ნაზი ალხანაშვილი

აკადემიური დოქტორი

კვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი

დაასკანერე

1956 წელს დავამთავრე თბილისის ქალთა მეორე საშუალო სკოლა ვერცხლის მედლით. 1961 წელს წარჩინების დიპლომით დავამთავრე საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის ენერგეტიკის ფაკულტეტი. 1961 წლის აგვისტოში მუშაობა დავიწყე რუსთავში ამიერკავკასიის მეტალურგიულ ქარხანაში მთავარი ენერგეტიკის განყოფილებაში. 1961 წლის დეკემბრიდან მუშაობა გავაგრძელე საქართველოს კვების მრეწველობის სამეცნიერო ინსტიტუტში. 1964 წელს ჩავირიცხე და 1967 წელს დავამთავრე ბელორუსიის მეცნიერებათა აკადემიის სითბოს და მასის ცვლის ინსტიტუტის ასპირანტურა და მუშაობა გავაგრძელე ამავე ინსტიტუტში ინჟინერ-კონსტრუქტორად, უფროს ინჟინრად, წამყვან კონსტრუქტორად. 1968 წელს დავიცავი დისერტაცია და მომენიჭა ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი. 1969 წლიდან მუშაობა გავაგრძელე და დღემდე ვმუშაობ საქართველოს კვების მრეწველობის სამეცნიერო ინსტიტუტში შემდეგ თანამდებობებზე: უფროს მეცნიერ- თანამშრომლად, ნედლეულის და კვების პროდუქტების თბური დამუშავების ლაბორატორიის გამგედ, საკვები კონცენტრატების, დანამატების და შრობის ტექნოლოგიის განყოფილების გამგედ, კვების პროდუქტების და საკვები დანამატების უსაფრთხოების კვლევის განყოფილების უფროს მეცნიერ-თანამშრომლად, 2018 წლიდნ - ნედლეულის შრობის ტექნოლოგიის ლაბორატორიის გამგედ (მთავარი მეცნიერ- თანამშრომელი).

