ლაურა კვარაცხელია

მეცნიერებათა დოქტორი

სტუ ი. ჟორდანიას სახ. საქართველოს საწარმოო ძალებისა დაბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი

დაასკანერე

1965 წელს დავამთავრე საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის ქიმიური და კვების ტექნოლოგიის ფაკულტეტი-ინჟინერ ტექნოლოგის კვალიფიკაციით. მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი ორგანული ქიმიის (ამჟამად აკადემიური დოქტორთან გათანაბრებული) მომენიჭა 1981 წელს. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტში ვმუშაობდი 1966-1982; 1982-2006 წლებში ვმუშაობდი საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმთან არსებული საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელ კომისიაში პერსპექტიული კვლევების განყოფილების უფროს მეცნიერ თანამშრომლად.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები (თავი 6)ო.ფარესიშვილი, ჯ.მაჭავარიანი, ლ.კვარაცხელიამონოგრაფიათბილისი, 2007, 17 გვ.M12 12 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სამეგრელოსა და ზემო სვანეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები (თავი 6)ო.ფარესიშვილი, ჯ.მაჭავარიანი, ლ.კვარაცხელიამონოგრაფიათბილისი, 2006, 34 გვ.12 12 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ბუნებრივ-რეკრეაციული რესურსების მდგრადი განვითარების პრობლემები საქართველოშიო.ფარესიშვილი, ჯ.მაჭავარიანი, ლ.კვარაცხელიასტატია„მეცნიერება და ტექნოლოგიები“, თბილისი, 2006, #10-12, 4 გვ.12 12 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
თანამედროვე მიდგომები რეგიონალური ტურიზმის მდგრადი განვითარებისათვის საქართველოშიო.ფარესიშვილი, ჯ.მაჭავარიანი, ლ.კვარაცხელიასტატია„მეცნიერება და ტექნოლოგიები“, თბილისი, 2006, #7-9, 3 გვ.12 12 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მეცნიერების ფუნქციონირება საბაზრო ეკონომიკის პირობებში: ზოგიერთი დასკვნა და რეკომენდაციაო.ფარესიშვილი, ლ.კვარაცხელიოა, ა.სულაძესტატია„მეცნიერება და ტექნოლოგიები“, თბილისი, 2005, #1-3, 4 გვ.12 12 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ზოგიერთი მოსაზრება საქართველოში მეცნიერების განვითარების ძირითადი პრინციპების შესახებო.ფარესიშვილი, ლ.კვარაცხელიასტატია„მეცნიერება და ტექნოლოგიები“, თბილისი, 2004, #10-12, 4 გვ.12 12 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ტურისტულ რეკრეაციული რესურსები - პირველი ნაწილინ.გრძელიშვილი, ლ. კვარაცხელიამონოგრაფიაგამომცემლობა ,,მწიგნობარი'' 20221 ISBN 978-9941-498-53-4 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
“საქართველოს ბუნებრივი რესურსები“ლ. კვარაცხელიამონოგრაფიასაქართველოს მეცნიერებათა აკადემია; სტუ. საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრითავი 8 გვერდი 1901 978-9941-0-8386-0 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ტურისტულ - რეკრეაციული რესურსების ეკონომიკური შეფასება. ნ.გრძელიშვილი, ლ. კვარაცხელია,თ. ექვთიმიშვილისტატიასამეცნიერო ჟურნალი ,,სამართალი და ეკონომიკა’’ #12. გვ. 121-128. 2021 o.3 ISSN 1987-8303 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ტერიტორიის ტურისტული და რეკრეაციული რესურსების შეფასების მეთოდოლოგიური თავისებურებები და პრობლემებინ.გრძელიშვილი, ლ. კვარაცხელიასტატიაევროპის მეცნიერებათა ჟურნალი (პრაღა, ჩეხეთი)3.67 ISSN 3162-2364 DOI: 10.24412/3162-2364-2020-60-3-3-5ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა

საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ონლაინ კონფერენცია „Covid-19 ეკონომიკური, სამართლებრივი და პოლიტიკური გამოწვევები“,თბილისი, საქართველო202022/12/2020 - 23/12/2020ახალი უმაღლესი სასწავლებელი-ნიუუნისაქართველოს ბუნებრივ-რეკრეაციული რესურსების როლი კორონავირუსის გავრცელების პირობებშიზეპირი


http://newuni.edu.ge/wp-content/uploads/2021/11/Jurnali_Diplomatia-da-Samartali_1-272020.pdf
შავი ზღვის სანაპიროს ქვეყნების საერთაშორისო სამეცნიერო კვლევითი სიმპოზიუმი-VI.გირესუნი, თურქეთი202128/04/2021 - 30/04/2021გირესუნის უნივერსიტეტისაქართველოს ტურიზმის - რეკრეაციული რესურსის პოტენციალის შეფასების და გამოყენების რეგიონული ასპექტებიზეპირი


