ნუგზარ ბაღათურია

მეცნიერებათა დოქტორი

კვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი

დაასკანერე

ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი, საქართველოს კვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის დირექტორი. სამეცნიერო საქმიანობის ძირითადი მიმართულებები- ღვინის, ალკოჰოლიანი და უალკოჰოლო სასმელების ქიმია, ტექნოლოგია და ექსპერტიზა. მეცნიერების აღნიშნული მიმართულებებით გამოქვეყნებული აქვს 21 მონოგრაფია, 28 გამოგონება, და მრავალი სამეცნიერო ნაშრომი. ინსტიტუტში ამჟამად ხელმძღვანელობს ღვინისა და ჭაჭის არყის დეპარტამენტს, სადაც მიმდინარეობს სამუშაოები ბიო ღვინისა და ბიო ალკოჰოლიანი სასმელების (ჭაჭის არაყი, ვისკი) ინოვაციური ტექნოლოგიების შესაქმნელად. ასევე მუშავდება ადგილობრივი ნედლეულის რესურსების გამოყენებით ნატურალური საკვები არომატიზატორების (ეთეროვანი ზეთები, სპირტიანი ნაყენები) წარმოების ინოვაციური ტექნოლოგიების შესაქმნელად. ჩვენი მუშაობის ძირითადი მიზანია საქართველოში არსებული კვების პროდუქტების არსებული ტექნოლოგიების სრულყოფა, მეორადი ნედლეულის გამოყენებით მსოფლიო ბაზარზე კონკურენტუნარიანი ალკოჰოლიანი და უალკოჰოლო სასმელების ( მათ შორის ანტიოქსიდანტური ) წარმოების ინოვაციური ტექნოლოგიების შექმნა.

