ეთერი ედიბერიძე

აკადემიური დოქტორი

კვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი

დაასკანერე

ჩემი უშუალო მონაწილეობით დამუშავებულია მნიშვნელოვანი სამეცნიერო კვლევითი სამუშაოები კვების მრეწველობის სხვადასხვა დარგის მეცნიერული უზრუნველყოფის სფეროში. ესენია: ბავშვთა კვების სპეციალური დიეტური, სამკურნალო-პროფილაქტიკური და ფუნქციური კვების პროდუქტების ასორტიმენტის წარმოების ტექნოლოგიური პროცესების სრულყოფა, ახალი კონკურენტუნარიანი ნატურალური წვენებისა და ღვინოების წარმოების ტექნოლოგიის შემუშავება. ხორცისა და რზის პროდუქტების ახალი ასორტიმენტის შექმნა, ადგილობრივი ნედლეულის გამოყენებით და კვების პროდუქტების ხარისხისა და უსაფრთხოების მაჩვენებლების დადგენა.

ყურძნის ნედლეულიდან ჰიდრატოპექტინის მიღების რაციონალური ტექნოლოგიის დამუშავება. ე. ედიბერიძე; ლ. კოტორაშვილი; მ. ორმოცაძესტატიააგრარულ-ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები. #4 2018წ. გვ. 39-450 ISSN 1987-6335 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სურსათის უსაფრთხოების კონტროლის მიკრობიოლოგიური საფუძვლები. ე. ედიბერიძე; ნ. ლომსაძე.სტატიააგრარულ-ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები, 2006,2, გვ. 39-450 ISSN 1987-6335 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ბავშვთა კვების კონსერვების წარმოების ტექნოლოგიური პროცესების მიკრობიოლოგიური კონტროლი. მეთოდური მითითებები. ე. ედიბერიძე;გ.გრიგორაშვილი; ა. ხოტივარი; მ. დემენიუკი; ნ. ილურიძე. სახელმძღვანელოგამომცემლობა- შპს„ბენე“ თბილისი 2017წ. 0 ISBN 978-9941-0-97-6-8 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
რძისა და რძის პროდუქტების მიკრობიოლოგიური და ქიმიური კვლევის მეთოდური მითითებები.ე. ედიბერიძე; ნ ლომსაძე.სახელმძღვანელოგამომცემლობა- შპს„ბენე“ თბილისი 2017წ. 0 ISBN 978-9941-0-9707-2 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
რძე და რძის პროდუქტების ტექნოლოგია. ე. ედიბერიძე; ნ. ლომსაძე. სახელმძღვანელოგამომცემლობა- შპს„ბენე“ თბილისი 2017წ. 0 ISBN 978-9941-0-9708-9 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
კვების პროდუქტების ტექნიკური მიკრობიოლოგია. ე. ედიბერიძე; ნ. ლომსაძე. სახელმძღვანელოგამომცემლობა- შპს„ბენე“ თბილისი 2017წ. 0 ISBN 978-9941-0-9706-5 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
რძე და რძის პროდუქტების მნიშვნელობა ადამიანის კვებაშიე. ედიბერიძე; ი. კუპატაძე; ლ.კოტორაშვილი; ნ. ლომსაძე; ზ.ალანიასტატია„აგრარულ– ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები“. Nº4, 2014წ. გვ. 81-870 ISSN 1987-6335 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ბავშვთა კვების პროდუქტები და მათი წარმოებისადმი წაყენებული მოთხოვნები ე.ედიბერიძე; ი. კუპატაძე; ლ.კოტორაშვილი; ნ. ლომსაძე; ზ.ალანიასტატიააგრარულ–ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები, Nº4 2014 წ. გვ. 76-80 0 ISSN 1987-6335 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Schizosaccharomyces გვარის საფუვრების გამოყენება მაღალმჟავიანი ყურძნის ტკბილისა და ღვინოების მჟავიანობის დასაწევადე. ედიბერიძე; ნ. ბაღათურია; ნ. ლომსაძე. სტატიააგრარულ– ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები, Nº4, გვ. 51, 2014 წ.0 ISSN 1987-6335 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ხორცისა და ხორცის პროდუქტების მიკრობიოლოგიური მაჩვენებლები. ე. ედიბერიძე; ბ. ბაღათურია; ზ. ალანია. კონფერენციის კრებულისაერთაშორისო კონფერენცია, აგრარული უნივერსიტეტი აგრო-ბიომრავალფეროვნების დაცვა და სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარება, 2010 წ. 24/11. გვ. 201-2080 - ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ასკილის ქიმია და მისი ტექნოლოგიური გადამუშავებაე. ედიბერიძე; ე.უთურაშვილი; ი. კუპატაძე; ზ. ალანიასტატიასაქართველოს სამეცნიერო აკადემიის მოამბე #18, ქ.თბილისი, 2006წ. გვ. 161–1630 ISSN 1512-2743 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ხორცპროდუქტების ხარისხის შეფასების კრიტერიუმები. ე. ედიბერიძე; ე.უთურაშვილი; ზ.ალანია. სტატიასაქართველოს სამეცნიერო აკადემიის მოამბე #18, ქ.თბილისი, 2006წ. გვ. 164–1660 ISSN 1512-2743 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ნედლეულისა და კვების პროდუქტების ხარისხისა და უსაფრთხოების მიკრობიოლოგიური ასპექტები. ე. ედიბერიძე; ნ. ბაღათურია; ნ. ლომსაძე. სტატიასაქ. ს/მ მეც. აკადემიის “მოამბე” #16, ქ.თბილისი, 2006წ. გვ. 153-1550 ISSN 1512-2743 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ხილის წვენების ტიტრული მჟავიანობის და ორგანული მჟავების შედგენილობის ცვლილება სიმჟავის დაწევის პროცესში. ე. ედიბერიძე; ნ. ბაღათურია; ნ. ლომსაძე. სტატიასაქართველოს სამეცნიერო აკადემიის მოამბე #13, ქ.თბილისი, 2005წ. გვ. 145-1490 ISSN 1512-2743 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
