ინსტიტუტის შესახებ

478

პუბლიკაცია

103

კონფერენცია

23

პროექტი/გრანტი

29

ინტელექტ. საკუთრება

მისია ქვეყნის წინაშე არსებული სოციალურ-ეკონომიკურ-ეკოლოგიური პრობლემების გადაწყვეტის ხელშეწყობის მიზნით, საქართველოს რესურსული პოტენციალის კვლევა, საწარმოო ძალთა მდგრადი განვითარების რეგიონული და დარგობრივი ასპექტების ანალიზი და სათანადო რეკომენდაციების შემუშავება.

ცენტრის ამოცანები
• საქართველოს ბუნებრივი რესურსების კვლევა - მისი პოტენციალის განსაზღვრა-შეფასება, რაოდენობრივი და თვისებრივი ცვლილებების დინამიკის შესწავლა.
• საქართველოს ადამიანური რესურსების რაოდენობრივი და სტრუქტურული პარამეტრების დინამიკის, დემოგრაფიული პოტენციალის კვლავწარმოების პრობლემების, შრომითი რესურსების ფორმირების თავისებურებათა და რესურსებით ეროვნული მეურნეობის უზრუნველყოფის საკითხების შესწავლა.
• ცენტრის მიერ წარმოებული კვლევის შედეგებისა და სხვა ობიექტური მონაცემების საფუძველზე ქვეყნის ბუნებრივი და ადამიანური რესურსების მონაცემთა ბაზების შექმნა და პერმანენტული განახლება.
• ბუნებრივი და ადამიანური რესურსების გამოყენების არსებული მდგომარეობისა და პერსპექტივების შესწავლა, თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და ეკოლოგიური უსაფრთხოების პრობლემების გათვალისწინებით, როგორც მთელი ქვეყნის მასშტაბით, ისე მისი ცალკეული მხარეების/რეგიონების მიხედვით, სათანადო რეკომენდაციების შემუშავება.
• დასახული ამოცანების წარმატებით გადაწყვეტის შედეგად ქვეყნის მთელი ტერიტორიის თანაბარი სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების, გარემოს დაცვისა და რაციონალური ბუნებათსარგებლობის უზრუნველყოფის საქმეში სახელმწიფო სტრატეგიის რეალიზაციის ხელშეწყობა, რაც საქართველოს კონსტიტუციის 31-ე და 37-ე მუხლებით სახელმწიფოს განსაკუთრებული ზრუნვის საგნადაა აღიარებული.

სტრუქტურული ერთეულები

მიწის, წყლის და ტყის რესურსების და ეკოლოგიის განყოფილება
მინერალური და ენერგეტიკული რესურსების განყოფილება
ადამიანური და ბუნებრივ-რეკრეაციული რესურსების და ეკოლოგიის განყოფილება

სამეცნიერო დანადგარები

აპარატის დასახელება ტექნიკური მახასიათებლები გამოშვების წელი ექსპლუატაციაში მიღების წელი დანადგარის დანიშნულება გამოყენების მიზანი ტექნიკური მდგომარეობა
დრონი (DJI - Mavic 2 Zoom with Smart Controller)\SZ DJI TECHNOLOGY CO.LTD ძრავების რაოდენობა 4, მაქსიმალური ფრენის დრო 31 წთ, მაქსიმალური სიჩქარე 72 კმ/სთ, 4-48 მმ ოპტიკური ზუმი, 4K ვიდეო, 12 MP ფოტო, ყოვლისმომცველი დაბრკოლების ამოცნობა 8 კმ ვიდეო გადაცემა 2020 2022 აერო ფოტო-ვიდეო გადაღებების წარმოება ტერიტორიების, ლანდშაფტის, სამრეწველო და ისტორიულ-კულტურული ობიექტების ელექტრონულ პლატფორმაზე მათი ასახვის მიზნით სამეცნიერო და საგანმანათლებლო ფაქტობრივად ახალი

სამეცნიერო ნაგებობები

არა

სამეცნიერო საგრანტო პროექტები

პროექტის ნომერი/შიფრი პროექტის დასახელება კონკურსის დასახელება დამფინანსებელი ორგანიზაცია საგრანტო ბიუჯეტი დაწყების/დასრულების თარიღები ხელმძღვანელი ძირითადი პერსონალი

კონტაქტი

ტელ: 0322223214

ვებ გვერდი: https://gnrc.gtu.ge/

ელ.ფოსტა: zlomsadze@mail.ru

მისამართი: საქართველო, ქ.თბილისი, კოსტავას ქ. 69ა, 0160

თანამშრომლები

ჯემალ კაკულია

აკადემიური დოქტორი / უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

ნოდარი ჭითანავა

მეცნიერებათა დოქტორი / მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

გივი თალაკვაძე

მეცნიერებათა დოქტორი / მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

ედიშერ კვესიტაძე

მეცნიერებათა დოქტორი / უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

ქეთევანი სოლომონიშვილი

მეცნიერებათა დოქტორი / მეცნიერ თანამშრომელი

იოსებ არჩვაძე

აკადემიური დოქტორი / მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

ვალენტინა მირზაევი

აკადემიური დოქტორი / მეცნიერ თანამშრომელი

ნოდარ გრძელიშვილი

აკადემიური დოქტორი / უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

დავით გამეზარდაშვილი

აკადემიური დოქტორი / მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

ქეთევან ვეზირიშვილი-ნოზაძე

მეცნიერებათა დოქტორი / მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

რუსუდანი ფირცხალავა

აკადემიური დოქტორი / უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

ივერი ახალბედაშვილი

მეცნიერებათა დოქტორი / უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

ქეთევანი მახარაძე

აკადემიური დოქტორი / უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

ვახტანგ გელაძე

აკადემიური დოქტორი / უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

ნოდარ მირიანაშვილი

მეცნიერებათა დოქტორი / უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

ოთარ ფარესიშვილი

აკადემიური დოქტორი / მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

გიორგი მაღალაშვილი

/ მეცნიერ თანამშრომელი

ლაურა კვარაცხელია

მეცნიერებათა დოქტორი / მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

ვაჟა ზეიკიძე

აკადემიური დოქტორი / უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

თამაზ პატარქალაშვილი

აკადემიური დოქტორი / უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

ზურაბ ლომსაძე

მეცნიერებათა დოქტორი / მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

პაატა კოღუაშვილი

მეცნიერებათა დოქტორი / მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი