ზაქარია ბუაჩიძე

მეცნიერებათა დოქტორი

არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი

დაასკანერე

ტექნიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი.დავამთავრე სპი 1970 წელს,საინჟინრო ფიზიკური ფაკულტეტი სპეციალობით ელექტრონული ტექნიკის ინჟინერი. ვიმყოფებოდი სსრკ მეცნიერებათა აკადემიის ფიზიკის ინსტიტუტში (ქ.მოსკოვი) სტაჟიორად 1974-1976 წლებში. ვიყავი მოსკოვის საავიაციო ინსტიტუტის მიზნობრივი ასპირანტი 1976-1979 წ. წარმატებით დავიცავი დისერტაცია 1979 წ. 1980-2006 წლებში ვმუშაობდი თსუ-ს ფიზიკის ფაკულტეტზე შემდეგ თანამდებობებზე: უმცროსი მეცნიერ მუშაკი, უფროსი მეცნიერ მუშაკი, დარგობრივი ლაბორატორია #8 სექტორის უფროსი, ლაბორატორიის უფროსის მოადგილე, ლაბორატორიის უფროსი, 2006 წლიდან დღემდე ვმუშაობ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტში (0.5 საშტ,ერთ.) უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი. 2010 წლიდან დღემდე ვარ სტუ-ს ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების საინჟინრო ფიზიკის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი. გამოქვეყნებული მაქვს 70-ზე მეტი სამეცნიერო სტატია, მონაწილეობა მაქვს მიღებული 25-ზე მეტ საერთაშორისო კონფერენციის მუშაობაში. ვარ 3 პატენტის მფლობელი. მონაწილეობა მაქვს მიღებული საერთაშორისო კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტის მუშაობაში. მყავს მეუღლე და 2 შვილი.

