თამაზ პატარქალაშვილი

აკადემიური დოქტორი

სტუ ი. ჟორდანიას სახ. საქართველოს საწარმოო ძალებისა დაბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი

დაასკანერე

1966 წელს მან დაამთავრა საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტის სატყეო-სამეურნეო ინსტიტუტი მეტყევე-ინჟინრის სპეციალობით. მუშაობდა სატყეო მეურნეობის სახელმწიფო კომიტეტში ინჯინრად. დაამთავრა თბილისის ტყის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის დასწრებული განყოფილების ასპირანტურა. მუშაობდა ამავე ინსტიტუტში ჯერ უმცროს, ხოლო დისარტაციის დაცვის შენდეგ, უფროს მეცნიერ თანამშრომლად. 1980 წლიდან მუშაობს საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელ ცენტრში უფროს მეცნიერ თანამშრომლად. 1980 წელს მან დაამთავრა თბილისის უცხო ენათა პედაგოგიური ინსტიტუტი ინგლისური ენის სპეციალობით. სამეცნიერო ინტერესთა სფერო: მთის ტყეების ეკოლოგია და მდგრადი განვითარება; ტყეების დეგრადაციის პრობლემები; ტყის როლი გარემოს ეკოლოგიურ სტაბილიზაციაში; ტყეების ბიომრავალფეროვნების დაცვა და განვითარება; კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებული პრობლემები და ტყის როლი; ტყისა და სხვა ნარგაობის როლი დიდი ქალაქების ჰაერისა და ხმაურის დაბინძურებისაგან.

