ნუგზარ ყავლაშვილი

მეცნიერებათა დოქტორი

არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი

დაასკანერე

ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი, სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის დირექტორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების დეპარტამენტის პროფესორი (2012-2021წწ). საკანდიდატო დისერტაცია დავიცავი ქ. მოსკოვის ს. ორჯონიკიძის საავიაციო ინსტიტუტში 1980 წელს. 2011 წლიდან ვარ საქართველოს საინჟინრო აკადემიის ნამდვილი წევრი. სხვადასხვა დროს ვმუშაობდი არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის უმცროს, უფროს მეცნიერ თანამშრომლად, ინფორმაციის გარდაქმნის პრობლემების განყოფილების ხელმძღვანელად და ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილედ სამეცნიერო ნაწილში. ჩემი სამეცნიერო ინტერესებია: დიდდენიანი ტექნოლოგიური პროცესების ენერგეტიკული პარამეტრების კონტროლის მოწყობილობების და მართვის სისტემების დამუშავება; სუსტი მაგნიტური ველების მოდელირებისათვის განკუთვნილი მოწყობილობების და სისტემების დამუშავება; დიდი მოცულობის ობიექტებისათვის ხელოვნური მიკროკლიმატის კონტროლისა და მართვის სისტემის დამუშავება. მონაწილეობა მაქვს მიღებული საერთაშორისო სამეცნიერო ცენტრის გრანტის „უნივერსალური ტესტის შემუშავება მაგნიტომგრძნობელობაზე“ G-2064 შესრულებაში, ასევე ბოლო ათ წელიწადში მივიღე მონაწილეობა 10 საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმში, გამოქვეყნებული მაქვს 94 სამეცნიერო პუბლიკაცია, ბოლო ათ წელიწადში მიღებული მაქვს საქართველოს 3 პატენტი. 2013 წელს დაჯილდოებული ვარ ღირსების ორდენით.

