მაია დემენიუკ

აკადემიური დოქტორი

კვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი

დაასკანერე

ბიოლოგიურ მეცნიერებათა კანდიდატი, სამეცნიერო წოდება - უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი. ვმუშაობ ინსტიტუტში სამეცნიერო პროდუქციის დანერგვის განყოფილებაში მეცნიერ-თანამშრომლად. 1977 წლიდან 2021 წლის ჩათვლით დაკავებული ვარ ინსტიტუტის თემატიკის სტანდარტებით, ტექნოლოგიური ინსტრუქციების დამუშავებით. დამუშავებულია სტანდარტები და ტექნოლოგიური ინსტრუქციები შემდეგი სახეობის საკვებ პროდუქტებზე: ღვინო ყურძნის, ღვინო ხილის, ლუდი, ბრენდები, სპირტი ხილის, ლიქიორები, ეთეროვანიზეთები, წყალი პარფიუმერული, ბიოლოგიურად აქტიური ექსტრაქტები, არომატიზატორები, მცენარეული ზეთები, პური, საკონდიტრო ნაწარმი, ხილის ჯემები,მურაბა და ჯემები ხილის, კონსერვები ბოსტნეულის : საწებელი ტყემლის, საკმაზი, მარინადი, კეჩუპი, ხილის ექსტრაქტები, საღებავები, კონცენტრატები, კისელი, საბავშვო კონსერვები; რძის პროდუქტები: ხაჭო, მაწონი; ახალი სანელებლები, მშრალი სანელებლები, მშრალი სანელებლების კომპოზიციები, გამშრალი ხილი, ვაშლის ძმარი,სოიოს პროდუქტები; მინერალური წყლები, იოდიზირებული პროდუქტები, ხორცის კონსერევბი, ჰიდროპექტინის ექსტრაქტები;