ქვემო ქართლის ბუნებრ. რესურს. და მათი გამოყენ. პერსპექტივები. ნაწ.5. ტყის რესურსებით. პატარქლაშვილიმონოგრაფიამეცნიერება. 2003. 36გვ. - ISBN -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სამცხე-ჯავახ. ბუნებრ. რესურს.და მათი გამოყენ. პერსპექტივები, ნაწ. 5. ტყის რესურსებით. პატარქლაშვილიმონოგრაფიამეცნიერება. 2004 27გვ. (257-283)- ISBN -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
აჭარის ა. რ. და გურიის ბუნებრ. რესურს.და მათი გამოყენ. პერსპექ., ნაწ. 5-ტყის რესურსებით. პატარქლაშვილიმონოგრაფიამეცნიერება. 2005. 40გვ. (217-257)- ISBN -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
აფხაზეთის ა.რ. ბუნებრ. რესურს. და მათი გამოყენ. პერსპექტივები. ნაწ.5 ტყის რესურსებით. პატარქლაშვილიმონოგრაფიამეცნიერება. 2006. 35გვ. (211-235)- ISBN -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სამეგრ. და ზემო-სვანეთის ბუნებრ. რესურს.და მათი გამოყენ. პერსპექტ.ნაწ.5-ტყის რესურსებით. პატარქლაშვილიმონოგრაფიამეცნიერება. 2006. 23გვ. (240-262)- ISBN -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
გურიის ბუნებრ. რესურს. და მათი გამოყენ. პერსპექტივები. ნაწ.5 ტყის რესურსებით. პატარქლაშვილიმონოგრაფიამეცნიერება. 2007. 32გვ. (146-177)- ISBN -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
აჭარის ბუნებრ. რესურს. და მათი გამოყენ. პერსპექტივები. ნაწ.5 ტყის რესურსებით. პატარქლაშვილიმონოგრაფიამეცნიერება. 2007. 26გვ. (137-172)- ISBN -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
იმერეთის ბუნებრ. რესურს. და მათი გამოყენ. პერსპექტივები. ნაწ.4 ტყის რესურსებით. პატარქლაშვილიმონოგრაფიამეცნიერება. 2008. 26გვ. (237-262)- ISBN-ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
შიდა ქართლის ბუნებრ. რესურს. და მათი გამოყენ. პერსპექტივები. ნაწ.5 ტყის რესურსებით. პატარქლაშვილიმონოგრაფიამეცნიერება. თბილისი. 2008. 21გვ. (211-235)- ISBN -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სამეგრელოს ბუნებრ. რესურს. და მათი გამოყენ. პერსპექტივები. ნაწ.5 ტყის რესურსებით. პატარქლაშვილიმონოგრაფიამეცნიერება. თბილისი. 2010. 17გვ. (190-206)- ISBN -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მცხეთა-მთიანეთის ბუნებრ. რესურს. და მათი გამოყენ. პერსპექტივები. ნაწ.6 ტყის რესურსებით. პატარქლაშვილიმონოგრაფიამეცნიერება. 2010. 22გვ. (247-268)- ISBN -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სვანეთის ბუნებრ. რესურს. და მათი გამოყენ. პერსპექტივები. ნაწ.4 ტყის რესურსებით. პატარქლაშვილიმონოგრაფიამეცნიერება. თბილისი. 2011. 24გვ. (125-146)- ISBN ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
რაჭა-ლეჩხუმის ბუნებრ. რესურს.და მათი გამოყენ. პერსპექტივები, ნაწ. 4-ტყის რესურსებით.პატარქალაშვილიმონოგრაფიამეცნიერება. თბილისი. 2011. 24გვ.- ISBN -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ქ.თბილისის ბუნებრ. რესურს. და მათი გამოყენ. პერსპექტივები. ნაწ.4 ტყის რესურსებით. პატარქლაშვილიმონოგრაფიამეცნიერება, თბილისი. 36გვ. (108-141)- ISBN-ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ტყის საკუთრების ფორმების შესახებთ.პატარქალაშვილი, ა.ზედგინიძესტატიაჟრნალი- მეცნიერება და ტექნოლოგიები,N 7-9, 5გვ.- ISBN 0130-7061 -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სატყეო მენეჯმენტის პრობლემებით.პატარქალაშვილისტატიაჟურნალი -მეცნიერება და ტექნოლოგიები N 4-6, 4გვ.- ISBN 0130-7061 -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
კახეთის ტყის რესურსები თ.პატარქალაშვილიმონოგრაფიამეცნიერება. 2008. 24გვ. (211-235)- ISBN 978-9941-0-0857-3 -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
.საქართველოს სატყეო დარგის მართვის ახალი ორგანიზაციური ფორმები. თ.პატარქალაშვილისტატიაჟურნალი „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“. 2009, N4-6. 3გვ- ISBN 0130-7061 -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ტყის როლი გარემოს ეკოლოგიურ სტაბილიზაციაშით.პატარქალაშვილისტატიაჟურნალი „ბიზნეს ენჯენერინგი“ 2013.N3, 4გვ.(162-165)- - -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საქართველოს ბუნებრივი რესურსები (მონოგრაფია)2015. ნაწილი 4- ტყის რესურსებით.პატარქალაშვილიმონოგრაფიასაქ. მეცნ. ეროვნული აკადემიის გამომცემლობა, 2015, ნაწ.4, 74გვ(293-368)- ISBN 978-9941-0-8386-0 -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
თბილისის ურბანული და პერიქალაქური ტყეებით.პატარქალაშვილისტატიაAnnals of Agrarian Science. 2015.Vol.13, iss.1. pp.5.(79-83) - ISSN:1512-1887. -ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
The Reserved Areas of Georgia.თ.პატარქალაშვილისტატიაAnnals of Agrarian Science. 2015, Vol.13, iss.3. 6pp.(70-76). - ISSN:1512-1887 -ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ეკოტურიზმის განვითარების პერსპექტივები ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნულ პარკშით.პატარქალაშვილისტატიაAnnals of Agrarian Science. 2015, Vol.13. iss.4, pp.4. (68-71)- ISSN:1512-1887 -ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Some problems of Forest Management In Georgiaთ.პატარქალაშვილისტატიაAnnals of Agrarian Science. 2016, Vol.14, iss.2. pp. 6, (108-113). - ISSN:1512-1887 -ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