Грузинское виноделиеბაღათურია ნ.მონოგრაფიაშპს ბენე 2020 გვ. 247- ISBN 978-9941-8-2578-1 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ყურძნის რეცხვაბაღათურია ნ.მონოგრაფიაშპს ბენე 2020 გვ. 660 ISBN 978-9941-8-2623-8 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ქართული ღვინის დაყენებაბაღათურია ნ.მონოგრაფიაშპს ბენე 2020, გვ. 2390 ISBN 978-9941-0+2534-1 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მცენარეული ნედლეულის კომპლექსური გადამუშავებაბაღათურია ნ.სტატიამეცნიერება და ტექნოლოგიები, 2020 წ, გვ. 71-820 ISSN 0130-7061 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ალკოჰოლური და უალკოჰოლო სასმელების ნატურალობის შეფასების კრიტერიუმები, ქართული ღვინის მეცნიერებაბაღათურია ნ.მონოგრაფიაგამომცემლობა ლამბერტი, გვ. 177, 2020 წ.0 ISBN 978-620-2-80335-9 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
აქროლადი არომატული ნივთიერებების შემცველობის ცვლილებები სუფრის ღვინოებში ხვადასხვა ფაქტორებზე დამოკიდებულებითბაღათურია ნ. ლოლაძე მსტატიამეცნიერება და ტექნოლოგიები, 2019 წ, გვ. 91-980 ISSN 0130-7061 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
კლერტისა და სადუღარი ჭურჭლის გავლენა ღვინის ხარისხზებაღათურია ნ. ლოლაძე მ.სტატიამეცნიერება და ტექნოლოგიები, 2019 წ, გვ. 84-910 ISSN 0130-7061 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სამეგრელო - ზემო სვანეთი საექსპორტო პოტენციალი და მისი ამოქმედების ინოვაციური ტექნოლოგიებიბაღათურია ნ.მონოგრაფიაშპს ბენე გვ. 62, 2019 წ.0 ISBN 978-9941-8-1613-0 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ჭაჭის არაყის ტექნოლოგიაბაღათურია ნ.მონოგრაფიაშპს ბენე გვ. 176, 2019 წელი0 ISBN 978-9941-8-0444-1 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ხილ-კენკროვანთა დასპირტული და დადუღებულ-დასპირტული წვენების ნატურალობის მაჩვენებელი კრიტერიუმებიბაღათურია ნ. ბეგიაშვილი ნ. შილაკაძე ც. ორმოცაძე მ. ბაღათურია ბ. სტატიააგრარულ-ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები, 2018 წელი №2, გვ. 39-450 ISSN 1987-6335 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ბოსტნეულის წვენების ხარისხის განმსაზღვრელი ფაქტორებიბაღათურია ნ. ბეგიაშვილი ნ. შილაკაძე ც. ორმოცაძე მ. ბაღათურია ბ. სტატიააგრარულ-ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები, 2018 წელი №2, გვ. 39-450 ISSN 1987-6335 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ყურძნის წვენის დამზადების გაუმჯობესებისა და სრულყოფის გზები ბაღათურია ნ. ბეგიაშვილი ნ. შილაკაძე ც. ორმოცაძე მ. ბაღათურია ბ. სტატიააგრარულ-ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები, 2018 წელი №4, გვ. 31-380 ISSN 1987-6335 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
გარემო პირობებისა და მოვლა-მოყვანის მეთოდების გავლენა ეთერზეთოვანი მცენარეების ქიმიურ-ტექნოლოგიურ თვისებებზებაღათურია ნ., ბეგიაშვილი ნ., კოტორაშვილი ლ., ორმოცაძე მ.სტატიააგრარულ-ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები, 2016წელი №3, გვ. 30-370 ISSN 1987-6335 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ღვინის დაყენება CO2 - ის არეში და აერიების პირობებშიბაღათურია ნ.მონოგრაფიაშპს ბენე გვ. 168, 2018- ISBN 978-9941-8-0261-4 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ქართული მეღვინეობა -თეორია და პრაქტიკაბაღათურია ნ.მონოგრაფიაშპს ბენე, 2017 წელი, 318 გვერდი- ISBN 978-9941-0-2534-1 ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სასმელების ტექნოლოგია და ექსპერტიზაბაღათურია ნ.მონოგრაფიაშპს ბენე გვ. 369 , 2017 წ.- ISBN 978-9941-0-9513-9 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ყურძნის ქართული არაყი ჭაჭაბაღათურია ნ.მონოგრაფიაშპს ბენე, გვ. 251, 2017 წელი- ISBN 978-9941-0-9512-2 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
კვების პროდუქტების ქიმიაბაღათურია ნ. მონოგრაფიაშპს ბენე გვ. 394, 2017წელი- ISBN 978-9941-0-9513-9 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მცენარეული ზეთებიბაღათურია ნ.მონოგრაფიაშპს ბენე გვ. 195 2016 წელი- ISBN 978-9941-0-9095-0 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
კვების პროდუქტების ტექნოლოგიაბაღათურია ნ.სახელმძღვანელოტექნიკური უნივერსიტეტი გვ. 522- ISBN 978-9941-20-608-5 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
თაფლის ნატურალობა და მისი ფალსიფიკაციის გამოვლენის მეთოდები. ნ. ბაღათურია, ე. უთურაშვილი, მ. დემენიუკი; სტატიაჟურნალი აგრარულ-ეკონომიური მეცნიერება და ტექნოლოგიები 2017წ. #4, გვ.18-22- ISSN 1987-6335 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
პურის ნატურალური გამაუმჯობესებლის ტექნოლოგიაბაღათურია ნ. ბეგიაშვილი ნ.სტატიააგრარული ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები #1, 2014წელი, გვერდი 62-70- ISSN 1987-6335 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ველურად მზარდი მოცვისა და მაყვლის ნაყოფებიდან ანტიოქსიდანტური სასმელების მიღების ახალი ტენოლოგიან.ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილისტატიააგრარული ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები #1, 2014წელი, გვერდი 57-61- ISSN 1987-6335 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ღვინის ექსპერტიზაბაღათურია ნ.მონოგრაფიატექნიკური უნივერსიტეტი გვ. 290- ISBN 978-9941-20-385-5 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მეღვინეობის სფეროში გამოყენებული ტერმინები და განმარტებები ბაღათურია ნ. ბეგიაშვილი ნ.სტატიააგრარულ-ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები, № 4, 2013 წ. გვ. 66-88- ISSN 1987-6335 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ვარდისფერი ღვინოების დამზადების პროცესების ბიოქიმიური და ტექნოლოგიური გამოკვლევან.ბაღათურია, თ.ნანიტაშვილი, ნ.ბეგიაშვილისტატიააგრარულ-ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები № 2, 2013, გვ. 69-77- ISSN 1987-6335 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საფერავის ჯიშის ყურძნისაგან ღვინომასალებს დამზადების, დამწიფებისა და დაძველების პროცესების ბიოქიმიური და ტექნოლოგიური გამოკლევან.ბაღათურია, თ.ნანიტაშვილი, ნ.ბეგიაშვილისტატიააგრარულ-ეკონომიური მეცნიერება და ტექნოლოგიები, 2013წ. #1, გვ.62-73- ISSN 1987-6335 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ნატურალური მცენარეული არომატიზატორები და მათი სამრეწველო გამოყენებან. ბაღათურია, ე. უთურაშვილი, ი. კუპატაძე, მ. დემენიუკი, ზ. ალანიასტატიააგრარულ-ეკონომიური მეცნიერება და ტექნოლოგიები, 2013წ. #1, გვ.56-59- ISSN 1987-6335 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საქართველოში ველურად მზარდი კულტურების -კუნელის, ასკილის, ქაცვის, უნაბის – ნაყოფების ქიმიური შედგენილობა და მათი გამოყენების პერსპექტივებინ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი, ლ. კოტორაშვილი, მ. ორმოცაძე სტატიააგრარულ-ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები, №1, 2013, თბილისი, გვ. 52–56 0 ISSN 1987-6335 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ყურძნისა და ღვინის პროტეოლიზური ფერმენტების გამოკვლევა ბაღათურია ნ. ნანიტაშვილი თ. ბეგიაშვილი ნ. შილაკაძე ც. ბაღათურია ბ. სტატიააგრარულ-ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები, 2012 წელი №3, გვ. 40-45- ISSN 1987-6335 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საქართველოში ფართოდ გავრცელებული ციტრუსოვნების პექტინოვანი ნივთიერებების შესწავლა სამკურნალო-პროფილატიკური დანიშნულების პროდუქტების შექმნის მიზნითბაღათურია ნ. ბეგიაშვილი ნ. კუპატაძე ი. მულაძე შ. ალანია ზ. სტატიააგრარულ-ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები, 2012 წელი №3, გვ. 53-58- ISSN 1987-6335 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ყურძნის პექტინის გამოყენებით ფუნქციონალური დანიშნულების პურ-პროდუქტების ახალი ასორტიმენტის შექმნაბაღათურია ნ. მულაძე შ. კუპატაძე ი. კერესელიძე მ. გილაური ნ. კოტორაშვილი ლ. ალანია ზ. სტატიააგრარულ-ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები, 2012 წელი №3, გვ. 45-52- ISSN 1987-6335 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ხორცისა და ხორცის პროდუქტების მიკრობიოლოგიური მაჩვენებლები. ე. ედიბერიძე; ბ. ბაღათურია; ზ. ალანია. კონფერენციის კრებულისაერთაშორისო კონფერენცია აგრარული უნივერსიტეტი აგრო-ბიომრავალფეროვნების დაცვა და სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარება2010წ. 24/11. გვ. 201-208- - ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Schizosaccharomyces გვარის საფუვრების გამოყენება მაღალმჟავიანი ყურძნის ტკბილისა და ღვინოების მჟავიანობის დასაწევადე. ედიბერიძე; ნ. ბაღათურია; ნ. ლომსაძე. სტატიააგრარულ– ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიებიNº4,გვ.51 2014წ- ISSN 1987-6335 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საკვები ნატურალური არომატიზატორის მიღება ევგენოლური რეჰანის ნედლეულის გადამუშავების ნარჩენებიდან ნ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი, ლ. კოტორაშვილი, მ. ორმოცაძეკონფერენციის კრებულისტუ-ის დაარსებიდან 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები, თბილისი, 19–21 სექტემბერი, 2012 წ. 331-334 გვ.- ISBN 978-9941-20-096-0 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საქართველოში გავრცელებული ლიმონისებური რეჰანის ეთეროვანი ზეთის ქიმიური შედგენილობის გამოკვლევა ნ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი, ლ. კოტორაშვილი, მ. ორმოცაძეკონფერენციის კრებულისტუ-ის დაარსებიდან 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები, თბილისი, 2012 წ. 334-337- ISBN 978-9941-20-096-0 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
წითელი ღვინოების დამზადების ტექნოლოგიის გაუმჯობესებისა და სრულყოფის საკითხებინანიტაშვილი თ. შილაკაძე ც. ეჯიბია ლ. ქუთათელაძე მსტატიააგრარულ-ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები, 2012 წელი №3, გვ. 31-39- ISSN 1987-6335 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
რაფსის ზეთი და მისი ქიმიური მაჩვენებლებიბაღათურია ნ. ბეგიაშვილი ნ.კონფერენციის კრებულიგამოყენებითი ქიმიის პრობლემები,2012, გვ. 173-178- ISSN-0132-6074 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ქაცვის ნაყოფების ბიოქიმიური თავისებურებანი და მათი გამოყენების პერსპექტივები. ნ. ბაღათურია, ე. უთურაშვილი, ი. კუპატაძე, ზ. ალანიასტატიააგრარულ-ეკონომიური მეცნიერება და ტექნოლოგიები, 2012წ. #2, გვ.82-87- ISSN 1987-6335 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მაღალი ძაბვის ელექტრული ველის გავლენა ვაშლის ნაყოფების შენახვისუნარიანობაზეე. უთურაშვილი, მ. კერესელიძე, ნ. გილაური, მ. იჩქიტიძესტატიააგრარულ-ეკონომიური მეცნიერება და ტექნოლოგიები, 2012წ. #2, გვ.65-69- ISSN 1987-6335 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ახალი ჯიშის სურნელოვან-არომატული მცენარეების გამოვლენა და დანერგვა. ნ. ბაღათურია, ე. უთურაშვილი, მ. დემენიუკი. სტატიაჟურნალი აგრარულ-ეკონომიური მეცნიერება და ტექნოლოგიები, 2012წ. #2, გვ.60-64- ISSN 1987-6335 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
პექტინით გამდიდრებული ახალი სახეობის პროდუქტების გამოკვლევა ნ. ბაღათურია, ი. კუპატაძე, ლ. კოტორაშვილი, შ. მულაძესტატიააგრარულ-ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები, №2, 2012, თბილისი, გვ. 48 –54 - ISSN 1987-6335 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ციტრუსების გადამუშავების ნარჩენების გამოყენება საკონდიტრო წარმოებაში ნ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი, ლ. კოტორაშვილი, მ. ორმოცაძე სტატიააგრარულ-ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები, №2, 2012, თბილისი, გვ. 55–59 - ISSN 1987-6335 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ყურძნისაგან ნატურალური საღებავების მიღების რაციონალური ტექნოლოგია ნ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი, ლ. კოტორაშვილი, მ. ორმოცაძე სტატიააგრარულ-ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები №1, 2011, თბილისი, გვ. 46–53 - ISSN 1987-6335 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
