ქეთევანი მახარაძე

აკადემიური დოქტორი

სტუ ი. ჟორდანიას სახ. საქართველოს საწარმოო ძალებისა დაბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი

დაასკანერე

დამთავრებული მაქვს საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის ქიმიური ტექნოლოგიის ფაკულტეტის ელექტროქიმიურ წარმოებათა ტექნოლოგია, სპეციალობით ინჟინერ-ტექნოლოგი. 1974 წელს დავიცავი დისერტაცია თემაზე „მანგანუმის საპროტექტორო შენადნობთა ელექტროქიმიური ქცევა და მათ საფუძველზე გალვანური ელემენტების შსწავლა“. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის პრეზიდიუმთან არსებული საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელ კომისიაში დავიწყე მუშაობა მისი დაარსების პირველი დღიდან - სწავლულ მდივნად. 2006 წლიდა ვმუშაობ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელ ცენტრში უფროს მეცნიერ თანამშრომლად, ქვეყნის წყლის რესურსების კვლევის საკითხებში. ვარ ავტორი და თანაავტორი --- სტატიებში, მონოგრაფიებში, მათ შორის ორტომეულში „საქართველოს ბუნებრივი რესურსები“.

მიწის რესურსების გამოყენების მდგომარეობა და პრობლემებიქ.მახარაძე, ი.ჟორდანია, ე.ნაკაიძესტატიაჟურნალი “მეცნიერება და ტექნოლოგიები“, 2000,N1-3, თბილისი, გვ.86-92- ISBN 0130-7061 -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საქართველოს სასმელი წყლის რესურსები, მათი რაოდენობრივი, თვისებრივი და ტექნიკური მაჩვენებლებიქ.მახარაძე, მ.ჩიჯავაძე, კ.ბეთანელისტატიაჟურნალი “მეცნიერება და ტექნოლოგიები“, 2002,N1-3, თბილისი, გვ.86-92- ISBN 0130-7061 -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ქვემო ქართლის წყლის რესურსები, მონოგრაფიაში „ქვემო ქართლის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები“, თავი 4ქ.მახარაძე, ი.ჟორდანია, გ.გობეჩია, მ.ჩიჯავაძემონოგრაფია„მეცნიერება“, თბილისი, 2003 წელი, გვ. 262-343- ISBN ბ1502010000/M(607)06 -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სამცხე-ჯავახეთის სასოფლო-სამეურნეო წარმოების სპეციალიზაციის ზონები და ნიადაგებიქ.მახარაძე, გ,იოსელიანი, ნ.ყოჩიაშვილისტატიაჟურნალი “მეცნიერება და ტექნოლოგიები“, 2004,N1-3, თბილისი, გვ. 123-125- ISBN 0130-7061 -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ქვემო ქართლის ბუნებრივ-რეკრეაციული რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივებიქ.მახარაძე, ი.ჟორდანია, გ.გობეჩია, ჯ.მაჭავარიანისტატიაჟურნალი “მეცნიერება და ტექნოლოგიები“, 2002, N7-9, თბილისი, 8 გვერდი- ISBN 0130-7061 -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სამცხე-ჯავახეთის წყლის რესურსები, მონოგრაფიაში „სამცხე-ჯავახეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები“, თავი 4ქ.მახარაძე, ირ.ჟორდანია კ.ბეთანელი, მ.ჩიჯავაძე, გ.გობეჩიამონოგრაფია„მეცნიერება“, თბილისი, 2004, გვ.190-156- ს0605010000 / M(607)(06) -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის და გურიის მხარის წყლის რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები, მონოგრაფიაში „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის და გურიის მხარის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები“, თავი 4ქ.მახარაძე, კ.ბეთანელი, მ.ჩიჯავაძე, ი.ჟორდანია, გ.გობეჩიამონოგრაფია„მეცნიერება“, თბილისი, 2005, გვ.73-135- ბ1502010000/M(607)(06) -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის წყლის რესურსები, მონოგრაფიაში „აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები“, თავი 4ქ.მახარაძე, კ.ბეთანელი, მ.ჩიჯავაძე, ი.ჟორდანია, გ.გობეჩიამონოგრაფია„მეცნიერება“, თბილისი, 2006, გვ. 184-227- ბ1502010000/M(607)(06) -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სამეგრელოსა და ზემო სვანეთის წყლის რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები, მონოგრაფიაში „სამეგრელოსა და ზემო სვანეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები“, თავი 4ქ.