საქართველოს სანელებელ-არომატული ნედლეულის ბაზაზე მოხარშული ძეხვეულისთვის სანელებლების კომპოზიციის შედგენა და მისი ძეხვეულში შეტანის ტექნოლოგია.ნ. ბაღათურია, ნ.ალხანაშვილი, მ. დემენიუკკონფერენციის კრებულისსმმ აკადემიის აკადემიკოსის, პროფესორ გურამ ტყემალაძის 80 წლის იუბილისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ინოვაციური კვლევის ასპექტები აგრარულ მეცნიერებებში“. თბილისი,20-21 ნოემ-ბერი, 2021 წ.გვ.39-41- ISBN 978-9941-28-858-6 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სანელებლების კომპოზიციის კომპონენტები მოხარშული ძეხვეულისთვის.ნ.ალხანაშვილიკონფერენციის კრებულისსმმ აკადემიის აკადემიკოსის, პროფესორ გურამ ტყემალაძის 80 წლის იუბილისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ინოვაციური კვლევის ასპექტები აგრარულ მეცნიერებებში“. 2021 წ. გვ.22-25.0 ISBN 978-9941-28-858-6 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ბეგქონდარას ხელოვნური შრობის პროცესის ოპტიმიზაცია.ნ. ბაღათურია, ნ.ალხანაშვილი, მ. დემენიუკისტატია„აგრარულ-ეკონომიკ.ური მეცნიერება და ტექნოლოგიები“, #1-2 თბილისი,2020 გვ.67-73.0 ISSN 1987-6335 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ხორბლის მოსავლის აღების შემდგომი დამუშავების პრობლემები საქართველოში და რეკომენდაციები მათი გადაჭრისთის.ნ. ბაღათურია, ნ.ალხანაშვილი, მ. დემენიუკიკონფერენციის კრებულისაერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ხორბალი ევროპის ქვეყნებში და საქართველო, როგორც ხორბლის წარმოშობის ერთ-ერთი კერა“. 02-04 ოქტომბერი , 2019წ, თბილისი, საქართველო. გვ.127-130.0 ISBN 978-9941-8-1687-1 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ბეგქონდარას შრობისთვის მომზადება.ნ.ალხანაშვილი, მ. დემენიუკისტატია„აგრარულ-ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები“, #1, თბილისი, 2019წ.გვ.37-430 ISSN 1987-6335 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ბეგქონდარა როგორც შრობის ობიექტი.ნ.ალხანაშვილი, მ. დემენიუკისტატია„აგრარულ-ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები“, #1, თბილისი, 2019წ.,გვ.31-370 ISSN 1987-6335 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
დაფქული სანელებელი წიწაკის სორბციული თვისებები.ნ.ალხანაშვილი, მ. დემენიუკისტატია“აგრარულ-ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები“,4,თბილისი, 2017წ.,გვ. 30-34.0 ISSN 1987-6335 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სანელებელი წითელი წიწაკის, როგორც შრობის ობიექტის, მახასიათებლები.ნ.ალხანაშვილისტატია“აგრარულ-ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები“, №4,თბი-ლისი, 2017წ., გვ.23-300 ISSN 1987-6335 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ეკოლოგიურად სუფთა სანელებელ–არომატული პროდუქციის წარმოების შესახებ.ნ. ბეგიაშვილი, ნ ალხანაშვილი, გ.გურაშვილი.კონფერენციის კრებულისაერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარებისთვის“,თბილისი, 2016წ.,გვ. 537-539.0 ISBN 978-9941-0-9909-8 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სანელებელ-არომატული სამკურნალო -პროფილაქტიკური დანიშნულების ბალახოვანი ნედლეულის შრობის შესახებ.ნ.ალხანაშვილი, მ. დემენიუკიკონფერენციის კრებულისაერთაშორისო სამენიერო კონფერენცია „ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქციის წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარებისთვის“,თბილისი,2016წ, გვ.525-527.0 ISBN 978-9941-0-9909-8 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მთის აგროეკოსისტემების ბიომრავალფეროვნება – ფუნქციური კვების პროდუქტების ნედლეულის წყარო.ნ.ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი,ნ.ალხანაშვილიკონფერენციის კრებულისაერთაშორისო სამენიერო კონფერენცია „გლობალური დათბობა და აგრობიომრავალფეროვნება“, თბილისი, 2015 წ., გვ.81-840 ISBN 978-9941-0-8178-1 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სანელებელ–არომატული ნაყოფების შრობის პროცესის ოპტიმიზაცია.ნ.ალხანაშვილი, მ. დემენიუკსტატია“აგრარულ-ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები“ №4, თბილისი, 2015 წ. გვ.24-300 ISSN 1987-6335 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
გამშრალი სანელებლების დაქუცმაცება.ნ.ალხანაშვილი, მ. დემენიუკსტატიააგრარულ-ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები №3, თბილისი, 2015 წ, გვ.25-300 ISSN 1987-6335 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ბარამბოს შრობის პროცესის ოპტიმიზაცია.ნ.ალხანაშვილი, მ. დემენიუკისტატიააგრარულ-ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები №4, თბილისი, 2014 წ. გვ.71-75.0 ISSN 1987-6335 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ნედლი ბარამბო როგორც შრობის ობიექტი და მისი შრობისთვის მომზადება.ნ.ალხანაშვილი, მ. დემენიუკსტატია“აგრარულ-ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები“ №4, თბილისი, 2014წ გვ.64-700 ISSN 1987-6335 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ტურისტული მარშრუტების მოდელირება. ნ. ბირიცკაია, ნ. კვარაცხელია, ნ.