვანი ბგერის ტემბრი  განსაზღვრულია სიხშირით -სხვადასხვა სიხშირეს შეესაბამება  ბგერის სხვადასხვა ტემბ რი. მაგალითისათვის გნხილული იყო შვიდი ბგერის ფორმირება, რომლებიც შეესაბამებიან ფორტეპიანოს შვიდ ნოტას. პროგრამული  ნაწილის გადაწყობის შედეგად ასევე შესაძლე ბელია სხვადასხვა სიხში რის ბგერითი სიგნალე ბის ფორმირება. მიკრო კონტროლერის მართვის პროგრამა შედგენილია C++ ენაზე. 

დისერტაციის რეცენზირება


სამაგისტრო ნაშრომების ხელმძღვანელობა


სადოქტორო თემის ხელმძღვანელობა/თანახელმძღვანელობა


უცხოურ ენებზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


ქართულ ენაზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


რეფერირებული ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის მთავარი რედაქტორობა


სამეცნიერო პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის რეცენზენტობა


რეფერირებული სამეცნიერო ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის სარედაქციო კოლეგიის წევრობა


საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ მხარდაჭერილ პროექტში/გრანტში მონაწილეობა


სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრებით მხარდაჭერილ პროექტში/ გრანტში მონაწილეობა


პატენტის ავტორობა


უფლება ქართულ ან უცხოურ სასაქონლო ნიშანზე, სასარგებლო მოდელზე


-

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ან სოფლის მეურნეობის აკადემიის წევრობა


საქართველოს საინჟინო აკადემიის ნამდვილი წევრი (აკადამიკოსი)2019-2022

საერთაშორისო პროფესიული ორგანიზაციის წევრობა


კონფერენციის საორგანიზაციო/ საპროგრამო კომიტეტის წევრობა


ჯილდო ეროვნული/ დარგობრივი პრემია, ორდენი, მედალი და სხვ.


სტუ-ს აკადემიური საბჭოს საპატიო დიპლომი2016
ღირსების ორდენი2013

საპატიო წოდება


მონოგრაფია


სახელმძღვანელო


სტატია მაღალ რეიტინგულ და ადგილობრივ ჟურნალებში


პუბლიკაცია სამეცნიერო კონფერენციის მასალებში, რომლებიც ინდექსირებულია Web of Science-ში და Scopus-ში