Development and laboratory and field testing of new combined insecticides against the resistant and non-resistant populations of the Brown Marmorated Stink Bug (Halyomorpha Halys)A. Chirakadze a, N. Mitagvaria b, N. Lomidze a, M. Ambokadze a, A. Gigineishvili a, Z. Buachidze a, T. Chichua a, A. Jishiashvili a, K. Chigogidze a, Z. Chekurashvili c, Z.Lipartia c, N. Meskhi c, L. Zazadze სტატიაAnnals of Agrarian Sciences, 2021, 19, 4, 205-226. ISSN 1512-1887 ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
SPECIFICS OF ENHANCING SAFETY OF CANCER TREATMENT DURING PANDEMICS USING NANOPARTICLE MIXTURES Chubinidze G., Chirakadze A., Phichkhaia G., Buachidze Z., Chigogidze K. Gigineishvili A., Khuskivadze N., Gulashvili M.კონფერენციის კრებულიProccedings of 7th International Conference MTP-2021: Modern Trends in Physics, 2021/p.107-108 ISBN: 978-9952-546-24-8 ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
EXPOSURE OF CELLS AND CANCER TISSUES TO RADIOMIMETICS, LOCALIZED AND WHB HYPERTHERMIA Chirakadze A., Mitagvaria N., Jishiashvili A., Phichkhaia G., Buachidze Z., Gigineishvili A., Jishiashvili D., Khuskivadze N., Chigogidze K., Khomeriki I.კონფერენციის კრებულიProccedings of 7th International Conference MTP-2021: Modern Trends in Physics, 2021/p.103-104 ISBN: 978-9952-546-24-8 ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
DEVELOPMENT, LABORATORY STUDY AND FIELD TESTING OF NEW NANOPARTICLE BASED COMBINED INSECTICIDES Chirakadze A., Mitagvaria N., Dvali N., Gigineishvili A., Petriashvili G., Ambokadze M., Chigogidze K., Khuskivadze N., Buachidze Z., Gulashvili Mკონფერენციის კრებულიProccedings of 7th International Conference MTP-2021: Modern Trends in Physics, 2021/p.98-99 ISBN: 978-9952-546-24-8 ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
PROTON THERAPY OF CANCER USING METAL AND ISOTOPE ENRICHED BORON NITRIDE NANOPARTICLES Chirakadze A., Mitagvaria N., Jishiashvili D., Dvali N., Sapojnikova N., Gigineishvili A., Buachidze Z., Chigogidze K., Khuskivadze N., Gorgadze K.კონფერენციის კრებულიProccedings of 7th International Conference MTP-2021: Modern Trends in Physics, 2021/p.95-96 ISBN: 978-9952-546-24-8 ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
SYNTHESIS AND TESTING OF METAL MAGNETIC AND ISOTOPIC ENRICHED BORON NITRIDE NANOPARTICLES Mitagvaria N., Chirakadze A., Jishiashvili D., Dvali N., Gigineishvili A., Buachidze Z., Chigogidze K., Khuskivadze N., Gulashvili M.კონფერენციის კრებულიProccedings of 7th International Conference MTP-2021: Modern Trends in Physics, 2021/p.78-79 ISBN: 978-9952-546-24-8 ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ACTIVE PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT USING HEPA FILTERS WITH IMPREGNATED NANOPARTICLES Chicua T., Chirakadze A., Mitagvaria N., Jishiashvili D., Jishiashvili A., Buachidze Z.კონფერენციის კრებულიProccedings of 7th International Conference MTP-2021: Modern Trends in Physics, 2021/p.74 ISBN: 978-9952-546-24-8 ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Microwave Synthesis, Characterization and Testing of Acute Toxicity of Boron Nitride Nanoparticles by Monitoring of Behavioral and Physiological Parameters. . Archil Chirakadze, Nodar Mitagvaria, David Jishiashvili, Gia Petriashvili, Nugzar Dvali, Zeinab Shiolashvili, Ketevan Chubinidze, Nino Makhatadze, Alexander Jishiashvili, Zakaria Buachidze, Irina Khomeriki. სტატიაBulletin of the Georgian National Academy of Sciences, 2021, 15(2), pp. 120–126. ISSN - 0132 - 1447 ინგლისურისაგრანტო პროექტი
აზიურ ფაროსანას (Halyomorpha Halys) წინააღმდეგ ახალი კომბინირებული ინსექტიციდების შემუშავება და ბიოლოგიური ეფექტიანობის ტესტირება ლაბორატორიულ პირობებშიარჩილ ჭირაქაძე, ნოდარ მითაგვარია, ელენე დავლიანიძე, ნინო ლომიძე, მაია ამბოკაძე, აკაკი გიგინეიშვილი, ზაქარია ბუაჩიძესტატიასაქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბე, 15, 3, 2021 /85-89 ISSN - 0132 - 1447 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Development and Testing of Nanoparticles for Treatment of Cancer Cells by Curie Temperature Controlled Magnetic Hyperthermia.A. Chirakadze, N. Mitagvaria, D .Jishiashvili, M. Devdariani, G. Petriashvili, L. davlianidze, N. Dvali, K. Chubinidze, A. Jishiashvili, Z.Buachidze, I. Khomeriki. სტატიასაქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბე, ტ. 15, #. 1, 91-98, 2021 წ ISSN - 0132 - 1447 ინგლისურისაგრანტო პროექტი
VAPOR-PHASE SYNTHESIS OF COPPER-BASED NANOSTRUCTURESD.JISHIASHVILI,A.CHIRAKADZE, Z.SHIOLASHVILI, N.MAKHATADZE, A.JISHIASHVILI, V.GOBRONIDZE.კონფერენციის კრებულიMTP-2021: MODERN TRENDS IN PHYSICS. BAKU STATE UNIVERSITY, May 1-3, 2019.Baku State University Publishing House. 2021, pp. 43-46 ISSN 2522-4352. ინგლისურისაგრანტო პროექტი
STUDIES OF THE COMPARATIVELY LOW-TEMPERATURE SYNTHESIS AND PRELIMINARYTOXIC CHARACTERISTICS OF SILVER DOPED LANTHANUM MANGANITE NANOPARTICLESUSING CONVENTIONALAND MICROWAVE HEATING.A.CHIRAKADZE, D.JISHIASHVILI, N.MITAGVARIA, I.LAZRISHVILI, Z.SHIOLASHVILI, A.JISHIASHVILI, N.MAKHATADZE, Z.BUACHIDZE, N.KHUSKIVADE. MTP-2021კონფერენციის კრებულიBaku State University Publishing House/MODERN TRENDS IN PHYSICS. BAKU STATE UNIVERSITY, May 1-3, 2019. PROCEEDINGS.2021/ pp. 47-51. ISSN 2522-4352 ინგლისურისაგრანტო პროექტი
Quantitative in vivo determination of the biological effectiveness of and proof of the reliability of the obtained experimental date using variation criteria a new combined insecticidal against the Calliptamus italicusM.Ambokadze, N.Lomidze, A.Chirakadze, Z.Buachidze, A.Gigineishvili, N.Kavlashvili, M.Tsverava, G.Kacharava, I.Khomeriki, M.Taktakishviliსტატიაშპს საჩინო/ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2020 /#24. გვ.43-46 ISSN 0135-0765 ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Seleqtion, application and experimental testing using quantitative methods for determination of synergy rate and biological effectiveness of synergistic insecticidal composition against the Brown marmorated stink bug(Halyomorpha Halys). M.Ambokadze, N.Lomidze, A.Chirakadze, Z.Buachidze, A.Gigineishvili, M. Tsverava, G.Kacharava, I.Khomeriki, M.Taktakishvili. სტატიაშპს საჩინო / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2020 /#24..p.39-42 ISSN 0135-0765 ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Study of synergy of insecticidal formulations against BMSB using the mathematical isobole methodA. Chirakadze, N. Kavlashvili, Z. Buachidze, N. Meskhi, A. Gigineishvili, A. Jishiashvili, A. Laperishvili, L. Zazadze, N. Khuskivadze, I. Khomeriki, M.l Taktakishvili. სტატიაგამომცემლობა შპს მაცნე პრინტი / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2019 / #23, გვ.42-47 ISSN 0135-0765 ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ვაკუუმურ - გამოსახდელი ავტომატიზირებული დანადგარი ეთილის სპირტის მისაღებად.ა. ჭირაქაძე, ზ. ბუაჩიძე, ნ. ყავლაშვილი, ა. გიგინეიშვილი, ი. ხომერიკი, კ. გორგაძე, ლ. გვარამაძე მ. თაქთაქიშვილი სტატიაშპს პოლიგრაფია / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2018 /#22, გვ.43-46. ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
New approaches to development of new nanomaterials for magnetic hyperthermia of cancer cells and prospectives of combined treatment of cancer in Georgiaა.ჭირაქაძე, დ.ჯიშიაშვილი, ზ.ბუაჩიძე, კ.გორგაძე, ზ.შიოლაშვილი,ა. ჯიშიაშვილი, ნ.მითაგვარია, ი.ლაზრიშვილი. სტატიაJournal of Low Dimensional Systems, 2018, v. 2 (1), 8-22. "ISSN 2308-068X; ISSN / eISSN: 1386-9477 / 1873-1759" ინგლისურისაგრანტო პროექტი
გარემოს დაცვითი განათლების ისტორიული გზა და თანამედროვე პრიორიტეტებიმ. ამბოკაძე, ა. ჭირაქაძე, ზ.ბუაჩიძე, ა.გიგინეიშვილი, კ.გორაძე, ლ. ზაზაძე, ა. ლაფერიშვილი. სტატიასაქართველოს ქიმიური ჟურნალი, 2018, 2,182-185. ISSN 1512-0686. სახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სასოფლო სამეურნეო მავნებლის Halyomorpha Halys მონიტორინგის მეთოდიკების ათვისება და საზოგადოებრივი მონიტორინგის სადგურის ჩამოყალიბების მიზანშეწონილება ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ მოხისის საჯარო სკოლის ტერიტორიაზე. მ. ამბოკაძე, ა. ჭირაქაძე, ზ. ბუაჩიძე, ა. გიგინეიშვილი, კ. გორგაძე, ლ. ზაზაძე, ა. ლაფერიშვილი, გ. ვარდიაშვილი, მ. ავაგიანი.სტატიასაქართველოს ქიმიური ჟურნალი, 2018, 2,177-181. ISSN 1512-0686. ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
აზიური ფაროსანას (Halyomorpha Halys) კონტროლის ბუნებრივი, კომბინირებული და სინთეზური ინსექტიციდური პრეპარატების წინასწარი ლაბორატორიული ტესტირება და გამარტივებული მეთოდიკა ეკოლოგიური სწავლების სასკოლო პროგრამებში გამოსაყენებლადმ. ამბოკაძე, ა. ჭირაქაძე, ზ. ბუაჩიძე, ა. გიგინეიშვილი, კ. გორგაძე, ა. ლაფერიშვილი, გ. ვარდიაშვილი, მ. ავაგიანისტატიასაქართველოს ქიმიური ჟურნალი, 2018, 1, 217-221. ISSN 1512-0686. ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