მახარაძე, მ.ჩიჯავაძე, ი.ჟორდანია, კ.ბეთანელი, .გობეჩიამონოგრაფიასაქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი, თბილისი, 2006, გვ. 144-239- ბ1502010000/M(607)(06) -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მტკნარი წყლის რესურსები-ქვეყნის მდგრადი განვითარების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორიქ.მახარაძე, გ.გობეჩიასტატიაჟურნალი “მეცნიერება და ტექნოლოგიები“, 2007, N4-6, თბილისი, გვ.49-52- ISBN 0130-7061 -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ქართული წყალიქ.მახარაძესტატიაჟურნალი”კაპიტალი”, N9, 2007, გვ.69-70- ISSN: 1512-4150 -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
გურიის წყლის რესურსები, მონოგრაფიაში „გურიის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები“, თავი 4ქ.მახარაძე, მ.ჩიჯავაძე, ი.ჟორდანია, გ.გობეჩიამონოგრაფიასაქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი, თბილისი, 2006, გვ. 90-145- B1502010000/M(607)(06) -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის წყლის რესურსები, მონოგრაფიაში „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები“, თავი 4ქ.მახარაძე, ი.ჟორდანია, მ.ჩიჯავაძე, გ.გობეჩიამონოგრაფია საქ.საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი, თბილისი, 2007, გვ. 73-135- - -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
იმერეთის წყლის რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები, მონოგრაფიაში “იმერეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები”, თავი 4ქ.მახარაძე, პ.ფირცხალავა, ი.ჟორდანია, გ.გობეჩიამონოგრაფიასაქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი, თბილისი 2008, გვ. 164-236- ISBN 978-9941-0-0488-9 -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
კახეთის წყლის რესურსები, მონოგრაფიაში “კახეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები”, თავი 4ქ.მახარაძე, რ.ფირცხალავა, ი.ჟორდანია, გ.გობეჩიამონოგრაფიასაქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი, თბილისი 2008, გვ.144-210- ISBN 978-9941-0-0857-3 -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ბუნებრივი წყლები - ქვეყნის ეროვნული სიმდიდრექ.მახარაძე, რ.ფირცხალავასტატიაჟურნალი ”მეცნიერება და ტექნოლოგიები” #10-12, 2009, გვ. 16-18- ISBN 0130-7061 -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საქართველოს ჰიდრორესურსების რაციონალური გამოყენების საკითხები ეკონომიკის მდგრადი განვითარების თვალსაზრისითქ.მახარაძე, რ.ფირცხალავა, გ.გობეჩიასტატიაჟურნალი ”მეცნიერება და ტექნოლოგიები” #7-9, 2009, გვ. 46-49- ISBN 0130-7061 -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
შიდა ქართლის წყლის რესურსები, მონოგრაფიაში “შიდა ქართლის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები”, თავი 4ქ.მახარაძე, ი.ჟორდანია, გ.გობეჩია, რ.ფირცხალავამონოგრაფიასაქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი, თბილისი 2009, გვ.136-191- ISBN 978-9941-0-2040-7 -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სამეგრელოს წყლის რესურსები, მონოგრაფიაში “სამეგრელოს ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები” , თავი 2ქ.მახარაძე, ი.ჟორდანია, გ.გობეჩია, რ.ფირცხალავამონოგრაფიასაქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი, თბილისი 2010, გვ.47-107- ISBN 978-9941-0-2040-7 -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მცხეთა-მთიანეთის წყლის რესურსები, მონოგრაფიაში “მცხეთა მთიანეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები” , თავი 3ქ.მახარაძე, ი.ჟორდანია, .გობეჩია, რ.ფირცხალავამონოგრაფიასაქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი, თბილისი 2010, გვ.99-159- ISBN 978-9941-0-3027-7 -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ჰიდრორესურსებზე ანთროპოგენური ზემოქმედების ზოგიერთი შედეგის შეფასება და პროგნოზიქ.მახარაძე., რ.ფირცხალავა, გ.გობეჩიასტატიაჟურნალი”მეცნიერება და ტექნოლოგიები” #10-12, 2010, გვ. 36-40- ISBN 0130-7061 -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სვანეთის წყლის რესურსები, მონოგრაფიაში “სვანეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები”, თავი 3ქ. მახარაძე, ი. ჟორდანია, თ.ურუშაძე, ღ.ფირცხალავა მონოგრაფიასაქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი, თბილისი 2011, გვ.71-124- ISBN 978-9941-0-3496-1 -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
რაჭა-ლეჩხუმის წყლის რესურსები, მონოგრაფიაში “რაჭა-ლეჩხუმის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები” , თავი 3ქ.მახარაძე., ი.ჟორდანია., თ.ურუშაძე., ღ.ფირცხალავამონოგრაფიასაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი, თბილისი 2011, გვ. 55-95- ISBN 978-9941-0-3860-0 -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
თბილისის წყლის რესურსები, მონოგრაფიაში “თბილისის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები” , თავი 3ქ.მახარაძე, ი.ჟორდანია, თ.ურუშაძე, რ.ფირცხალავამონოგრაფიასაქართველოს ეროვნული აკადემია, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისსაქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი, თბილისი 2012, გვ.50-107- ISBN 978-9941-0-5112-8 -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
თბილისის სასმელ-სამეურნეო წყლის რესურსები და მათი ეკოლოგიური უსაფრთხოების პრობლემებიქ.მახარაძე., რ.ფირცხალავასტატიაჟურნალი ”ბიზნეს-ინჟინერინგი”N3, 2013, 22 გვერდი- ISSN 1512-0538 -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საქართველოს წყლის რესურსები, მონოგრაფიაში "საქართველოს ბუნებრივი რესურსები" (2 ტომეული), ტომი I, თავი III. ქ.მახარაძე., ი.ჟორდანია., ზ.ლომსაძე., ვ.გელაძე, რ.ფირხალავამონოგრაფიასაქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი. თბილისი 2015, გვ. 177-290- ISBN 978-9941-0-8386-0 ISBN 978-9941-0-8387-7 -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საქართველოს მდინარეების (კასპიის ზღვის აუზი) ეკოლოგიური პრობლემებიქ.მახარაძე., რ.ფირცხალავა, ზ.ლომსაძესტატიაAnnals Of Agrarian Science 14 (2016) Final version published online 27-OCT-2016 2016.08.009, pp. 237-242- ISSN 1512-1887 -ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
კახეთის წყლის რესურსები და ეკოლოგიური პრობლემებიქ.მახარაძე., ზ.ლომსაძე., რ.ფირცხალავასტატიაAnnals Of Agrarian Science 14 (2016) Final version published online 27-OCT-2017, pp. 204-208- ISSN 1512-1887 -ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Problems of Drinking Water in Kakheti regionქ.მახარაძე., რ.ფირცხალავა, ზ.ლომსაძე., დ.გამეზარდაშვილისტატიაJournal of Agronomy Technology and Engineering Managment, 2018, vol1(1), pp.57-64- ISSN 2620-1755 -ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Challenges and Prospects of Farmland Amelioration in Regions of East GeorgiaMaxaradze K., Pirtskhalava R. , Lomsadze Z. სტატია“Sciens of Europe”. Praha, Czech Republic. Vol. 2. N58 (2020), pp (3-7)- ISSN 3162-2364 -ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საქართველოს სასმელი (მიწისქვეშა) წყლის რესურსები და სასმელ-სამეურნეო წყალმოხმარების პრობლემებიმახარაძე ქ.., თალაკვაძე გ. , ფირცხალავა რ.სტატიაჟურნალი „სამართალი და ეკონომიკა“, 2021, N 12, გვ. 88-107- ISSN 1987-8303 -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა

„საქართველოს ბუნებრივი რესურსები და საწარმოო ძალების მდგრადი განვითარების პერსპექტივები“.თბილისი, საქართველო202117/11/2021 - 17/11/2021სტუსაქართველოს მტკნარი წყლის რესურსების სასმელ-საყოფაცხოვრებო და მიწების ჰიდროსამელიორაციო მოხმარების პრობლემებიზეპირი

საზოგადოების და ეკონომიკის განვითარების თანამედროვე ეტაპი ხასიათდება წყალზე მოთხოვნილების მზარდი ტენდეციით, რომლის დაკმაყოფილება არსებული რესურსებით სულ უფრო რთულდება. სუფთა, ხარისხიანი წყლის რესურსებით მოსახლეობის უზრუნველყოფა და მსოფლიოში უკვე გამოვლენილი მტკნარი წყლის მწვავე დეფიციტი ერთ-ერთი გლობალური პრობლემაა. წყლისრესურსი, საქართველოს ერთ-ერთი მთავარი ეროვნული სიმდიდრეა. ადგილზე ფორმირებული მტკნარი წყლის ფენის საშუალო წლიური სიდიდით (810 მმ), საქართველოს ერთ-ერთი პირველი ადგილი უკავია პოსტსაბჭოთა სივრცეში, ხოლო წყლის აღდგენადი რესურსებით, მსოფლიოს ქვეყნებს შორის 87-ე ადგილი.

           საქართველოს წყლის რესურსი (აღმოსავლეთ საქართველოს წყლის მარაგი 10 მლრდ. მ3-ს შეადგენს, დასავლეთ საქართველოში - 50 მლრდ. მ3-ს) ფართოდ გამოიყენება ქვეყნის ეკონომიკის ყველა დარგში. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია წყალმოხმარება მოსახლეობის სასმელ-საყოფაცხოვრებო და მიწების მორწყვის საჭიროებაზე. წყლის რესურსების გამოყენებისა და ექსპლუატაციის ინდექსი (საერთო წლიური წყლის მოხმარება (პროცენტებით) მტკნარი წყლის განახლებად გრძელვადიან საშუალო წლიურ მოცულობებთან შედარებით) ქვეყანაში დაბალია და მხოლოოდ 4% - ს შეადგენს, თუმცა ყოველწლიურად იზრდება მტკნარი წყლის გამოყენების საერთო საშუალო წლიური მაჩვენებელი.


დისერტაციის რეცენზირება


სამაგისტრო ნაშრომების ხელმძღვანელობა


სადოქტორო თემის ხელმძღვანელობა/თანახელმძღვანელობა


უცხოურ ენებზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


ქართულ ენაზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


რეფერირებული ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის მთავარი რედაქტორობა


სამეცნიერო პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის რეცენზენტობა


რეფერირებული სამეცნიერო ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის სარედაქციო კოლეგიის წევრობა


საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ მხარდაჭერილ პროექტში/გრანტში მონაწილეობა


სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრებით მხარდაჭერილ პროექტში/ გრანტში მონაწილეობა


საქართველოს რეგიონების ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივებისაქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტი 01/01/2003-31/12/2012თემის ხელმძღვანელი

პატენტის ავტორობა


უფლება ქართულ ან უცხოურ სასაქონლო ნიშანზე, სასარგებლო მოდელზე


-

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ან სოფლის მეურნეობის აკადემიის წევრობა


საერთაშორისო პროფესიული ორგანიზაციის წევრობა


კონფერენციის საორგანიზაციო/ საპროგრამო კომიტეტის წევრობა


ჯილდო ეროვნული/ დარგობრივი პრემია, ორდენი, მედალი და სხვ.


საპატიო წოდება


მონოგრაფია


სახელმძღვანელო


სტატია მაღალ რეიტინგულ და ადგილობრივ ჟურნალებში


პუბლიკაცია სამეცნიერო კონფერენციის მასალებში, რომლებიც ინდექსირებულია Web of Science-ში და Scopus-ში