პარფიუმერულ - კოსმეტიკური პროდუქციის ახალი ასორტიმენტიქაჯაია ლ. დემენიუკი მ.სტატიასაქართველოს კვების მრეწველობის სამეცნიერო - კვლევითი ინსტიტუტი, სამეცნიერო შრომათა კრებული, №7, 2004 წ. გვ. 174-1770 - ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ბოსტნეულის კონსერვები - მაღალხარისხოვანი საკვები პროდუქტებიადემენიუკი მ.სტატიასაქართველოს კვების მრეწველობის სამეცნიერო - კვლევითი ინსტიტუტი, სამეცნიერო შრომათა კრებული, №7, 2004 წ. გვ. 167-1690 - ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მცენარეული ზეთების ხარისხის გაუმჯობესების საკითხებიდემნიუკი მსტატიასაქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, 2006 წ. №16, გვ. 158-1610 ISSN 1512-2743 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საქართველოს სანელებელ - არომატული ნედლეულის ბაზაზე მოხარშული ძეხვეულისთვის სანელებლების კომპოზიციის შედგენა და მისი ძეხვეულში შეტანის ტექნოლოგიან. ბაღათურია, ნ. ალხანაშვილი, მ. დემენიუკკონფერენციის კრებულისაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი სსმმ აკადემიის აკადემიკოსის პროფესორ გურამ ტყემალაძის 80 წლის იუბილეთადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ინოვაციური კვლევის ასპექტები აგრარულ მეცნიერებებში“. თბილისი, 2021, გვ. 39-410 ISBN 978-9941- 28-858-6 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სანელებლების კომპოზიციის კომპონენტები მოხარშული ძეხვეულისთვისნ. ალხანაშვილი, მ. დემენიუკკონფერენციის კრებულისაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი სსმმ აკადემიის აკადემიკოსის პროფესორ გურამ ტყემალაძის 80 წლის იუბილეთადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ინოვაციური კვლევის ასპექტები აგრარულ მეცნიერებებში“. თბილისი, 2021, გვ. 22-250 ISBN 978-9941- 28-858-6 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ბეგქონდარას ხელოვნური შრობის პროცესის ოპტიმიზაციან. ბაღათურია, ნ. ალხანაშვილი, მ. დემენიუკსტატიააგრარულ - ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები. თბილისი, 2020, №1-2, გვ. 67-720 ISSN 1987-6335 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ხორბლის მოსავლის აღების შემდგომი დამუშავების პრობლემები საქართველოშინ. ბაღათურია, ნ. ალხანაშვილი, მ. დემენიუკკონფერენციის კრებულისაქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ხორბალი ევროპის ქვეყნებში და საქართველო, როგორც ხორბლის წარმოშობის ერთ-ერთი კერა“. საქართველო, თბილისი, 2019, ოქტომბერი, გვ.127-1300 ISBN 978-9941-8- 1687-1 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ბეგქონდარას შრობისთვის მომზადებან. ალხანაშვილი, მ. დემენიუკსტატიააგრარულ - ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები. თბილისი, 2019, №1, გვ. 37-410 ISSN 1987-6335 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ბეგქონდარა, როგორც შრობის ობიექტინ. ალხანაშვილი, მ. დემენიუკისტატიააგრარულ - ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები. თბილისი, 2019, №1, გვ. 31-360 ISSN 1987-6335 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
დაფქული სანელებელი წითელი წიწაკის სორბციული თვისებებინ. ალხანაშვილი, მ. დემენიუკსტატიააგრარულ - ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები. თბილისი, 2017, №4, გვ. 30-330 ISSN 1987-6335 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
თაფლის ნატურალობა და მისი ფალსიფიკაციის გამოვლენის მეთოდებინ. ალხანაშვილი, მ. დემენიუკსტატიააგრარულ - ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები. თბილისი, 2017, №4, გვ. 18-220 ISSN 1987-6335 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ფუნქციონალური დანიშნულების პექტინის პასტის მიღების ტექნოლოგიან. ბაღათურია, ე. უთურაშვილი, ი. კუპატაძე, მ. დემენიუკკონფერენციის კრებულისაერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარე-ბისთვის“. საქართველო, თბილისი, 2016, სექტემბერი, გვ. 530-5330 ISBN 978-9941-0- 9099-8 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სანელებელ - არომატული სამკურნალო - პროფილაქტიკური დანიშნულების ბალახოვანი ნედლეულის შრობის შესახებნ. ალხანაშვილი, მ. დემენიუკკონფერენციის კრებულისაერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარე-ბისთვის“. საქართველო, თბილისი, 2016, სექტემბერი, გვ. 525-5270 ISBN 978-9941-0- 9099-8 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ველურად მზარდი ნედლეული-სგან საკვები დანამატების მიღების ტექნოლოგიან. ბაღათურია, ლ. ქაჯაია, მ. დემენიუკსტატიასაქართველოს ტექნიკური უნი- ვერსიტეტი; შრომები თბილისი, 2016, №2, (500), გვ. 11-170 ISSN 1512-0996 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სანელებელ არომატული ნაყოფების შრობის პროცესის ოპტიმიზაციან. ალხანაშვილი, მ. დემენიუკსტატიააგრარულ - ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები. თბილისი, 2015, №4, გვ. 24-290 ISSN 1987-6335 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