დაფნისა და ევკალიპტის ნედლეულიდან ბიოაქტიური ექსტრაქტების მიღების ტექნოლოგიაბაღათურია ნ., ბეგიაშვილი ნ., ქაჯაია ლ., კოტორაშვილი ლ., ბზიავა რ. სტატიააგრარულ-ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები, 2011 წელი #1, გვ. 38-450 ISSN 1987-6335 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
დაფნისა და ევკალიპტის ბიოაქტიური დანამატის მიღების ტექნოლოგია და მათი შედგენილობის გამოკვლევაბაღათურია ნ., ბეგიაშვილი ნ., ქაჯაია ლ., კოტორაშვილი ლ., დემენიუკი მ.სტატიააგრარულ-ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები, 2011 წელი #1, გვ. 32-370 ISSN 1987-6335 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ეთერზეთოვანი ვარდის ყვავილების გადამუშავების რაციონალური ტექნოლოგიაბაღათურია ნ. ქაჯაია ლ. ბზიავა რ. მედენიუკი მ.სტატიააგრარული ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები ჟ. 2010წ. #4, გვ. 45-49- ISSN 1987-6335 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Исследование белков винограда с целью стабилизации винаბაღათურია ნ. ნანიტაშვილი თ. შილაკაძე ც.სტატიააგრარულ-ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2010წ. #3 გვ. 59-64- ISSN 1987-6335 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Физико-химические показатели фальсификации коньяков коньячных спиртовბაღათურია ნ. კონფერენციის კრებულისაერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ტექნიკურ უნივერსიტეტში 2010წ. 23/10. გამოყენებითი ქიმიის პრობლემები ქ. თბილისი. გვ 75-76- ISSN-0132-6074 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Обработка сусла и мезги винограда ферментными препаратамиბაღათურია ნ. ნანიტაშვილი თ. შილაკაძე ც.სტატიამეღვინეობა და მევენახეობა №2, 2010 წ გვ. 18-21- ISSN 2073-3631 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ყურძნის პექტინოვანი ნივთიერების გამოკვლევა სამკურნალო-პროფილაქტიკური დანიშნულების ფუნქციონალური საკვები პროდუქტების დამზადების მიზნითბაღათურია ნ. ბეგიაშვილი ნ. მუჯირი ლ.კონფერენციის კრებულიO.I.V.მე-8 გენერალური ასამბლეის XXXIII (33-ე) მსლოფლიო კონგრესი ვაზისა და ყურძნის შესახებ თბილისი, საქართველო, 2010წ. 20-27 ივნისი- - ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ქართული (კახური) ტიპის ყურძნის ღვინოებისაგან ნატურალობის ფიზიკო-ქიმიური მაჩვენებელი კრიტერიუმების გამოკვლევაბაღათურია ნ. ბეგიაშვილი ნ.კონფერენციის კრებულიO.I.V.მე-8 გენერალური ასამბლეის XXXIII (33-ე) მსლოფლიო კონგრესი ვაზისა და ყურძნის შესახებ თბილისი, საქართველო, 2010წ. 20-27 ივნისი- - ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
კახური ტიპის თეთრი ღვინისაგან დაბალ ალაკოჰოლური და უალკოჰოლო სასმელების დამზადების ტექნოლოგიაბაღათურია ნ. ბეგიაშვილი ნ. კოტორაშვილი ლ. შილაკაძე ც.კონფერენციის კრებულიO.I.V.მე-8 გენერალური ასამბლეის XXXIII (33-ე) მსლოფლიო კონგრესი ვაზისა და ყურძნის შესახებ თბილისი, საქართველო, 2010წ. 20-27 ივნისი- - ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ქართული ტიპის ყურძნის ღვინოების მიღების ტექნოლოგიის მეცნიერული საფუძვლებიბაღათურია ნ. ბეგიაშვილი ნ. კოტორაშვილი ლ. ორმოცაძე მ. კონფერენციის კრებულიO.I.V.მე-8 გენერალური ასამბლეის XXXIII (33-ე) მსლოფლიო კონგრესი ვაზისა და ყურძნის შესახებ თბილისი, საქართველო, 2010წ. 20-27 ივნისი- - ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ენდემური და ინტროდუცირებული ყურძნის ჯიშებიდან მიღებული, ფენოლური ნაერთებით გამდიდრებული, ქართული თეთრი ღვინოებიბაღათურია ნ. ბეგიაშვილი ნ. კოტორაშვილი ლ. კონფერენციის კრებულიO.I.V.მე-8 გენერალური ასამბლეის XXXIII (33-ე) მსლოფლიო კონგრესი ვაზისა და ყურძნის შესახებ თბილისი, საქართველო, 2010წ. 20-27 ივნისი- - ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
წითელი ყურძნის ჯიშებიდან ენოსაღებავის მიღების ახალი ტექნოლოგიაბაღათურია ნ. ბეგიაშვილი ნ. კოტორაშვილი ლ. კონფერენციის კრებულიO.I.V.მე-8 გენერალური ასამბლეის XXXIII (33-ე) მსლოფლიო კონგრესი ვაზისა და ყურძნის შესახებ თბილისი, საქართველო, 2010წ. 20-27 ივნისი- - ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საფუვრის ავტოლიზატების გამოყენება სუფრის თეთრი ღვინოების დამზადებისასბაღათურია ნ. ბეგიაშვილი ნ. ნანიტაშვილი თ. შილაკაძე ც.კონფერენციის კრებულიO.I.V.მე-8 გენერალური ასამბლეის XXXIII (33-ე) მსლოფლიო კონგრესი ვაზისა და ყურძნის შესახებ თბილისი, საქართველო, 2010წ. 20-27 ივნისი- - ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ყურძნის დურდოს და ტკბილის ფერმენტაციული დამუშავების გავლენა სუფრი ღვინოების გამოსავლიანობასა და ხარისხზებაღათურია ნ. ბეგიაშვილი ნ. ნანიტაშვილი თ. შილაკაძე ც.კონფერენციის კრებულიO.I.V.მე-8 გენერალური ასამბლეის XXXIII (33-ე) მსლოფლიო კონგრესი ვაზისა და ყურძნის შესახებ თბილისი, საქართველო, 2010წ. 20-27 ივნისი- - ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Изучение белков винограда для стабилизации винаბაღათურია ნ. ბეგიაშვილი ნ. ნანიტაშვილი თ. შილაკაძე ც.სტატიააგრარულ-ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები № 3, 2010, გვ. 59-63- ISSN 1987-6335 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Изучить роль дробления стебля, тип качества столовых винბაღათურია ნ. ბეგიაშვილი ნ. ნანიტაშვილი თ. შილაკაძე ც.სტატიააგრარულ-ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები № 3, 2010, გვ. 54-58- ISSN 1987-6335 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Натуральные вина, соки и напиткиნ.ბაღათურიამონოგრაფიატექნიკური უნივერსიტეტის საგამომცემლო სახლი, 2008, 520 გვ.- - რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Физико-химические натура-льности плодово-янодных спиртованных, сброженных и сброженно-спиртованных соковბაღათურია ნ. ბეგიაშვილი ნ.სტატიააგრარულ მეცნიერებათა მაცნე, ტომი 5, ნომერი 3, გვ.102-1040 ISSN 1512-1887 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Показатели натуральности плодово-ягодных соков и виноматериаловბაღათურია ნ. ბეგიაშვილი ნ.სტატიააგრარულ მეცნიერებათა მაცნე , ტომი 5, No2, გვ. 84-86 წწ- ISSN 1512-1887 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ახალი სახეობის პექტინშემცველი პურის ნაწარმინ.ბაღათურიასტატიააგრარული მეცნიერების პრობლემები, თბილისი, 2007წ. #XXXVIII, გვ. 83-84- - ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ნედლეულისა და კვების პროდუქტების ხარისხისა და უსაფრთხოების მიკრობიოლოგიური ასპექტებიბაღათურია ნ. ედიბერიძე ე.სტატიასაქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, 2006 წ. №16, გვ. 153-1550 ISSN 1512-2743 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საკონიაკე სპირტების და სპირტიან ნაყენებში ეთილის სპირტის განსაზღვრაის დაზუსტებული მეთოდიბაღათურია ნ. ბეგიაშვილი ნ. კოტორაშვილი ლ.სტატიასაქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, 2005 წ. №14, გვ. 64-680 - ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სულფირების გავლენა ყურძნის ტკბილის ქიმიურ შედგენილობაზებაღათურია ნ. ბეგიაშვილი ნ. სტატიასაქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, 2006 წ. №15, გვ. 184-1860 ISSN 1512-2743 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Белые ароматные вина Грузии ნ.ბაღათურია, ლ.კოტორაშვილისტატიაჟ. მეღვინეობა და მევენახეობა (რუსეთი), მოსკოვი. №2, 2006 გვ.180 - რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
პიტნის, ქინძისა და კამის ნედლეულის შენახვის საკითხისათვისბაღაათურია ნ. მოისწრაფიშვილი ლ. უთურაშვილი ე. მეხაშიშვილი ვ. კუპატაძე ი.სტატიასაქართველოს კვების მრეწველობის სამეცნიერო - კვლევითი ინსტიტუტი, სამეცნიერო შრომათა კრებული, №7, 2004 წ. გვ. 237-2380 - ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ტარხუნის სპირტიანი ნაყენის მიღების თერმოექსტრაციული მეთოდიბაღათური ნ. მოისწრაფიშვილი ლ.სტატიასაქართველოს კვების მრეწველობის სამეცნიერო - კვლევითი ინსტიტუტი, სამეცნიერო შრომათა კრებული, №7, 2004 წ. გვ. 231-232- - ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ზეთშემცველობის ცვლილება პიტნისა და ტარხუნის ნაყენებში შენახვის პროცესშიბაღათურია ნ. მოისწრაფიშვილი დ.სტატიასაქართველოს კვების მრეწველობის სამეცნიერო - კვლევითი ინსტიტუტი, სამეცნიერო შრომათა კრებული, №7, 2004 წ. გვ. 16-190 - ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ტარხუნის სპირტიანი ნაყენის მიღების თერმოექსტრაციული მეთოდიბაღათური ნ. მოისწრაფიშვილი ლ.სტატიასაქართველოს კვების მრეწველობის სამეცნიერო - კვლევითი ინსტიტუტი, სამეცნიერო შრომათა კრებული, №7, 2004 წ. გვ. 231-2320 - ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
β კაროტინებით მდიდარი ყვითელი საღებავის მიღებაბაღათურია ნ. ქუთათელაძე ლ.სტატიასაქართველოს კვების მრეწველობის სამეცნიერო - კვლევითი ინსტიტუტი, სამეცნიერო შრომათა კრებული, №7, 2004 წ. გვ. 28-310 - ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სპირტიანი ნაყენი დაფნის ნედლი ფოთლებისაგანბაღათურია ნ. მოისწრაფიშვილი ლ. მეხაშიშვილი ვ.სტატიასაქართველოს კვების მრეწველობის სამეცნიერო - კვლევითი ინსტიტუტი, სამეცნიერო შრომათა კრებული, №7, 2004 წ. გვ. 22-24- - ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
კეთილშობილი დაფნის კომპლექსური გადამუშავების ტექნოლოგიაბაღათურია ნ. მოისწრაფიშვილი დ.სტატიასაქართველოს კვების მრეწველობის სამეცნიერო - კვლევითი ინსტიტუტი, სამეცნიერო შრომათა კრებული, №7, 2004 წ. გვ. 13-150 - ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ქართული სახელმწიფოს ძლიერების მაგისტრატული გზა კვების მრეწველობაზე გადისბაღათურია ნ.სტატიასაქართველოს კვების მრეწველობის სამეცნიერო - კვლევითი ინსტიტუტი, სამეცნიერო შრომათა კრებული, №7, 2004 წ. გვ. 12-15- - ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Подлинность натуральности плодово-ягодных соковსტატია0 - რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
იოდირებული მარილის შენახვის საკითხებისათვისბაღათურია ნ. ბეგიაშვილი ნ. დემენიუკი მ. მოისწრაფიშვილი ლ.სტატიასაქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, № 12, 2004 წ. გვ. 132-1350 ISSN 1512-2743 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ქართული მისტელის ქიმიური შედგენილობა ბაღათურია ნ. ბეგიაშვილი ნ. კოტორაშვილი ლ. სტატიასაქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი მოამბე, №13, 2005 წ. თბილისი, გვ. 460 ISSN 1512-2743 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მინერალური წყლის ბორჯომის ქიმიური შედგენილობა სხვადასხვა ჭაბურღილზებაღათურია ნ. ბეგიაშვილი ნ. უგულავა ნ.სტატიასაქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, № 12, 2004 წ. გვ. 180-186- ISSN 1512-2743 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ყურძნის წვენის ქიმიური შემადგენლობა საქართველოს დასავლეთ და აღმოსავლეთ რეგიონებშიბაღათურია ნ. ბეგიაშვილი ნ.სტატიასაქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, 2005 წ. №14, გვ. 59-62- ISSN 1512-2743 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ორგანული მჟავების გამოკვლევა თეთრი ყურძნის წვენებშიბაღათურია ნ. ბეგიაშვილი ნ.სტატიასაქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, 2005 წ. №14, გვ. 59- ISSN 1512-2743 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
დმანისის რაიონის შარდის წყაროს მინერალური წყლის შედგენილობაბაღათურია ნ. ბეგიაშვილი ნ.სტატიასაქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, 2003 წ. №11, გვ.218-222- ISSN 1512-2743 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საფერავის ჯიშის ყურძნისაგან დამზადებული ღვინოების დაძველების პროცესის გამოკვლევა ნ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი, ლ. კოტორაშვილი, მ.მარდალეიშვილისტატიასაქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნ.მოამბე, № 11, 2003 წ. თბილისი, გვ. 59-610 ISSN 1512-2743 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ქართული ღვინოების ნატურალობის მაჩვენებლების შესახებბაღათურია ნ. ბეგიაშვილი ნ. კოტორაშვილი ლ. სტატიასაქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, 2003 წ. №11, გვ.40-420 ISSN 1512-2743 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა

ინოვაციური კვლევის ასპექტები აგრარულ მეცნიერებებშითბილისი, საქართველო202120/11/21-21/11/21საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიმუხის კასრების ალტერნატივების გამოყენება ღვინის დისტილატის დასაძველებლადზეპირი

ნაშრომში წარმოდგენილია ვადაგასული კასრების გამოყენების ახალი მიმართულება.

შემოთავაზებულია მუხის კასრის ტკეჩის დასერვა და მისი გამოყენება ღვინის

დისტილატის დასავერგებლად. დადგენილია, რომ ექსტრაქტული ნივთიერებები და

ფენოლური ნაერთები ყველაზე მეტი რაოდენობით გროვდება დისტილატში, რომელიც მიღებული იყო ყველაზე დიდი ხვედრითი ზედაპირის მქონე (შესაბამისად 0,6 და 1.0 მმ ზომის ჭრილი) ტკეჩებზე დისტილატის დავარგებისას.

https://institutes.gtu.ge/uploads/ბაგ.pdf
გამოყენებითი ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგიათბილისი, საქართველო201901/04/2019-05/04/2019ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიბიო ღვინის წარმოების ქართული ტექნოლოგიაზეპირი

მსოფლიო ყველანაირად ცდილობს დაუბრუნოს კვების პროდუქტების ბუნებრიობა და ხელით გააკეთოს ის, რაც შესაძლებელია სინთეზური საშუალებების გამოყენების გარეშე. ბოლო წლებში გამოჩენილ მეღვინეობის ქვეყნებში ფართოდ არის დანერგილი ბიო ღვინის წარმოება, რაც გულისხმობს ბიოფერმებში მოყვანილი ყურძნის ცნობილი ტექნოლოგიური ტექნიკით გადამუშავებას. ჩვენთვის ხელმისაწვდომ ლიტერატურაში ჩვენ ვერ ვიპოვნეთ მონაცემები ბიო და ბიოდინამიკური ღვინოების შესახებ უფრო უსაფრთხო და მომგებიანი, ვიდრე ზოგადი კლასიკური ტექნოლოგიის ღვინოები. კვლევის მიზანი იყო ბიოფერმებში მოყვანილი ყურძნიდან მომზადებული ღვინის ნიმუშების ენოქიმიური მახასიათებლების გამოკვლევა და მიღებული შედეგების სტანდარტულ მახასიათებლებთან შედარება; CO2-ის მიდამოში დაღლილი ტკბილის ალკოჰოლური დუღილისა და ბიოღვინის წარმოქმნის პროცესის გამოკვლევა. კვლევის ობიექტს წარმოადგენდა ბიოფერმებში მოყვანილი ყურძნისაგან მომზადებული ღვინის ნიმუშები; საკონტროლო (I) და საგამოცდო (II.1; II.2) ნიმუშები: I - ღეროვანი ტკბილის დუღილი აერაციით, შემდგომი მომწიფება დახურულ რეზერვუარში; II.1 – ტკბილის დუღილი ნახშირორჟანგის ზონაში და იმავე პირობებში მომწიფება; II.2 – ნახშირორჟანგის ზონაში ფერმენტირებული ღვინის ჩიპების ღია დალაგება და დახურულ რეზერვუარში მისი მომწიფება. ნიმუშებში ჩატარდა ენოქიმიური და ორგანოლეპტიკური მახასიათებლების გამოკვლევა. აღმოჩნდა, რომ ბიოფერმებში მოყვანილი ყურძნიდან მომზადებული ღვინოები ყველა მახასიათებლით უტოლდება სტანდარტული ტექნოლოგიით მომზადებულ ღვინოებს; ენოქიმიური და ორგანოლეპტიკური მახასიათებლებით გამოირჩევა ბიოღვინის ნიმუში, რომელიც მომზადებულია ღვინის მომწიფების გზით იმავე წყალსაცავში, სადაც ნახშირორჟანგის ზონაში ნახშირორჟანგის ზონაში დუღილის ღვინო დუღდება.

http://biotech.tsu.ge/
ენოფორუმი 2021იტალია202118/05/2021-21/05/2021ენოფორუმი 2021ცოლიკოურისა და რქაწითელის ყურძნის ჯიშებიდან მიღებული ღვინის დისტილატების (ჭაჭა) გამოკვლევასტენდური

ქართული ჭაჭის არაყი შეიძლება წარმოებული იქნას ორივე გზით როგორც ყურძნის ნარჩენების-ნაწნეხის გადამუშავებით, ასევე კახური ჯიშის ღვინისგან (წარმოებული ყურძნის ტკბილის დადუღებით).

 

აქედან გამომდინარე ქართული ჭაჭის არაყი თავისი ხარისხით მიუახლოვდა ბრენდის (კონიაკს), რომელიც იწარმოება ევროპული ჯიშის ღვინისგან - მშრალი ღვინის გამოხდის გზით (წარმოებული წვენის დადუღების გზით) და დისტილატის მუხაში დამწიფებით (ან დუღილის მუხის კასრში დასრულებით).    

https://institutes.gtu.ge/uploads/19457-Baghaturia-Nugzar.pdf
მევენახეობა და მეღვინეობა ევროპის ქვეყნებში-ისტორიული ასპექტები და პერსპექტივებითბილისი, საქართველო201725/10/2017-27/10/2017საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიაყურძნის ქართული არყის – ჭაჭის მიღების ახალი ტექნოლოგია ზეპირი

ევროკავშირის №110/2008 რეგულაციის შესაბამისად, საქართველოს

კანონში “ვაზისა და ღვინის შესახებ” შეტანილი იქნა ცვლილებები,

რომელთა მიხედვით ყურძნის არყის მისაღებად შეიძლება გამოვიყენოთ ყურძნის დადუღებული დურდო. ახალი ტექნოლოგია საშუალებას იძლევა მკვეთრად გაუმჯობესდეს ჭაჭის არყის ხარისხის მაჩვენებელი ფიზიკურქიმიური და ორგანოლეპტიკური მაჩვენებლები და გაიზარდოს მისი კონკურენტუნარიანობა მსოფლიო ბაზარზე. 

პირველად იქნა გამოკვლეული ახალი ტექნოლოგიის მეცნიერული

საფუძვლები. დადგენილია ტექნოლოგიური ფაქტორების გავლენა ახალი ტიპის ყურძნის არყის ორგანოლეპტიკურ და ფიზიკურ-ქიმიურ

მაჩვენებლებზე. 