თბილისის ურბანული ტყეები და მწვანე სივრცეები და ქალაქის ეკოლოგიური პრობლემები.2017წ.თ.პატარქალაშვილისტატიაAnnals of Agrarian Science.2017. vol.15.iss.2, 5pp.(187-191) - ISSN:1512-1887 DOI:10.101ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Forest Biodiversity of Georgia and Endangered Plant Speciesთ.პატარქალაშვილისტატიაAnnals of Agrarian Science. 2017. vol.15,iss.3- ISSN:1512-1887 DOI: 10.1016ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
.ტყეების შენარჩუნებისა და განვითარების ზოგიერთი ეკოლოგიური ასპექტებით.პატარქალაშვილისტატიაჟურნალი ბიზნეს ენგინეერინგი. 2017. N 1-2, 4გვ.(142-145) - ISSN 1512-0538 3-4/2021 -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ტყის არამერქნული პროდუქტების თანამედროვე დონე საქართველოში და პერსპექტივებით.პატარქალაშვილისტატიაბიზნეს ენჯინერინგი.2018. N3-4, 5გვ.(290-294).- ISSN 1512-0538 3-4/2021 -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ტყეების გაჩეხვა საფრთხეს უქმნის მცენარეთა ბიომრავალფეროვნებას და კლიმატის ცვლილებას.2019წთ.პატარქალაშვილისტატიამიმდინარე კვლევა სოფლის მეურნეობაში და მიმდინარე კვლევა. ტ.6(3)გვ.(6)748-753- ISSN:2637-4676 DOI:10.32474.ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ტყეების როლი და გავლენა სოფლის მეურნეობასა და სასურსათო უსაფრთხოებაზე. 2019 წელით.პატარქალაშვილისტატიამიღწევები ბიოტექნოლოგიასა და მიკრობიოლოგიაში. 2019. სარედაქციო.ტ.12, ისს.5. გვ.2Impact Factor: 0.734 ISSN: 2474-7637. DOI: 10.19080ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ტყის გაჩეხვისა და ტყის დეგრადაციის კურსები და მამოძრავებელი ძალა საქართველოში.2019წთ.პატარქალაშვილისტატიამიმდინარე ტენდენციები ტყის კვლევაში.vol.1, iss.1. გვ.8. ი.ფ. : 1,2Impact Factor: 1.2 ISSN: 2641-6379 DOI: 10.33552ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
დაზიანებული ქარსაფარი, როგორც სოფლის მეურნეობის წარმოების შემცირების ერთ-ერთი მთავარი კურსი საქართველოში.2019წ.თ.პატარქალაშვილისტატიაWorld Journal of Agriculture and Soil Science.vol.2, iss.2.pp.5- ISSN:2641-6379 -ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საქართველოს ბუნებრივი რესურსები (მოკლე მიმოხილვა)თ.პატარქალაშვილისტატიაAnnals of Agrarian Science. 2019. pp. 17- ISSN 1512-1887 -ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ტყის არამდგრადი მართვა საფრთხეს უქმნის ბიომრავალფეროვნებას და კლიმატის ცვლილებასთ.პატარქალაშვილისტატიაბიოტექნოლოგიისა და ბიოინჟინერიის საერთაშორისო ჟურნალი. 2020, ტ.6, ისს.5. 7გვ. ი.ფ. :4.88.Impact Factor: 4.88 ISSN: 2475-3432. -ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საქართველოს დედაქალაქის ეკოლოგიური პრობლემები და გადაჭრის შესაძლო გზები. 2020 წელით.პატარქალაშვილისტატიამეცნიერების, ინჟინერიისა და ტექნოლოგიების კვლევის საერთაშორისო ჟურნალი.2020. ტ.7.ისს.4. 7გვ.Impact Factor: 1.063 ISSN: 2638-476X -ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ტყის ნარჩენების გამოუყენებლობა დაუშვებელია შეზღუდული ბუნებრივი რესურსების მქონე ქვეყნისთვისთ.პატარქალაშვილისტატიაჟურნალი Biotechnology and Bioprocessing. 2021წ.ტ.2/3. 5გვ.- ISSN:2766-2314 DOI:10.31579ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
კლიმატის ცვლილების უარყოფითი ზემოქმედება ბიომრავალფეროვნებაზე და სტიქიურ უბედურებებზეთ.პატარქალაშვილისტატიადედამიწისა და გარემოსდაცვითი მეცნიერებების კვლევის ჟურნალი. 2021., ტ.3(1) 6გვ.- ISSN: 2634-8845 DOI:10.10.47363.ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
დაცული ტერიტორიები კლიმატის ცვლილების შერბილებისათვის მნიშვნელობათ.პატარქალაშვილისტატიადედამიწისა და გარემოსდაცვითი მეცნიერებების კვლევისა და მიმოხილვის ჟურნალი. 2021.4:26-30, 5გვ.- ISSN:2639-7455 -ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ტყის მდგრადი მართვა გულისხმობს არა მხოლოდ ხის, არამედ არამერქნული რესურსების გამოყენებასაცთ.პატარქალაშვილისტატიაInternational Journal of Bioprocess & Biotechnological Advancements (IJBBA). 2021,7(2) pp: 310-311.2pp- ISSN: 2380-0259 www.scitcentral.comინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
გიგანტურმა ჰიდროელექტროსადგურებმა გაანადგურეს ეკოსისტემები, კულტურული მემკვიდრეობა და ასახლეს ადგილობრივი მოსახლეობა.თ.პატარქალაშვილისტატიაგარემოსდაცვითი ანალიზისა და ეკოლოგიის კვლევების ჟურნალი. 2021.8 (5). გვ.260-264Impact Factor: ISI 0.787 ISSN: 2578-0336. I.F. :ISI: 0,787 (2020-2021) DOI:10.31031.EAES.2021ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მთის ტყეებში ხე-ტყის მოპოვების ჩვეულებრივი და თანამედროვე სისტემების შედარებითი შეფასება.თ.პატარქალაშვილისტატიაJournal of Biotechnology & Bioresearch. 2021. vol.3, iss.1. 4pp.Impact Factor: ISI 0.692 1SSN:2643-704X. I.F.:ISI:0,692 (2000-2021) DOI:10.31031. jbb.ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა

საქართ. ბუნებ.რესურსები და საწარმოო ძალების მდგრადი განვითარების პერსპექტივებითბილისი, საქართველო202117. 11. 2021საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისაქართველოს ტყეების თანამედროვე მდგომარეობა და არსებული გამოწვევებიზეპირი

საქართველოს ტყეების უმეტესი ნაწილი ამჟამად დეგრადირებულია და მოითხოვს გადაუდებელი აღდგენითი ღონისძიებების ჩატარებას. ყველაზე მეტად დაზიანდნენ წიფლის ტყეები მათი მერქნის საუკეთესო თვისებებისა და ღირებულების გამო. დიდი ზიანი მიაყენა წიფლნარ ტყეებს 2006-2012 წლებში გაცემულმა გრძელვადიანმა ლიცენზიებმა უცხოელ მეწარმეებზე რომლებსაც ქვეყნის ბიუჯეტისათვის მნიშვნელოვანი მოგება არც მოუტანია. პირიქით მათ მატერიალური და ეკოლოგიური ზიანი მიაყენეს წიფლნარ ტყეებს.ასეთი მავნეგადაწყვეტილებების თავიდან ასაცილებლად აუცილებელია საქმით და არა მარტო სიტყვიერად დაინერგოს ტრეების მდგრადი განვითარების საყოველთაოდ აღიარებული პრინციპები საკანონმდებლო საფუზველზე რაც ზოგიერთ მთავრობას არ მისცემს უფლებას მიიღოს ქვეყნის ბიომრავალფეროვნებისა და ეკოლოგიისათვის დამაზიანებელი გადაწყვეტილებები.

მეექვსე საერთაშორისო კონფერენცია: გუშინ, დღეს, ხვალსაქართველო, თბილისი201813-14 ოქტომბერისაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიტყის არამერნული პროდ.გამოყ. თანამედროვე დონე საქართველოში და პერსპექტებიზეპირი

სტატიაში განხილულია ტყის არამერქნული პროდუქტების გამოყენების თანამედროვე დონე საქართველოში და არესებული პერსპექტივები. ტყის პროდუქტებს მიეკუთვნება: ველური ხილი და კენკრა, ველური სოკო, სამედიცინო დანიშნულების ტყის ბალახები, გარეული ცხოველებისა და ფრინველების ხორცი, ველური ფუტკრების თაფლი და სხვა. აღნიშნული პროდუქტები საქართველოში დღეისათვის არც აღრიცხულია და არც გამოიყენება. მათ მხოლოდ ადგილობრივი ცოფლების მოსახლეობა იყენებს საკუთარი მოხმარებისათვის. დანარჩენი რაოდენობა კი რჩება ტყეში და ლპება. ევროპისა და ჩრდილოეთ ამერიკის ქვეყნებში ეს პროდუქტები წარმატებით გამოიყენება საკვებათ და სხვა კომერციული მიზნებისათვის. განსაკუთრებით არსანიშნავია ლიტვა, ლატვია, ესტონეთი, ჩეხეთი, სლოვაკეთი და სხვა ქვყნები. აუცილებელია, რომ ჩვენს ქვეყანაშიც დაიწყოს ტყის არამერქნული პროდუქტების დამოყენებაც. პირველ ეტაპზე საჭიროა გარეული პროდუქტების რაოდენობრივი აღრიცხვა, მათი დატანა რუქებზე, ხოლო შემდეგ საჭირო იქნება მცირე საწარმოების შექმნა ველური პროდუქტების გადასამუშავებლად და რეალიზაციისათვის.