https://www.blackseacountries.org/books
საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფორუმი-„კოვიდ-19 საქართველოს 2021 წლის რეალობაში“თბილისი, საქართველო202120/12/2021 - 21/12/2021ივ. ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი Covid-19-ის გავლენა საქართველოს ტურიზმის სექტორზე და ტურისტულ-რეკრეაციული რესურსების მნიშვნელობა ადამიანთა პოსტკოვიდური შედეგების მართვაშიზეპირი


file:///C:/Users/User/Downloads/-2021-1%20(2).pdf
VI საერთაშორისო სამეცნიეროკონფერენცია “გლობალიზაციის გამოწვევები ეკონომიკასა და ბიზნესში“თბილისი, საქართველო202105/11/2021 - 06/11/2021ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისისსახელმწიფო უნივერსიტეტი. ეკონომიკისა დაბიზნესის ფაკულტეტიტურიზმის განვითარების რესურსული ბაზის გამოყენების ეფექტიანობის განსაზღვრის თავისებურებები რეგიონებშიზეპირი


https://newtsutest.tsu.ge/assets/media/files/48/konferenciebi/VI_INTERNATIONAL_SCIENTIFIC_CONFERENCE.pdf
МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ: ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ. СБОРНИКИ НАУЧНЫХ ТРУДОВ. 2021მინსკი, ბელორუსი202119/05/2021 - 20/05/2021ბელორუსიის ეკონომიკის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.ტურისტულ-რეკრეაციული რესურსების მართვის ასპექტები რეგიონში.ზეპირი


http://www.bseu.by:8080/handle/edoc/3437
IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna Nauczycieli i Studentów „Innowacyjne pomysły na odpoczynek w czasie wolnym od pracy w ramach turystyki na wsi w okresie pandemii koronawirusa SARS CoV-2”პოლონეთი, ბoალისტოკი202226/02/2022 - 26/02/2022Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich Filia w Białymstoku, Studenckie Koło Naukowe „Hossa” (Polska) Uniwersytet w Białymstoku, Studenckie Koło Naukowe Ekonomistów Turystyki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Studenckie Koło Naukowe „Public Relations” (Polska)სოფლის ტურიზმის განვითარების ტენდენციები და თავისებურებები საქართველოშიზეპირი


https://tztirt.wordpress.com/ix-konferencja/
USBK 2022 Istanbul, TUR.202210/03/2022 - 11/03/2022Istanbul Gelişim Üniversitesiტურიზმის მდგრადი განვითარების შესაძლებლობები საქართველოს მთიან რეგიონებში.ზეპირი


http://acikerisim.gelisim.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11363/3452/USBK2022%20%C3%96zet%20Kitap%C3%A7%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20-%20Nihai%20kopya.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Web of Science: 17
Scopus: 0
Google Scholar: 79

დისერტაციის რეცენზირება


სამაგისტრო ნაშრომების ხელმძღვანელობა


სადოქტორო თემის ხელმძღვანელობა/თანახელმძღვანელობა


უცხოურ ენებზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


ქართულ ენაზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


რეფერირებული ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის მთავარი რედაქტორობა


სამეცნიერო პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის რეცენზენტობა


რეფერირებული სამეცნიერო ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის სარედაქციო კოლეგიის წევრობა


სტუ.საქართველოს საწარმოო ძალები და ბუნებრივი რესურსებისაქართველო25/11/2021

საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ მხარდაჭერილ პროექტში/გრანტში მონაწილეობა


სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრებით მხარდაჭერილ პროექტში/ გრანტში მონაწილეობა


პატენტის ავტორობა


უფლება ქართულ ან უცხოურ სასაქონლო ნიშანზე, სასარგებლო მოდელზე


-

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ან სოფლის მეურნეობის აკადემიის წევრობა


საერთაშორისო პროფესიული ორგანიზაციის წევრობა


კონფერენციის საორგანიზაციო/ საპროგრამო კომიტეტის წევრობა


ჯილდო ეროვნული/ დარგობრივი პრემია, ორდენი, მედალი და სხვ.


საპატიო წოდება


მონოგრაფია


სახელმძღვანელო


სტატია მაღალ რეიტინგულ და ადგილობრივ ჟურნალებში


პუბლიკაცია სამეცნიერო კონფერენციის მასალებში, რომლებიც ინდექსირებულია Web of Science-ში და Scopus-ში