გამშრალი სანელებლების დაქუცმაცებან. ალხანაშვილი, მ. დემენიუკსტატიააგრარულ - ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები. თბილისი, 2015, №3, გვ. 25-290 ISSN 1987-6335 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ბარამბოს შრობის პროცესის ოპტიმიზაციან. ალხანაშვილი, მ. დემენიუკსტატიააგრარულ - ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები. თბილისი, 2014, №4, გვ. 71-750 ISSN 1987-6335 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ნედლი ბარამბო როგორც შრობის ობიექტი და მისი შრობისთვის მომზადებან. ალხანაშვილი, მ. დემენიუკსტატიააგრარულ - ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები. თბილისი, 2014, №4, გვ. 64-700 ISSN 1987-6335 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ფეიხოას ნაყოფების სწრაფი გაყინვის მეთოდით შენახვის ოპტიმალური პირობების დადგენაე. უთურაშვილი, ი. კუპატაძე, მ. დემენიუკ, ლ. კოტორაშვილი, ლ.მოისწრაფიშვილი, ზ. ალანიასტატიააგრარულ - ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები. თბილისი, 2014, №1, გვ. 70-750 ISSN 1987-6335 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ქონდრის ხელოვნური შრობის რაციონალური ტექნოლოგიის დამუშავებან. ალხანაშვილი, მ. დემენიუკსტატიააგრარულ - ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები. თბილისი, 2013, №3, გვ. 51-570 ISSN 1987-6335 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ნატურალური მცენარეული არომატიზატორები და მათი სამრეწველო გამოყენებან. ბაღათურია, ე. უთურაშვილი, ი. კუპატაძე, მ. დემენიუკ, ზ. ალანიასტატიააგრარულ - ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები. თბილისი, 2013, №1, გვ. 56-600 ISSN 1987-6335 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მცენარეული ნედლეულის დაკონსერვების ბიოქიმიური საფუძვლები და ხილ-ბოსტნეულის სამკურნალო-პროფილაქტი-კური კონსერვების ტექნოლოგიაა. ხოტივარი, გ. გრიგორაშვილი, ი. კუპატაძე, ნ. ილურიძე, მ. დემენიუკსტატიააგრარულ - ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები. თბილისი, 2012, №3, გვ. 67-730 ISSN 1987-6335 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ახალი სახეობის კვების პროდუქტები და მათი მოქმედების გამოკვლევა რკინა - დეფიციტური ანემიის დროსა. ხოტივარი, გ. გრიგოლაშვილი, ი. კუპატაძე, ნ. ილურიძე, მ. დემენიუკსტატიააგრარულ - ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები. თბილისი, 2012, №3, გვ. 58-600 ISSN 1987-6335 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ახალი ჯიშის სურნელოვან - არომატული მცენარეების გამოვლენა და დანერგვან. ბაღათურია, ე. უთურაშვილი, მ. დემენიუკსტატიააგრარულ - ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები. თბილისი, 2012, №2, გვ. 60-630 ISSN 1987-6335 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ყვითელი საღებავის მიღება ზაფრანის ყვავილისაგანლ. ქუთათელაძე, მ. დემენიუკ, ლ. ეჯიბიასტატიააგრარულ - ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები. თბილისი, 2010, №4, გვ. 55-570 ISSN 1987-6335 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ეთერზეთოვანი ვარდის ყვავილების გადამუშავების რაციონალური ტექნოლოგიან. ბაღათურია, ლ. ქაჯაია, რ. ბზიავა, მ. დემენიუკისტატიააგრარულ - ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები. თბილისი, 2010, №4, გვ. 45-490 ISSN 1987-6335 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ო-დიფენოლ ოქსიდაზას აქტივობის შესწავლა ვაშლის გაყინვისა და გალღობისასდემენიუკი მ. კუჭუხიძე ნ. სტატიასაქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. თბილისი, 2006, 11, გვ. 163-1650 ISSN 1512-2743 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მცენარეული ზეთების ხარისხის გაუმჯობესებაკუჭუხიძე ნ. დემენიუკი მ. სტატიასაქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე 2006 წ. თბილისი, გვ 161-1620 ISSN 1512-2743 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
თხილი - მცენარეული ზეთის მიღების წყაროკუჭუხიძე ნ. დემენიუკი მ. ქაჯაია ლ.სტატიასაქართველოს კვების მრეწველობის სამეცნიერო ნაშრომთა კრებული ტომი 7 გვ. 174-1760 0 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
