ედიშერ კვესიტაძე

მეცნიერებათა დოქტორი

სტუ ი. ჟორდანიას სახ. საქართველოს საწარმოო ძალებისა დაბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი

დაასკანერე

დაბადების ადგილი: ქ. თბილისი. დაამთავრა მოსკოვის ლომონოსოვის სახელობის ნატიფ ქიმიურ ნაერთთა ტექნოლოგიის ინსტიტუტი 1986 წელს, სპეციალობა: ბიოლოგიურად აქტიურ ნაერთთა ქიმია. 1989 წელს - რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის ბახის სახელობის ბიოქიმიის ინსტიტუტის ასპირანტურა. 1989 წლიდან - ბიოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი (ბახის სახელობის ბიოქიმიის ინსტიტუტი); 1994 წლიდან - ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი (საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მცენარეთა ბიოქიმიის ინსტიტუტი); 1996 წელს - პროფესორის წოდება ბიოქიმიასა და ბიოტექნოლოგიაში. 1985-1986წწ. - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მცენარეთა ბიოქიმიის ინსტიტუტი, უმცროსი მეცნიერ-თანამშრომელი; 1989-1994წწ. - მეცნიერ-თანამშრომელი; 1994-1999წწ. - ამავე ინსტიტუტის ცილის კვლევის ლაბორატორიის ხელმძღვანელი; 1995-2007წწ. - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ბიოტექნოლოგიის კათედრის გამგე; 2008-2012წწ. - საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის სერგი დურმიშიძის ბიოქიმიის და ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტის დირექტორი; 2008 წლიდან - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, პროფესორი, უწყვეტი განათლებისა და კარიერული განვითარების დეპარტამენტის უფროსი; 1990 წელს - ფინეთის სამეცნიერო ტექნიკური ცენტრი - ესპოო; 1983-1984წწ. - ლეჰაის უნივერსიტეტის (აშშ) მიწვეული პროფესორი; 1991-1993წწ. - შეფილდის ჰალამის უნივერსიტეტი, ინგლისი. მიღებული აქვს ორი პატენტი. მონაწილეობა აქვს მიღებული საგრანტო პროექტებსა და საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებში. არის 46 გამოქვეყნებული პუბლიკაციის ავტორი. მისი სამეცნიერო ინტერესების სფეროა: გამოყენებითი ენზიმოლოგია, გენეტიკურად მოდიფიცირებული ორგანიზმები, მიკრობული ტექნოლოგიები, მიკრობული მრავალფეროვნება ახალ ბიოტექნოლოგიებში გამოყენების მიზნით, ექსტრემალურ პირობებში მზარდი მიკროორგანიზმების სტაბილური ფერმენტები (ამილაზები, ცელულაზები, პროტეაზები, პექტინაზები, ლიპაზები), მიკროორგანიზმებსა და მათ ფერმენტებზე დაფუძნებული ახალი ტექნოლოგიების დამუშავება, მიკროორგანიზმებისა და მცენარეების უნარის შესწავლა მოახდინოს გარემოს დამაბინძურებელი ორგანული ნაერთების და მძიმე მეტალების შეთვისება და გარდაქმნა. მცენარეთა ბაქტერიული დაავადებების ბიოლოგიური კონტროლი. ინ­ჟინერ-ქიმიკოსი, ბიოქიმიკოსი, ბიოტექნოლოგი, ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი (1994), ­პროფესორი (1996).