An example of design of elements for generation and directed radiation of a microwave electromagnetic field for application in devices for control of the a agricultural pests A. Chirakadze, R. Gakhokidze, A. Gigineishvili, N. Kavlashvili, Z. Buachidze, I. Khomeriki, M. Taktakishvili, K. Gorgadze. სტატიაGeorgia Chemical Journal, 2017, #1, 57-65 ISSN 1512 - 0686 ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Study of Cs Uptake by Plants Under Conditions of Severe Potassium Deficiency and Radioactive Stress. Archil Chirakadze, Ramaz Gakhokidze, Archil Chogoshvili, Zakaria Buachidze, Giorgi Kacharava, N. Berishvili, Kh. Tserodze. სტატიაGeorgia Chemical Journal, 2017, 1, 44-49. ISSN 1512 - 0686 ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
New Nanomaterials for Magnetic Hiperthermia of Cancer Cells Georgia A.Chirakadze, T.Berberashvili, Z.Buachidze, L.Chakhvashvili, Q.Jishiashvili et all. სტატიაGeorgia Chemical Journal, 2017, 1, 35-39. . ISSN 1512-0686 ინგლისურისაგრანტო პროექტი
გამოყენებითი ჰოლოგრაფია. ზ.ბუაჩიძე, ა.ჭირაქაძე. სახელმძღვანელოCD-3737,2017წ. ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
კვანტური და არაწრფივი ოპტიკა. ზ.ბუაჩიძე, თ.ჩიჩუა, ა.ჭირაქაძე. სახელმძღვანელოCD-3743,2017წ. ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ზემაღალსიხშირული დიაპაზონის რუპორული და სპირალური გამომსხივებლის გათვლა სასოფლო-სამეურნეო მავნებლების პოპულაციების კონტროლის დანადგარებში გამოსაყენებლადა. ჭირაქაძე, ა. გიგინეიშვილი, ნ. ყავლაშვილი, ზ. ბუაჩიძე, მ. თაქთაქიშვილი, კ. გორგაძე სტატიაშპს პოლიგრაფია/ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2017 /#21, გვ.41-46 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Combined processing of waste organic polymers and manganese bearing waste/low grade ores into fuels and low-carbon manganese alloysA. Chirakadze, Z. Buachidze, A. Gigineishvili, P. Kervalishvili, T. Chichua, L. Gurchumelia, T. Berberashvili, I. Khomeriki, G. Kervalishvili, G. Zakharov, G. Oniashvili, M. Wireman, W. A Toscano, V. Gvakharia, I. Basghadze, I. Geleishvili. სტატიაInternational Journal of Global Warming 2016, 10 (1-3), 242-262 "ISSN 1758-2083" 10.1504/IJGW.2016.077916ინგლისურისაგრანტო პროექტი
Arsenic pollution of soils and morbidity prevalencein Racha Lower Svaneti districtof GeorgiaArchil Chirakadze, Zakaria Buachidze, Irina O Khomeriki, Vakhtang Gvakharia, Maia Stamateli, Neli Chakvetadze, Maiko Chokheli, William A ToscanoსტატიაInternational Journal of Global Warming 10, v.1-3, October 2016 /92-114 "ISSN 1758-2083" DOI: 10.1504/IJGW.2016.077908ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Assessment of the Possibility of Enhanced Cs Uptake by Plants Under Conditions of Severe Potassium Deficiency and Radioactive Stress, Utilizing Microorganisms and Bio-Energy ActivatorsA. Chirakadze, R Gakhokidze, A. Chogoshvili, Z. Buachidze. კონფერენციის კრებულიICCBES (International Congress on Chemical, Biological and Environmental Science, May 10-12, 2016, Osaka, Japan,Proceedings,164-166. ISBN 978-986-87417-8-2. ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Carbon coated (Fe-Fe3C) and Ag- doped lanthanum manganite nanocomposites for magnetic of hipertermia of cancer cellsT.Berberashvili, Z.Buachidze, A.Chirakadze et all სტატიაNano Studies,2016/v. 14 pp. 99-108 ISSN 1987 - 8826 ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Numerical simulation, design and testing of rectangular shape planar microwave applicators for use in “green” biosynthesis of metal nanoparticlesArchil Chirakadze, Zakaria Buachidze, Akaki Gigineishvili, Lali Gurchumelia, Nugzar Kavlashvili, Paata Kervalishvili. სახელმძღვანელოსტამბა დამანი / სტუ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2016 / N 20 გვ. 85-89. ISSN 0135-0765 ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Arsenic contamination of soils and Morbidity of Prevalence in Racha District of GeorgiaArchil Chirakadze, Vakhtang Gvakharia and Zakaria Buachidzeკონფერენციის კრებულიProceedings of the 6th International Congress on Arsenic in the Environment (As2016), Stockholm, Sweden, 2016/183-184 ISSN 2154-6568, ISBN9 781138029415 ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Microwave in Environmental Technologies and Synthesis of Nano-materials: The Georgian ExperienceP.J. Kervalishvili, A. Chirakadze, Z. Buachidze, D. Jishiashvili, T. BjalavaსტატიაNuclear Radiation Nanosensors and Nanosensory Systems, 2016,91-150 "Online ISBN978-94-017-7468-0 Print ISBN 978-94-017-7466-6; ISSN / eISSN: 2376-3639 / 2376-3647" ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Microwave enhanced producing of high-purity metallic manganese and composite manganese based alloys. In NUCLEAR RADIATION SENSORS AND NANOSENSORY SYSTEMS.Paata Kervalishvili, Archil Chirakadze, Akaki Gigineishvili, Zakaria Buachidze, David Jishiashvili, Mike Wireman, William Toscano, Giorgi Kervalishvili, Giorgi Sergeenko, Vakhtang Gvakharia. კონფერენციის კრებულიSelected paper from the Advanced Research Workshop which was held in Tbilisi, March 6-9, 2014, Springer 2016, 87-94 ISBN 978-94-017-7472-7 (PB) ISBN 978-94-017-7466-6 (HB) ISBN 978-94-017-7468-0 (ebook) ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Microwave in environmental technologies and synthesis of nano-materials: Georgian experiencePaata Kervalishvili, Archil Chirakadze, Zakaria Buachidze, David Jishiashvili, Tamar Bjalava, Giorgi Kervalishvili, WilliamToscano, Vakhtang Gvakharia, Giorgi Sergeenkoკონფერენციის კრებულიSelected paper from the Advanced Research Workshop which was held in Tbilisi, March 6-9, 2014, Springer 2016, 22-86. ISBN 978-94-017-7472-7 (PB) ISBN 978-94-017-7466-6 (HB) ISBN 978-94-017-7468-0 (ebook) ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Advanced methods of utilization of secondary resources for energy production and accumulationZ. Gasitashvili, P. Kervalishvili, A. Chirakadze, A.Gigineishvili, Z. Buachidze, K. Gorgadzeკონფერენციის კრებულიPrangishvili’s 85th Anniversary Information and Computer Technologies, Modelling, Control, Tbilisi, Georgia, November 3-5, 2015. Proceedings, 593-598. ISBN 978-9941-20-575-0 ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Semi-Quantitative Assessment of Application of the Eco-Industrial Park (EIP) Concept for Providing of Environment-Friendly and Profitable Industrial Processing of Waste into Gaseous, Liquid and Solid Fuels and Other Highly Demanded Marketable ProductsA. Chirakadze, P. Kervalishvili, A. Gigineishvili, Z. Buachidze, L. Gurchumelia, V. Svakharia, W. Toscano, N. Kavlashvili სტატიაგამომცემლობა უნივერსალი / სტუ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2015 / N 19, გვ. 33-38 ISSN 0135-0765 ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Development and Testing of Devices for Microwave Enhanced Synthesis of Nanomateials and Microwave Light Modulators with Low Controlling Power For Optical Fiber Sensors and Sensory Systems.A. Chirakadze, Z. Buachidzeკონფერენციის კრებულიNATO Advanced Research Workshop & International Conference Tbilisi-Spring 2014. Programme& Papers.2014, March 6-10, Tbilisi, Georgia. Publishing House Technical University, 2014, 144-148 ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Microwave in Environmental Technologies of Processing of Mining, Metallurgical and Polymeric Waste (A Brief Overview)N. Kavlashvili, A. Chirakadze, Z. Buachidze , M Wireman, William A. Toscano, G. KervaliSvili, G. Kurchumelia, A. Gigineishvili, Z. Gasitashvili, T. Chichua, D. Bibiluri, L. Sharikadze სტატიასტამბა დამანი / სტუ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2014 / N 18, გვ. 157-160. ISSN 0135-0765 ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Set of Specific Factors Determining the Urgent Need of Development, Design and Construction of Modern Nanotechnologies,Nanosensory Elements and Various Nanosensory Systems in Georgia. A. Chirakadze, Z. Buachidze, G. Kervalishviliკონფერენციის კრებულიNuclear Radiation Nanosensors and Nanosensory Systems. NATO Advanced Research Workshop & International Conference Tbilisi-Spring 2014. Programme& Papers.2014, March 6-10, Tbilisi, Georgia. Publishing House Technical University, 2014, 52-56 ISBN 978-9941-20-478-4 ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