   ასევე შესწავლილ იქნა ახალი ტექნოლოგიით ყურძნის არყის

წარმოებისას წარმოშობილი ნარჩენებიდან ანტიოქსიდანტური სასმელების  უალკოჰოლო ღვინოებისა და ფუნქციური წვენების მიღე

შესაძლებლობა. 

https://www.gaas.dsl.ge/images/2017_PDF/2017-konferencia_Shromebi.pdf
მევენახეობა და მეღვინეობა ევროპის ქვეყნებში-ისტორიული ასპექტები და პერსპექტივებითბილისი, საქართველო201725/10/2017-27/10/2017საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიაქვევრის ქართული ღვინოების წარმოების ტექნოლოგიის მეცნიერული საფუძვლები ზეპირი

ქართული ჯიშის ყურძნის ღვინის წარმოების ტექნოლოგიის სპეციფიკური თავისებურება ის იყო, რომ თეთრი და წითელი ჯიშის ყურძენი ქვევრში დუღდა რბილობზე კლერტთან ერთდ და შემდეგ ინახება იმავე რბილობზე 3-4 თვის განმავლობაში მომწიფებისთვის. ამ დროს ღვინო თავისთავად იწმინდება და ფიზიკურ-ქიმიური პროცესების შედეგად იძენს სპეციფიკურ ორგანოლეპტიკურ თვისებებს. ამრიგად, ქართული სუფრის ღვინოების სპეციფიკური თავისებურება ის არის, რომ როგორც თეთრი, ასევე წითელი ღვინოები მიიღება ტკბილის დუღილის გზით. წინამდებარე ნაშრომში აღწერილია ქართული ყურძნის ღვინოების ტექნოლოგიის სამეცნიერო საფუძვლები. ღვინოში არსებული სხვადასხვა ფაქტორების გავლენა ორგანოლეპტიკურ და ფიზიკურ-ქიმიურ პარამეტრებზე

https://www.gaas.dsl.ge/images/2017_PDF/2017-konferencia_Shromebi.pdf
ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარებისათვის.თბილისი, საქართველო201628/09/2016-30/09/2016საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიაფუნქციონალური დანიშნულების პექტინის პასტის მიღების ტექნოლოგია ზეპირი

საცხოვრებელი გარემოს არახელსაყრელი ეკონომიკური პირობები – გაზრდილი რადიაციული ფონი, ტოქსიკური ქიმიკატების და გენმოდიფიცირებული წარმოების გამოყენება უარყოფითად მოქმედებს ადამიანის სიცოცხლესა და ჯანმრთელობაზე. უსაფრთხოების მიზნით, სასურველია ხალხმა მიირთვას მკვებავი ნივთიერებები და საკვები ჰქონდეს სამკურნალო და პროფილაქტიკური თვისებები. ამასთან დაკავშირებით ყურადღება უნდა მიექცეს პექტინებს - მცენარეული წარმოშობის ნახშირწყლებს, რომლებსაც გააჩნიათ ანტიოქსიდანტური და რადიოდამცავი თვისებები სასარგებლოა ტოქსინების, მძიმე ლითონებისა და რადიოაქტიური ნივთიერებების ორგანიზმიდან გამოდევნა. ნაშრომში ყურადღება ეთმობა მცენარეული წარმოშობის პექტინის შემცველი პროდუქტების წარმოებას. დამუშავებული იყო მანდარინის, ფეიხოას და კივის ხილისგან პექტინის პასტის მიღების ტექნოლოგია. კვლევამ აჩვენა, რომ პექტინის შემცველი ნედლეულის დამუშავება სათანადო გამოყენებით ტექნოლოგიური წესები უზრუნველყოფს პროდუქტში პექტინების მაქსიმალურ შემცველობას, რაც შესაძლებელს ხდის გამოიყენებულ იქნას ის თავისი ფუნქციის მიხედვით.

https://www.gaas.dsl.ge/images/2018_PDF/Konferenc_Shromebi_2016.pdf
ინოვაციური ტექნოლოგიები აგრარული სექტორის მდგრადი და უსაფრთხო განვითარებისათვისთბილისი, საქართველო201303/10/2013-04/10/2013საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიაქართული ყურძნის ღვინის ნატურალობის შესახებზეპირი
თავდაპირველად გამოკვლეულ იქნა ქართული ყურძნის ღვინოების ფიზიკურ-ქიმიური მაჩვენებლები. გამოჩნდა რომ ფალსიფიკაციის დასადგენად როგორც წითელ ასევე თეთრ ღვინოებში უნდა განიზაზღვროს აზოტოვანი ნივთიერებები, მიკროელემენტები და სხვა მაჩვენებლები. მიღებული შედეგები შედარებულია ნატურალური ღვინის მაჩვენებლებთან.
https://www.gaas.dsl.ge/images/conference_materials/Konferencia_shromebi-%202013.compressed.pdf
ინოვაციური ტექნოლოგიები აგრარული სექტორის მდგრადი და უსაფრთხო განვითარებისათვისთბილისი, საქართველო201303/10/2013-04/10/2013საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიაკონიაკის ფალსიფიკაციის ფიზიკო-ქიმიური მაჩვენებლებიზეპირი

წარმოდგენილია ქართული კონიაკის ფიზიკურ-ქიმიური მაჩვენებლები. შედეგების მიხედვით

დადგინდა კონიაკის ფალსიფიკაციის მაჩვენებლების კრიტერიუმები.

https://www.gaas.dsl.ge/images/conference_materials/Konferencia_shromebi-%202013.compressed.pdf
ინოვაციური ტექნოლოგიები აგრარული სექტორის მდგრადი და უსაფრთხო განვითარებისათვისთბილისი, საქართველო201303/10/2013-04/10/2013საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიაეკოლოგიურად სუფთა ეთერზეთის მიღბის პროცესის მათემატიკური დამუშავებაზეპირი

თავდაპირველად გამოკვლეულ იქნა ეთერზეთების ორთქლით გადადენის მექანიზმი. მიღებული მონაცემებით დამუშავდაპროცესის კონსოლიდირებული მათემატიკური მოდელი, რომელიც გვაძლევს საშუალებას განვიხილოთ ეეთერზეთების კომპონენტების ზრდის სიჩქარე ზოგიერთ ფაქტორზე დამოკიდებულებით

https://www.gaas.dsl.ge/images/conference_materials/Konferencia_shromebi-%202013.compressed.pdf
21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმებითბილისი, საქართველო201219/09/2012-21/09/2012საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისაქართველოში მოყვანილი ლიმონის არტემიზიას ეთერზეთის ქიმიური შემადგენლობაზეპირი

ნაშრომში მოცემულია საქართველოში მოყვანილი ლიმონის არტემიზიას ეთერზეთის ქიმიური შემადგენლობის შესწავლის შედეგები. აღინიშნა, რომ ლიმონის არტემიზიას ასენტური ზეთი მდიდარია ცენტრალემით და ლინოლოლომით, რაც ცხადყოფს, რომ შესაძლებელია ამ ზეთის ბუნებრივი სურნელოვანი გამოყენება.

http://gesj.internet-academy.org.ge/conf_gtu90/ge/program_ge.php
21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმებითბილისი, საქართველო201219/09/2012-21/09/2012საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიულდრაიისფერი გამოსხივების გავლენა ეთერზეთების ხარისხზეზეპირი

ულტრაიისფერი გამოსხივების გავლენა ეთერზეთების შემადგენლობასა და თვისებებზე. ეთერზეთების დეტერპენიზაციის ახალი გზა.

http://gesj.internet-academy.org.ge/conf_gtu90/ge/program_ge.php
21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმებითბილისი, საქართველო201219/09/2012-21/09/2012საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიღვინის სიმჟავის დაწევის ბიოლოგიური მეთოდიზეპირი

ორგანულ მჟვათა უმრავლესობა მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ღვინის წარმოების დროს მიმდინარე ბიოქიმიურ პროცესებში და მათი დაშლა დასადუღებელ წვენებსა და ღვინოებში მ კვეთრ გავლენას ახდენს ხილ-კენკროვანი ღვინოების ხარისხზე. ჩატარებული გამოკვლევების შედეგად შესწავლილ იქნა სიმჟვის დამწევი საფუვრების schizosaccharomyces -ის გავრცელების ხარისხი და სიხშირე, ხოლო schizosaccharomyces-ის არსებობის დასადგენად ჩვენ მიერ დამუშავებულია სპეციალური ბიოლოგიური ტიტრაციის მეთოდი. 

http://gesj.internet-academy.org.ge/conf_gtu90/ge/program_ge.php
21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმებითბილისი, საქართველო201219/09/2012-21/09/2012საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისაქართველოში გავრცელებული ლიმონისებული რეჰანის ეთეროვანი ზეთის ქიმიური სედგენილობის გამოკვლევაზეპირი

კვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტში შესწავლილი იქნა საქართველოში გავრცელებული ლიმონისებური რეჰანის ეთეროვანი ზეთის ქიმიური შედგენილობა. აირ-თხევადური ქრომატოგრაფირების მეთოდის გამოყენებით ლიმონისებული რეჰანის ზეთსში დადგინდა 26 კომპონენტის არსებობა. ეთეროვან ზეთში ციტრალის დიდი რაოდენობით არსებობა ზეთს სძენს ლიმონის სასიამოვნო არომატს, რაც იძლევა იმის საშუალებას, რომ აღნიშნული ზეთი გამოყენებული იქნეს ლიმონის ზეთის შემცვლელად კვების მრეწველობაში. 

http://gesj.internet-academy.org.ge/conf_gtu90/ge/program_ge.php
21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმებითბილისი, საქართველო201219/09/2012-21/09/2012საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისაკვები ნატურალური არომატიზატორის მიღება ევგენოლური რეჰანის ნედლეულის გადამუშავებითზეპირი

საქართველოს კვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტში დამუშავებულ იქნა ევგენოლური რეჰანის ნედლეულის გადამუშავების ნარჩენებისაგან საკვები ნატურალური არომატიზატორის მიღების ტექნოლოგია.

