გიორგი გრიგორაშვილი

მეცნიერებათა დოქტორი

კვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი

დაასკანერე

ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის აკადემიკოსი. სამეცნიერო მოღვაწეობის ძირითადი მიმართულებები: მცენარეული საკვები ნედლეულის ქიმია, ბიოქიმია და გამოყენება

ძეხვეულის ნაწარმის რეცეპტურაში სოიოს ცილის კონცენტრატის დამატების ეფექტურობის შესწავლა, ახალი სახეობის, კომბინირებული პროდუქტის შექმნის მიზნითგრიგორაშვილი გ.სტატიასაქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, 2008 წ. №22, გვ. 182-1840 ISSN 1512-2743 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მცენარეული ნედლეულის დაკონსერვების ბიოქიმიური საფუძვლები და ხილ-ბოსტნეულის სამკურნალო-პროფილაქტიკური კონსერვების ტექნოლოგიახოტივარი ა. გრიგორაშვილი გ. კუპატარაძე ი. ილურიძე ნ. დემენიუკი მ. სტატიააგრარულ-ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები, 2012 წელი №3, გვ. 66-730 ISSN 1987-6335 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ახალი სახეობის კვების პროდუქტები და მათი მოქმედების გამოკვლევა რკინადეფიციტური ანემიის დროსხოტივარი ა. გრიგორაშვილი გ. კუპატარაძე ი. ილურიძე ნ. დემენიუკი მ. სტატიააგრარულ-ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები, 2012 წელი №3, გვ. 59-650 ISSN 1987-6335 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ახალი სახეობის ხილ-ბოსტნეულის წვენები ადგილობრივი ნედლეულის გამოყენებითგრიგორაშვილი გ.სტატიააგრარულ-ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები, 2019 წელი №1, გვ. 26-300 ISSN 1987-6335 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მიზნობრივი დანიშნულების ბავშვთა კვების კონსერვები ადგილობრივი ნედლეულის გამოყენებითხოტივარი ა. გრიგორაშვილი გ. კუპატაძე ი. ილურიძე ნ.სტატიააგრარულ-ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები, 2015 წელი №2, გვ. 45-510 ISSN 1987-6335 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სოიოს ფლავონოიდების სამედიცინო შეფასებაგრიგორაშვილი გ. ჭაავა ხ. თაბუკაშვილი რ. სტატიასაქართველოს სამედიცინო მოამბე, 2005წელი , №5, გვ.32-370 0 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ფრინველის საკვებში კირქვის გამოყენებით მიღებული საკვები პროდუქტების მოქმედების შესწავლაგრიგორაშვილი გ. ყურაშვილი მ. სტატიააგრარული მეცნიერების პრობლემები, სამეცნიერო შრომათა კრებულიXIX; 2002 წელი , №4, გვ. 45-500 0 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
კირქვების შესაძლო ტოქსიური მოქმედების გამოკვლევაგრიგორაშვილი გ. ყურაშვილი მ.სტატიააგრარული მეცნიერების პრობლემები, სამეცნიერო შრომათა კრებული XIX; 2002 წელი, №4, გვ. 30-350 0 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ყურძნის კლერტის გადამუშავების უნარჩენო ტექნოლოგიაგრიგორაშვილი გ. მაჭავარიანი ვ. ფაღავა ი.სტატიააგრარული მეცნიერების პრობლემები, სამეცნიერო შრომათა კრებული XIX; 2002 წელი, №5, გვ. 21-240 0 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ღვინის ლექის კომპლექსური გადამუშავების ტექნოლოგიური მეთოდიგრიგორაშვილი გ. მაჭავარიანი ვ. ფაღავა ი.სტატია,აგრარული მეცნიერების პრობლემები, სამეცნიერო შრომათა კრებულიXIX, 2002 წელი, № 4, გვ.15-200 0 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
