გიორგი გიგინეიშვილი

მეცნიერებათა დოქტორი

არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი

დაასკანერე

Intensification of Heat Transfer by the Method of Artificial Roughness at a Water Film Flows down on Vertical PipeT.Magrakvelidze, G.Gigineishvili, A.Mikashavidze, T.Koberidze, Kh.lomidzeკონფერენციის კრებულიProceedings of the 9th International Conference on Fluid Flow, Heat and Mass Transfer (FFHMT’22), Paper No. 160 / DOI: 10.11159/ffhmt22.160- - ინგლისურისაგრანტო პროექტი
Интенсификация теплоотдачи при стекании водяной пленки по вертикальной трубеთ. მაგრაქველიძე, გ. გიგინეიშვილი, ა. მიქაშავიძე, ტ. კობერიძე, ხ. ლომიძეკონფერენციის კრებულიТруды XVI Минского международного форума по тепломассообмену. Минск, 2020- - რუსულისაგრანტო პროექტი
დუღილის პროცესში წარმოქმნილი რეაქტიული ძალების მოქმედების ვიდეოგადაღების შედეგებიე.მაჭავარიანი, გ.გიგინეიშვილი, ნ.ქსოვრელი, მ.ჯიხვაძესტატია„ენერგია“, 2021. №3 (91), ნაწ.1. სერია: „ენერგეტიკის თანამედროვე პრობლემები და მათი გადაწყვეტის გზები“. გვ. 145-148- ISSN 1512-0120 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ზედაპირის ხორკლიანობის ტიპის გავლენა თბოგაცემის ინტენსიფიკაციაზე წყლის აფსკის ჩამოდინების დროსთ. მაგრაქველიძე, გ. გიგინეიშვილი, ა. მიქაშავიძე, ტ. კობერიძე, ხ. ლომიძესტატიაგამომცემლობა შპს "საჩინო" /საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2021 წ. №25. გვ. 67 - 73- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ვერტიკალური ზედაპირის ხორკლიანობის გავლენა თბოგაცემაზე წყლის აფსკის ჩამოდინების პირობებშით.მაგრაქველიძე,გ. გიგინეიშვილი, ა.მიქაშავიძე, ტ.კობერიძე, ხ.ლომიძესტატიაგამომცემლობა შპს - ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
თბოგამცემი ზედაპირის ხორკლიანობის შვერილების სიმაღლის გავლენა თბოგაცემის ინტენსიფიკაციაზე ვერტიკალურ მილზე წყლის აფსკის ჩამოდინების დროსთ. მაგრაქველიძე, გ. გიგინეიშვილი, ა. მიქაშავიძე, ტ. კობერიძე, ხ. ლომიძესტატიაგამომცემლობა შპს "მაცნე პრინტი" /საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2019 წ. / №23, გვ. 60-64- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
თბოგაცემა ვერტიკალური მილის გლუვ და ხორკლიან ზედაპირებზე წყლის აფსკის ჩამოდინების დროსთ. მაგრაქველიძე, გ. გიგინეიშვილი, ა. მიქაშავიძე, ტ. კობერიძე, ხ. ლომიძესტატიასამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია", 2(90) / 2019 / გვ. 35-40- ISSN 1512-0120 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
აორთქლება-კონდენსაციის რეჟიმით მომუშავე წყალსაქაჩი ტუმბოგ.გიგინეიშვილი, ე.მაჭავარიანი, მ.ჯიხვაძე, ნ.ქსოვრელისტატია„ენერგია“, 2019. №3 (91), ნაწ.2. სერია: „ენერგეტიკის თანამედროვე პრობლემები და მათი გადაწყვეტის გზები“. გვ. 90-92- ISSN 1512-0120 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
კომბინირებული ხორკლიანობის გავლენა თბოგაცემაზე ვერტიკალურ ზედაპირზე წყლის აფსკის ჩამოდინების დროსთ.მაგრაქველიძე, ა.მიქაშავიძე, ხ.ლომიძე, გ.გიგინეიშვილი, ტ.კობერიძესტატიაგამომცემლობა „პოლიგრაფია- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Steam Engine-Pump with Percussive BoilingI.Shekriladze, G.Gigineishvili, E.Machavariani, D.Shekriladzeკონფერენციის კრებულიProceedings of the 2 rd Thermal and Fluid Engineering Conference (TFEC 2017). 2017- - ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
დუღილის რეაქტიული ძალის გავლენით ფირფიტის გადაადგილების სიჩქარის გამოკვლევაე.მაჭავარიანი, გ.გიგინეიშვილი, ნ.ქსოვრელისტატიასტუ-ს შრომები, №2(500), 2016. გვ.83-88- - ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ტენიანი ნაჯერი ორთქლით მომუშავე ორთქლის მანქანაე.მაჭავარიანი, გ.გიგინეიშვილიკონფერენციის კრებულიVI საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები“. მოხსენებათა კრებული. 2016 წ. გვ. 87-90- - ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