ალხანაშვილისტატიაგამომცემლობა „უნივერსალი“, თბილისი, 2013წ.0 ISBN 978-9941- -22-136-1 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სოფლის მეურნეობის პროდუქტების შრობის აქტუალური პრობლემები საქართველოში.ნ.ალხანაშვილიკონფერენციის კრებული„ინოვაციური ტექნოლოგიები აგრარული სექტორის მდგრადი და უსაფრთხო განვითარებისთვის“.საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. თბილისი, 3-4 ოქტომბერი, 2013 წ.გვ.351-352.0 - ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ქონდარის ხელოვნური შრობის რაციონალური ტექნოლოგიის დამუშავება.ნ.ალხანაშვილი, მ. დემენიუკსტატია“აგრარულ-ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები“ №3, თბი-ლისი, 2013 წ., გვ.51-58.0 ISSN 1987-6335 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
გამშრალი ქონდარის და ხავერდულას ჰიგროსკოპიული თვისებები.ნ.ალხანაშვილი, ლ. ეჯიბიასტატია“აგრარულ-ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები“ №3, თბილისი, 2013 წ. გვ.45-50.0 ISSN 1987-6335 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ბარამბოს კულტივირების პერსპექტივები საქართველოში და გამშრალი ბარამბოს გამოყენების სფეროები.ნ.ალხანაშვილისტატია“აგრარულ-ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები“ №2, თბილისი, 2012 წ. გვ.43-47.0 ISSN 1987-6335 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ციტრუსების გამშრალი გამონაწნეხი როგორც საკვები დანამატი და ნახევარფაბრიკატი პექტინის და ვიტამინი P-ს წარმოებაში.ნ.ალხანაშვილისტატია“აგრარულ-ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები“ №2, თბილისი, 2012 წ,გვ. 39-42.0 ISSN 1987-6335 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ეკოლოგიური ტურიზმი. მეორე გადამუშავებული გამოცემა.ნ.ალხანაშვილიმონოგრაფიაგამომცემლობა „უნივერსალი“.თბილისი2012წ0 ISBN 978-9941- 17-776-7 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ასკილის გამშრალი ნაყოფების ჰიგროსკოპიული თვისებები.ნ.ალხანაშვილისტატიასოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი „მოამბე“, ტომი 29, 2011 წ, გვ. 196-1990 ISSN 151-2743 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ასკილის ნედლი ნაყოფების ხარისხისადმი მოთხოვნები.ნ.ალხანაშვილისტატიასოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი „მოამბე“, ტომი 29, 2011წ,გვ.193-1960 ISSN 151-2743 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ექსტრემალური ტურიზმინ. კვარაცხელია, ნ. ალხანაშვილიმონოგრაფია ხელთნაწერი, 2010 წ, 95 გვერდი,0 0 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ფერმერულ მეურნეობებში ბოსტნეულის შრობის შესახებ.ნ. ალხანაშვილისტატიააგრარულ-ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგი-ები, 2010წ , #4 ,გვ. 69-740 ISSN 1987-6335 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ასკილის ნაყოფების შრობის პროცესის ოპტიმიზაცია.ნ.ალხანაშვილისტატიააგრარულ-ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგი-ები, 2010წ , #4, გვ. 66-680 ISSN 1987-6335 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საშრობი დანადგარები ხილისა და ბოსტნეულის გასაშრობად.ნ.ალხანაშვილისტატიასოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი „მოამბე“, ტომი 23, 2009წ.გვ. 359- 362.0 ISSN 1512-2743 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სამკურნალო-პროფილაქტიკური დანიშნულების სასმელების კონცენტრატების თესლოვანი კომპონენტების შრობის პროცესის ოპტიმიზაცია.ნ.ალხანაშვილიკონფერენციის კრებულისაერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „სურსათის უვნებლობის პრობლემები“ თბილისი, 2009წ. გვ. 256-259.0 - ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სამკურნალო-პროფილაქტიკური დანიშნულების სასმელების კონცენტრატების წარმოების შესახებ.ნ.ალხანაშვილიკონფერენციის კრებულირესპუბლიკური სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე „რეგიონები და ქვეყნის სასურსათო უსაფრთხოე-ბის უზრუნვე-ლყოფა“;, „გამომცემლობა „აჭარა“ ბათუმი, 2008წ.გვ.505-511.0 - ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ხილის შრობისთვის მომზადების პროცესის ოპტიმიზაცია.ნ.ალხანაშვილისტატიასოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი „მოამბე“, ტომი 22, 2008წ. გვ198-200.0 ISSN 1512-2743 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სითბოს და მასის ცვლის პროცესების გამოკვლევა ბალახოვანი სანელებელ არომატული ნედლეულის შრობისას.ნ.ალხანაშვილისტატიაპერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“ 3 (32), თბილისი, 2008წ, გვ.45-48.0 ISSN 1512-0333 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მშრალი და შემშრალი უსუპის და ცერეცოს ხარისხის მახასიათებლები. ნ.ალხანაშვილისტატიასოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი „მოამბე“, ტომი 21,2007წ გვ.206-2100 ISSN 1512-2743 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ნედლი უსუპი და ცერეცო როგორც შრობის ობიექტი.ნ.ალხანაშვილისტატიასოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი „მოამბე“, ტომი 21,2007წ გვ.203-206 .0 0 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მშრალი უსუპის და ცერეცოს სამრეწველო წარმოების ტექნოლოგია.ნ.ალხანაშვილისტატიაპერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“ 3 (29), თბილი-სი, 2007წ, გვ.41-44.0 0 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