ნახშირწყალბადების გავლენა მცენარეთა უჯრედის ულტრასტრუქტურაზე და ძირითად მეტაბოლურ ფერმენტებზე.სადუნიშვილი თ, კვესიტაძე ე., ბეციაშვილი მ., კუპრავა ნ., ზაალიშვილი გ., კვესიტაძესტატიამეცნიერების, ინჟინერიისა და ტექნოლოგიების მსოფლიო აკადემია-- ISSN 2070-3724. ინგლისურისაგრანტო პროექტი
საქართველოს ეროვნული სურსათის ბიოაქტიური ნაერთები: ანტიოქსიდანტური აქტივობის განსაზღვრაკვესიტაძე ე., შალაშვილი ა., მჭედლიშვილი ნ., ომიაძე ნ., გულუა ლ., აბუტიძე მ., კვესიტაძე გ.მონოგრაფიაNATO მეცნიერება მშვიდობისა და უსაფრთხოებისთვის-- __ ინგლისურისაგრანტო პროექტი
სპეციფიკური ვირუსი და მისი პოტენციალი პომიდვრის ბაქტერიული ლაქების დაავადების თავიდან ასაცილებლადსადუნიშვილი თ. ე.კვესიტაძე, გ.კვესიტაძემონოგრაფიანანოტექნოლოგია ქიმიური და ბიოლოგიური თავდაცვის დასახმარებლად. T.Camesano Ed., Springer 2015. 25 pages -- -- ინგლისურისაგრანტო პროექტი
სამრეწველო ინჟინერიაკვესიტაძე ე., ურუშაძე თ., სადუნიშვილი თ., კვესიტაძე გ.სტატიამიმდინარე ბიოტექნოლოგია და აპლიკაციები. გვ 333-372 (გამოცემაში).-- -- ინგლისურისაგრანტო პროექტი
უჯრედშიდა ფერმენტების ინდუქცია უჯრედის გარეთ, გლუკოზის ოქსიდაზას მაგალითით.ე.კვესიტაძე, კ.მუსელიანი, თ.ხობელია, კ.სიჭინავასტატიასაქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბე ტ. 10. №2-- -- ქართულისაგრანტო პროექტი
ქსილანაზა და ცელულოზის პრეპარატები სამხრეთ კავკასიაში იზოლირებული მიკროსკოპული სოკოებიდან.კვესიტაძე, ე., ქუთათელაძე, ლ., ჯობავა, მ., ზაქარიაშვილი, ნ., ხოხაშვილი ი.მონოგრაფიააქტუალური კვლევის თემები გამოყენებითი მიკრობიოლოგია და მიკრობული ბიოტექნოლოგია. ტ.55, 2009, გვ.458-468SJR 0.578 ISBN-13 ინგლისურისაგრანტო პროექტი
მცენარეთა ძირითადი მეტაბოლიზმის ფერმენტები და უჯრედების ულტრასტრუქტურა დაბინძურების პირობებშისადუნიშვილი თ., კვესიტაძე ე., ბეციაშვილი მ., კუპრავა ნ., ამაშუკელი ნ., ზაალიშვილი გ.სტატიაThe Ukrainian Biochemical Journal V. 81, N 4, P.310, 2009.SJR 0.173 ISSN 24094943 ინგლისურისაგრანტო პროექტი

ცენარეებისა და მიკროორგანიზმების სიმბიოზური მოქმედება, როგორც ორგანული დამაბინძურებლების დეტოქსიკატორი. საერთაშორისო კონფერენცია:ბაქო, აზერბაიჯანი.2013, 21-23 AprilConference Abstract Book.Conference Abstract Book.სტენდური


ნატოს მოწინავე კვლევის სემინარი იალტა, ყირიმი, უკრაინა201216-17.მოწინავე ბიოაქტიური ნაერთები, რომლებიც ებრძვიან რადიოლოგიური, ქიმიური და ბიოლოგიური აგენტების ეფექტებს“.მცენარეთა ეკოლოგიური პოტენციალისტენდური


პომიდვრის ბაქტერიული ლაქის გამომწვევი საქართველოშიპარიზი, საფრანგეთი2010June 21-25, მიკრობების ვირუსები, პასტერის ინსტიტუტიპომიდვრის ბაქტერიული ლაქის გამომწვევი საქართველოშისტენდური


ორგანული დამაბინძურებლების შთანთქმის, გადაადგილების და დეტოქსიკაციის ბიოქიმიური მექანიზმები მცენარეებშიუკრაინა2009,2009უკრაინის მეცნიერების საბჭოორგანული დამაბინძურებლების შთანთქმის, გადაადგილების და დეტოქსიკაციის ბიოქიმიური მექანიზმები მცენარეებშისტენდური


მეცნიერების, ინჟინერიისა და ტექნოლოგიების მსოფლიო კონგრესი"ამსტერდამი, ნიდერლანდები20092009მეცნიერების მსოფლიო კონგრესიუმაღლესი მცენარეების უნარი ასიმილაციის ასაფეთქებელი ნივთიერებებისტენდური


Web of Science: 160
Scopus: 55
Google Scholar: 275

პრაქტიკაში დანერგილი სამეცნიერო მიღწევები.

       შემუშავებულია და პრაქტიკაში დანერგილია ისეთი ფერმენტების წარმოება, როგორიცაა: პეროქსიდაზა, გლუკოზოოქსიდაზა, პროტეაზა. შემუშავებულია წინასწარი შეღებილი მარკერების მიღების ტექნოლოგიები. ასევე ბიოპოლიმერების მიღება.