წვეთოვანი ავტომატური მორწყვის სისტემის მოდელის პროგრამული სქემა სარწყავი წყლის შეზღუდული რესურსის პირობებშინ. ყავლაშვილი, ლ. გვარამაძე, პ. სტავრიანიდი, გ. კიკნაძესტატიაშპს საჩინო/ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2022 /#26. გვ. 67-73 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Identification of one class of closed-loop nonlinear dynamic systemsბ. შანშიაშვილი, ნ. ყავლაშვილისტატიაშპს საჩინო/ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2022 /#26. გვ.9-17 ISSN 0135-0765 ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მობილური რობოტინ. ყავლაშვილივ. ბახტაძე, გ. კიკნაძე, პ. სტავრიანიდი, დ. ფურცხვანიძე, ქ. კვირიკაშვილი, მ. ცერცვაძე, თ. ხუციშვილი. სტატიაშპს საჩინო/ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2021 /#25 გვ.88-92 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
წვეთოვანი მორწყვის სისტემების ბუფერულ რეზერვუარებში წყლის დინამიკური ცვლილების კონტროლის საშუალებებინ. ყავლაშვილი, ლ. გვარამაძე, ო. ლაბაძე, პ. სტავრიანიდი, თ. საანიშვილი, ვ. ბახტაძე, გ. კიკნაძე. სტატიაშპს საჩინო / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2021 /#25. 2021 წ. გვ.56-62 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Улучшенный робототехнический манипуляторН. Кавлашвили, О. Лабадзе, П. Ставрианиди, Д. Пурцхванидзе, В. Бахтадзе, М. Церцвадзеსტატიაშპს საჩინო/ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2021 /#25. 2021 წ. გვ. 63-66 ISSN 0135-0765 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Parameter Identification of Nonlinear Dynamic Systems of Industrial Processes.B. Shanshiashvili, N. Kavlashvili სტატიაBiological and Chemical Research, Vol.7, Issue 2, February 2020, pp. 21– 34. Science Signpost Publishing ISSN 2312-0088 ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Frequency Domain Parameter Identification of Expanded Wiener ModelB. Shanshiashvili, N. Kavlashvili, B. Avazneli.სტატიაშპს საჩინო / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2020 /#24. გვ.7-14 ISSN 0135-0765 ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Quantitative in vivo determination of the biological effectiveness of a new combined insecticidal composition against the Calliptamus italicus, proof of the reliability of the obtained experimental data using variation criteriaM. Amobokadze, N. Lomidze, A. Chirakadze, Z. Buachidze, A.Gigineishvili, N. Kavlashvili, M. Tsverava, G. Kacharava, I. Khomeriki, M. Taktakishviliსტატიაშპს საჩინო/ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2020 /#24. გვ.43-46 ISSN 0135-0765 ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
დიდი მუდმივი დენის კალიბრატორების აგების ზოგიერთი ძირითადი ტენდენციან. ყავლაშვილი, ლ. გვარამაძე, ო. ლაბაძე, პ. სტავრიანიდი, თ. საანიშვილი, გ. კიკნაძე. სტატიაშპს საჩინო/ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2020 /#24. გვ. 47-50 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Frequency domain identification of block-oriented nonlinear systems.B. Shanshiashvili, N. Kavlashvili, N. Dadiani, K. Omiadzeსტატიაგამომცემლობა შპს მაცნე პრინტი / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2019 / #23, გვ.15-23. ISSN 0135-0765 ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Энергосбережение при применении теплонасосных установок в пищевой промишленностиН. Кавлашвили, Н. Мирианашвилиსტატიაგამომცემლობა დანი/ჟურნალი ეკონომიკა და ფინანსები 2019 წ. /№3. გვ. 180-184. ISSN – 2587 – 5000 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Study of Synergy of Insecticidal Formulations Against BMSB Using the Mathematical Isobole MethodA. Chirakadze, N. Kavlashvili, Z. Buachidze, N. Meskhi, A. Gigineishvili, A. Jishiashvili, A. Laperishvili, L. Zazadze, N. Khuskivadze, I. Khomeriki, M. Taktakishvili სტატიაგამომცემლობა შპს მაცნე პრინტი/ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2019 / #23, გვ.42-47 ISSN 0135-0765 ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
დიდი მუდმივი დენის კალიბრატორის აგება ინვერტორის გამოყენებით. ნ. ყავლაშვილი, ლ. გვარამაძე, ო. ლაბაძე, პ. სტავრიანიდი, თ. საანიშვილი, გ. კიკნაძე სტატიაგამომცემლობა შპს მაცნე პრინტი/ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2019 /#23, გვ.37-41. ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
დიდი მუდმივი დენის კალიბრატორის რეალიზების თანამედროვე ციფრული ტექნოლოგიების გამოყენებან. ყავლაშვილი, ო. ლაბაძე, პ. სტავრიანიდი, ლ. გვარამაძესტატიასაგამომცემლო სახლი ტექნიკური უნივერსიტეტი/ჟურნალი ენერგია 2019 ISSN-1512-0120 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
რვაფეხა მაბიჯი რობოტილ. გვარამაძე, ნ. ყავლაშვილი , ქ. კვირიკაშვილი, თ. საანიშვილი, პ. სტავრიანიდი, დ. ფურცხვანიძე, სტატიაშპს პოლიგრაფია/ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2018 /#22, გვ.84-87 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Модернизированный робототехнический манипуляторН. Кавлашвили, О. Лабадзе, П. Ставрианиди, Д. Пурцхванидзе, М. Церцвадзе, Г. Кикнадзе სტატიაშპს პოლიგრაფია/ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2018 /#22, გვ.51-53. ISSN 0135-0765 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
დიდი მუდმივი დენის კალიბრატორის აგების ახალი ტენდეციები და პრინციპებიო. ლაბაძე, ნ. ყავლაშვილი, ლ. გვარამაძე, პ. სტავრიანიდი, თ. საანიშვილი, ქ. კვირიკაშვილი სტატიაშპს პოლიგრაფია/ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2018 /#22, გვ.47-50. ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ვაკუუმურ - გამოსახდელი ავტომატიზირებული დანადგარი ეთილის სპირტის მისაღებადა. ჭირაქაძე, ზ. ბუაჩიძე, ნ. ყავლაშვილი, ა. გიგინეიშვილი, ი. ხომერიკი, კ. გორგაძე, ლ. გვარამაძე მ. თაქთაქიშვილი სტატიაშპს პოლიგრაფია/ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2018 /#22, გვ.43-46. ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ზემაღალსიხშირული დიაპაზონის რუპორული და სპირალური გამომსხივებლის გათვლა სასოფლო-სამეურნეო მავნებლების პოპულაციების კონტროლის დანადგარებში გამოსაყენებლადა. ჭირაქაძე, ა. გიგინეიშვილი, ნ. ყავლაშვილი, ზ. ბუაჩიძე, მ. თაქთაქიშვილი, კ. გორგაძე სტატიაშპს პოლიგრაფია/ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2017 /#21, გვ.41-46 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
უკუკავშირის გამოყენება ტირისტორების მართვის ფაზოიმპულსურ მეთოდზე დაფუძნებული დიდი მუდმივი დენის წყაროში.ო. ლაბაძე, ნ. ყავლაშვილი, ლ. გვარამაძე, პ. სტავრიანიდი, თ. საანიშვილი სტატიაშპს პოლიგრაფია/ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2017 /#21, გვ. 62-66. ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Оптотиристорный калибратор тока с линейной установочной шкалойН. Кавлашвили, О. Лабадзе, П. Ставрианиди, Л. Гварамадзе, Т. Саанишвили, Г. Кикнадзе სტატიასტამბა დამანი/ სტუ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2016 / N 20, გვ. 102-105. ISSN 0135-0765 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მეტროპოლიტენის მატარებელში გამოყენებული დიდი დენის რელეების გაწყობისათვის განკუთვნილი მოწყობილობთ. საანიშვილი, ნ. ყავლაშვილი, ლ. გვარამაძე, ო. ლაბაძე, პ. სტავრიანიდი, გ. კიკნაძე სტატიასტამბა დამანი/ სტუ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2016 / N 20, გვ. 97-101. ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
დიდი მუდმივი დენის წყარო დატვირთვის დენის წრფივი მაახასიათებლით.ო. ლაბაძე, ნ. ყავლაშვილი, ლ. გვარამაძე, პ. სტავრიანიდი, თ. საანიშვილი სტატიასტამბა დამანი/ სტუ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2016 / N 20,გვ. 90-96. ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Numerical Simulation, Design and Testing of Rectangular Shape Planar Microwave Applicators for Use in ,,Green” Biosynthesis of Metal NanoparticlesA. Chirakadze, Z. Buachidze, A. Gigineishvili, L. Gurchumelia, N. Kavlashvili, P. Kervalishvili სტატიასტამბა დამანი / სტუ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2016 / N 20 გვ. 85-89. ISSN 0135-0765 ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სხვადასხვა ტიპის დინამიური ობიექტების მართვის ამოცანების გადაწყვეტა ინფორმაციის გარდაქმნის თანამედროვე პრინციპების გამოყენების საფუძველზეო. ლაბაძე, ნ. ყავლაშვილი, მ. ცერცვაძე სტატიასტამბა დამანი/ სტუ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2016 / N 20. გვ. 28-38. ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
დიდი მუდმივი დენის კალიბრატორში დაგვიანების ციფრული ბლოკის რეალიზაცია დისკრეტულ ელემენტებზელ. გვარამაძეე, ო. ლაბაძე, ნ. ყავლაშვილი, პ. სტავრიანიდი, თ. საანიშვილი, გ. კიკნაძე სტატიაგამომცემლობა უნივერსალი/ სტუ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2015 / N 19, გვ. 59-63. ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