A SIMPLE QUANTITATIVE MODEL FOR EVALUATION OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT INDEX AND ITS CORRELATION WITH THE KNOWLEDGE SOCIETY INDEX (K-INDEX): FARTHER PROGRESSZ. Buachidze, A. Chirakadze, P. Kervalishvili, I. Khomerikiკონფერენციის კრებული13-th International Conference on Clean Energy, Istanbul, June 8-12, 2014. Edition: University of Istanbul, Proceedings,1800-1806 ISBN 6056480607, 9786056480607 ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Microwave in Environmental Technologies and Synthesis of Nanomaterials: Processing of Organic and Inorganic Compounds. A. Chirakadze, Z. Buachidze, D. Jishiashvili, P. Kevalishvili, D.Bibiluri, L. Gurchumelia, L. Sharikadze. კონფერენციის კრებული3rd International Conference Nanotechnologies,October 20-24, 2014, Tbilisi Georgia. Publishing House Technical University. /17-19. ISBN 978-9941-20-478-4 ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Mobile Unit for Utilization of of Used Tires and Other Polymeric Waste for Energy Supply of Processing of Mangaese. A. Chirakadze, Z. Buachidze. I, Batsikadze, D. Bibiluri, L.ShariqaZe, T. Chichua, A. Gigineishvili, l. GurchumeliaსტატიაGeorgia Chemical Journal, 2014, v. 14 (1), 163-173. ISSN 1512 - 0686 ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
COMBINED PROCESSING OF WASTE ORGANIC POLYMERS AND MANGANESE BEARING WASTE/LOW GRADE ORES INTO FUELS AND LOW-CARBON MANGANESE ALLOYSZ. Buachidze, A. Chirakadze, A. Gigineishvili, P. Kervalishvili, M. Wireman, T. Chichua, V. Gvakharia,I.Bazghadze, I. Geleishvili.კონფერენციის კრებული13-th International Conference on Clean Energy, Istanbul, June 8-12, 2014. Edition: University of Istanbul, Proceedings, 1425-1435 ISBN 6056480607, 9786056480607 ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
A Simple Quantitative Model for Evaluation of the Sustainable Development Index and its Correlation with the Knowledge Soviety Index (K-Index). N. Kavlashvili, Z. Buachidze, A. Chirakadze სტატიასტამბა დამანი / სტუ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2013 / N 17, გვ. 49-54 ISSN 0135-0765 ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
DEVELOPMENT OF NOVEL ENVIROMENTAL METHODS FACILITATING THE SASTAINABLE DEVELOPMENT AND BYPRODACT SYNERGY IN GEORGIA AND SOUTH CAUCASIAN COUNTRIES:FURTHER PROGRESS M.Wireman,A.Chirakadze,I.Khomeriki,Z.Buachidze and al.კონფერენციის კრებულისაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დაარსებიდან 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერნციის შრომათა კრებული, 2012./გვ.390- 400. ISBN: 9789941200960 ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ტალღგამტარული 4x4 კომუტატორ-გადამრთველი ბოჭკოვან-ოპტიკური ქსელებისთვის ზ.ბუაჩიძე,ა.გიგინეიშვილი,ა.ჭირაქაძე,ნ.ყავლაშვილიკონფერენციის კრებულისაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დაარსებიდან 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერნციისშ რომათა კრებული, 2012./გვ.459-462 ISBN: 9789941200960 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ინტეგრალურ-ოპტიკური კომუტატორი 4X4ზ. ბუაჩიძე, ა. გიგინეიშვილი, ა. ჭირაქაძე, ნ. ყავლაშვილი სტატიასტამბა დამანი/ სსიპ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2012 / N 16, გვ. 71-74 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
გრაფენი ინტეგრალურ-ოპტიკურ აქტიურ ელემენტებში. ზ. ბუაჩიძე, ა.ჭირაქაძე, ნ. ყავლაშვილი კონფერენციის კრებულისაერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები-ს მოხსენებათა თეზისები, 2011/გვ. 15-16 ISBN: 9789941149160 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Examination of arsenic contamination and related health-risks in Racha and Lower Svaneti, development of appropriate physical, chemical, biological technologies for hazard mitigationV. Gvakharia, A.Chirakadze,Z.Buachidze et al. კონფერენციის კრებულიInternational Conference Applied Geophysics and Geo-ecology, 14-16, September 2011, Tbilisi, Proceedings, 31-45. ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Examination of arsenic contamination and related health- risks in Racha and Lower Svaneti, development of appropriate physical, chemical, biological technologies for hazard mitigationV. Gvakharia, A.Chirakadze, Z.Buachidzeკონფერენციის კრებულიInternational Scientific Conference: Physical Research Methods in Medicine, 27-29 October 2011, Tbilisi, Proceedings, 2011. ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
A Simple Computing Model for Evaluating and Predicting the Sustainable Development Indexes (An Example of 15 Countries)Z. Buachidze, A. Chirakadze, N. Kavlashviliსტატიასტამბა დამანი / სტუ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2011 / N 15 გვ. 103-106 ISSN 0135-0765 ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Developing and Bench Scale Testing of Soft Decontamination- Remediation Methods to Be Used In the Highland of GeorgiaV. Gvakharia, A. Chirakadze, M. Mirtkhulava, L. Sakhvadze, R. Gigauri, I. Chelidze, T. Adamia, Z. Buachidze, V. Beria.კონფერენციის კრებულიGeorgia Chemical Journal, 2010, v. 10, No. 4. ISSN 1512-0686 ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Decontamination-remediation methods to be used in arsenic contaminated regions in the highland of Georgia V.Gvakharia, A.Chirakadze,M.Mirtskhulava, L.Sakhvadze, R.Gigauri, I.Chelidze, T.Adamia, Z.Buachidze. კონფერენციის კრებული9th Symposyum on Remediation in Jena: Jenaer Sanierungskolloquium,Microbial Impact on element mobility. Friedrich Schiller University Jena. 4th – 5th October,2010, Jena.Conference Proceedings - Abstracts of the Posters, p. 50-52. ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ოპტიკური კაბელი საზღვაო აკვატორიის კონტროლისა და დაცვის სისტემებშიზ. ბუაჩიძე, ნ. ყავლაშვილი, ა. ჭირაქაძე, ო. ლაბაძე, გ. რთველიაშვილი სტატიაგამომცემლობა ინტელექტი/ სსიპ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2010 / N 14, გვ. 105-108. ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
BACTERIAL-CHEMICAL LEACHING OF ARSENIC FROM ARSENIC-CONTAINING WASTE. GIGAURI, L. SAKHVADZE, I. CHELIDZE, A. CHIRAKADZE, Z. BUACHIDZE, R. SAKHVADZE. კონფერენციის კრებულიProceedings of the First International Conference on Nano- chemistry and Nanotechnologies 2010- NANO March 23-24, 2010, Tbilisi, Georgia ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
დეზაქტივაცია-რემედიაციის რბილი მეთოდების შემუშავება და საწარმო გამოცდა საქართველოს მთიან რეგიონებში გამოყენებისთვის ვ.გვახარია,ა.ჭირაქაძე,მ.მირცხულავალ.სახვაძე,რ.გიგაური,ი.ჭელიძე, ტ.ადამია,ზ.ბუაჩიძე სტატიასაქართველოს ქიმიური ჟურნალი. ტ.4, #4. 2010 ISSN 1512 - 0686 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
As-ის ბაქტერიულ-ქიმიური გამოტუტვა As შემცველი ნარჩენებიდან რ.გიგაური, ლ.სახვაძეა. ჭირაქაძე,ზ.ბუაჩიძეკონფერენციის კრებულიკონფერენციის მასალები, ბათუმი 2010 /გვ.32-34 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ეკოლოგიურად ცხელი წერტილების დღევანდელი მდგომარეობა საქართველოში და პერსპექტივები ა.ჭირაქაძე, ქ.ჩიგოგიძე, ი.ჭელიძე,ზ.ბუაჩიძეკონფერენციის კრებულისაერთაშორისო კონფერენცია და გამოფენა, ბათუმი 2010/ გვ.21-23 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ჭიათურის გამდიდრებული მანგანუმის მადანის და არაკონდიციური კონცენტრატების P-ის ადა Si-გან გასუფთავები სპროცესების გამოკვლევა ლ.სახვაძე,ა.ჭირაქაძე.ზ.ბუაჩიძე ა.რაფავა და სხვსტატიააზერბაიჯანის მეცნიერებათა აკადემიის მიკრობიოლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული #7. 2009 წ. ISBN: 978-9952-546-24-8 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ჭიათურის გამდიდრებული მანგანუმის მადანის და არაკონდიციური კონცენტრატების P-ის ადა Si-გან გასუფთავები სპროცესების გამოკვლევა ლ.სახვაძე,ა.ჭირაქაძე.ზ.ბუაჩიძე ა.რაფავა და სხვსტატიააზერბაიჯანის მეცნიერებათა აკადემიის მიკრობიოლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული #7. 2009 წ. ISBN: 978-9952-546-24-8 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
დარიშხანის ბაქტერიულ-ქიმიური გამოტუტვა დარიშხანის მადნის მოპოვების ნარჩენებისგან და დარიშხანის სამრეწველო წარმოების შენაერთებისგანა.ჭირაქაძე ლ.სახვაძე, ტ.ადამია,ზ.ბუაჩიძე და სხვ.სტატიააზერბაიჯანის მეცნიერებათა აკადემიის მიკრობიოლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული #7. 2009 წ. ISBN: 978-9952-546-24-8 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
წყალქვეშა აკვატორიის კონტროლისა და დაცვის ოპტიკურ-ბოჭკოვანი სისტემაზ. ბუაჩიძე, ნ. ყავლაშვილი, ა. ჭირაქაძე სტატიაგამომცემლობა ინტელექტი / სსიპ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2009 / N 13. გვ. 77-83 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ხელოვნური მიკროკლიმატის კონტროლისა და მართვის სისტემების ქვესისტემებინ. ყავლაშვილი, ლ. გვარამაძე, თ. საანიშვილი, ო. ლაბაძე, ზ. ბუაჩიძესტატიაგამომცემლობა ინტელექტი / სსიპ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2008 / N 12, გვ. 83-88. ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Some methods of increasing and interference immunity and reception capacity of FOLSZ.Buachidze, G.Nozadze, A.Chirakadzeკონფერენციის კრებულიProceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, 2003 10.1117/12.501842ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Methods of increasing interference immunity and reception capacity of FOLSZ Buachidze, G Nozadze, A Chirakadzeკონფერენციის კრებულიFundamental Problems of Optoelectronics and Microelectronics, 2003 /5129, p.61-67 10.1117/12.501842ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა

მე-6 საერთაშორისო კონფერენცია ნანოტექნოლოგიაქ. თბილისი, საქართველო20214/10-7/10კიბერ. ინს. და თსუBranched ZnO microcrystals. A Scanning Electron Microscopy study. ზეპირი


The vapor growth of ZnO microcrystals was studied using the Scanning Electron Microscopy and Energy Dispersive Spectroscopy. The microcrystals were grown by annealing ZnO, CuO and ammonium chloride powders. As a result, the ZnCl2, ZnO and CuCl vapor was formed and condensed on Si substrate, which was gradually heated up to 350oC. It was established that the growth proceeded in two stages. Beginning from 240oC, the CuCl-ZnCl2 eutectic droplet with a low melting point was formed. With time, the droplet was oversaturated with ZnO, and ZnO's solid nuclei were precipitating from it. They served as seeds for the formation of hexagonal ZnO microrods, which were growing along the c-axis ([0001] direction) by the slow, thermodynamically driven Vapor–Solid mechanism. As a result, the rod-like ZnO microstructures were produced on Si substrate. The second stage of growth started when the substrate temperature reached 300oC. At this temperature, the secondary nucleation took place on the prism surfaces of ZnO microrods, causing brunched structures. The ZnO brunches were growing again along the c-axes, forming elongated 1D type microcrystals. In contrast to the slow growth of primer ZnO microrods, at elevated temperatures the ZnO brunches were growing significantly faster. This kinetically driven process caused the vanishing of the fast growing (0001) plains, resulting in the tapering of ZnO microcrystal tips.
მე-7 საერთაშორისო კონფერენცია MTP-2021: თანამედროვე ტენდენციები ფიზიკაში.ბაქო, აზერბაიჯანი202115/12-17/12ბაქოს სახელმწიფო უნივერსიტეტიACTIVE PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT USING HEPA FILTERS WITH IMPREGNATED NANOPARTICLESზეპირი