მიღებული არომატიზატორი გამოიყენება ალკოჰოლიანი და უალკოჰოლო სასმელების წარმოებაში, აგრეთვე საკონდიტრო წარმოებაში, ფქვილოვანი და შაქრიანი ნაწარმის გულსართების დასამზადებლად. 

http://gesj.internet-academy.org.ge/conf_gtu90/ge/program_ge.php
ქართული ღვინო და ვაზითბილისი, საქართველო201909/05/2019 - 09/05/2019კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, ივ.ჯავახიშვილის სახ. თბილისი უნივერსიტეტიცოლიკოურისა და რქაწითელის ჯიშის ყურძნებიდან მიღებული ღვინის დისტილატების (ჭაჭის არყის სპირტების) გამოკვლევასტენდური

ქართული ჭაჭის არაყი შეიძლება დამზადდეს როგორც ყურძნის გადამუშავების ნარჩენებიდან- ჭაჭიდან, ასევე კახური ტიპის ღვინიდან, რომელიც მიიღება ტკბილის დურდოზე დადუღებით. ამით ქართული ჭაჭის არაყი თავისი ხარისხით დავუახლოვეთ კონიაკს, რომელიც როგორც ცნობილია, მიიღება ევროპული ტიპის ღვინისაგან, ანუ ყურძნის ტკბილის მშრალად დადუღებული ღვინის გამოხდით და მიღებული დისტილატის მუხის ტკეჩზე შემდგომი დავარგებით. სამუშაოს მიზანი იყო ქართული სამრეწველო ჯიშების - ცოლიკოურისა და რქაწითელის ყურძნის ტკბილის ალკოჰოლური დუღილის ჩატარება კლერტგაცლილი დურდოს სხვადასხვა პროცენტული რაოდენობის მონაწილეობით, მიღებული ღვინომასალებიდან დისტილატების დამზადება და მათი ქიმიურ-ორგანოლეპტიკური გამოკვლევა. ცდის სხვადასხვა ვარიანტებში ცოლიკოურისა და რქაწითელის დასადუღებელ ტკბილს ემატებოდა კრეტგაცლილი დურდო 1,2,3,5, 10 და 30 % -ის რაოდენობით. აღნიშნული ვარიანტების ალკოჰოლური დუღილი ჩატარდა ქვევრში. ამ ვარიანტების მიხედვით დადუღებული ღვინომასალებიდან დამზადდა დისტილატები; ჩატარდა დისტილატების ქიმიური მახასიათბლების გამოკვლევა და სადეგუსტაციო შეფასება. მიღებული შედეგების ანალიზმა გვიჩვენა, რომ როგორც ცოლიკოურის, ასევე რქაწითელის ჯიში ტკბილის დადუღებისას საუკეთესო შედეგი იქნა მიღებული ტკბილის ალკოჰოლური დუღილის პროცესში 5 % კლერტგაცლილი დურდოს დამატებით. ამასთან ერთად, აღნიშნული ჯიშების ყურძნიდან მიღებული ღვინის დისტილატები მნიშვნელოვნად განსხვავდებიან ერთიმეორისაგან ქიმიურ-ორგანოლეპტიკური მახასიათებლებით. ცოლიკოურის ჯიშის ყურძნიდან მიღებული ღვინის დისტილატში, რქაწითელის ყურძნის ჯიშიდან მიღებული ღვინის დისტილატთან შედარებით მაღალია.; საერთო ეთერების რაოდენობა - 24 % -ით, აცეტალების- 21.8 %-ით; ალდეჰიდების 83.6 %-ით; ეთილაცეტატის - 2 -ჯერ; სადეგუსტაციო შეფასება-0.88 ბალით. ცოლიკოურის ჯიშის ყურძნიდან მიღებული ღვინის დისტილატი გაცილებით უფრო მაღალი ხარისხისაა რქაწითელი დისტილატთან შედარები. ეს დისტილატები გამოიყენება ხალი ტიპის ჭაჭის არყის დასამზადებლად.

http://geowinegrapeconference.ciu.edu.ge/

დისერტაციის რეცენზირება


სამაგისტრო ნაშრომების ხელმძღვანელობა


სადოქტორო თემის ხელმძღვანელობა/თანახელმძღვანელობა


უცხოურ ენებზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


ქართულ ენაზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


რეფერირებული ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის მთავარი რედაქტორობა


სამეცნიერო პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის რეცენზენტობა


რეფერირებული სამეცნიერო ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის სარედაქციო კოლეგიის წევრობა


მევენახეობა და მეღვინეობა ევროპის ქვეყნებში-ისტორიული ასპექტები და პერსპექტივებისაქართველო25/10/2017
სურსათის უვნებლობის პრობლემებისაქართველო28/05/2009
ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარებისათვისსაქართველო28/09/2016
სტუ-ს შრომების კრებულისაქართველო31/05/2022

საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ მხარდაჭერილ პროექტში/გრანტში მონაწილეობა


სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრებით მხარდაჭერილ პროექტში/ გრანტში მონაწილეობა


კოლხური ბიო ღვინისა და ბიო ალკოჰოლიანი სასმელების ინოვაციური ტექნოლოგიების გამოკვლევა კვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი 01.01.2018-31.12.2023ხელმძღვანელი
ციტრუსოვანთა ნაყოფების გადამუშავების ინოვაციური ტექნოლოგიების გამოკვლევაკვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი 01.01.2018-31.12.2023ხელმძღვანელი
გამოკვლეულ იქნას უწიპწო დურდოს დადუღების გავლენა თეთრი და წითელი კახური ტიპის ღვინოების ხარისხზესაქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 01.012020-31.12.2025ხელმძღვანელი
ჭაჭის არყის წარმოების ახალი ტექნოლოგიის გამოკვლევაკვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი 01.01.2019-31.12.2023ხელმძღვანელი
ქართული ვისკის წარმოების ტექნოლოგიის მეცნიერული საფუძვლების გამოკვლევასაქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 01.01.2018-31.12.2023ხელმძღვანელი
ფენოლური ანტიოქსიდანტებით გამდიდრებული წითელი ნახევრადტკბილი ღვინოების დამზადების ინოვაციური ტექნოლოგიის გამოკვლევაკვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი 01.01.2018-31.12.2023ხელმძღვანელი
დამუშავდეს ციტრუსოვანთა ზეთებიდან ალკოჰოლური სასმელების არომატიზატორების მიღების ტექნოლოგიაკვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი 01/01/2002-31/12/2004ხელმძღვანელი
გამოკვლეულ იქნას საღებავი ნივთიერებების შემცველობის დინამიკა საფერავის ჯიშის ყურძნის ნედლეულის გადამუშავების, ღვინომასალების ტექნოლოგიური დამუშავებისა და დამწიფება-დაძველების პროცესშიკვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი 01/01/2002-31/12/2005ხელმძღვანელი
სრულყოფილ იქნას ჭაჭიდან მიღებული სპირტის ტექნოლოგია მისი ხარისხის გაუმჯობესების მიზნითკვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი 01/01/2002-31/12/2004ხელმძღვანელი
დამუშავდეს სოიოს სამამულო კონცენტრატების მიღების ტექნოლოგია და მისი გამოყენების გზები კვების მრეწველობაშიკვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი 01/01/2002-31/12/2004ხელმძღვანელი
კვების პროდუქტების უსაფრთხოებისა და სანიტარიულ-მიკრობიოლოგიური მაჩვენებლების კონტროლის მეთოდოლოგიის დამუშავებაკვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი 01/01/2007-31/12/2009ხელმძღვანელი

პატენტის ავტორობა


უფლება ქართულ ან უცხოურ სასაქონლო ნიშანზე, სასარგებლო მოდელზე


-

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ან სოფლის მეურნეობის აკადემიის წევრობა


საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია-აკადემიკოსი14/07/1992 - დღემდე

საერთაშორისო პროფესიული ორგანიზაციის წევრობა


კონფერენციის საორგანიზაციო/ საპროგრამო კომიტეტის წევრობა


ჯილდო ეროვნული/ დარგობრივი პრემია, ორდენი, მედალი და სხვ.


ღირსების ორდენი19/09/2022
ღირსების ორდენი20/03/2013

საპატიო წოდება


მონოგრაფია


Эфирные масла,2010სახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა

წინამდებარე წიგნში არის განზოგადებული და სისტემატიზებული მასალები, რომლებიც შენახულია ბოლო ათწლეულების განმავლობაში ქიმიის, ტექნოლოგიებისა და ბუნებრივი ეთერზეთების გამოყენების სფეროში.