უნარჩენი და რესურსდამზოგავი ტექნოლოგიები რედუცენტების კრიზისის დაძლევის ეფექტური მიმართულებაა.ნ. კვარაცხელია, ნ.ალხანაშვილი სტატიასაქართველოსსოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის „მოამბე“,ტომი 19, 2007 წ. გვ.268-2720 ISSN 1512-2743 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ვაშლის გამონაწნეხის შრობის პროცესის გამოკვლევა.ნ.ალხანაშვილი, დ. ზაუტაშვილისტატია„სოფლის მეურნეობის ნედლეულის შენ-ახვა და გადამუშავება,“№5 2004წ., მოსკო- ვი, გვ.270 0 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ზღმარტლის ნაყოფების შრობის ტექნოლოგია.ნ.ალხანაშვილი,დ. ზაუტაშვილისტატია„კვების მრეწველობა“,№9, 2004 წ, მოსკოვი, გვ.220 - რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ასკილის გამშრალი ნაყოფების წარმოების საკითხისათვის.ნ.ალხანაშვილი,დ. ზაუტაშვილისტატია„სოფლის მეურნეობის ნედლეულის შენ-ახვა და გადამუშავება“№10 2004წ,მოსკოვი გვ.120 0 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ციტრუსების გამონაწნეხის შრობის ტექნოლოგია.ნ.ალხანაშვილი,დ. ზაუტაშვილისტატია„სოფლის მეურნეობის ნედლეულის შენახვა და გადამუშავება“ № 9,2004წ. გვ.270 0 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სოიოს შროტის და სოიოს საკვები დანამატის ჰიგროსკოპიული თვისებები . ნ.ალხანაშვილი, დ. ზაუტაშვილისტატია„სოფლის მეურნეობის ნედლეულის შენახვა და გადამუშავება“ №7. 2004წ, მოსკოვი,გვ.170 - ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ეკოლოგიური ასპექტები შ. რუსთაველის „ვეფხისტყაოსანში“.ნ.ალხანაშვილისტატიასაქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის „მოამბე“,#17, თბილისი, 2006 წ. გვ.12-150 ISSN 1512-2743 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
შეზავებული სუპების კონცენტრატების წარმოების ტექნოლოგია.ნ.ალხანაშვილი, დ.ზაუტაშვილ, გ. მაღრაძე.სტატიასაქართველოსსოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის „მოამბე“,#16, თბილისი, 2006 წ, გვ. 156-158.0 ISSN 1512-2743 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საკვები კონცენტრატების გამოყენების პერსპექტივები სამთო ტურიზმში.ნ.ალხანაშვილისტატიასაქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის „მოამბე“,#15, თბილისი, 2006 წ, გვ.163-166.0 ISSN 1512-2743 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
კისელის მშრალი კონცენტრატების სორბციული მახასიათებლების გამოკვლევა.ნ.ალხანაშვილი, დ.ზაუტაშვილი, დ. სხულუხიასტატიასაქართველოს კვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის შრომები.ტომი 7, ქ. თბილისი, 2004წ, გვ.156-160.0 0 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
არომატული სანელებლებისთვის მცენარეული ნედლეულის ბაზის გაფართოების შესახებ.ნ.ალხანაშვილისტატიასაქართველოს კვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის შრომები.ტომი 7, ქ. თბილისი, 2004წ, გვ.133-135.0 - ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
წითელი მწვავე ჭოტოსანი წიწაკის ნახევარფაბრიკატიდან დაფქული წიწაკის წარმოების უნარჩენო ტექნოლოგია.ნ.ალხანაშვილი სტატიასაქართველოს კვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის შრომები.ტომი 7, ქ. თბილისი, 2004წ, გვ.129-131 .0 - ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
წითელი მწვავე ჭოტოსანი წიწაკის ნახევარფაბრიკატის ფორმირების პროცესის გამოკვლევა ნ.ალხანაშვილისტატიასაქართველოს კვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის შრომები.ტომი 7, ქ. თბილისი, 2004წ, გვ.105-107.0 - ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
შემშრალი მონოსანელებლების სამრეწველო წარმოების შესახებ.ნ.ალხანაშვილისტატიასაქართველოს კვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის შრომები.ტომი 7, ქ. თბილისი, 2004წ, გვ.98-101.0 - ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ულუმბოდან სტერეოდული გენინების გამოყოფის შესახებ.მ.რეხვიაშვილი,ნ. ალხანაშვილისტატიასაქართველოს კვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის შრომები.ტომი 7, ქ. თბილისი, 2004წ, გვ.96-980 - ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ნედლი და გამშრალი პიტნისა და ულუმბოს ხარისხის მახასიათებლები.ნ.ალხანაშვილი, მ.რეხვიაშვილისტატიასაქართველოს კვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის შრომები.ტომი 7, ქ. თბილისი, 2004წ,გვ.94-960 - ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