დუღილი - კონვექციური თბოგადაცემის განსაკუთრებული შემთხვევაი.შეყრილაძე, გ.გიგინეიშვილი, ე.მაჭავარიანი, ჯ.რუსიშვილი, დ.შეყრილაძე, მ.მეფარიშვილისტატიასტუ-ს არჩილ ელიაშვილის მარტვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული. №18, 2014. გვ.90-96- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მზის ენერგიაზე მომუშავე ინოვაციური წყალსაქაჩი ტუმბოი.შეყრილაძე, გ.გიგინეიშვილი, ე.მაჭავარიანი, ჯ.რუსიშვილი, დ.შეყრილაძე, მ.მეფარიშვილიკონფერენციის კრებულიII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები“. მოხსენებათა კრებული. 2013წ. გვ. 111-116- - ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
დუღილის თბოგადაცემის მულტიფაქტორინგის ექსპერიმენტული გამოკვლევის შედეგებიი.შეყრილაძე, გ.გიგინეიშვილი, ჯ.რუსიშვილი, დ. შეყრილაძესტატია„ენერგია“, თბილისი. 2011. №2(58), გვ. 41-44- ISSN 1512-0120 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ენერგიის ნაკადების დიაგრამების გამოყენება თბური სისტემების ენერგოეფექტურობის შეფასების დროსი.შეყრილაძე, გ.გიგინეიშვილი, ჯ.რუსიშვილი, გრ.რობაქიძეკონფერენციის კრებულისაერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები“. მოხსენებათა კრებული. 2010წ. გვ. 63-67- - ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Investigation of Duration-Dependent Multifactoring During Boiling on Down-Facing Heating SurfaceI. Shekriladze, G.Gigineishvili, J. Rusishvili, D. Shekriladzeკონფერენციის კრებულიProceedings of the 14th International Heat Transfer Conference (IHTC14-23386). Washington, DC, USA. August 8-13, 2010- - ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Solar-Powered Water Pump and Related Problem of Boiling on Downward-Facing SurfaceI.Shekriladze, G.Gigineishvili, E. Machavariani, J. Rusishvili, D. Shekriladzeკონფერენციის კრებულიProceedings of the 9th WSEAS/IASME International Conference on Electric Power Systems, High Voltages, Electric Machines. Genova, Italy. October 17-19, 2009. pp. 40-45- - ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
დუღილის თბოგადაცემის მულტიფაქტორინგის კვლევის თანამედროვე მდგომარეობა და პერსპექტივებიი.შეყრილაძე, გ.გიგინეიშვილი, ჯ.რუსიშვილი, დ.შეყრილაძესტატია„ენერგია“, თბილისი. 2009. №4 (52), ნაწ.2, გვ. 56-59- ISSN 1512-0120 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
დუღილის თბოგადაცემის მულტიფაქტორინგის კონცეპციაი.შეყრილაძე, გ. გიგინეიშვილი, ჯ.რუსიშვილი, ე. მაჭავარიანი, დ. შეყრილაძესტატია„ენერგია“, თბილისი. 2009. №2(50), ნაწ.2, გვ. 14-18- ISSN 1512-0120 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ენერგიის არატრადიციული განახლებადი წყაროებიგ.გიგინეიშვილი, ჯ.რუსიშვილი ლ.რობაქიძე, ე.მაჭავარიანისახელმძღვანელოტექნიკური უნივერსიტეტის გამოცემა. 2006 / 100გვ.- 9994056654 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Boiling of Liquid Wetting Open Capillary Grooves of Heating SurfaceI.Shekriladze, G.Gigineishvili, J.Rusishvili, E.Machavariani, D.ShekriladzeსტატიაIASME TRANSACTIONS. Issue 9, Volume 2, November 2005. pp. 1762-1770- - ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Boiling Heat Transfer on Grooved Capillary SurfacesI.Shekriladze, G.Gigineishvili, J.Rusishvili, E.Machavariani, D.Shekriladzeკონფერენციის კრებულიProceedings of the 3 rd IASME/WSEAS Int. Conf. on Heat Transfer, Thermal Engineering and Environment. Corfu, Greece, August 20-22, 2005.pp. 283-287- - ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მცენარეთა თბური დაცვის სისტემებში დაბალპოტენციური სითბოს წყაროების გამოყენების მიმართულებით ჩატარებული სამუშაოების შესახები.შეყრილაძე, გ. გიგინეიშვილი, ჯ.რუსიშვილისტატია„ენერგია“, 2002. №2-3 (22-23), გვ. 52-57- ISSN 1512-0120 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა

9th International Conference on Fluid Flow, Heat and Mass Transfer (FFHMT’22)Niagara Falls, Canada202208/06/2022 - 10/06/2022International ASET IncIntensification of Heat Transfer by the Method of Artificial Roughness at a Water Film Flows down on Vertical Pipeზეპირი

The article presents the results of an experimental study to determine the effect of two-dimensional, pyramidal and combined roughness on heat transfer when a water film flows down the outer surface of a vertical pipe. A two-dimensional roughness was created by winding a wire around a pipe. The pyramidal roughness was created by cutting the left and right screws on the pipe, as a result of which the pipe surface was covered with densely spaced truncated pyramids of height - k. The combined roughness was created by a combination of the above two types with different heights - h and relative step - s/h of two-dimensional roughness. Three regimes of manifestation of the effect of roughness on the intensity of heat transfer were identified: 1. Regime without manifestation of the effect, 2. Regime with partial manifestation of the effect and 3. Regime of full manifestation of the effect of roughness on heat transfer. It was experimentally established that the maximum increase in the heat transfer intensity (more than 3.5-times) is achieved in the case of using a combined roughness with geometric parameters: k=0.25mm, h =0.7mm, s/h =10. It was also found that the effect of the combined roughness (pyramidal + spiral) on heat transfer in the entire range of the Reynolds number investigated by us is higher than the effect of both two-dimensional and pyramidal roughness.

https://institutes.gtu.ge/uploads/FFHMT_160 Edited.pdf
XVI Минский международный форум по тепломассообменуМинск, Беларусь202216/05/2022 - 19/05/2022Национальная академия наук Беларуси, Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь, Министерство образования Республики Беларусь, Институт тепло-и массообмена имени. А.В. Лыкова НАН Беларуси.Intensification of heat transfer when a water film flows down a vertical pipeზეპირი

It has been experimentally established that the creation of two-dimensional roughness on the heat-transfer surface causes a significant increase in the intensity of heat transfer into a film flowing down the surface of a vertical pipe. The highest effect is achieved with the ratio of the step between the roughness elements to their height s/h=10.

http://mif16.itmo.by/doc/Full_program_.pdf
2 rd Thermal and Fluid Engineering Conference (TFEC 2017)Las Vegas, NV; USA20172/04/2017-5/04/2017American Society of Thermal and Fluids EngineersSteam Engine-Pump with Percussive Boilingზეპირი