თამბაქოს აბსოლუტური ზეთის წარმოებალ. ქაჯაია, ა. ხარშმენიუკიილაძე, ზაბაშიძე, ფ. მელია მ. დე. სტატიასაქართველოს მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. თბილისი, 2004, 12, გვ. 156–1590 ISSN 1512-2743 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
იოდირებული მარილის შენახვის საკითხისათვისნ. ბაღათურია, ლ.მოისწრაფიშვილი, ნ. ბეგიაშვილი, მ. დემენიუკსტატიასაქართველოს მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. თბილისი, 2004, 12, გვ. 135–1370 ISSN 1512-2743 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ლაქტიკურ - სამკურნალო იოდირებული რძისა და რძისმჟავა პროდუქტების ტექნოლოგიაე. ედიბერიძე, ლ. სტურუა, მ. დემენიუკ, ნ. ლოლაძე, ზ. ალანიასტატიასაქართველოს მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. თბილისი, 2004, 12, გვ. 121–1230 ISSN 1512-2743 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ბოსტნეულში მიმდინარე ქიმიური ცვლილებები მაცივარში შენახვის დროსდემენიუკი მ.სტატიასაქართველოს კვების მრეწველობის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი. სამეცნიერო ნაშრომების კრებული. თბილისი, 2004, ტომი №7, გვ 178-1800 0 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მაღალხარისხოვანი ბოსტნეულის კონსერვებიდემენიუკი მ.სტატიასაქართველოს კვების მრეწველობის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი. სამეცნიერო ნაშრომების კრებული. თბილისი, 2004, ტომი №7, გვ 167-1680 0 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სანელებელ -არომატიზირებული პროდუქტებიდემენიუკი მ.სტატიასაქართველოს კვების მრეწველობის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი. სამეცნიერო ნაშრომების კრებული. თბილისი, 2004, ტომი №7, გვ 163-1640 - რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ყველაფერი ხელის საპნის შესახებდემენიუკი მ.სტატიასაქართველოს კვების მრეწველობის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი. სამეცნიერო ნაშრომების კრებული. თბილისი, 2004, ტომი №7, გვ 140–1430 - რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ნატურალური საკვები საღებავებიდემენიუკი მ.სტატიასაქართველოს კვების მრეწველობის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი. სამეცნიერო ნაშრომების კრებული. თბილისი, 2004, ტომი №7, გვ 140–1410 - რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სამამულო წარმოების ეთეროვანი ზეთებისა და მცენარეული ზეთების ხარისხობრივი მაჩვენებლების დადგენარ. ბზიავა, მ. დემენიუკსტატიასაქართველოს კვების მრეწველობის სამეცნიერო - კვლევითი ინსტიტუტი, სამეცნიერო შრომათა კრებული, №7, 2004 წ. გვ. 51-540 0 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
იელის აბსოლუტური ზეთის მიღების ტექნოლოგიის სრულყოფალ. ქაჯაია, ა. ხარშილაძე, ზ. აბაშიძე, ვ. მელია, მ. დემენიუკისტატიასაქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. თბილისი, 2003, 11, გვ. 218-2210 0 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ნივრის ფხვნილის ფიტოცინდური თვისებებიე. ედიბერიძე, ლ. სტურუა, ი. კუპატაძე, მ. დემენიუკ, ნ. ლომსაძესტატიასაქართვე¬ლოს მეურნე¬ო¬ბის მეცნიე¬რებათა აკადემიის მოამბე. თბილისი, 2003, 11, გვ. 195-1970 0 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ბოსტნეულის კონსერვების ბიოქიმიური ასპექტებიე. უთურაშვილი, ე. გელაშვილი, ი. კუპატაძე, მ. დემენიუკ, ზ. ალანიასტატიასაქართვე¬ლოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერება¬თა აკადემიის მოამბე. თბილისი, 2003, 11, გვ. 186-1880 0 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ზოგიერთი ფერმენტირებული სასოფლო-სამეურნეო საკვების ტექნოლოგიური მახასიათებლებიუთურაშვილი ე. კუპატაძე ი. დემენიუკი მ. ალანია ზ.სტატიავ.მ გორბატოვის სახელობის ხორცის მრეწველობის ს/კ ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2002 წელი, გვ. 158-1600 0 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
გამშრალი სანელებლების დაქუცმაცებაალხანაშვილი ნ., დემენიუკი მ.სტატიააგრარულ-ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები, 2015 წელი #3, გვ. 25-300 ISSN 1987-6335 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სანელებელ -არომატული ნაყოფების შრობის პროცესის ოპტიმიზაციაალხანაშვილი ნ., დემენიუკი მ.სტატიააგრარულ-ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები, 2015 წელი #4, გვ. 24-280 ISSN 1987-6335 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა

ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარებისათვის.თბილისი, საქართველო201628/09/2016-30/09/2016საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიაფუნქციონალური დანიშნულების პექტინის პასტის მიღების ტექნოლოგია ზეპირი

საცხოვრებელი გარემოს არახელსაყრელი ეკონომიკური პირობები – გაზრდილი რადიაციული ფონი, ტოქსიკური ქიმიკატების და გენმოდიფიცირებული წარმოების გამოყენება უარყოფითად მოქმედებს ადამიანის სიცოცხლესა და ჯანმრთელობაზე. უსაფრთხოების მიზნით, სასურველია ხალხმა მიირთვას მკვებავი ნივთიერებები და საკვები ჰქონდეს სამკურნალო და პროფილაქტიკური თვისებები. ამასთან დაკავშირებით ყურადღება უნდა მიექცეს პექტინებს - მცენარეული წარმოშობის ნახშირწყლებს, რომლებსაც გააჩნიათ ანტიოქსიდანტური და რადიოდამცავი თვისებები სასარგებლოა ტოქსინების, მძიმე ლითონებისა და რადიოაქტიური ნივთიერებების ორგანიზმიდან გამოდევნა. ნაშრომში ყურადღება ეთმობა მცენარეული წარმოშობის პექტინის შემცველი პროდუქტების წარმოებას. დამუშავებული იყო მანდარინის, ფეიხოას და კივის ხილისგან პექტინის პასტის მიღების ტექნოლოგია. კვლევამ აჩვენა, რომ პექტინის შემცველი ნედლეულის დამუშავება სათანადო გამოყენებით ტექნოლოგიური წესები უზრუნველყოფს პროდუქტში პექტინების მაქსიმალურ შემცველობას, რაც შესაძლებელს ხდის გამოიყენებულ იქნას ის თავისი ფუნქციის მიხედვით.