The System of Compensation and Simulation of Perturbed Geomagnetic Field Variations.N. Inviya, N. Kavlashvili, E.Kubaneishvili სტატიაგამომცემლობა უნივერსალი / სტუ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2015 / N 19, გვ. 39-43. ISSN 0135-0765 ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Semi-Quantitative Assessment of Application of the Eco-Industrial Park (EIP) Concept for Providing of Environment-Friendly and Profitable Industrial Processing of Waste into Gaseous, Liquid and Solid Fuels and Other Highly Demanded Marketable ProductsA. Chirakadze, P. Kervalishvili, A. Gigineishvili, Z. Buachidze, L. Gurchumelia, V. Svakharia, W. Toscano, N. Kavlashvili სტატიაგამომცემლობა უნივერსალი / სტუ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2015 / N 19, გვ. 33-38 ISSN 0135-0765 ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ოპტოტორისტორებით მართვადი სამფაზა გამმართველიანი დიდი მუდმივი დენის წყარონ. ყავლაშვილი, ლ. გვარამაძე, ო, ლაბაძე, თ. საანიშვილი. გ. კიკნაძე სტატიასტამბა დამანი / სტუ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2014 / N 18, გვ. 161-166. ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Microwave in Environmental Technologies of Processing of Mining, Metallurgical and Polymeric Waste (A Brief Overview)N. Kavlashvili, A. Chirakadze, Z. Buachidze , M Wireman, William A. Toscano, G. KervaliSvili, G. Kurchumelia, A. Gigineishvili, Z. Gasitashvili, T. Chichua, D. Bibiluri, L. Sharikadze სტატიასტამბა დამანი / სტუ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2014 / N 18, გვ. 157-160. ISSN 0135-0765 ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ინფორმაციის გარდაქმნის თანამედროვე პრინციპების გამოყენება სხვადასხვა ტიპის დინამიური ობიექტების მართვის ამოცანების გადასაწყვეტადნ. ყავლაშვილი, ო. ლაბაძე სტატიასტამბა დამანი/ სტუ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2014 / N 18, გვ. 31-36. ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ხელოვნური მიკროკლიმატის პარამეტრების მართვის კომბინირებული ადაპტური სისტემან. ყავლაშვილი, ო. ლაბაძე, ლ. გვარამაძე, თ. საანიშვილი, გ. კიკნაძე სტატიასტამბა დამანი / სტუ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2013 / N 17, გვ. 71-74 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
A Simple Quantitative Model for Evaluation of the Sustainable Development Index and its Correlation with the Knowledge Soviety Index (K-Index). N. Kavlashvili, Z. Buachidze, A. Chirakadze სტატიადამანი / სტუ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2013 / N 17, გვ. 49-54 ISSN 0135-0765 ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ხელოვნური მიკროკლიმატის პარამეტრების მართვის სისტემების დამუშავება თანამედროვე სქემოტექნიკური საშუალებების გამოყენებითნ. ყავლაშვილი, ო. ლაბაძე ლ. გვარამაძე, გ. კიკნაძე, თ. საანიშვილი სტატიასტამბა სტამბა დამანი / სსიპ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2012 / N 16, გვ. 75-78. ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ინტეგრალურ-ოპტიკური კომუტატორი 4X4ზ. ბუაჩიძე, ა. გიგინეიშვილი, ა. ჭირაქაძე, ნ. ყავლაშვილი სტატიასტამბა სტამბა დამანი / სსიპ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2012 / N 16, გვ. 71-74 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
დიდი დენის რელეებისა და პირველადი გარდამქმნელების გამოკვლევისა და გრადუირებისათვის განკუთვნილი მოწყობილობათ. საანიშვილი, ლ. გვარამაძე, ნ. ყავლაშვილი, ო. ლაბაძე, გ. კიკნაძე სტატიასტამბა დამანი/ სტუ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2011 / N 15, გვ. 111-115 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მიკროკლიმატის პარამეტრების კონტროლისა და მართვის სისტემებში გადამწოდების გამოკითხვის ოპტიმალური დროის დადგენა. ვ. ბახტაძე, ლ. გვარამაძე, გ. კიკნაძე, ო. ლაბაძე, თ. საანიშვილი, ნ. ყავლაშვილი სტატიასტამბა დამანი / სტუ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2011 / N 15, გვ. 107-110. ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
A Simple Computing Model for Evaluating and Predicting the Sustainable Development Indexes (An Example of 15 Countries)Z. Buachidze, A. Chirakadze, N. Kavlashviliსტატიასტამბა დამანი / სტუ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2011 / N 15 გვ. 103-106 ISSN 0135-0765 ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ხელოვნური მიკროკლიმატის ადაპტური მართვან. ყავლაშვილი, ო. ლაბაძე, თ. საანიშვილი, ლ. გვარამაძე სტატიასაგამომცემლო სახლი ტექნიკური უნივერსიტეტი/აკადემიკოს ი. ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა შრომები. ქ. თბილისი. 2011 წ. გვ. 89-94. IBSN 978-9941-14-942-9 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ინფორმაციის გარდაქმნის თანამედროვე მეთოდების გამოყენება თვითამწყობადი ადაპტური მართვის სისტემების აგების პრინციპების დამუშავებაშინ. ყავლაშვილი, ო. ლაბაძე, თ. საანიშვილი, ლ. გვარამაძე სტატიაგამომცემლობა ინტელექტი / სსიპ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2010 / N 14, გვ. 118-125 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
დიდი მოცულობის სათავსოში მიკროკლიმატის პარამეტრების გადამწოდების სივრცეში განთავსების საკითხები ნ. ყავლაშვილი , ვ. ბახტაძე, ლ. გვარამაძე, გ. კიკნაძე, ო. ლაბაძე, თ. საანიშვილი,სტატიაგამომცემლობა ინტელექტი/ სსიპ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2010 / N 14, გვ. 113-117 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ოპტიკური კაბელი საზღვაო აკვატორიის კონტროლისა და დაცვის სისტემებშიზ. ბუაჩიძე, ნ. ყავლაშვილი, ა. ჭირაქაძე, ო. ლაბაძე, გ. რთველიაშვილი სტატიაგამომცემლობა ინტელექტი/ სსიპ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2010 / N 14, გვ. 105-108. ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მათემატიკური მოდელი ჰაერის ეკოლოგიური ანალიზისა და პროგნოზირებისათვისქ. კუთხაშვილი, ვ. გაბისონია, ნ. ყავლაშვილი, ნ. კილასონიასტატიაგამომცემლობა უნივერსალი/საქართველოს ქიმიური ჟურნალი ტომი 10 #4. ქ. თბილისი. 2010წ. გვ. 164-165. ISSN 1512 - 0686 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ხელოვნური მიკროკლიმატის პარამეტრების მართვის სისტემის პრაქტიკული რეალიზაცია სამართი ზემოქმედების შეზღუდვის პირობებშინ. ყავლაშვილი, ლ. გვარამაძე, თ. საანიშვილი, ზ. ბუაჩიძე, გ. კიკნაძე სტატიაგამომცემლობა ინტელექტი/ სსიპ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2009 / N 13. გვ. 83-89 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
წყალქვეშა აკვატორიის კონტროლისა და დაცვის ოპტიკურ-ბოჭკოვანი სისტემაზ. ბუაჩიძე, ნ. ყავლაშვილი, ა. ჭირაქაძე სტატიაგამომცემლობა ინტელექტი / სსიპ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2009 / N 13. გვ. 77-83 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ხელოვნური მიკროკლიმატის კონტროლისა და მართვის სისტემების ქვესისტემებინ. ყავლაშვილი ლ. გვარამაძე, თ. საანიშვილი, ო. ლაბაძესტატიაგამომცემლობა ინტელექტი/ სსიპ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2008 / N 12, გვ. 83-88. ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
შერეული სტრუქტურის მქონე ხელოვნური მიკროკლიმატის კონტროლისა და მართვის სისტემან. ყავლაშვილი, ლ. გვარამაძე, თ. საანიშვილი, ო. ლაბაძე სტატიაგამომცემლობა ინტელექტი/ სსიპ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2007 / N 11. გვ. 87-93. ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ტემპერატურისა და ტენიანობის გადაწყობადი კონტროლისა და მართვის მიკროპროცესორული სისტემა. ო. ლაბაძე, ნ. ყავლაშვილი. თ. საანიშვილი, ლ. გვარამაძესტატიაგამომცემლობა ინტელექტი / სსიპ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2006 / N 10, გვ. 103-106. ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
კონტაქტური პირაპირა შედუღების დნობის სტადიის ადაპტური მართვის თავისებურებანიო. ლაბაძე, ნ. ყავლაშვილი. თ. საანიშვილი, ლ. გვარამაძე სტატიაგამომცემლობა ინტელექტი / სსიპ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2006 / N 10, გვ. 107-112. ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Преобразователь электромагнитного момента с автоматической коррекцией статической характеристикиН. В. Кавлашвили, Т.П.Саанишвили სტატიაგამომცემლობაინტელექტი / საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2005 / N 9, გვ. 286-296 ISSN 0135-0765 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ელექტრომაგნიტური მომენტის მაგნიტო-ოპტიკური გარდამქმნელინ. ყავლაშვილი, თ. საანიშვილისტატიაგამომცემლობა „ინტელექტი“ / საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2004 / N 8, გვ. 210-214 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Преобразователь электромагнитного момента с автоматической коррекцией погрешности, обусловленной остаточным напряжением преобразователя Холла.Т.П.Саанишвили, Н.В.Кавлашвили სტატიასაქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის საწარმოო-საგამომცემლო გაერთიანება „მეცნიერება“ / საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2003 / N 7, გვ. 71-74 ISSN 0135-0765 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მილსაგლინავი დგანის მართვის ავტომატიზებული სისტემან. ყავლაშვილი, ლ. გვარამაძე, თ. საანიშვილი, ო. ლაბაძე სტატიაგამომც. სანი/ საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2002 / N 6, გვ. 66–71. ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა

ენერგეტიკის თანამედროვე პრობლემები და მათი გადაწყვეტის გზებიქ. თბილი, საქართველო202322/11/2023 - 22/11/2023საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიმზის ენერგიის გამოყენების პერსპექტივები სამცხე - ჯავახეთის რეგიონშიზეპირი

 მოხსენებაში შეფასებულია სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის მზის ენერგეტიკული პოტენციალი და მისი ათვისების პერსპექტივები. სამცხე-ჯავახეთის ტერიტორია დიდი ჰელიოენერგეტიკული პოტენციალით ხასიათდება. ქ. როდიონოვკაში მზის ნათების ხანგრძლივობა წელიწადში აღწევს 2633 საათს, რაც თითქმის 10%-ით მეტია ქვეყნის საშუალო მაჩვენებელზე. მზის, როგორც განახლებადი ენერგეტიკული რესურსის ფართოდ გამოყენება საშუალებას იძლევა რეგიონში შეიქმნას დამატებითი ენერგეტიკული სიმძლავრეები, რომლებიც უზრუნველყოფენ აღნიშნული რესურსის ფართოდ მოხმარებას და რეგიონის ენერგომომარაგების მდგრადობის ზრდას. მოხსენებაში ნაჩვენებია, რომ ეკოსისტემის დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების რაციონალურად გამოყენების სტრატეგიის შემუშავება, თანამედროვე, ეკოლოგიურად სუფთა ტექნოლოგიების დანერგვა, საქართველოს ეკონომიკური პოტენციალის ზრდის ერთ-ერთი აუცილებელი პირობაა

file:///C:/Users/user/Downloads/Energy%203(107)2023%20Part%202%20Konf-2-23.pdf
საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია საქართველოს ბუნებრივი რესურსები და საწარმოო ძალების მდგრადი განვითარების პერსპექტივებიქ. თბილისი საქართველო202217-18საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ი.ჟორდანიას სახელობის საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრიგანახლებადი ენერგორესურსები და ენერგოდაზოგვის პოლიტიკის როლი ქვეყნის აგრარული სექტორის სამსახურშიზეპირი