წიგნში ეთერზეთების ქიმიური ნაერთები და მისი ცვლილებები მცენარის ონტოგენეზში, ნედლეულის შეგროვების შემდეგ და ორთქლით გამოხდისას ზეთები მცენარეული მასალებიდან ცისტერში.

https://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=189&shelfbrowse_itemnumber=240
натуральные вина соки и напитки,2008, Paragraphსახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა

В монографии изложены современные технологии получения натуральных и специальных виноградных вин, показаны изменения состава и свойств столовых вин при их фальсификации. Приведены результаты многолетних систематических исследований по установлению физико-химических показателей, позволяющих судить о фальсификации натуральных и алкогольных фруктово-ягодных соков.

https://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=188&query_desc=an%3A%22657%22
Грузинское виноделие : Теория и практика,2010,სახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა

1999 წელს ლონდონში გახსნილი ვაზისა და ღვინის მსოფლიო ისტორიისადმი მიზღვნილ მუდმივმოქმედ გამოფენაზე ღვინის ქალაქი ვინიპოლისი საქართველოსათვის დათმობილი კუთხე დამშვენებულია წარწერით ღვინის აკვანი.

თავისი განვითარების მრავალსაუკუნოვანი ისტორიის მანძილზე საქართველოში იქნა გამოგონებული სუფრის ღვინოების დამზადების სპეციალური ტექნოლოგიები, რომელსაც მეღვინეობის საერთაშორისო ორგანიზაციამ 2013 წელს კულტურული მემკვიდრეობის არამატერიალური ძეგლის სტატუსი მიანიჭა. აქვე იღებს თავის სათავეს ცქრიალა ღვინოებისა და ნახევრად ტკბილი ღვინოების ტექნოლოგიებიც.

https://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3629&query_desc=an%3A%22657%22
ენოლოგია, 2015 , საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა

ენოლოგია - მეცნიერება ღვინის შესახებ- ეფუძნება კაცობრიობის მიერ ამ სასმელთან დაკავშირებით მოპოვებულ მრავალმხრივ ცოდნას. ენოლოგია მოიცავს ღვინის ტექნოლოგიას- ალკოჰოლური დუღილის გზით ყურძნის წვენის ღვინოდ გარდაქმნის კონტროლირებად პროცესს. ის ასევე შეისწავლის მიღებული პროდუქტის შემდგომი მოვლისა და შენახვის დროს მიმდინარე გარდაქმნებს. ენოლოგიის სფეროს არ განეკუთვნება საკუთრავ მევენახეობა.

 აკადემიკოს ნუგზარ ბაღათურიას მონოგრაფია არის პირველი ფუნდამენტური ნაშრომი , რომელშიც გადმოცემულია ქვევრის ღვინის მიღების ქართული ტექნოლოგიის მეცნიერული საფუძვლები ტექნოლოგიისა, რომელსაც იუნესკომ 2013 წელს არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მიანიჭა. წიგნში დეტალურადაა აღწერილი ღვინის წარმოქმნის ფორმირების, დავარგებისა და დაძველების სტადიებზე მიმდინარე ფიზიკურ-ქიმიური გარდაქმნები; განხილულია ალკოჰოლური დუღილის პროცესზე მოქმედი სხვადასხვა ფაქტორი; აღწერილია ღვინის მიღების ევროპული და ქართული ტექნოლოგიებისა და ამ ტექნოლოგიებით მიღებული ღვინის თავისებურებანი; აღწერილია ღვინის დაავადებები და მათი გამოსწორების გზები; მონოგრაფიაში დეტალურადააა გამოკვლეული როგორც ევროპული ისე ქართული ტიპის ღვინის ფალსიფიკაციისას მიმდინარე ცვლილებები. შემოთავაზებულია ღვინის ნატურალურობის მაჩვენებელი ფიზიკურ-ქიმიური კრიტერიუმები.

https://publishhouse.gtu.ge/ka/post/30
მცენარეული ზეთები, 2016, შპს ბენესახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა

მონოგრაფიაში მოტანილია მცენარეული ზეთების (ცხიმზეთები, ეთეროვანი ზეთები) ქიმიური შედგენილობა და მათი მიღების თანამედროვე ტექნოლოგიები. აღწერილია ცხიმზეთების თვისებები და მათი ცალკეული სახეების კვებითი ღირებულება; ეთეროვანი ზეთების სამკურნალო-პროფილაქტიკური თვისებები და მკურნალობა ეთეროვანი ზე|თების გამოყენებით (არომათერაპია ) . წიგნში ასევე მოტანილია ცხიმზეთებისა და ეთეროვანი ზეთების ხარისხის კონტროლის ფიზიკურ-ქიმიური მეთოდები.

  წიგნი განკუთვნილია უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტებისათვის. ის ასევე დიდ დახმარებას გაუწევს მცენარეული ზეთების წარმოებისა და გამოყენების სფეროში მომუშავე მეცნიერებსა და სპეციალისტებს.

https://gtu.ge/Science/research/pdf/Kvebis_mrecvelobis_Inst_Angarishi_%202016(1).pdf
ყურძნის ქართული არაყი ჭაჭა,2017, შპს ბენესახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა

მონოგრაფიაში მოყვანილია ყურძნის ნედლეულის დახასიათება და მისი გადამუშავების ტექნოლოგიები; სისტემატიზირებულია მეღვინეობის ნარჩენები, აღწერილია მათი ფიზიკურ-ქიმიური მაჩვენებლები და უტილიზაციის თანამედროვე ტექნოლოგიები.

   ნაშრომში პირვველადააა შემოთავაზებული ყურძნის დადუღებული დურდოდან ჭაჭის არყის მიღების პრინციპულად ახალი ტექნოლოგია, რომელიც იძლევა მიზნობრივი პროდუქტის ხარისხის გაუმჯობესებისა და ასორტიმენტის გაფარტოვების შესაძლებლობას.

https://gtu.ge/Science/research/pdf/Kvebis_mrecvelobis_Inst_Angarishi_%202017.pdf
კვების პროდუქტების ქიმია, 2017, შპს ბენესახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა

მონოგრაფიაში მოყვანილია თანამედროვე მონაცემები კვების პროდუქტების ძირითადი კომპონენტებისა და მათი გარდაქმნების შესახებ მცენარეული ნედლეულის გადამუშავების პროცესში; საკვები დანამატები; ბუნებრივი ტოქსიკანტები და დამაბინძურებლები; მარცვლეულის, ყურძნისა და ღვინის, ხილ-კენკროვანთა ნედლეულისა და წვენების მცენარეული ზეთების ( ცხიმზეთები, ეთეროვანი ზეთები) ქიმიური შედგენილობა და თვისებები; აღწერილია კვების პროდუქტების საკვები ღირებულება; საჭმლის მონელების ბიოქიმია და რაციონალური კვების საფუძვლები.

   წიგნი განკუთვნილია კვების მრეწველობის სფეროში დასაქმებული მეცნიერებისა და სპეციალისტებისათვის. ის ასევე დიდ დახმარებას გაუწევს პროფესორ - მასწავლებლებსა და სტუდენტებს, კვების ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის საგანმანათლებლო პროგრამების თეორიული კურსის ათვისებისა და პრაქტიკური უნარ-ჩვევების გამომუშავების საქმეში. 

https://gtu.ge/Science/research/pdf/Kvebis_mrecvelobis_Inst_Angarishi_%202017.pdf
კვების პროდუქტების ტექნოლოგია,2017, ბენესახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა

სახელმძღვანელოში განხილულია კვების მრეწველობის სფეროში ინჟინერ-ტექნოლოგიის მომზადების თავისებურებანი, უნივერსიტეტში სწავლის მიზანი და სწავლის შედეგები, მოთხოვნები სპეციალისტისადმი, მისი ადგილი კვების მრეწველობის საწარმოში.

  წიგნი შეიცავს აუცილებელ ინფორმაციას მცენარეული საკვები ნედლეულისა და მისგან მიღებული კვების პროდუქტების შესახებ; ცალკე თავებადაა წარმოდგენილი ძირითადი ცნებები ტექნოლოგიური პროცესებისა და ტექნოლოგიების შესახებ; მცენარეული ნედლეულის ძირითადი კომპონენტები და მათი გარდაქმნები კვების პროდუქტების მიღების პროცესში; კვების პროდუქტების ქიმიური შედგენილობა და რაციონალური კვების პრონციპები. აღწერილია კვების მრეწველობის ცალკეულ დარგებში გამოყენებული ტექნოლოგიების საფუძვლები. 

https://gtu.ge/Science/research/pdf/Kvebis_mrecvelobis_Inst_Angarishi_%202017.pdf
სასმელების ტექნოლოგია და ექსპერტიზა,2017,შპს ბენესახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა

მონოგრაფიაში განხილულია ალკოჰოლური და უალკოჰოლო სასმელების კლასიფიკაცია, მათი წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები, სასმელების დეგუსტაცია, იდენტიფიკაცია და სერტიფიკაცია, სასმელების ფალსიფიკაციის სახეები ფალსიფიკაციისას მიმდინარე ფიზიკურ-ქიმიური გარდაქმნები და სასმელების ნატურალობის მაჩვენებელი კრიტერიუმები.