https://www.gaas.dsl.ge/images/2018_PDF/Konferenc_Shromebi_2016.pdf

დისერტაციის რეცენზირება


სამაგისტრო ნაშრომების ხელმძღვანელობა


სადოქტორო თემის ხელმძღვანელობა/თანახელმძღვანელობა


უცხოურ ენებზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


ქართულ ენაზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


რეფერირებული ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის მთავარი რედაქტორობა


სამეცნიერო პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის რეცენზენტობა


რეფერირებული სამეცნიერო ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის სარედაქციო კოლეგიის წევრობა


საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ მხარდაჭერილ პროექტში/გრანტში მონაწილეობა


სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრებით მხარდაჭერილ პროექტში/ გრანტში მონაწილეობა


კოლხური ბიო ღვინისა და ბიო ალკოჰოლიანი სასმელების ინოვაციური ტექნოლოგიების გამოკვლევა კვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი 01.01.2018-31.12.2023შემსრულებელი
ციტრუსოვანთა ნაყოფების გადამუშავების ინოვაციური ტექნოლოგიების გამოკვლევაკვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი 01.01.2018-31.12.2023შემსრულებელი
გამოკვლეულ იქნას უწიპწო დურდოს დადუღების გავლენა თეთრი და წითელი კახური ტიპის ღვინოების ხარისხზეკვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი 01.01.2020-31.12.2025შემსრულებელი
საქართველოს სანელებელ-არომატული ნედლეულის ბაზაზე დამუშავდეს მოხარშული ძეხვეულის წარმოებისთვის სანელებლების კომპოზიცია, მისი დამზადების და გამოყენების ტექნოლოგიებიკვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი 01.01.2019-31.12.2023შემსრულებელი
ქართული ვისკის წარმოების ტექნოლოგიის მეცნიერული საფუძვლების გამოკვლევაკვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი 01.01.2018-31.12.2023შემსრულებელი
ფენოლური ანტიოქსიდანტებით გამდიდრებული წითელი ნახევრადტკბილი ღვინოების დამზადების ინოვაციური ტექნოლოგიის გამოკვლევაკვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი 01.01.2018-31.12.2023შემსრულებელი
მეცნიერების განვითარების სტრატეგიის შემუშავება კვებისა და გადამამუშავებელ მრეწველობაშიკვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი 01.01.2018-31.12.2023შემსრულებელი
კვების მრეწველობის ნარჩენებიდან ეთეროვანი ზეთებისა და ბიოაქტიური ექსტრაქტების წარმოების მოწყობა თეთრიწყაროს რაიონშიკვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი 01.01.2018-31.12.2023შემსრულებელი
დამუშავდეს ფუნქციური დანიშნუ-ლების კვების პროდუქტების მიღების რაციონალური ტექნოლოგიები ადგი-ლობრივი ნედლეულის რესურსების გამოყენებით. დამუშავდეს ბეგქონდარას შრობის რაციონალური ტექნოლოგია.კვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი 01/01/2018-31/12/2019შემსრულებელი
დამუშავდეს რეჰანის შრობის რაციონა-ლური ტექნოლოგია.კვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი 01/01/2016-31/12/2017შემსრულებელი
დამუშავდეს ბარამბოს შრობის ტექნოლოგია ეკოლოგიურად სუფთა მშრალი საკვები დანამატების და სამკურნალო-პროფილაქტიკური დანიშნულების კონცენტრატების გამოსამუშავებლად.კვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი 01/01/2014-31/12/2015შემსრულებელი
ქონდარის შრობის რაციონალური ტექნოლოგიის დამუშავებაკვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი 01/01/2012-31/12/2013შემსრულებელი
დამუშავდეს ასკილის ნაყოფების ხელოვნური შრობის ტექნოლოგია.კვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი 01/01/2010 - 31/12/2011შემსრულებელი
ფერმერულ მეურნეობებში მალფუჭადი ნედლეულიდან მშრალი მონოსანელებლების წარმოების ტექნოლოგიების დამუშავება.კვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი 01/01/2007-31/12/2009შემსრულებელი
ქართული ჯარის, ტურისტული და სპეცექსპედიციების რაციონალური კვებისთვის დამუშავდეს ახალი სახის მაღალი კვებითი ღირებულების მქონე კონცენტრატები და მათი წარმოების ტექნოლოგიები ადგილობრივი მშრალი მონოპროდუქტების ბაზაზე.კვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი 01/01/2002-31/12/2005შემსრულებელი

პატენტის ავტორობა


უფლება ქართულ ან უცხოურ სასაქონლო ნიშანზე, სასარგებლო მოდელზე


-

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ან სოფლის მეურნეობის აკადემიის წევრობა


საერთაშორისო პროფესიული ორგანიზაციის წევრობა


კონფერენციის საორგანიზაციო/ საპროგრამო კომიტეტის წევრობა


ჯილდო ეროვნული/ დარგობრივი პრემია, ორდენი, მედალი და სხვ.


საპატიო წოდება


მონოგრაფია


სახელმძღვანელო


სტატია მაღალ რეიტინგულ და ადგილობრივ ჟურნალებში


პუბლიკაცია სამეცნიერო კონფერენციის მასალებში, რომლებიც ინდექსირებულია Web of Science-ში და Scopus-ში