გამშრალი პიტნის და ულუმბოს წარმოების შესახებ.ნ.ალხანაშვილისტატიასაქართველოს კვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის შრომები.ტომი 7, ქ. თბილისი, 2004წ, გვ.90-920 - ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
კიფერის თესლნერგის მსხლიდან ჩირის წარმოების ტექნოლოგია.ნ.ალხანაშვილი, დ.ზაუტაშვილი.სტატიასაქართველოს კვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის შრომები.ტომი 7, ქ. თბილისი, 2004წ, გვ.85-87 0 - ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
უთესლბუდო ვაშლის ჩირის ტექნოლოგია.ნ.ალხანაშვილი, დ.ზაუტაშვილი.სტატიასაქართველოს კვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის შრომები.ტომი 7, ქ. თბილისი, 2004წ, გვ.82-85.0 - ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ნივრის კონცენტრატის წარმოების შესახებ.ნ.ალხანაშვილი, დ.ზაუტაშვილ, გ. მაღრაძე.სტატიასაქართველოს კვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის შრომები.ტომი 7, ქ. თბილისი, 2004წ, გვ.78-800 - ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ბადრიჯანის შრობის რეჟიმის ოპტიმიზაცია საწარმოო პირობებში.ნ.ალხანაშვილი, დ.ზაუტაშვილი.სტატიასაქართველოს კვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის შრომები.ტომი 7, ქ. თბილისი, 2004წ, გვ.74-760 - ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სადილის კერძების მშრალი კონცენტრატების წარმოების ტექნოლოგიის საკითხისათვისნ.ალხანაშვილი, დ.ზაუტაშვილი, დ.სხულუხიასტატიასაქართველოს კვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის შრომები.ტომი 7, ქ. თბილისი, 2004წ, გვ.71-740 - ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ბეგქონდარას,ბარამბოს და უსუპისაგან მშრალი არომატულ-სანელებელი პროდუქციის წარმოება.ნ.ალხანაშვილისტატიასაქართველოს კვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის შრომები.ტომი 7, ქ. თბილისი, 2004წ, გვ.39-420 - ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
თბომტარის ტემპერატურის ოპტიმიზაცია ქონდარის და პიტნის ხელოვნური შრობისას.ნ.ალხანაშვილისტატიასაქართველოს კვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის შრომები.ტომი 7, ქ. თბილისი, 2004წ, გვ.27-31.0 - ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სუბტროპიკული ხურმის ხელოვნური შრობის ტექნოლოგია.ნ.ალხანაშვილი, დ.ზაუტაშვილი.სტატიასაქართველოს კვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის შრომები.ტომი 7, ქ. თბილისი, 2004წ, გვ16-190 - ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ხავერდას ყვავილების ხელოვნური შრობის ოპტიმიზაცია.ნ.ალხანაშვილისტატიასაქართველოსსოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის „მოამბე“,#12, თბილისი, 2004 წ., გვ.113-115.0 ISSN 1512-2743 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ხავერდას ყვავილების ხელოვნური შრობის შესახებ.ნ.ალხანაშვილისტატიასაქართველოსსოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, #12, თბილისი, 2004 წ., გვ.106-109.0 ISSN 1512-2743 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მშრალი სანელებელ-არომატული პროდუქციის სამრეწველო წარმოების შესახებ.ნ.ალხანაშვილისტატიასაქართველოსსოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის „მოამბე“,#12, თბილისი, 2004 წ., გვ.138-142.0 ISSN 1512-2743 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ბარამბოს და ბეგქონდარასგან მშრალი მონოსანელებლების წარმოების ტექნოლოგიის ოპტიმიზაცია.ალხანაშვილი ნ.კონფერენციის კრებული„მწვანე დედამიწა“, ენერგეტიკული ფორუმი, შრომათა კრებული, 2003 წ., ქ. თბილისი, გვ.118-122.0 0 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
დაფქული მწვავე წითელი წიწაკის უნარჩენო წარმოების ტექნოლოგია.ნ.ალხანაშვილიკონფერენციის კრებული„მწვანე დედამიწა“, ენერგეტიკული ფორუმი, შრომათა კრებული, 2003 წ., ქ. თბილისი, გვ.122-127.0 ISSN 1512-3936 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საშრობი დანადგარები გარეული ხილის გასაშრობადნ.ალხანაშვილიკონფერენციის კრებული„მწვანე დედამიწა“, ენერგეტიკული ფორუმი, შრომათა კრებული, 2003 .,ქ. თბილისი, გვ.14-18.0 ISSN 15-12-0120 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
კონდუქციური მეთოდით სოიოს შროტის შრობის პროცესის გამოკვლევა.ნ.ალხანაშვილი, დ.ზაუტაშვილი.სტატიამეცნიერება და ტექნოლოგიები, კრებული, # 4-6, 2004წ. გვ.109-111. 0 ISSN 1987-6335 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სადილის პირველი კერძების კონცენტრატების ხარისხობრივი მახასიათებლების და ჰიგროსკოპიული თვისებების გამოკვლევა. ნ.ალხანაშვილისტატიასაქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის „მოამბე“,#11, თბილისი, 2003 წ., გვ. 175-177.0 ISSN 1512-2743 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ბარამბოს, უსუპის და ბეგქონდარას შრობის ოპტიმალური რეჟიმები 5 ლენტიან კონვეიერულ საშრობებზე.ნ.ალხანაშვილისტატიასაქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის „მოამბე“,#11, თბილისი, 2003 წ. გვ.182-1860 ISSN 1512-2743 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა

ინოვაციური კვლევის ასპექტები აგრარულ მეცნიერებებშითბილისი, საქართველო202109/11/2021-12/11/2021საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისაქართველოს სანელებელ-არომატული ნედლეულის ბაზაზე მოხარშული ძეხვეულისთვის სანელებლების კომპოზიციის შემუშავება და მათი ძეხვეულში შეტანის ტექნოლოგიის შემუშავებაზეპირი

ადგილობრივი ნედლეულის ბაზაზე მოხარშული ძეხვეულისთვის სანელებლების კომპოზიციის შესა-

დგენად შესწავლილ იქნა საქართველოში ფართოდ გავრცელებული მონოსანელებლების მექანიკური,

ფიზიკურ-ქიმიური და ორგანოლეპტიკური მახასიათებლები. ჩატარებული კვლევების საფუძველზე

მოხარშული ძეხვეულისთვის სანელებლების კომპოზიციის შესადგენად შერჩეული იქნა საქართველოში ტრადიციულად წარმოებადი და ფართოდ გავრცელებული სანელებლები, კლასიკური სანელებლებიდან კი შერჩეული იქნა ჯავზი. სტატიაში წარმოდგენილია მონოსანელებლების რეცეპტურა კომპოზიციაში, მათი ხარჯვის ნორმები კომპოზიციის შესადგენად 1 ტონა მოხარშულ ძეხვზე და მოხარშული ძეხვის წარმოების ტექნოლოგიური სქემა.

https://institutes.gtu.ge/uploads/ნაზ.pdf
ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარებისათვის.თბილისი, საქართველო201628/09/2016-30/09/2016საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიასანელებელ-არომატული სამკურნალო-პროფილაქტიკური დანიშნულების ბალახოვანი ნედლეულის შრობის შესახებზეპირი