Web of Science: 21
Scopus:
Google Scholar: 67

დისერტაციის რეცენზირება


სამაგისტრო ნაშრომების ხელმძღვანელობა


სადოქტორო თემის ხელმძღვანელობა/თანახელმძღვანელობა


უცხოურ ენებზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


ქართულ ენაზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


რეფერირებული ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის მთავარი რედაქტორობა


სამეცნიერო პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის რეცენზენტობა


Annals of Agrarian Science (Elsevier)აშშ.01/01/2016
American Journal of Agriculture and Forestry (AJAF) (Science PG)ამერიკის შეერთებული შტატები 20/02/2022
Journal of Ecology and Natural Environment (Academic Journals)ამერიკის შეერთებული შტატები 20/02/2022
Anthropology Open Access (Gavin Publishers)ამერიკის შეერთებული შტატები 20/01/2022
Asian Journal of Agricultural Extension, Economics & Sociologyამერიკის შეერთებული შტატები 20/01/2022
Plant Cell Biotechnology and Molecular Biologyამერიკის შეერთებული შტატები 20/02/2022
Journal of Earth and Environmental Sciences Research (SCIENTIFIC Research and Community) Plant Cell Biotechnology and Molecular Biologyამერიკის შეერთებული შტატები 20/02/2022

რეფერირებული სამეცნიერო ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის სარედაქციო კოლეგიის წევრობა


1.International Journal of Biodiversity and Endangered Species (Gavin Publishers) ამერიკის შეერთებული შტატები 01/01/2020
Modern Concepts & Developments in Agronomy (Crimson Publishers)ამერიკის შეერთებული შტატები 01/01/2021
Current Trends in Forest Research(Gavin Publishers)ამერიკის შეერთებული შტატები (ყველა ჟურნალი)01/01/2018
JOJ Sciences’(Juniper Publishers/ Juniper Journals)ამერიკის შეერთებული შტატები 20/01/2022
Journal of Plant Science (Herald Scholarly Open Access)ამერიკის შეერთებული შტატები 01/01/2019
Current Investigations in Agriculture and Current Research(Lupine Publishers)ამერიკის შეერთებული შტატები 20/02/2022
Journal of Agronomy, Technology and Engineering Management (FIMEK)ამერიკის შეერთებული შტატები 01/01/2020
Journal of Earth Science and Climate Change(JESCC) (ScapticMed Publishers) ამერიკის შეერთებული შტატები 01/01/2020
World Journal of Agriculture and Soil Science -WJASS (Iris Publishers)ამერიკის შეერთებული შტატები 20/02/2022
MC Agriculture & Environmental Sciences (Medicon Journals) ამერიკის შეერთებული შტატები 20/02/2022
VIT Press Journal of Forestry Science Research(VITP-IJFSR)ამერიკის შეერთებული შტატები 20/02/2022
Honorable Member of World Journal of Agriculture and Soil Science (WJASS) (Iris Publishers)ამერიკის შეერთებული შტატები 20/02/2022

საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ მხარდაჭერილ პროექტში/გრანტში მონაწილეობა


სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრებით მხარდაჭერილ პროექტში/ გრანტში მონაწილეობა


რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის სასოფლო-სამეურნეო სპეციალიზაციის ზონები, ბუნებრივი რესურსები(მიწის,წყლის,ტყის,რეკრეაციული) და მათი გამოყენების პერსპექტივები. ტყის რესურსების ნაწილი.საქართველოს ეროვნული მეცნიერებათა აკადემია 2005წ 16გვ.ტყის რესურსების ნაწილის ავტორი
სამცხე-ჯავახეთის სასოფლო-სამეურნეო სპეციალიზაციის ზონები, ბუნებრივი რესურსები(მიწის, წყლის, ტყის) და მოთი გამოყენების ძირითადი მიმართულებები ეცოლოგიური პრობლემების გათვალისწინებით.საქართველოს ეროვნული მეცნიერებათა აკადემია20/03/2015 ტყის რესურსების ნაწილის ხელმძღვანელი
დასავლეთ საქართველოს ბუნებრივი რესურსები( მიწის, წყლის, ტყის), მათი გამოყენების ეკოლოგიური პრობლემები და დაცვის მიმართულებები. ისაქართველოს ეროვნული მეცნიერებათა აკადემია 2001წ. 17გვ.ტყის რესურსების ნაწილის ხელმძღვანელი

პატენტის ავტორობა


უფლება ქართულ ან უცხოურ სასაქონლო ნიშანზე, სასარგებლო მოდელზე


-

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ან სოფლის მეურნეობის აკადემიის წევრობა


საერთაშორისო პროფესიული ორგანიზაციის წევრობა


კონფერენციის საორგანიზაციო/ საპროგრამო კომიტეტის წევრობა


ჯილდო ეროვნული/ დარგობრივი პრემია, ორდენი, მედალი და სხვ.


საპატიო წოდება


მონოგრაფია


სახელმძღვანელო


სტატია მაღალ რეიტინგულ და ადგილობრივ ჟურნალებში


პუბლიკაცია სამეცნიერო კონფერენციის მასალებში, რომლებიც ინდექსირებულია Web of Science-ში და Scopus-ში