იოსებ არჩვაძე

აკადემიური დოქტორი

სტუ ი. ჟორდანიას სახ. საქართველოს საწარმოო ძალებისა დაბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი

დაასკანერე

დაამთავრა: სოხუმის 17-ე საშუალო სკოლა - 1973 წ., თსუ ეკონომიკის ფაკულტეტი - 1978 წ., საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ეკონომიკისა და სამართლის ინსტიტუტის ასპირანტურა - 1982 წ., სსრკ მინისტრთა საბჭოსტან არსებული სახალხო მეურნეობის აკადემია - 1991 წ. ეკონომის აკადემიური დოქტორი - 1985წ.-დან. სამსახურებრივი კარიერა: სახელმწიფო სტატისტიკის სამსახურში - - 1978-2006 წწ., მათ შორის 1992წ.-დან - თავმჯდომარის მოადგილე, 2006-2012 წწ. - საქართველოს პარლამენტის აპარატის წამყვანი სპეციალისტი, 2011 წ.-დან - ქუთაისის უნივერსიტეტის პროფესორი. 2020 წ. აგვისტოდან - სტუ საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრის მთავარი სპეციალისტი. მიწვეული ლექტორი თსუ-სა და ქართულ უნივერსიტეტში. დაჯილდოებულია "ღირსების ორდენით".

გენდერული უთანასწორობის ეკონომიკური ასპექტები თანამედროვე საქართველოში იოსებ არჩვაძესტატიასაზოგადოებრივი კვლევის ცენტრი, 2021, გვ. 90-99.- ISBN 978-9941-499-23-4 -ქართულისაგრანტო პროექტი
უთანაბრობის სამი ასპექტი: უთანაბრობა ხარჯების მიხედვით; უთანაბრობა შემოსავლებისა და ხელფასიების მიხედვით; უთანაბრობა ეკონომიკის ცალკეული დარგების განვითარებაშიიოსებ არჩვაძესტატიასაზოგადოებრივი კვლევის ცენტრი, 2021, გვ. 70-89- ISBN 978-9941-499-23-4 -ქართულისაგრანტო პროექტი
ეკონომიკის ფსიქოლოგიაიოსებ არჩვაძე, ლია ქურხულისახელმძღვანელო"მწიგნობარი", 2022, 328 გვ. - ISBN 978-9941-498-64-0 ქართულისახელშეკრულებო
Приоритеты и ресурсы Грузии: мифы, истории, перспективыიოსებ არჩაძე, გივი თალაკვაძე, ზურაბ ლომსაძესტატიაЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ І СТАЛИЙ РОЗВИТОК, N8(27), 2020- - https://doi.org/10.37100/2616-7689/2020/8(27)/13რუსულისახელშეკრულებო
საქართველოს ეკონომიკა სსრკ-ის დაშლის წინა პერიოდშიიოსებ არჩვაძესტატიასაქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობათა კვლევის ფონდი. 2020 წ.21 გვ. - ISSN 1512-4835 -ქართულისახელშეკრულებო
კორონავირუსის პანდემიასთან დაკავშირებული გლობალური ცვლილებები (პოლიტ-ეკონომიკური ასპექტი)იოსებ არჩვაძემონოგრაფია"მწიგნობარი", 2020, 76 გვ. - ISBN 978-9941-485-55-8 ქართულისახელშეკრულებო
REGIONAL PECULIARITIES OF THE PANDEMIC IN GEORGIA AT THE INITIAL STAGE OF THE CORONAVIRUSა. სულაბერიძე, ი. არჩვაძე, ნ. გომელაურისტატიაჟ. “გლობალიზაცია და ბიზნესი”, 2021, N11, გვ. 25-34- ISSN 2449-2396 https://doi.org/10.35945/gb.2021.11.003 ინგლისურისახელშეკრულებო
პანდემიის სტარტის კორონასოციოლოგიური და კორონაეკონომიკური შედეგები საქართველოშიი.არჩვაძე, ა. სულაბერიძე, ნ. გომელაური, ვ. სულაბერიძეკონფერენციის კრებულითსუ პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტი. 2020, გვ.106-114- ISBN 978-9941-491-53-5 --სახელშეკრულებო
ეკონომიკის დინამიკის კოვიდპანდემიაზე დამოკიდებულების ზოგიერთი ასპექტის შესახებიოსებ არჩვაძესტატია„ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა“, ტ. 8, გამოცემა 2, 2021 წ. გვ. 6-21- -DOI: https://doi.org/10.46361/2449-2604.8.2.2021.6-21ქართულისახელშეკრულებო
სწავლებისა და საქმიანობის ფორმატის ტრანსფორმაცია კორონავირუსის პანდემიის პირობებშიიოსებ არჩვაძესტატია"ეკონომიკური პროფილი", 2021 წ. N 20 გვ. 8-17- SSN 1512 - 3901 (ბეჭდური) E ISSN 2587 - 5310 (ონლაინ) DOI: https://10.52244/ep ქართულისახელშეკრულებო
სახელ,წიფოს ფუნქციის ტრანსფორმაცია პოსტ-პანდემიურ პერიოდშიიოსებ არჩვაძესტატიაჟ. „ეკონომიკა და ბიზნესი“, 2021, N1. გვ.34-44- ISSN 1987-5789 ISSN 2587-5426 -ინგლისურისახელშეკრულებო
საქართველოს მოსახლეობის მიგრაციის ტენდენციები და მიგრაციული პოტენციალი ი.არჩვაძე, ა. სულაბერიძე, ვ. სულაბერიძესტატიაShpigel, . Migration from the Newly Independent States. 25 Years After the Collapse of the USSR. Spinger, 2020, pp. 127-142. - ISBN: 978-3-030-36075-7 2020 -ინგლისურისახელშეკრულებო
სახელმწიფოს ფუნქციის ტრანსფორმაცია პოსტპანდემიურ პერიოდში იოსებ არჩვაძესტატია"ეკონომიკა და ბიზნესი", N2, 2020, გვ. 63-67.- ISSN 1987-5789 ESSN 2587-5426 -ქართულისახელშეკრულებო
საარსებო მინიმუმი საქართველოში და მისი ოპტიმალური დონის განსაზღვრის აუცილებლობაიოსებ არჩვაძე, პაატა კოღუაშვილისტატია"ეკონომიკა და ბიზნესი", 2020, N1, გვ. 13-29- ISSN 1987-5789 ESSN 2587-5426 ქართულისახელშეკრულებო
--კონფერენციის კრებული-- - -სახელშეკრულებო