http://mtp2021.bsu.edu.az/ABSTRACT_BOOK_MTP_2021.pdf
მე-7 საერთაშორისო კონფერენცია MTP-2021: თანამედროვე ტენდენციები ფიზიკაში.ბაქო, აზერბაიჯანი202115/12-17/12ბაქოს სახელმწიფო უნივერსიტეტიNANOPARTICLES ENHANCING RADIOTHRAPY OF CANCER AND THEIR ACUTE TOXICITY TO BIRD EMBRYOS.ზეპირი


http://mtp2021.bsu.edu.az/ABSTRACT_BOOK_MTP_2021.pdf
მე-7 საერთაშორისო კონფერენცია MTP-2021: თანამედროვე ტენდენციები ფიზიკაში.ბაქო, აზერბაიჯანი202115/12-17/12ბაქოს სახელმწიფო უნივერსიტეტიDEVELOPMENT, LABORATORY STUDY AND FIELD TESTING OF NEW NANOPARTICLE BASED COMBINED INSECTICIDES ზეპირი


http://mtp2021.bsu.edu.az/ABSTRACT_BOOK_MTP_2021.pdf
საერთაშორისო ონლაინ კონფერენცია ნანო მასალების შესახებ (ICN 2021)კოტაიამი, კერალას შტატი, ინდოეთი20219/04-11/04მაჰათმა განდის უნივერსიტეტი, კოტაიამი, კერალას შტატი, ინდოეთიNew approaches to proton cancer therapy using isotopic enriched boron nitride nanoparticles. ზეპირი


ICLCPN-2019 (საერთაშორისო კონფერენცია თხევადი კრისტალების, თხევადი კრისტალური პოლიმერებისა და ნანოსისტემების შესახებ).კოტაიამი, კერალას შტატი, ინდოეთი201913/12-15/12მაჰათმა განდის უნივერსიტეტი Development and toxicity testing of nano-liquids for cancer treatment utilizing the phosphatized nanoparticles and liquid crystals with controlled release. . ზეპირი


მე-5 საერთაშორისო კონფერენცია ნანოტექნოლოგიები- NANO 2018ქ. თბილისი, საქართველო201819/11 – 22/11სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიSynthesis of nitride nanomaterials in presence of hydrazine and ammonium chloride vaporზეპირი


https://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/312052/1/Nano_2018.pdf
საერთაშორისო კონფერენცია ნანოტექნოლოგიებითბილისი საქართველო201624/10-27/10სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიCarbon ccoated Ag doped lanthanum manganite nanocomposites for magnetic hyperthermiaზეპირი


https://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/233437/1/4th%20International%20Conference%20%e2%80%9cNanotechnologies%e2%80%9d%202016
ICANM2015 საერთაშორისო კონფერენცია და გამოფენა მოწინავე და ნანომასალებს ოტავა, ონტარიო, კანადა. 201510/08-12/08 Temperature-dependent morphological changes in Inp based nanowires. ზეპირი