რძემჟავა პროდუქტების წარმოებისას ნაწლავის ჩხირის ჯგუფის ბაქტერიების განვითარების დინამიკაე. ედიბერიძე; ლ. სტურუა; მ. ჩიხლაძე; ნ. ლომსაძესტატიასაქართველოს სამეცნიერო აკადემიის მოამბე #13, ქ.თბილისი, 2005წ. გვ. 136-1390 ISSN 1512-2743 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
რძის მშრალი პროდუქტების და კარაქის გამოყენებით არაჟნის წარმოების ტექნოლოგია. ე.ედიბერიძე; ლ. სტურუა; ზ. ალანია; ნ. ლომსაძე. სტატიასაქართველოს სამეცნიერო აკადემიის მოამბე #13, ქ.თბილისი, 2005წ. გვ. 143-1440 ISSN 1512-2743 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
იმერული და ქართული ყველის მომწიფებისას მიკრობიოლოგიური და ბიოქიმიური პროცესების გამოკვლევა. ე. ედიბერიძე; ლ. სტურუა; ზ. ალანია; ნ. ლომსაძე. სტატიასაქართველოს სამეცნიერო აკადემიის მოამბე #13, ქ.თბილისი, 2005წ. გვ. 132-1350 ISSN 1512-2743 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
პურის საცხობი დაწნეხილი საფუვრის წარმოების ტექნოლოგია. ე. ედიბერიძე; ი. კუპატაძე; ნ. ლომსაძე. სტატიასაქართველოს კვების მრეწველობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული ტ.7, ქ.თბილისი, 2004წ. გვ. 196-197.0 0 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ნახევრად ტკბილი და ნახევრად მშრალი ღვინოების ტექნოლოგიაში ზოგიერთი ბუნებრივი კონსერვანტის გამოყენების შესახებ.ე. ედიბერიძე; ნანიტაშვილი თ. შილაკაძე ც. ეჯიბია ლ.სტატიასაქართველოს კვების მრეწველობის სამეცნიერო - კვლევითი ინსტიტუტი, სამეცნიერო შრომათა კრებული, №7, 2004 წ. გვ. 36-370 - ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ყურძნის წვენიანი კომპოტების სტერილიზაციის რეჟიმების დადგენა. ე. ედიბერიძე; ლ. მოისწრაფიშვილისტატიასაქართველოს კვების მრეწველობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული ტ.7, ქ. თბილისი, 2004 წ. გვ. 35-36.0 - ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებებით გამდიდრებული, გაწურული მაწონი. ე. ედიბერიძე; ე. უთურაშვილი; ლ. სტურუა; მ. ჩიხლაძე; ნ. ლომსაძე. სტატიასაქართველოს კვების მრეწველობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული ტ.7, ქ. თბილისი, 2004 წ. გვ. 22-230 - ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ღორის ხორცის ახალი საოჯახო კონსერვიე. ედიბერიძე; ე. უთურაშვილი; ლ. სტურუ; მ. ჩიხლაძესტატიასაქართველოს მეცნიერების აკადემიის მოამბე #12, ქ. თბილისი, 2004წ. გვ. 170-1720 ISSN 1512-2743 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
პროფილაკტიკურ-სამკურნალო იოდირებული რძის და რძემჟავა პროდუქტების ტექნოლოგია. ედიბერიძე; ლ. სტურუა; მ. დემენიუკი; ნ. ლომსაძე; ზ. ალანია.სტატიასაქართველოს მეცნიერების აკადემიის მოამბე #12, ქ. თბილისი, 2004წ. გვ. 121-1230 ISSN 1512-2743 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ყველი „ვარძია“-ს წარმოების ტექნოლოგია, ბიოქიმიური და მიკრობიოლოგიური კვლევა. ე. ედიბერიძე; ნ. ლომსაძე. სტატიასაქართველოს მეცნიერების აკადემიის მოამბე #12, ქ. თბილისი, 2004წ. გვ. 128-1200 ISSN 1512-2743 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ნივრის ფხვნილის ფიტონციდური თვისებები. ე. ედიბერიძე; ლ. სტურუა; ი. კუპატაძე; მ. დემენიუკი; ნ. ლომსაძე.სტატიასაქართველოს მეცნიერების აკადემიის მოამბე #11, ქ. თბილისი, 2003 წ. გვ. 195-1970 ISSN 1512-2743 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სულგუნის წარმოების ტექნოლოგია და მისი ბიოქიმიური და მიკრობიოლოგიური გამოკვლევა.ე. ედიბერიძე; ე.უთურაშვილი; ლ. სტურუა; ნ.ლომსაძე. სტატიასაქართველოს მეცნიერების აკადემიის მოამბე #11, ქ. თბილისი, 2003 წ. გვ. 189-1920 ISSN 1512-2743 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ვაშლისა და ტყემლის წვენების ამინომჟავების შემადგენლობა და მათზე სიმჟავის დამწევი საფუვრების გავლენაე .ედიბერიძე; ნ. ბაღათურია ნ. ლომსაძე. სტატიასაქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, № 12, 2004 წ. გვ. 122-1240 ISSN 1512-2743 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა

21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმებითბილისი, საქართველო202119/09/2021-21/09/2021საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიღვინის სიმჟავის დაწევის ბიოლოგიური მეთოდიზეპირი

ორგანულ მჟვათა უმრავლესობა მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ღვინის წარმოების დროს მიმდინარე ბიოქიმიურ პროცესებში და მათი დაშლა დასადუღებელ წვენებსა და ღვინოებში მ კვეთრ გავლენას ახდენს ხილ-კენკროვანი ღვინოების ხარისხზე. ჩატარებული გამოკვლევების შედეგად შესწავლილ იქნა სიმჟვის დამწევი საფუვრების schizosaccharomyces -ის გავრცელების ხარისხი და სიხშირე, ხოლო schizosaccharomyces-ის არსებობის დასადგენად ჩვენ მიერ დამუშავებულია სპეციალური ბიოლოგიური ტიტრაციის მეთოდი. 

http://gesj.internet-academy.org.ge/conf_gtu90/ge/program_ge.php

Web of Science: 12
Scopus:
Google Scholar:

დისერტაციის რეცენზირება


სამაგისტრო ნაშრომების ხელმძღვანელობა


სადოქტორო თემის ხელმძღვანელობა/თანახელმძღვანელობა


უცხოურ ენებზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


ქართულ ენაზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


რეფერირებული ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის მთავარი რედაქტორობა


სამეცნიერო პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის რეცენზენტობა


რეფერირებული სამეცნიერო ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის სარედაქციო კოლეგიის წევრობა


საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ მხარდაჭერილ პროექტში/გრანტში მონაწილეობა


სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრებით მხარდაჭერილ პროექტში/ გრანტში მონაწილეობა


შიზოსახარომიცეს გვარის საფუვრების მიზანმიმართული გამოყენება მაღალმჟავიანი ყურძნის ტკბილისა და ღვინოების მჟავიანობის დასაწევადკვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი 01/01/2010-31/12/2012ხელმძღვანელი
დამუშავდეს ახალი სახის ბავშვთა კვების პროდუქტების მიღების ტექნოლოგია, ხილკენკროვანი ნედლეულის, ხორცისა და რძის რესურსების ბაზაზეკვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი 01/01/2004-31/12/2008ხელმძღვანელი
ვაშლის და ტყემლის წვენების არომატული ნივთიერებების გამოკვლევა და მათი ცვლილება სიმჟავის დაწევის პროცესში. კვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი 01/01/2004-31/12/2006ხელმძღვანელი
სულგუნის წარმოების ტექნოლოგია და მისი ბიოქიმიური და მიკრობიოლოგიური გამოკვლევაკვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი 01/01/2003-31/12/2004ხელმძღვანელი
ნივრის ფხვნილის ფიტონციდური თვისებებიკვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი 01/01/2006-31/12/2009ხელმძღვანელი
ყველი „ვარძია“-ს წარმოების ტექნოლოგია, ბიოქიმიური და მიკრობიოლოგიური კვლევა. კვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი 01/01/2003-31/12/2008ხელმძღვანელი
პროფილაკტიკურსამკურნალო იოდირებული რძის და რძემჟავა პროდუქტების ტექნოლოგიაკვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი 01/01/2008-31/12/2012ხელმძღვანელი
ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებებით გამდიდრებული, გაწურული მაწონიკვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი 01/01/2014-31/12/2016ხელმძღვანელი
პურის საცხობი დაწნეხილი საფუვრის წარმოების ტექნოლოგია. კვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი 01/01/2004-31/12-2006ხელმძღვანელი
ხორცპროდუქტების ხარისხის შეფასების კრიტერიუმებიკვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი 01/01/2012-31/12/2012ხელმძღვანელი
ასკილის ქიმია და მისი ტექნოლოგიური გადამუშავებაკვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი 01/01/2010-31/12/2012ხელმძღვანელი
სურსათის ხარისხის და უსაფრთხოების კონტროლის მიკრობიოლოგიური საფუძვლები. კვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი 01/01/2015-31/12/2018ხელმძღვანელი
კვების პროდუქტების ტექნიკური მიკრობიოლოგია. კვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი01/01/2007-31/12/2009ხელმძღვანელი
ყურძნის ნედლეულიდან ჰიდრატოპექტინის მიღების რაციონალური ტექნოლოგიის დამუშავებაკვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი 01/01/2014-31/12/2016ხელმძღვანელი
კვების პროდუქტების ჰიგიენის ზოგადი პრინციპებისა და ლისტერია მონოციტოგენეზ (LISTERIA MONOCYTOGENES)-ის კონტროლის მეთოდური მითითებებიკვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი 01/01/2012-31/12/2016ხელმძღვანელი
გამოკვლეულ იქნას ნახევრად ტკბილი და ნახევრად მშრალი ღვინოების ტექნოლოგიაში ბუნებრივი კონსერვანტების გამოყენების საკითხი კვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი 01/01/2002-31/12/2004ხელმძღვანელი

პატენტის ავტორობა


უფლება ქართულ ან უცხოურ სასაქონლო ნიშანზე, სასარგებლო მოდელზე


-

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ან სოფლის მეურნეობის აკადემიის წევრობა


საერთაშორისო პროფესიული ორგანიზაციის წევრობა


კონფერენციის საორგანიზაციო/ საპროგრამო კომიტეტის წევრობა


ჯილდო ეროვნული/ დარგობრივი პრემია, ორდენი, მედალი და სხვ.


საპატიო წოდება


მონოგრაფია


სახელმძღვანელო


სტატია მაღალ რეიტინგულ და ადგილობრივ ჟურნალებში


პუბლიკაცია სამეცნიერო კონფერენციის მასალებში, რომლებიც ინდექსირებულია Web of Science-ში და Scopus-ში