დღეის მდგომარეობით საქართველოში ჰიდრო პროექტების დაახლოებით 95%, ასევე მცირე და საშუალო ჰიდროსადგურის დიდი ნაწილი გაჩერებულია, რომელიც დაახლოებით 2,5 მილიარდ ამერიკული დოლარის ინვესტიციას ნიშნავს ქვეყნისთვის. ნაშრომი იკვლევს ფოკუს ჯგუფების დამოკიდებულებას განათლების სექტორში, რომლებიც ჰესებზე ავრცელებენ ინფორმაციას საზოგადოებაში თუ როგორ ხედავენ ისინი ჰესების საკითხებს -ეს არის ქვეყნისთვის საფრთხე თუ ინვესტიცია?! წარმოდგენილ სტატიაში შევეცდებით დავსვათ აქცენტები პრობლემების ძირითად არსთან დაკავშირებით და ამომწურავი პასუხები გავცეთ ყველა წამოჭრილ კითხვას, ჩვენი მიზანია დავეხმაროთ სახელმწიფო სტრუქტურებს და მოსახლეობას მიაღწიონ შეთანხმებას ჰესების მშენებლობასთან დაკავშირებით და გადაწყვეტილება მიიღონ მხოლოდ და მხოლოდ სახელმწიფო ინტერესებიდან გამომდინარე, რადგან ქვეყნის ეკონომიკურ განივითარებას და ზოგად სტაბილურობას აუცილებლად ესაჭიროება მდგრადი ენერგოსისტემა.

III საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია ენერგეტიკის თანამედროვე პრობლემები და მათი გადაწყვეტის გზებიქ. თბილისი, საქართველო20217/06-10/06 სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტითბური ტუმბოები გათბობის სისტემებშიზეპირი

დამუშავებულია გათბობის სისტემებში თბური ტუმბოების დანადგარების მუშაობის იმიტაციური მოდელი, რომლის საშუალებითაც შესაძლებელია განვსაზღვროთ დასახლებული პუნქტების ცალკეული ობიექტებისა და საწარმოო-ტექნოლოგიური პროცესების სითბო-სიცივით მომარაგების ოპტიმალური სქემები. მოხსენებაში წამოდგენილია ჩვენს მიერ ჩატარებული თბური ტუმბოს დანადგარების ბაზაზე მოქმედი სხვადასხვა ტიპის გათბობის სისტემების ენერგოეკონომიკური ანალიზის შედეგები. კლიმატური რაიონების მიხედვით, სხვადასხვა სახის დაბალპოტენციური სითბოს წყაროსა და სათბობის სხვადასხვა ღირებულებებისათვის დადგენილია თბური ტუმბოს გამოყენების ეფექტურობის ზონები.

https://gtu.ge/pet/pdf/part%202.pdf
მე-2 საერთაშორისო ტექნიკური კონფერენცია ენერგეტიკის თანამედროვე პრობლემები და მათი გადაწყვეტის გზებიქ. თბილისი, საქართველო20207/12-11/12სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტითბური ტუმბოები ლუდის წარმოებაშიზეპირი

აგროსამრეწველო კომპლექსის საწარმოები წარმოადგენენ სათბობ-ენერგეტიკული რესურსების მსხვილ მომხმარებლებს, სადაც როგორც სათბობის, ასევე ენერგიის ეკონომიის პრობლემა მწვავედ დგას. მოხსენებაში წარმოდგენილი ჩატარებული კვლევიდან ნათლად ჩანს, რომ ლუდის წარმოებაში თბური ენერგიის მნიშვნელოვანი დანაკარგებია, რომელთა შემცირება ეფექტური იქნება ენერგოდამზოგი თბური ტუმბოს დანადგარების გამოყენებით.ლუდის წარმოებაში, თბური ტუმბოს დანადგარების გამოყენების შედეგად, მეორეული ენერგორესურსების მაქსიმალურად ათვისების შემთხვევაში, შესაძლებელია დანახარჯების შემცირება დაახლოებით 25-30%- ის ოდენობით. ამის შედეგად მნიშვნელოვნად შემცირდება წარმოებული პროდუქციის თვითღირებულება.

ENERGY_MPPE2020_4_96_2020_2.pdf (energyonline.ge)
I საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია ენერგეტიკის თანამედროვე პრობლემები და მათი გადაწყვეტის გზებიქ. თბილისი, საქართველო20197/10-11/10სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიდიდი მუდმივი დენის კალიბრატორის რეალიზება თანამედროვე ციფრული ტექნოლოგიების გამოყენებით. ზეპირი

განხილულია დიდი მუდმივი დენის კალიბრატორის გამოყენების სფეროები და მინიშნებულია განვითარების შესაძლო ტენდეციები. გამოკვეთილია ის უარყოფითი მხარეები, რომლებიც თან ახლავს თანამედროვე კალიბრატორის ექსპლუატაციას. შეთავაზებულია ერთ-ერთი შესაძლო მეთოდი, თუ როგორ დინამიკურად გავაკომპესიროთტ ხელსაწყოს გამოსავალ მახასიათებელში არასასურველი ცვლილებები, რომლებიც განპირობებულია სისტემაზე მოქმედ გარეშე აღმშფოთ ზემოქმედებებით (ხელსაწყოს დატვირთვის წინაღობის, ძლიერი ქსელის ძაბვის, სიხშირის, გარემოს ტემპერატურის ცვლილებები და ა. შ.) მოყვანილია ამ მეთოდის გამოყენებით აგებული კალიბრატორის ბლოკსქემა. 

https://gtu.ge/pdf/kon/konf_energetikis_tanamedrove.pdf
International scientific Conference Paradigms of Institutional, Economic and Cultural Developmentქ. რიგა, ლატვია201925/07-26/07ლატვიის უნივერსიტეტი„Energy Saving in the Using of Teat Pump Units in the Food Industry“ Энергосбережение при применении теплонасосных установок в пищевой промышленности. применении теплонасосных установок в пищевой промышленностиზეპირი

From the carried out research presented in article, follows, that in food industry considerable losses of thermal energy, which reduction will be effective at applications energy saving heat pumps installations. Food industry as a result of use heat pumps installations, at the maximum development of secondary power resorcer, reduction of power inputs in quantity about 25-30% as a result of it production cost price considerably is possible decreases.