The paper describes the current state and prospects for further development of steam engine-pump (SEP) powered by low potential heat. The SEP differs from classical membrane pump by upper part that represents the simplest heat engine with opposing pair, evaporator (heated from above cover with downward facing capillary surface) and upward-facing condenser (a membrane cooled from below by pumped water), and certain charge of low-boiling working agent. When integrated in standalone hot water supply with solar flat plate collector(FPC) the SEP can pump water from water well through the FPC to hot water tank located at high mark, without electric power consumption and virtually no heat loss. The SEP can also circulate water in cooling system of stationary diesel power unit, using the exhaust heat instead spending for it the part of the engine power. In the early years three prototypes of the SEP have been developed. At the present stage new (forth) prototype is developed with so-called „two-speed condensation mode“ ensuring improved performance. Feasibility of the pumping process and encouraging level of efficiency are demonstrated. The problem of self startup is also solved. The thermodynamic cycle of the SEP is considered. The peculiar stage of the cycle is identified when the pair membrane-condensed working agent hits the dried and overheated evaporator. Sandwiched between the evaporator and membrane condensate undergoes peculiar process of boiling that we call percussive boiling. The results of modeling and experimental study of the percussive boiling are also presented.

https://dl.astfe.org/conferences/tfec2017,toc.html
VI საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები“. ქუთაისი, საქართველო201629/10/2016-30/10/2016აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტიტენიანი ნაჯერი ორთქლით მომუშავე ორთქლის მანქანაზეპირი

ნაშრომში აღწერილია ტენიანი ნაჯერი ორთქლით მომუშავე ორთქლის მანქანის უმარტივესი სქემა და მუშაობის პრინციპი. გამოთქმულია მოსაზრება, რომ წარმოდგენილი სქემით მომუშავე თბურ მანქანას შეიზლება ჰქონდეს გარკვეული პრაქტიკული ინტერესი დაბალტემპერატურული თბური ენერგიის წყაროების ეფექტურად ათვისების ამოცანების გადაჭრისას. სამუშაო სრულდება შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საგრანტო დაფინანსებით

https://atsu.edu.ge/images/pdf/krebulebi/IVENERGYkonferencia.pdf
II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები“. ქუთაისი, საქართველო201325/05/2013-26/05/2013აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტიმზის ენერგიაზე მომუშავე ინოვაციური წყალსაქაჩი ტუმბოზეპირი

მოხსენებაში წარმოდგენილია ინოვაციური წყალსაქაჩი ტუმბო, რომელიც მუშაობს მზის ენერგიით და მზის ბრტყელ კოლექტორთან ინტეგრირებისას პრაქტიკულად ნულოვანი თბური დანაკარგებითა და ელექტროენერგიის მოხმარების გარეშე შეუძლია უზრუნველყოს წყლის ცირკულირება. ტუმბო წარმოადგენს ადრე შექმნილი, შუალედური აგენტის ერთ მუშა კამერაში აორთქლებისა და კონდენსაციის პროცესების მონაცვლეობით მომუშავე ორთქლის მანქანა-ტუმბოს შემდგომი განვითარების ახალ საფეხურს. ტუმბოს ძირითადი მახასიათებლების შემდგომი არსებითი ამაღლების მიზნით შემოთავაზებულია და დაპატენტებულია ტუმბოს ახალი კონსტრუქცია.

https://atsu.edu.ge/images/pdf/krebulebi/me-2saerTaSorisosamecnierokonferencia.pdf
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები“. ქუთაისი, საქართველო201021/05/2010-22/05/2010აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტიენერგიის ნაკადების დიაგრამების გამოყენება თბური სისტემების ენერგოეფექტურობის შეფასების დროსზეპირი

რამდენიმე, ერთმანეთისაგან განსხვავებული თბოტექნიკური სისტემის მაგალითზე, კერძოდ, დაბალტემპერატურული სადისტილაციო დანადგარის და რძის წარმოების ტექნოლოგიური პროცესების სითბო-სიცივით მომარაგების თბურტუმბოვანი სისტემების შემთხვევებში ნაჩვენებია ენერგეტიკული ეფრქტურობის შეფასების ერთერთი მნიშვნელოვანი თვალსაჩინო ინსტრუმენტის - ენერგიის ნაკადების დიაგრამების პრაქტიკული გამოყენების მიზანშეწონილება და ეფექტიანობა. ეს მეთოდი სასარგებლო აღმოჩნდება სამრეწველო საწარმოთა და შენობების ენერგოაუდიტის ჩატარების პროცესში.

https://atsu.edu.ge/index.php/collections-geo.
14th International Heat Transfer Conference (IHTC14-23386)Washington, DC, USA20108/08/2010-13/08/2010The American Society of Mechanical EngineersInvestigation of Duration-Dependent Multifactoring During Boiling on Down-Facing Heating Surfaceზეპირი

A model of “theatre of director” links dependence of developed boiling HTC only on two external parameters (heat flux average effective radius of active nucleation sites) to short duration of each action of cooling mechanisms. According multifactoring concept significant prolongation of the actions of cooling mechanisms leads to transition to specific regimes with dependence on increased number of factors (duration-dependent multifactoring). Splitting of developed boiling heat transfer curve into several curves, depending on subcooling of bulk liquid, direction of gravity field and thermal parameters of heating surface, has been fixed through experimental study of duration-dependent multifactoring of pool boiling heat transfer on down-facing horizontal heating surface. Interpretation and qualitative analysis of received experimental data on HTC and video films of characteristic boiling regimes allow to arriving at the conclusion about applicability of unified consistent research framework multifactoring concept in terms of description of diversity of boiling heat transfer curves.

https://asmedigitalcollection.asme.org/IHTC/volumes
9th WSEAS/IASME International Conference on Electric Power Systems, High Voltages, Electric MachinesGenova, Italy200917/10/2009-19/10/2009WSEAS/IASMESolar-Powered Water Pump and Related Problem of Boiling on Downward-Facing Surfaceზეპირი

Conceptual design of solar-powered water pump integrated into flat plate solar collector has been carried out. SPWP represents simple heat engine-membrane pump operating through alternating of process of evaporation and condensation in its working chamber. It should provide circulation water using part of absorbed by FPC heat and returning it finally to the same heat carrier. Two basic versions of structural layout of FPC have been considered: the first – with flow-through absorber (with circulation of water through riser welded to absorber plate) and the second – with absorber with gravity-assisted heat pipes. In terms of efficient operation important role of proper organization of boiling heat transfer on down-facing heating surface of working chamber has been revealed. Thermo-hydrodynamic peculiarities of this process are considered. The results of preliminary experimental study of boiling heat transfer on downward-facing heating surface are presented

https://www.wseas.org/multimedia/books/2009/genova/POWER.pdf
3 rd LASME/WSEAS Int. Conf. on Heat Transfer, Thermal Engineering and EnvironmentCorfu, Greece200520/08/2005-22/08/2005LASME/WSEASBoiling Heat Transfer on Grooved Capillary Surfacesზეპირი

The results of experimental investigation are presented of boiling heat transfer on grooved capillary surfaces. The peculiarities are considered connecting with description of the process by regularities of pure evaporation or pool boiling. Correspondence is revealed of the process to general developed boiling heat transfer law. Approximate approach is developed to evaluation of heat transfer coefficient built upon parameters of incipient boiling at given combination liquid-capillary surface. Semi-empirical equation is offered describing with adequate accuracy existing experimental data on boiling of different liquids on grooved capillary surfaces of different materials and geometrics

https://www.academia.edu/17265380/Proceedings_of_the_3rd_IASME_WSEAS_Conference_on_Heat_Transfer_Thermal_Engineering_and_Environment

Web of Science: Web of Science, ციტირების ინდექსი - 2, H - ინდექსი - 1
Scopus: Scopus, ციტირების ინდექსი - 3, H - ინდექსი - 1
Google Scholar: Google Scholar, ციტირების ინდექსი - 13, H - ინდექსი - 3

დისერტაციის რეცენზირება


სამაგისტრო ნაშრომების ხელმძღვანელობა


სადოქტორო თემის ხელმძღვანელობა/თანახელმძღვანელობა


უცხოურ ენებზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


ქართულ ენაზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


რეფერირებული ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის მთავარი რედაქტორობა