https://www.researchgate.net/publication/282443159_Temperature-dependent_morphological_changes_in_InP_based_nanowires
მე-2 საერთაშორისო კონფერენცია არაორგანული მასალების მეცნიერების თანამედროვე ტექნოლოგიები და მეთოდები, ეძღვნება ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტის დაარსების 70 წლის იუბილესთბილისი, საქართველო201520/04-24/04ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველოFundamental and Applied Methods for Fabrication of New Materials and Products Using MangateseBearing Waste ზეპირი


https://mmi.ge/9358-meore-saerthashoriso-konferencia-araorganuli-masalathmcodneobis-thanamderove-teqnologiebi-da-methodebi.html
მე-13 საერთაშორისო კონფერენცია სუფთა ენერგიის შესახებ,სტამბული, თურქეთი20148/06-12/06სტამბოლის უნივერსიტეტი.ARSENIC POLLUTION OF SOILS AND MORBIDITY PREVALENCE IN RACHA-LOWER SVANETI DISTRICT OF GEORGIAზეპირი


https://www.worldcat.org/title/proceedings-of-the-13th-international-conference-on-clean-energy-june-8-12-2014-istanbul-turkey/oclc/892568975
მე-13 საერთაშორისო კონფერენცია სუფთა ენერგიის შესახებთურქეთი სტამბული20148/06-12/06სტამბოლის უნივერსიტეტი.COMBINED PROCESSING OF WASTE ORGANIC POLYMERS AND MANGANESE BEARING WASTE/LOW GRADE ORES INTO FUELS AND LOW-CARBON MANGANESE ALLOYS.ზეპირი


https://www.worldcat.org/title/proceedings-of-the-13th-international-conference-on-clean-energy-june-8-12-2014-istanbul-turkey/oclc/892568975
მე-13 საერთაშორისო კონფერენცია სუფთა ენერგიის შესახებთურქეთი სტამბული20148/06-12/06სტამბოლის უნივერსიტეტი.A SIMPLE QUANTITATIVE MODEL FOR EVALUATION OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT INDEX AND ITS CORRELATION WITH THE KNOWLEDGE SOCIETY INDEX (K-INDEXზეპირი


https://www.worldcat.org/title/proceedings-of-the-13th-international-conference-on-clean-energy-june-8-12-2014-istanbul-turkey/oclc/892568975
AMOP-ის 36-ე ტექნიკური სემინარი გარემოს დაბინძურებასა და რეაგირებაზე.ჰალიფაქსი, კანადა20134/06-6/06კანადის მთავრობა, არქტიკული და საზღვაო ნავთობის დაღვრის პროგრამა Water Contaminated with Arsenic and manganese in Georgia and Health Risks Assessment.ზეპირი


https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100248871&tip=sid&clean=0
AMOP-ის 35-ე ტექნიკური სემინარი გარემოს დაბინძურებაზე და რეაგირებაზევანკუვერი, კანადა20135/06-7/06კანადის და მარქსილის პროგრამა (Ospill of Canada. AMOPExamination of Areas Contaminated with Arsenic in Racha- Lower Svaneti Districts of Georgia and Health Risks Assessment.ზეპირი


https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100215104&tip=sid&clean=0
AMOP-ის 35-ე ტექნიკური სემინარი გარემოს დაბინძურებაზე და რეაგირებაზევანკუვერი, კანადა20135/06-7/06კანადის მთავრობა, არქტიკული და საზღვაო ნავთობის დაღვრის პროგრამა (AMOP), 2013Manganese Mining Influence on Water Quality in Western Georgia. ზეპირი


https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100215104&tip=sid&clean=0
მრგვალი მაგიდა WMD (მასობრივი განადგურების იარაღი)) და ორმაგი გამოყენების ექსპერტიზა/ცოდნის გადამისამართება და პრევენციაკიევი უკრაინა201317/04-18/04მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ცენტრი უკრაინაში,A ROUND-TABLE ON WMD (Weapons of Mass Destruction)) AND DUAL-USE EXPERTISE/KNOWLEDGE REDIRECTION AND PREVENTIONზეპირი

Tis report mainly deals with the experiences in CBRN Experts redirection to non-prohibited activities conducted under the STCU Non-Proliferation and Conversion Program over a period of 17 years in Georgia.It analyzes the various opportunities to learn of experiences and challenges in the same fields from other countries and regions. It also discusses what effective practices could be of interest for activities to prevent the non-state actors from gaining access to nuclear, chemical and biological weapons and their means of delivery. The need to impede access to sensitive weapons technology, materiel, and expertise by proliferant states and terrorist networks worldwide is an objective of the current U.S. National Security Strategy, National Strategy to Combat Weapons of Mass Destruction, and National Strategy for Combating Terrorism. The growing global threat to national security globally from available WMD-relevant expertise prompts the international siciety to broaden to countries of the Former Soviet Union, especially to Russian Federation, Ukraine, Georgia and Armenia, which have a considerable experience in technologieas concerning CBRN research and technologies. Several approaches and local programs are proposed to provide steady, effective, and cost-efficient platforms for the regional and global nonproliferation/threat reduction programs

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია `გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები.ქ. თბილისი, საქართველო2011 სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიგრაფენი ინტეგრალურ-ოპტიკურ აქტიურ ელემენტებშიზეპირი


საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის 70-ე წლისთავთან დაკავშირებით საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის გამსვლელი სამეცნიერო საბჭოს სესია. ქ. თბილისი, საქართველო2011 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიინფორმაციის გარდაქმნის თანამედროვე მეთოდის გამოყენება თვითაწყობადი ადაპტური მართვის სისტემების აგების პრინციპების დამუშავებაში.ზეპირი

სტატიაში განხილულია ელექტრომაგნიტური ველის გამოყენების საკითხები სხვადასხვა ტიპის დინამიური ობიექტების მართვის ამოცანების გადასაწყვეტად. მათ რიცხვს მიეკუთვნება: სამპოზიციური ინფორმაციის ამსახველი და პერიოდულად ცვლადი უკონტაქტო მართვის ინდიკატორი; ფართო დიაპაზონში მართვადი დიდი მუდმივი დენის წყარო; სამკოორდინატური ურთიერთინდუქციული გამზომი გარდამქმნელი; გადაწყობადი სინქრონული უკოლექტორო ელექტროგენერატორის აგების მართვის სისტემა; შეთავსებული და რეგულირებადი მრავალარხიანი მიმღემგადამწოდი ანტენა.