IEC ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ.თბილისი, საქართველო202021-22 ნოემბერისაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისაზოგადოებრივი აუცილებლობისა და მოქალაქეთა თავისუფლების თანაფარდობის ეგზისტენციური პრობლემა კორონავირუსის პანდემიის პირობებში. ზეპირი


https://drive.google.com/file/d/1J1gKOOKn8dfYa3POFA7ecJBz-z1sF-qr/view
International Forum on Migration Statistics კაირო, ეგვიპტე202019-20 იანვარიIOM UN Migration Agency, OESD Methodological aspects of studying factorial determination of migratory processes.სტენდური


https://drive.google.com/file/d/18HHeKng46TNmqQkdfzN3gsE1hUysStzY/view
Actual Economic and Social Problems in Modern Globalizationთბილისი, საქართველო202117-18 ივლისიევროპის უნივერსიტეტის გლობალიზაციის ეკონომიკური და სოციალური პრობლემების კვლევითი ინსტიტუტი, ქუთაისის უნივერსიტეტი და დაუგავას უნივერსიტეტიPerspectives of Sustainable Development of Georgia in the Post-Kovid Periodზეპირი


https://www.eugb.ge/conference.php?id=6
XXI საუკუნის დემოგრაფიული გამოწვევებითბილისი, საქართველო202118-19 ნოემბერიილიას უნივერსიტეტის დემოგრაფიის და სოციოლოგიის ინსტიტუტიგენდერული უთანასწორობის ეკონომიკური ასპექტი საქართველოშიზეპირი


https://iliauni.edu.ge/ge/iliauni/institutebi-451/demografiisa-da-sociologiis-instituti/publikaciebi/krebulebi
XXI საუკუნის ეკონომიკური, სოციალური, ეკოლოგიური და ტექნოლოგიური გამოწვევებითბილისი, საქართველო20213-4 ივლისი თსუ პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტიპანდემიის სტარტის კორონასოციოლოგიური და კორონაეკონომიკური შედეგები საქართველოშიზეპირი


https://conferenceconomics.tsu.ge/?mcat=1&cat=pers&leng=ge
V საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “გლობალიზაციის გამოწვევები ეკონომიკასა და ბიზნესში”თბილისი, საქართველო20208-9 ნოემბერი, 2020თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისახელმწიფო პანდემიის პირობებში საზოგადოებრივი აუცილებლობისა და მოქალაქეთა თავისუფლების ოპტიმალური თანაფარდობის ძიებაში. ზეპირი