https://06b20a8d-e32b-487b-bce0-81f52e97e556.filesusr.com/ugd/1ee679_ca5ea8e9863f40f9bbcf751d67ab6359.pdf
11th Japanese-Mediterranean Workshop Applied Electromagnetic Engireening for Magnetic, Superconducting, Multifunctional and Nanomaterialქ. ბათუმი, საქართველო201916/07-19/07ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტიPARAMETR IDENTIFICATION OF NONLINEAR DYNAMIC SYSTEMS OF INDUSTRIAL PROCESSESზეპირი

The problem of parameter identification of nonlinear dynamic systems of industrial processes on the set of continuous block-oriented models, the elements of which are different modifications of the Hammerstein and Wiener models, is considered. Method of parameter identification in steady state based on the observation of the system's input and output variables at the input sinusoidal influences is proposed. The solution of the problem of parameter identification is reduced to the solution of the systems of algebraic equations by using the Fourier approximation. The parameters estimations are received by the least squares method. Reliability of the received results, at the parameter identification of the nonlinear system in industrial conditions at the presence of noise, depends on the accuracy of the measurement of system output signals and mathematical processing of the experimental data at the approximation.

https://japmed11.bsu.edu.ge/ABSTRACT.pdf
V საერთაშორისო კონფერენცია - ენერგეტიკა: რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივებიქ. ქუთაისი, საქართველო201825/10-26/10აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტიმეორეული ენერგორესურსების გამოყენების პერსპექტივები ლუდის წარმოებაშიზეპირი

ჩატარებული კვლევიდან, რომელიც მოხსენებაშია წარმოდგენილი, ნათლად ჩანს, რომ ლუდის წარმოებაში თბური ენერგიის მნიშვნელოვანი დანაკარგებია, რომელთა შემცირება ეფექტური იქნება ენერგოდამზოგი თბური ტუმბოს დანადგარების გამოყენებით. ლუდის წარმოებაში, თბური ტუმბოს დანადგარების გამოყენების შედეგად, მეორეული ენერგორესურსების მაქსიმალური ათვისების შემთხვევაში, შესაძლებელია დანახარჯების შემცირება დაახლოებით 25-30%-ის ოდენობით. ამის შედეგად მნიშვნელოვნად შემცირდება წარმოებული პროდუქციის თვითღირებულება.

https://gtu.ge/msi/Files/Pdf/Conference%202018.pdf
აკადემიკოს ი. ფრანგიშვილის დაბადების 85 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვაქ. თბილისი, საქართველო20153/11-5/11სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიАдаптивная система управления параметрами искусственного микроклимата многоуровневого секционированного хранилища ზეპირი

Для построения адаптивной системы управления параметрами искусственного микроклимата, следует применить способ, который обеспечит расширение функциональных возможностей, позволит уменьшить расходы электрической энергии и увеличит точность поддержания, наперед определенных, как допустимных, так и критических значений параметров микроклимата.

http://ict-mc.gtu.ge/conference.pdf
აკადემიკოს ი. ფრანგიშვილის დაბადების 85 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვაქ. თბილისი, საქართველო20153/11-5/11სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიОптотиристорный цифровой калибратор напряжения ზეპირი

В статье рассматриваются недостатки известных устроиств фазоимпульсного тиристорного управлеия, реализованные средствами аналоговой измерительной техники. Рассматривается вопрос нелинейности регулировочной характеристики. Приведен аналитический расчет для нахождения последовательности импульсов дискретизации, при которой формируется линейная шкала выходных уровней напряжения калибратора. Описаны функциональные и принципиальные схемы устройств калибратора.

http://ict-mc.gtu.ge/conference.pdf
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დაარსებიდან 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაქ. თბილისი, საქართველო201219/09-21/09სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიხელოვნური მიკროკლიმატის მართვის სისტემის მოცულობითი ფიზიკური მოდელიზეპირი

სტატიკური მონაცემების მიღება (ობიექტის მოცულობითი ზომები, სამართი ზემოქმედების მოწყობილობების რაოდენობა, მათი განლაგების სქემა, ტიპი და სიმძლავრე), როგორც წესი არ წარმოადგენს სირთულეს, მაშინ როდესაც ობიექტის ქცევა დინამიკაში ხშირად თავად დამკვეთისათვისაც გაურკვეველია. ასეთ შემთხვევაში პროექტირებისათვის აუცილებელი ინფორმაციის მიღებისათვის საუკეთესაო გამოსავალი სამართი ობიექტისა ისეთი მოდელირების ჩატარებაა, რომელიც მართვის პროცესის რეალობასთან მიახლოებულ სურათს მოგვცემს.

http://gesj.internet-academy.org.ge/conf_gtu90/ge/program_ge.php
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დაარსებიდან 90 წლისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები. 21-ე საუკუნის მეცნერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები. ქ. თბილისი, საქართველო2012 19/09-21/09სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიტალღგამტარული 4X4 კომუტატორგადამრთველი ბოჭკოვან-ოპტიკური ქსელებისთვისზეპირი


http://gesj.internet-academy.org.ge/conf_gtu90/ge/program_ge.php
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია `გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები.ქ. თბილისი, საქართველო2011 სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიგრაფენი ინტეგრალურ-ოპტიკურ აქტიურ ელემენტებშიზეპირი


https://gtu.ge/pdf/gam_fizika_aqt_sak.pdf
საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის 70-ე წლისთავთან დაკავშირებით საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის გამსვლელი სამეცნიერო საბჭოს სესია. ქ. თბილისი, საქართველო2011 სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიინფორმაციის გარდაქმნის თანამედროვე მეთოდის გამოყენება თვითაწყობადი ადაპტური მართვის სისტემების აგების პრინციპების დამუშავებაში.ზეპირი

სტატიაში განხილულია ელექტრომაგნიტური ველის გამოყენების საკითხები სხვადასხვა ტიპის დინამიური ობიექტების მართვის ამოცანების გადასაწყვეტად. მათ რიცხვს მიეკუთვნება: სამპოზიციური ინფორმაციის ამსახველი და პერიოდულად ცვლადი უკონტაქტო მართვის ინდიკატორი; ფართო დიაპაზონში მართვადი დიდი მუდმივი დენის წყარო; სამკოორდინატური ურთიერთინდუქციული გამზომი გარდამქმნელი; გადაწყობადი სინქრონული უკოლექტორო ელექტროგენერატორის აგების მართვის სისტემა; შეთავსებული და რეგულირებადი მრავალარხიანი მიმღემგადამწოდი ანტენა.