მე-9 სიმპოზიუმი რემედიაციის შესახებიენა20104/10 – 5/10ფრიდრიხ შილერის უნივერსიტეტი Decontamination-remediation methods to be used in arsenic contaminated regions in the highland of Georgia.9th Symposyum on Remediation in Jena: Jenaer Sanierungskolloquium, Microbial Impact on element mobilityმინაცია-აღდგენის მეთოდებისტენდური

More than hundred thousand tons of highly-hazardous arsenic bearing waste is disposed on poorly managed landfills in the highland of Georgia, causing a significant morbidity prevalence in children and adults, including cancer and mental disorders. The measures taken by the Georgian Government and a number of international organizations aimed to renovation and reconstruction of the sarcophagi, waste sumps and abandoned landfills cannot solve the problem due the extremely high arsenic contamination of soils, which, in turn, leads to pollution of food causing morbidity of population. The only realistic approach of solving the problem is the phytoremediation of soils which can last many decades without selecting and propagating of plants providing a high uptake of arsenic. The report deals with the criteria for selection of and propagation of plants, includingperennial conifers and agricultural crops, which can be processed to alcohol, fuel and biomass for gas production. Intensive and extensive phytoremediation should be accompanied by physical, chemical and biological recycling and remediation of the dumped and landfilled arsenic bearing waste.

Web of Science: 33
Scopus: 11
Google Scholar: 60

დისერტაციის რეცენზირება


სამაგისტრო ნაშრომების ხელმძღვანელობა


თხელფიროვანი სინათლის მოდულატორის მუშაობის ფიზიკური საფუძვლები სასაზღვრო თხევადკრისტალური ფენის გარდატეხის მაჩვენებლის ცვლილებისასსაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

სადოქტორო თემის ხელმძღვანელობა/თანახელმძღვანელობა


მაგნიტური ნანონაწილაკებით დისპერგირებულ თხევად კრისტალურ მართვად კომპლექსებზე დაფუძნებული სამკურნალო მოდალობები კიბოს უჯრედების ჰიპერთერმული, ფოტოქიმიური საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

უცხოურ ენებზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


ქართულ ენაზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


რეფერირებული ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის მთავარი რედაქტორობა


სამეცნიერო პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის რეცენზენტობა


რეფერირებული სამეცნიერო ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის სარედაქციო კოლეგიის წევრობა


საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ მხარდაჭერილ პროექტში/გრანტში მონაწილეობა


დარიშხანის ნარჩენებით დაბინძურებული ტერიტორიების გამოკვლევა და გარემოზე მოქმედი რისკების დადგენა dariSxani # 5246შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი და უკრაინის სამეცნიერო ტექნოლოგიური ცენტრი. 2010 -2011ძირითადი შემსრულებელი.ჯგუფის ლიდერი
ორგანული ნარჩენების უტილიზაცია სამრეწველო ენერგეტიკული ნახშირწყალბადების მიღების მიზნით. (AR/375/3 – 171/12) შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი საქართველო 2012ძირითადი შემსრულებელი
კიბოს უჯრედების თვითრეგულირებადი ( კიურის ტემპერატურით ლიმიტირებული) მაგნიტური ჰიპერთერმიისთვის ახალი ნანომასალების შექმნა და კვლევა.#STCU – 2017 - 20შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი და უკრაინის სამეცნიერო ტექნოლოგიური ცენტრი. საქართველო, უკრაინა 2018-2020მეცნიერ თანამშრომელი

სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრებით მხარდაჭერილ პროექტში/ გრანტში მონაწილეობა


ტემპერატურისა და ტენიანობის გადაწყობადი კონტროლისა და ადაპტური მართვის მიკროპროცესორული სისტემის დამუშავება და გამოკვლევა სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი2007-2009სამუშაოს შემსრულებელი
ორპოზიციური დინამიური ობიექტის უკონტაქტო ადაპტური მართვის მიკროპროცესორული სისტემის დამუშავება და გამოკვლევასსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი 2008-2010პროექტის შემსრულებელი
მიკროკლიმატის ადაპტური მართვის კომბინირებული სისტემის დამუშავება დიდი მოცულობის სათავსოებისათვის საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი 2010-2012პროექტის შემსრულებელი
სამპოზიციური დინამიური ობიექტის უკონტაქტო ადაპტური მართვის მიკროპროცესორული სისტემის დამუშავება და გამოკვლევასაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი 2012-2014პროექტის შემსრულებელი
ინფორმაციის გარდაქმნის მოწყობილობების დამუშავება თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებითსტუ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი / სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 32 05 04) 2015-2017პროექტის შემსრულებელი
ინფორმაციის გარდაქმნის მოწყობილობების დამუშავება თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით. სტუ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი / სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 32 05 04) 2018-2020პროექტის შემსრულებელი
ინფორმაციის გარდაქმნის მოწყობილობების და სისტემების დამუშავება თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებითსტუ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი / სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 32 05 04) 01.01.21-31.12.2023პროექტის შემსრულებელი

პატენტის ავტორობა


P 2019 6965 BსაქპატენტიGEსაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიმანგანუმის დაბალხარისხოვანი მადნებიდან მეტალური მანგანუმის მიღების წესიპასიური26.03.2019Int. Cl. (2006) C 22 B 47/00 C 22 B 1/02 C 22 B 1/08 C 22 B 3/04
P622საქპატენტიGEფ.თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტიფერომანგანუმის მიღების წესიპასიური14.03.2017

უფლება ქართულ ან უცხოურ სასაქონლო ნიშანზე, სასარგებლო მოდელზე


-

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ან სოფლის მეურნეობის აკადემიის წევრობა


საერთაშორისო პროფესიული ორგანიზაციის წევრობა


კონფერენციის საორგანიზაციო/ საპროგრამო კომიტეტის წევრობა


თანამედროვე ტენდენციები ფიზიკაში (MTP). ბაქოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბაქო, აზერბაიჯანი01.05.2019-03.052019

ჯილდო ეროვნული/ დარგობრივი პრემია, ორდენი, მედალი და სხვ.


საპატიო წოდება


მონოგრაფია


სახელმძღვანელო


სტატია მაღალ რეიტინგულ და ადგილობრივ ჟურნალებში


პუბლიკაცია სამეცნიერო კონფერენციის მასალებში, რომლებიც ინდექსირებულია Web of Science-ში და Scopus-ში