სტატიაში განხილულია სახელმწიფოს როლი და ფუნქციები კორონავირუსის პანდემიის პირობებში, ოპტიმალური თანაფარდობის ძიების აუცილებლობა სახელმწიფოს კონტროლისა და მართვის ფუნქციებს, ერთი მხრივ და საზოგადოების წევრთა თავისუფლებას შორის, მეორე მხრივ, სახელმწიფოს მხრიდან მოქალაქეთა პირად ცხოვრებაში, საქმიანობასა და ყოფაში სახელმწიფოსა და მისი სტრუქტურების შეჭრის, კონტროლისა და რეგულირების მასშტაბები და პანდემიის წინააღმდეგ ბრძოლის საბაბით ეკონომიკის რეგულირების გამკაცრებისა და შეზღუდვის მასშტაბები. კორონავირუსის პანდემიამ საზოგადოება სამმაგი არჩევანის გაკეთებისა და მათ შორის ოპტიმალური თანაფარდობის დადგენის აუცილებლობის წინაშე დააყენა: 1. მოქალაქეთა უფლებები, საზოგადოების წევრთა თავისუფლება; 2. სახელმწიფოს მხრიდან მოქალაქეთა პირად ცხოვრებაში, საქმიანობასა და ყოფაში სახელმწიფოსა და მისი სტრუქტურების შეჭრის, კონტროლისა და რეგულირების მასშტაბები; 3. პანდემიის წინააღმდეგ ბრძოლის საბაბით ეკონომიკის რეგულირების გამკაცრებისა და შეზღუდვის მასშტაბები. 

https://tsu.ge/assets/media/files/7/siaxle%202021

Web of Science: 1
Scopus: 0
Google Scholar: 32

დისერტაციის რეცენზირება


საინვესტიციო პროექტების რისკების მართვის პრობლემები და სრულყოფის გზები საქართველოშიბათუმის უნივერსიტეტი

სამაგისტრო ნაშრომების ხელმძღვანელობა


„ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტების შემოსულობების თავისებურებანი საქართველოში“თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
„გლობალური ინტეგრაციული პროცესების გავლენა საქართველოს საბიუჯეტო შემოსავლებზე“თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სადოქტორო თემის ხელმძღვანელობა/თანახელმძღვანელობა


საქართველოს ეკონომიკური ზრდის საინვესტიციო ფაქტორი თანამედროვე პირობებში ( პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ასპექტი)ქუთაისის უნივერსიტეტი
„მიზნობრივი პროგრამების როლი საქართველოს მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებაში“ ქუთაისის უნივერსიტეტი

უცხოურ ენებზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


ქართულ ენაზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


ბიზნესსუბიექტების ორგანიზაციული სტრუქტურების განვითარების თავისებურებები გლობალიზაციის პირობებში თეიმურაზ შენგელია, ბონდო გასვიანითსუსაქართველო 20/02/2022

რეფერირებული ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის მთავარი რედაქტორობა


სამეცნიერო პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის რეცენზენტობა


რეფერირებული სამეცნიერო ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის სარედაქციო კოლეგიის წევრობა


საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ მხარდაჭერილ პროექტში/გრანტში მონაწილეობა


(უ)თანასწორობა საქართველოშიფრიდრიხ ებერტის ფონდი გერმანია2021 წლის ივლისი-ოქტომბერიმკვლევარი

სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრებით მხარდაჭერილ პროექტში/ გრანტში მონაწილეობა


პატენტის ავტორობა


უფლება ქართულ ან უცხოურ სასაქონლო ნიშანზე, სასარგებლო მოდელზე


-

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ან სოფლის მეურნეობის აკადემიის წევრობა


საერთაშორისო პროფესიული ორგანიზაციის წევრობა


კონფერენციის საორგანიზაციო/ საპროგრამო კომიტეტის წევრობა


ჯილდო ეროვნული/ დარგობრივი პრემია, ორდენი, მედალი და სხვ.


საპატიო წოდება


მონოგრაფია


სახელმძღვანელო


სტატია მაღალ რეიტინგულ და ადგილობრივ ჟურნალებში


პუბლიკაცია სამეცნიერო კონფერენციის მასალებში, რომლებიც ინდექსირებულია Web of Science-ში და Scopus-ში