პირველი საერთაშორისო კონფერენციის `თანამედროვეობის ძირითადი ეკოლოგიური პრობლემები და კავკასია.ქ. თბილისი, საქართველო20104/07-6/07საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტიმათემატიკური მოდელი ჰაერის ეკოლოგიური ანალიზისა და პროგნოზირებისათვისზეპირი

ადამიანის ჯანმრთელობისათვის ყველაზე მნიშვნელოვანია იმ გარემოს და ანსაკუთრებით, ჰაერის სისუფთავე, სადაც ადამიანებს უხდებათ ცხოვრება. ჰაერში არსებობს უამრავი ტოქსიკური ნივთიერება, რომლებიც უამრავ დაავადებას იწვევენ. ასეთ ნივთიერებებს წარმოადგენენ გოგირდის ორჟანგი, აზოტის ორჟანგი, ნახშირორჟანგი. საჭიროა კონტროლი, რომ ამ ნივთიერებების კონცენტრაციამ დასაშვებ ზომას არ გადააჭარბოს. მათი კონცენტრაციის მომატებას შეიძლება იწვევდეს სხვადასხვა მიზეზები: დიდი რაოდენობით ავტომანქანების გამონაბოლქვი, სხვადასხვა საწარმოების გამონაბოლქვი, ეკოლოგიური კატასტროფები, როგორიცაა ხანძარი, რადიაციული დაბინძურება და სხვა. აგებულია მათემატიკური მოდელი, რომელიც აღწერს ჰაერის დამაბინძურებელი ინგრედიენტების დიფუზიას ჰაერში და გამოიყენება ჰაერის დაბინძურების პროგნოზირებისათვის. მათემატიკური მოდელი წარმოადგენს კერძოწარმოებულებიან დიფერენციალურ განტოლებას საწყისი და სასაზღვრო პირობებით. ამ მოდელის მახასიათებელი დიფუზიის კოეფიციენტები გამზომ სადგურებზე აღებული მონაცემების სტატისტიკური ანალიზის შედეგად გამოითვლებიან. გარდა გამჭუჭყიანებელი ინგრედიენტებისა, მოდელში გათვალისწინებულია ჰაერის ტემპერატურა, ღრუბლიანობა, ქარის სიჩქარე და მიმართულება. ჰაერის გაჭუჭყიანების კონცენტრაციის პროგნოზირების მიზნით გამოყენებულია დროითი მწკრივების სტატისტიკური ანალიზის მეთოდი. ჩატარებულია ექსპერიმენტი ქ. თბილისის მაგალითზე. მეთოდის მუშაობის საფუძველზე აიგება გრაფიკები, რაც ვიზუალური შეფასების საშუალებას იძლევა

აკადემიკოს ი. ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია `საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა ქ. თბილისი, საქართველო20101/11-4/11საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიხელოვნური მიკროკლიმატის ადაპტური მართვაზეპირი

 განხილულია ხელოვნური მიკროკლიმატის ადაპტური მართვის ხერხი, რომლის გამოყენების შედეგად ხორციელდება მართვის ფუნქციური შესაძლებლობების გაფართოება, ენერგოდანახარჯების შემცირება და მიკროკლიმატის პარამეტრების კრიტიკული მნიშვნელობების წინასწარ დადგენილ დონეებზე შენარჩუნების სიზუსტის გაზრდა. მოყვანილია ხელოვნური მიკროკლიმატის პარამეტრების კონტროლისა და მართვის სისტემების შემადგენელი ორი ქვესისტემის (მართვისსა და კონტროლის) აგების პრინციპები, სტრუქტურა და ფუნქციონირების თავისებურებები. დამუშავებული სისტემის კონტროლის ქვესისტემა შედგება ტემპერატურისა და ტენიანობის ДВ2ТСIТ-1П-А-III ტიპის n გარდამქმნელებისაგან, 6-15 ვოლტის კვების წყაროსაგან, მაგსტრალური კავშირის არხისაგან, RS-232 ინტერფეისის RS-422/485 ინტერფეისში გარდამქმნელი ТСС-1001 და პერსონალური კომპიუტერისგან. მართვის სისტემა მოიცავს პერსონალურ კომპიუტერს , მის პარალელურ პორტზე მიერთებულ LPT ადაპტერს, D დეშფრატორს, მართვის ბლოკს, ტემპერატურის და ტენიანობის სამართ მოწყობილობებს და მართვის მაგისტრალს. სტატიაში მოყვანილია მართვის ქვესისტემოსთვის განკუთვნილი პროგრამული მოდულის სტრუქტურა მოქმედების პრინციპები. http://www.gtu.ge/publishinghouse/

http://weg.ge/ge/saertashoriso-samecniero-konperencia-mizgvnili-akad-iveri-prangishvilis-dabadebis-80-clistavisadmi
საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია მართვისა და ენერგეტიკის პრობლემებიქ. თბილისი, საქართველო200427/09-1/10საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ფიზიკისა და მათემატიკის საერთაშორისო სკოლის (ISPM, თბილისი, საქართველო ) ფინანსური მხარდაჭერითМагнито-оптический преобразователь электромагнитного моментаზეპირი

Описан принцип построения магнито-оптического преобразователя электромагнитного момента приводных электродвигателей прокатных станов. В преобразователе осуществляется схемотехническая реализация известной зависимости электромагнитного момента электродвигателя постоянного тока от его параметров – тока, напряжения и угловой скорости якоря. Приведены структурные схемы двух реализации магнитооптического преобразователя электромагнитного момента с использованием ячеек Поккельса и Фарадея, в которых осуществляется бесконтактное преобразование электрического тока и операция перемножения. Приведены метрологические характеристики данных преобразователей.