გამხმარი არომატული სანელებლების პროდუქტები გამოიყენება კვების მრეწველობის ყველა სფეროში. მათი უმრავლესობა, იმის გამო მათ შემადგენლობაში ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების შემცველი, აღიარებულია სამკურნალო პროდუქტად და შედის ოფიციალურ ფარმაკოპეაში, როგორც ნეიტრალური ნედლეული. საქართველო თავისი გეოგრაფიული მდებარეობით და ბუნებით/კლიმატური პირობებიდან გამომდინარე მდიდარია კულტურული და ველური არომატული სანელებლები სამკურნალო მცენარეებით, რომელთა დიდი ჯგუფი წარმოდგენილია ბალახოვანი სანელებლებით. როდესაც მოსავალი ხასიათდება მაღალი ტენიანობით (60-92%) და მალფუჭებადია. გაგრძელების მიზნით მათი შენახვისა და მოხმარების პერიოდები მოსავლის აღებისთანავე უნდა გაშრეს 8-12% ტენიანობამდე. კვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითმა ინსტიტუტმა შეიმუშავა მშრალი პროდუქტების წარმოების ტექნოლოგიები საქართველოსთვის ტრადიციული მონო სანელებლები, როგორიცაა პიტნა, ქონდარი, უცხო სუნელები, ულუმბო (ხავერდოვანი, იმერული). ზაფრანა), ბარამბო, თიამი და მრავალი სხვა. თანამედროვე პირობებში განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება სამკურნალო არომატულ მცენარეებს მკვეთრად განვითარებული ალერგია სინთეზურ მედიკამენტებზე.

https://www.gaas.dsl.ge/images/2018_PDF/Konferenc_Shromebi_2016.pdf
ინოვაციური ტექნოლოგიები აგრარული სექტორის მდგრადი და უსაფრთხო განვითარებისათვისთბილისი, საქართველო201303/10/2013-04/10/2013საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიასოფლის მეურნეობის პროდუქტების შრობის აქტუალური პრობლემები საქართველოში ზეპირი

სტატია ეხება საქართველოში სოფლის მეურნეობის პროდუქტების გაშრობის აქტუალურ საკითხებს. წარმოდგენილია რეკომენდაციები ხილის, ბოსტნეულისა და მარცვლეულის მოსავლის აღებისას დანაკარგების შესამცირებლად,

https://www.gaas.dsl.ge/images/conference_materials/Konferencia_shromebi-%202013.compressed.pdf

Web of Science: 0
Scopus: 0
Google Scholar: 0

დისერტაციის რეცენზირება


სამაგისტრო ნაშრომების ხელმძღვანელობა


სადოქტორო თემის ხელმძღვანელობა/თანახელმძღვანელობა


უცხოურ ენებზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


ქართულ ენაზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


რეფერირებული ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის მთავარი რედაქტორობა


სამეცნიერო პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის რეცენზენტობა


რეფერირებული სამეცნიერო ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის სარედაქციო კოლეგიის წევრობა


საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ მხარდაჭერილ პროექტში/გრანტში მონაწილეობა


სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრებით მხარდაჭერილ პროექტში/ გრანტში მონაწილეობა


საქართველოს სანელებელ-არომატული ნედლეულის ბაზაზე დამუშავდეს მოხარშული ძეხვეულის წარმოებისთვის სანელებლების კომპოზიცია, მისი დამზადების და გამოყენების ტექნოლოგიებიკვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი 01.01.2018-31.12.2023თემის ხელმძღვანელი
ქართული ჯარის, ტურისტული და სპეცექსპედიციების რაციონალური კვებისთვის დამუშავდეს ახალი სახის მაღალი კვებითი ღირებულების მქონე კონცენტრატები და მათი წარმოების ტექნოლოგიები ადგილობრივი მშრალი მონოპროდუქტების ბაზაზე.კვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი 01/01/2002-31/12/2005თემის ხელმძღვანელი
ფერმერულ მეურნეობებში მალფუჭადი ნედლეულიდან მშრალი მონოსანელებლების წარმოების ტექნოლოგიების დამუშავება.კვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი 01/01/2007-31/12/2009თემის ხელმძღვანელი
დამუშავდეს ასკილის ნაყოფების ხელოვნური შრობის ტექნოლოგია.კვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი01/01/2010 - 31/12/2011თემის ხელმძღვანელი
ქონდარის შრობის რაციონალური ტექნოლოგიის დამუშავებაკვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი 01/01/2012-31/12/2013თემის ხელმძღვანელი
დამუშავდეს ბარამბოს შრობის ტექნოლოგია ეკოლოგიურად სუფთა მშრალი საკვები დანამატების და სამკურნალო-პროფილაქტიკური დანიშნულების კონცენტრატების გამოსამუშავებლად.კვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი 01/01/2014-31/12/2015თემის ხელმძღვანელი
დამუშავდეს რეჰანის შრობის რაციონა-ლური ტექნოლოგია.კვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი 01/01/2016-31/12/2017თემის ხელმძღვანელი
დამუშავდეს ფუნქციური დანიშნულების კვების პროდუქტების მიღების რაციონალური ტექნოლოგიები ადგი-ლობრივი ნედლეულის რესურსების გამოყენებით. დამუშავდეს ბეგქონდარას შრობის რაციონალური ტექნოლოგია.კვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი 01/01/2018-31/12/2019თემის ხელმძღვანელი