კომბინირებულ ცილებში ბიოლოგიური ღირებულების განსაზღვრის მათემატიკური მეთოდი გრიგორაშვილი გ., კალატოზიშვილი ე., ილურიძე ნ.სტატიააგრარულ-ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები, 2020 წელი #1-2 გვ. 62-660 ISSN 1987-6335 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ციტრუსების (მანდარინის) ნარჩენების გამოყენების პერსპექტიული მიმართულებები გრიგორაშვილი გ., კალატოზიშვილი ე., ილურიძე ნ.სტატიააგრარულ-ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები, 2020 წელი #1-2 გვ. 57-610 ISSN 1987-6335 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
პურის ნაწარმის ფორტიფიცირების ახალი მიდგომები მრეწველობაში არსებული მეორადი რესურსების გამოყენებითგ.გრიგორაშვილი., კალატოზიშვილი ე., ილურიძე ნ.სტატიააგრარულ-ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები, 2019 წელი #4 გვ. 29-330 ISSN 1987-6335 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ყურძნის სამრეწველო გადამუშავების მეორადი ნედლეულიდან მიღებული ცილის კონცენტრატების გამოყენება ძეხვის წარმოებაშიგრიგორაშვილი გ. ხოტივარი ა. ილურიძე ნ.სტატიააგრარულ-ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები, 2013 წელი #2, გვ. 57-670 ISSN 1987-6335 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საკვები ცილების კვებითი და ბიოლოგიური ღირებულების გაზრდის პრობლემების ტექნოლოგიური და მედიკო-ბიოლოგიური ასპექტებიგრიგორაშვილი გ. ხოტივარი ა. ილურიძე ნ.სტატიააგრარულ-ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები, 2013 წელი #2, გვ. 43-560 ISSN 1987-6335 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ყურძნის გადამუშავების ნარჩენებიდან პოლიფენოლური მდიდარი ექსტრაქტების მიღების ტექნოლოგიის დამუშავებახოტივარი ა. გრიგორაშვილი გ. ილურიძე ნ.სტატიააგრარულ-ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები, 2012 წელი #2, გვ. 75-810 ISSN 1987-6335 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ბიოტექნოლოგია და გენმოდიფიცირებული პროდუქტებიგრიგორაშვილი გ., ხოტივარი ა., ილურიძე ნ.სტატიააგრარულ-ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები, 2012 წელი #2, გვ. 70-730 ISSN 1987-6335 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ახალი სახეობის პროფილაქტიკური პროდუქტი თუთიის დეფიციტის კორეგირებისათვისგრიგორაშვილი გ., ხოტივარი ა.სტატიააგრარულ-ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები, 2016წელი №3, გვ. 45-490 ISSN 1987-6335 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ფაქტობრივი კვების შესწავლა მოზართა ორგანიზებულ კონტიგენტშიგრიგორაშვილი გ., ხოტივარი ა.სტატიააგრარულ-ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები, 2016წელი №3, გვ. 38-440 ISSN 1987-6335 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა

მევენახეობა და მეღვინეობა ევროპის ქვეყნებში-ისტორიული ასპექტები და პერსპექტივებითბილისი, საქართველო201725/10/2017-27/10/2017საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიამეღვინეობის ნარჩენების რაციონალური გამოყენების პერსპექტიული მიმართულებები სტენდური

ამ სამეცნიერო ნაშრომში გაანალიზებულია გამოცდილება მოწინავე ქვეყნების. არსებობს მკაფიო ძირითადი მიმართულებები, თუ როგორ უნდა მოხდეს ღვინის წარმოების ნარჩენების გადამუშავება არანარჩენ პროდუქტებად და შემდეგ მისი უტილიზაცია. ეს პროცესი ეხმარება ჩვენს ღვინის მწარმოებელ კომპანიებს გახდნენ ბევრად მეტი კომპეტენტური.

https://www.gaas.dsl.ge/images/2017_PDF/2017-konferencia_Shromebi.pdf
21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმებითბილისი, საქართველო202119/09/2021-21/09/2021საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიმეღვინეობის ნარჩენებისგან მიღბული ცილის პრეპარატების კვებითი და ბიოლოგიური ღირებულების შესწავლაზეპირი

განსაზღვრულია მეღვინეობის ნარჩენებიდან (ყურძნის , წიპწა , ჭაჭა,ლექი) მიღებული ცილის კონცენტრატების ქიმიური შედგენილობა. ქიმიური და ბიოლოგიური მეთოდებით შესწავლილია ცილის კონცენტრატების ბიოლოგიური ღირებულება, ყურძნის წიპწის,ჭაჭის ლექის 

http://gesj.internet-academy.org.ge/conf_gtu90/ge/program_ge.php

Web of Science: 0
Scopus: 0
Google Scholar: 0

დისერტაციის რეცენზირება


სამაგისტრო ნაშრომების ხელმძღვანელობა


სადოქტორო თემის ხელმძღვანელობა/თანახელმძღვანელობა


უცხოურ ენებზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


ქართულ ენაზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


რეფერირებული ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის მთავარი რედაქტორობა


სამეცნიერო პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის რეცენზენტობა


რეფერირებული სამეცნიერო ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის სარედაქციო კოლეგიის წევრობა


საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ მხარდაჭერილ პროექტში/გრანტში მონაწილეობა


სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრებით მხარდაჭერილ პროექტში/ გრანტში მონაწილეობა


ციტრუსოვანთა ნაყოფების გადამუშავების ინოვაციური ტექნოლოგიების გამოკვლევაკვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი 01.01.2018-31.12.2023შემსრულებელი
გამოკვლეულ იქნას უწიპწო დურდოს დადუღების გავლენა თეთრი და წითელი კახური ტიპის ღვინოების ხარისხზეკვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი 01.01.2020-31.12-2025შემსრულებელი
ჭაჭის არყის წარმოების ახალი ტექნოლოგიის გამოკვლევაკვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი 01.01.2019-31.12.2023შემსრულებელი
ფენოლური ანტიოქსიდანტებით გამდიდრებული წითელი ნახევრადტკბილი ღვინოების დამზადების ინოვაციური ტექნოლოგიის გამოკვლევაკვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი 01.01.2018-31.12.2023შემსრულებელი
მეცნიერების განვითარების სტრატეგიის შემუშავება კვებისა და გადამამუშავებელ მრეწველობაშიკვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი 01.01.2018-31.12.2023შემსრულებელი
კვების მრეწველობის ნარჩენებიდან ეთეროვანი ზეთებისა და ბიოაქტიური ექსტრაქტების წარმოების მოწყობა თეთრიწყაროს რაიონშიკვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი 01.01.2018-31.12.2023ხელმძღვანელი
რკინადეფიციტური ანემიის პროფილაქტიკისათვის განკუთვნილი ბავშვთა კვების პროდუქტების მიღების ტექნოლოგიის გამოკვლევაკვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი 01/01/2007-31/12/2009შემსრულებელი

პატენტის ავტორობა


უფლება ქართულ ან უცხოურ სასაქონლო ნიშანზე, სასარგებლო მოდელზე


-

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ან სოფლის მეურნეობის აკადემიის წევრობა


საქართველოს საინჟინრო აკადემიის ნამდვილი წევრი25/03/2019- დღემდე

საერთაშორისო პროფესიული ორგანიზაციის წევრობა


კონფერენციის საორგანიზაციო/ საპროგრამო კომიტეტის წევრობა


ჯილდო ეროვნული/ დარგობრივი პრემია, ორდენი, მედალი და სხვ.


საპატიო წოდება


მონოგრაფია


სახელმძღვანელო


სტატია მაღალ რეიტინგულ და ადგილობრივ ჟურნალებში


პუბლიკაცია სამეცნიერო კონფერენციის მასალებში, რომლებიც ინდექსირებულია Web of Science-ში და Scopus-ში