https://gtu.ge/msi/Files/Pdf/2Contents_PCPE_2004.pdf

Web of Science: 1
Scopus: 0
Google Scholar: 2

დისერტაციის რეცენზირება


მაღალი წარმადობის SCADA სისტემა კრისტალური სპექტომეტრის მონიტორინგისა და მართვისათვისსაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
ბიოფოტონური მობილური ტრანსილუმინატორული ვენის მძებნელი კონცეპტური დაპროექტებასაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სამრეწველო ჩაშენებული სისტემების ვერიფიკაცის ამოცანა რეალურ დროშისაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
დაწესებულუბაში სუბიექტის სამიანობის მონიტორინგის სისტემის დამუშავება და კვლევა (სასწავლო დაწესწბულების მაგალითზე)საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

სამაგისტრო ნაშრომების ხელმძღვანელობა


სადოქტორო თემის ხელმძღვანელობა/თანახელმძღვანელობა


უცხოურ ენებზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


ქართულ ენაზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


რეფერირებული ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის მთავარი რედაქტორობა


საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებულისაქართველო20/01/2022

სამეცნიერო პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის რეცენზენტობა


რეფერირებული სამეცნიერო ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის სარედაქციო კოლეგიის წევრობა


მეცნიერება და ტექნოლოგიებისაქართველო20/01/2022

საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ მხარდაჭერილ პროექტში/გრანტში მონაწილეობა


უნივერსალური ტესტის შემუშავება მაგნიტომგრძნობელობაზე G-2094საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური ცენტრი 2011-2016პირველი კატეგორიის ექსპერტი

სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრებით მხარდაჭერილ პროექტში/ გრანტში მონაწილეობა


უნაკერო მილების წარმოების ტექნოლოგიურ ციკლში ნამზადის გეომეტრიული ზომების კონტროლის მოწყობილობის აგების პრინციპების დამუშავებასაქართველოს მეცნიერებათა აკადემია 2002პროექტის ხელმძღვანელი
პირაპირა კონტაქტური შედუღების პარამეტრების კონტროლის კომპიუტერული სისტემის დამუშავება. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია 2002-2003სამეცნიერო ხელმძღვანელი
პირაპირა კონტაქტური შედუღების პროცესის მართვის კომპიუტერული სისტემის დამუშავება. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია 2004-2005სამეცნიერო ხელმძღვანელი
მაგნიტომგრძნობიარე გარდამქმნელების საფუძველზე მართვისა და კონტროლის კომპიუტერული სისტემების დამუშავებასაქართველოს მეცნიერებათა აკადემია 2005პროექტის ხელმძღვანელი
მოცემული დროითი მახასიათებლების მქონე მაგნიტური ველების მოდელირებისათვის განკუთვნილი დანადგარების დამუშავება თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიების ბაზაზესაქართველოს მეცნიერებათა აკადემია 2006პროექტის ხელმძღვანელი
დიდი მოცულობის სივრცეებისათვის ხელოვნური მიკროკლიმატის პარამეტრების კონრტოლისა და მართვის სისტემების დამუშავება. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია 2009პროექტის ხელმძღვანელი
ინფორმაციის გარდაქმნის მოწყობილობების დამუშავება თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით. სტუ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი /სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 32 05 04) 2015-2017პროგრამის მენეჯერი.
ინფორმაციის გარდაქმნის მოწყობილობების და სისტემების დამუშავება თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებითსაქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო („სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობის“ პროგრამა, პროგრამული კოდი 32 05 04 01) 2021-2023პროგრამის მენეჯერი
რთული სისტემების იდენტიფიკაციის, ოპტიმიზაციის, მოდელირების, კონსტრუირებისა და მართვის აქტუალური პრობლემების კვლევასაქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო („სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობის“ პროგრამა, პროგრამული კოდი 32 05 04 01) 2024-2026პროგრამის მენეჯერი

პატენტის ავტორობა


P 2008 4330 Bინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი `საქპატენტი GEო. ლაბაძე, ნ. ყავლაშვილი, ლ. გვარამაძე, თ. საანიშვილი,კონტაქტური პირაპირა შედუღების ადაპტიური მართვის ხერხი. პასიური25.03.2008Int. Cl. (2006) B 23 K 11/04
P 2007 4072 Bინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი `საქპატენტი GEთ. საანიშვილი, ნ. ყავლაშვილიკონტაქტური შედუღების დნობის პროცესის კონტროლის მოწყობილობა.პასიური26.03.2007Int. Cl. (2006) B 23 K 11/04
P2006 8635А ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი `საქპატენტი GEო. ლაბაძე, ნ. ყავლაშვილი, ლ. გვარამაძე, თ. საანიშვილი მუდმივი დენის ძრავის ელექტრომაგნიტური მომენტის მაგნიტოოპტიკური საზომიპასიური10.11.2006

უფლება ქართულ ან უცხოურ სასაქონლო ნიშანზე, სასარგებლო მოდელზე


-

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ან სოფლის მეურნეობის აკადემიის წევრობა


საერთაშორისო პროფესიული ორგანიზაციის წევრობა


კონფერენციის საორგანიზაციო/ საპროგრამო კომიტეტის წევრობა


ჯილდო ეროვნული/ დარგობრივი პრემია, ორდენი, მედალი და სხვ.


სსრკ სახალხო მეურენობის მიღწევათა გამოფენის ვერცხლის მედალი1987
ღირსების ორდენი/ საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N 21/03/012013

საპატიო წოდება


მონოგრაფია


სახელმძღვანელო


სტატია მაღალ რეიტინგულ და ადგილობრივ ჟურნალებში


პუბლიკაცია სამეცნიერო კონფერენციის მასალებში, რომლებიც ინდექსირებულია Web of Science-ში და Scopus-ში