პატენტის ავტორობა


უფლება ქართულ ან უცხოურ სასაქონლო ნიშანზე, სასარგებლო მოდელზე


-

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ან სოფლის მეურნეობის აკადემიის წევრობა


საერთაშორისო პროფესიული ორგანიზაციის წევრობა


კონფერენციის საორგანიზაციო/ საპროგრამო კომიტეტის წევრობა


ჯილდო ეროვნული/ დარგობრივი პრემია, ორდენი, მედალი და სხვ.


საპატიო წოდება


მონოგრაფია


სახელმძღვანელო


ეკოლოგიის საფუძვლები,2004,უნივერსალისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა

სახელმძღვანელო შედგება 7 თავის, 43 პარაგრაფისა და გამოყენებული ლიტერატურის ჩამონათვალისგან. წარმოდგენილია ეკოლოგიის საგანი და ამოცანები, ბიოსფეროს ევოლუციის ეტაპები, ცოცხალი ნივთიერების ფუნქციები, ტროფიკული ჯაჭვი და ნივთიერებათა წრებრუნვა, ეკოლოგიური ფაქტორების გავლენა ორგანიზმზე, სახეობათა შორის ურთიერთდამოკიდებულებანი ბიოცენოზში, ჰომეოსტაზი და სუქცესია. დიდი ყურადღება ეთმობა ანთროპოგენურ ზემოქმედებას ბიოსფეროზე და ნოოსფერის, როგორც ბიოსფეროს ევოლუციის ახალ ეტაპს.

https://evergreen.tsu.ge/eg/opac/record/43109
ეკოლოგიური ტურიზმი. გამომცემლობა „უნივერსალი“,თბილისი, 2010წ. სახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა

სახელმძღვანელოში განხილულია ეკოტურიზმის როლი პლანეტის ბუნების შენარჩუნების და ტურიზმის მდგრადი განვითარების კონცეფციის რეალიზაციაში, ეკოლოგიური და სოციალური კრიზისების კავშირი, ეკოტურიზმის წარმოქმნის წინამძღვრები და განვითარების ტენდენციები, ეკოტურიზმის საბაზო პრინციპები, ძირითადი ლანდშაფტური ზონების ეკოსისტემები. სახელმძღვანელო შედგება 15 თავისა და 49 ქვეთავისგან; ყოველი თავის ბოლოს მოცემულია საკონტროლო კითხვები და დავალებები დამოუკიდებელი სამუშაოების შესასრულებლად.


https://evergreen.tsu.ge/eg/opac/record/61602
ტურისტული მარშრუტების მოდელირება. გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბილისი, 2013 წ. სახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა

სახელმძღვანელო შედგება შესავლის, 4 თავის, 19 პარაგრაფის, ბიბლიოგრაფიის და დანართებისგან; იგი შეიცავს თეორიული და პრაქტიკული ხასიათის მასალების, თემების შეკუმშულ გადმოცემას, საკონტროლო კითხვებს და დანართებს. სახელმძღვანელო გათვალისწინებულია ტურიზმის სპეციალობის სტუდენტების და მაგისტრანტებისთვის, ტურიზმის სფეროში მომუშავე პრაქტიკული მუშაკებისთვის.


ISBN 978-994-22-136-1

სტატია მაღალ რეიტინგულ და ადგილობრივ ჟურნალებში


პუბლიკაცია სამეცნიერო კონფერენციის მასალებში, რომლებიც ინდექსირებულია Web of Science-ში და Scopus-ში