სამეცნიერო პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის რეცენზენტობა


რეფერირებული სამეცნიერო ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის სარედაქციო კოლეგიის წევრობა


საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ მხარდაჭერილ პროექტში/გრანტში მონაწილეობა


სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრებით მხარდაჭერილ პროექტში/ გრანტში მონაწილეობა


დუღილის თბოგადაცემის მულტიფაქტორინგის ექსპერიმენტული გამოკვლევა ქვემოთ მიმართულ ხურების ზედაპირზე - გრანტი № GNSF/ST08/7- 495საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 2009/03/01 - 2011/02/28პროექტის მენეჯერი
მაღალი სიჩქარის ვიდეოკამერის შეძენა (აქსესუარებითა და პროგრამული უზრუნველყოფით) შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 2013/12/12 - 2016/03/30 პროექტის ხელმძღვანელი
თბურამძრავიანი დიაფრაგმული ტუმბო წყლის გაცხელების ავტონომიური ჰელიოსისტემისათვის: წინასაწარმოო მოდელის დამუშავება შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 2015/04/28 - 2017/04/27 ძირითადი შემსრულებელი
DANIDA-ს მე-4 კომპონენტი - ”ელექტროენერგეტიკული სისტემის რეგულაციების შემუშავება”DANIDA project (within NIRAS Consortium under the Danish Neighborhood Program) 2016/10/05 - 2016/12/15 ექსპერტი
ვერტიკალური მილის გარე ზედაპირზე ჩამომდინარე წყლის აფსკში თბოგაცემაზე ხელოვნური ხორკლიანობის გავლენის ექსპერიმენტული გამოკვლევა შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 09.03. 2020-09.03. 2023 მკვლევარი
ელექტროენერგეტიკისა და ენერგოდანადგარების ზოგიერთი პრობლემის გამოკვლევასტუ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი / "სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობის" პროგრამა (პროგრამული კოდი 32 05 04) 2021-2023ჯგუფის ხელმძღვანელი

პატენტის ავტორობა


უფლება ქართულ ან უცხოურ სასაქონლო ნიშანზე, სასარგებლო მოდელზე


-

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ან სოფლის მეურნეობის აკადემიის წევრობა


საერთაშორისო პროფესიული ორგანიზაციის წევრობა


კონფერენციის საორგანიზაციო/ საპროგრამო კომიტეტის წევრობა


ჯილდო ეროვნული/ დარგობრივი პრემია, ორდენი, მედალი და სხვ.


საპატიო წოდება


მონოგრაფია


სახელმძღვანელო


სტატია მაღალ რეიტინგულ და ადგილობრივ ჟურნალებში


პუბლიკაცია სამეცნიერო კონფერენციის მასალებში, რომლებიც ინდექსირებულია Web of Science-ში და Scopus-ში


Intensification of Heat Transfer by the Method of Artificial Roughness at a Water Film Flows down on Vertical Pipeსაგრანტო პროექტი

The article presents the results of an experimental study to determine the effect of two-dimensional, pyramidal and combined roughness on heat transfer when a water film flows down the outer surface of a vertical pipe. A two-dimensional roughness was created by winding a wire around a pipe. The pyramidal roughness was created by cutting the left and right screws on the pipe, as a result of which the pipe surface was covered with densely spaced truncated pyramids of height  k. The combined roughness was created by a combination of the above two types with different heights  h and relative step  s/h of two-dimensional roughness. Three regimes of manifestation of the effect of roughness on the intensity of heat transfer were identified: 1. Regime without manifestation of the effect, 2. Regime with partial manifestation of the effect and 3. Regime of full manifestation of the effect of roughness on heat transfer. It was experimentally established that the maximum increase in the heat transfer intensity (more than 3.5-times) is achieved in the case of using a combined roughness with geometric parameters: k=0.25mm, h =0.7mm, s/h =10. It was also found that the effect of the combined roughness (pyramidal + spiral) on heat transfer in the entire range of the Reynolds number investigated by us is higher than the effect of both two-dimensional and pyramidal roughness

https://avestia.com/FFHMT2022_Proceedings/files/paper/FFHMT_160.pdf