   ზემოთ აღნიშნული ფართოდ გამოიყენება საგანმანათლებლო სისტემაში ბიოსამედიცინო მიმართულებით და აღნიშნული ტექნოლოგიები დანერგილია კომბანია ,,ბიოლოგიკაში“.  

 ასევე სპეციფიური პროტეაზული აქტიობის მქონე ფერმენტების მიღების ტექნოლოგია გამოიყენება ისეთი პროდუქტების მისაღებად, როგორიც არის რძის ამჭრელი კვეთი, მიღებულია რამოდენიმე სახის კვეთი. მათ შორის ყველის და სავსებით უნიკალური ხაჭოს ამჭრელი კვეთი. 


დისერტაციის რეცენზირება


სამაგისტრო ნაშრომების ხელმძღვანელობა


უჯრედგარე გლუკოზო-ოქსიდაზის გამოყოფა და გამოყენება საკვებ პროდუქტებში გლუკოზის განსასაზღვრად.საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი
ბიოპოლიმერების მიღება მიკრობიოლოგიური სინთეზით და მისი გამოყენება, როგორც მატარებლის, ფერმენტების იმობილიზაციისათვისსაქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი

სადოქტორო თემის ხელმძღვანელობა/თანახელმძღვანელობა


უცხოურ ენებზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


ქართულ ენაზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


რეფერირებული ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის მთავარი რედაქტორობა


სამეცნიერო პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის რეცენზენტობა


რეფერირებული სამეცნიერო ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის სარედაქციო კოლეგიის წევრობა


საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ მხარდაჭერილ პროექტში/გრანტში მონაწილეობა


• STCU G-101 კავკასიის ყველა ეკოლოგიური ნიშებიდან იზოლირებული ექსტრემოფილური მიცელიუმის სოკოების კოლექციების შეგროვება, მათი პათოგენურობის გამოკვლევა და მათი დეგრადაციური, ჟანგვის და სინთეზირების პოტენციალის საფუძველზე ტექნოლოგიების შემუშავება.-- საქართველო 2003-2006--
ბიოსურფაქტანტებისა და ბიოდიზელის მცენარეების საფუძველზე ნიადაგების კომპლექსური ფიტორემედიაციის ახალი ტექნოლოგია.-- საქართველო 2009-2012--
• ექსტრემოფილური სოკოებიდან ლიგნოცელულოზის დეკონსტრუქციული ფერმენტების მიზნობრივი აღმოჩენა. LBNL-0223-GE / STCU P-433-- საქართველო 2010-2012--
ცელულოზის შემცველი სამრეწველო ნარჩენების ტექნოლოგიის შემუშავება ექსტრემოფილური სოკოების მიერ ეთანოლით და ცილებით გამდიდრებულ ბიომასად გარდაქმნის.-- საქართველო 2010-2012.--

სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრებით მხარდაჭერილ პროექტში/ გრანტში მონაწილეობა


STCU Gr-122 პოლიფონების საფუძველზე მაღალი ანტირადაციული და ანტიკანცერული მოქმედების მცენარეული ბიოკონცენტრატების შექმნა და მათი წარმოებისათვის სამრეწველო დამუშავება-- 2005-2007.--
STCU 3740 ბაზიდიალური სოკოების უნარი, წარმოქმნან ლიგნოცელულაზური ფერმენტები, მოახდინონ საღებავების გაუფერულება და ტნტ-თი დაბინძურებული ნიადაგების დეტოქსიკაცია.-- 2008-2011--

პატენტის ავტორობა


უფლება ქართულ ან უცხოურ სასაქონლო ნიშანზე, სასარგებლო მოდელზე


-

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ან სოფლის მეურნეობის აკადემიის წევრობა


საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია, აკადემიკოსი2021

საერთაშორისო პროფესიული ორგანიზაციის წევრობა


ევროპის ბიოტექნოლოგიური საზოგადოება, წევრი2017
ევროპის მიკრობიოლოგთა საზოგადოება, წევრი2019

კონფერენციის საორგანიზაციო/ საპროგრამო კომიტეტის წევრობა


ჯილდო ეროვნული/ დარგობრივი პრემია, ორდენი, მედალი და სხვ.


საპატიო წოდება


მონოგრაფია


სახელმძღვანელო


სტატია მაღალ რეიტინგულ და ადგილობრივ ჟურნალებში


პუბლიკაცია სამეცნიერო კონფერენციის მასალებში, რომლებიც ინდექსირებულია Web of Science-ში და Scopus-ში