   წიგნი განკუთვნილია უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტებისათვის. ის ასევე დიდ დახმარებას გაუწევს როგორც საწარმოო და სავაჭრო ორგანიზაციებს, ასევე მაკონტროლებელი ორგანოების მუშაკებსაც.

https://gtu.ge/Science/research/pdf/Kvebis_mrecvelobis_Inst_Angarishi_%202017.pdf
ქვევრის ღვინის ქართული ტექნოლოგია, 2018, შპს ბენესახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა

ქართული ტიპის ღვინოების ტექნოლოგიის თავისებურება მდგომარეობს იმაში , რომ როგორც წითელი ასევე თეთრი სუფრის ღვინოების მიიღება ტკბილის ჭაჭაზე დადუღებითა და შემდგომ იმაზე ჭაჭაზე დავარებით რაც განასხვავებს ამ ტექნოლოგიებს მეღვინეობის სხვა დანარჩენ ქვეყნებში არსებული სუფრის ღვინოების წარმოების ტექნოლოგიებისაგან. 2013 წელს იუნესკომ ქვევრის ღვინის დამზადების ქართულ ტექნოლოგიას კაცობრიობის კულტურული მემკვიდრეობის არამატერიალური ძეგლის სტატუსი მიანიჭა. ქვევრში ღვინის დაყენება წარმოადგენს ღვინის მიღების უძველეს მეთოდს, რომელიც შემდგომ საქართველოდან გავრცელდა მესოპოტამიაში, ეგვიპტეში , საბერძნეთსა და მის საზღვრებს გარეთ.

   ქვევრი სპეციალური თიხისგან დამზადებული ხელნაკეთი ჭურჭელია რომელიც ზოგჯერ შიგნიდან თაფლის სანთლითაა ამოგებული. ღვინის წარმოების ყველა ძირითადი ოპერაცია, დუღილი, დავარგება, მიმდინარეობს მიწაში ჩაფლულ ქვევრში. ქვევრი შეიძლება გამოყენებულ იქნეს მრავალჯერადად ასი და მეტი წლის მანძილზე ისე, რომ ის არ უცვლის ღვინოს გემოს და არომატს. საქართველოში აღმოჩენილი უძველესი ქვევრები ითვლიან 7 ათასი და მეტი წლის ისტორიას.

   წარმოდგენილ მონოგრაფიაში პირველადაა გადმოცემული ქართული ტიპის ყურძნის ღვინოების წარმოების მეცნიერული საფუძვლები მოყვანილია საქართველოში გავრცელებული ყურძნის ჯიშების ქიმიურ-ტექნოლოგიური დახასიათება და მათგან ქართული (კახური) ტიპის ღვინოების წარმოების სამრეწველო ტექნოლოგიები.

https://gtu.ge/Science/research/pdf/Kvebis_mrecvelobis_Inst_2018.pdf
ჭაჭის არყის ტექნოლოგია, 2019 , შპს ბენესახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა

მონოგრაფიის პირველ თავში მოყვანილია ჭაჭის არყის წარმოებისთვის საჭირო ნედლეულის ქიმიურ-ტექნოლოგიური დახასიათება; მეორე და მესამე ტავებში გადმოცემულია ღვინომასალების გამოხდისა და მიღებული დისტილატის დავარგების მეცნიერული საფუძვლები; მეოთხე თავში აღწერილია როგორც ტრადიციული ნედლეულიდან ჭაჭიდან ასევე დადუღებული დურდოდან წაჭის არყის წარმოების ახალი ინოვაციური ტექნოლოგიები.

  წიგნი განკუთვნილია მეღვინეობის სფეროში დასაქმებული მეცნიერებისა და სპეციალისტებისათვის. ის ასევე დიდ დახმარებას გაუწევს უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტებსა და პროფესორ-მასწავლებლებს ყურძნის გადამუშავების ინოვაციური ტექნოლოგიების სწავლების საქმეში.

https://gtu.ge/Science/research/pdf/Kvebis_mrecvelobis_Inst_2018.pdf
Georgian Wine Science: Wine formation and ageing on The must,2020. LAMBERT ACADEMIC PUBLISHINGსახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა

თეთრი ქართული ღვინოები სამართლიანად შეიძლება დასახელდეს მეღვინეობის მსოფლიო კულტურის ერთ-ერთ მიღწევად. თეთრი ღვინოების ქართული ტექნოლოგიების უნიკალურობა იმაში მდგომარეობს, რომ ყურძნის ტკბილი დუღილს განიცდის მიწაში ჩამარხულ თიხის დოქებში (ქვევრში), ამ შემთხვევაში მიღებული ფერმენტირებული წვენი ინარჩუნებს იმავე ტკბილს 3 ან 4 თვის განმავლობაში. ეს არაჩვეულებრივი ტექნოლოგია ღვინოს განსაკუთრებულ გემოს ანიჭებს - უხეში და ცოტა გაბედული, თეთრი ქარვის საოცარი ფერი და მინდვრის ყვავილების არომატი. მთელი თავისი უდავო ღირსებებით, ქართული ყურძნის ღვინოები პრაქტიკულად ნაკლებადაა ცნობილი მშობლიური მიწის საზღვრებს მიღმა. მომხმარებლებს და გამორჩეულ საერთაშორისო ექსპერტებს. ქართული ყურძნის ღვინოების წარმოების სამეცნიერო საფუძვლები ჯერ კიდევ უფრო იდუმალია, რადგან ამ ღვინოების სპეციფიკური თვისებების ფორმირება არ შეიძლება აიხსნას თანამედროვე კონცეფციების პოზიციებიდან იმ პროცესების შესახებ, რომლებიც მიმდინარეობს ტკბილის დუღილისა და მეღვინეობის მასალების მომწიფების დროს. .აკადემიკოს ნ.შ.ბაღათურიას მონოგრაფიაში განზოგადებული და სისტემატიზირებულია მასალები ქართული ვაზის ღვინოების ბიოქიმიისა და წარმოების ტექნოლოგიის საკითხებზე.

https://www.amazon.com/Georgian-Wine-Science-formation-ageing/dp/6202816856
Критерии оценки натуральности алкогольных и безалкогольных напитков,2020,LAP Lambert Academic Publishingსახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა

Жёсткая конкуренция в области пищевой промышленности ставит производителей перед необходимостью повышения качества алкогольных и безалкогольных пищевых продуктов, так как зарубежный, да и местный потребитель становится всё более требователен к своему питанию. Сегодня, когда поток контрафактной продукции захлестнул рынки постсоветского пространства, он требует гарантий безопасности пищевых продуктов. Доказательство натуральности становится основным критерием при заключении контрактов, основным фактором, определяющим конкурентоспо-собность продукции. В связи с этим возрастает роль контроля качества пищевых продуктов на предмет выявления фальсификации, установления соответствия физико - химических свойств и показателей безопасности пищевых продуктов требованиям международных стандартов. Наметившееся в последнее время ужесточение контроля над качеством алкогольной продукции в винодельческих странах мира, к сожалению, не привело к заметному сокращению производства фальсифицированной продукции из-за отсутствия надёжных, объективных критериев оценки их натуральности

https://www.morebooks.shop/shop-ui/shop/product/978-620-2-80335-9
Эфирные масла лекарственных и пряно - ароматических растений Химия, технология, применение,2020, LAP publishingსახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა

В настоящей книге обобщен и систематизирован материал, накопленный в последние десятилетия в области химии, технологии и применения натуральных эфирных масел.В книге рассматривается химический состав эфирных масел и его изменения в онтогенезе растений, в процессе послеуборочного хранения сырья и в ходе паровой отгонки масла из растительного материала; изложены основные методы получения эфирных масел, физические и химические способы улучшения их качества. Приведены состав, физико-химические свойства и области применения более чем 150 наименований эфирных масел; методы контроля качества эфирномасличного сырья и продуктов их переработки. Рассматриваются способы применения сертифицированных эфирных масел в лечебной практике.Книга представляет интерес для теории и практики эфирномасличного производства, открывает путь к познанию роли эфирных масел для растений и человека.Книга предназначена для студентов, научных сотрудников и специалистов, занятых в сфере изучения, производства и применения натуральных эфирных масел в медицине, пищевой и парфюмерно-косметической промышленности.

https://www.amazon.com/Georgian-Wine-Science-formation-ageing/dp/6202816856

სახელმძღვანელო


ღვინის ექსპერტიზა, 2013, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი სახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა

სურსათის ნატურალობისა და უვნებლობის მაჩვენებლები წარმოადგენს პროდუქციის შეფასების ძირითად კრიტერიუმს მხარეებს შორის კონტრაქტების გაფორმებისას, მისი კონკურენტუნარიანობის განმსაზღვრელ ძირითად ფაქტორს. ამასთან დაკავშირებით, იზრდება კვების პროდუქტების კონტროლის როლი ფალსიფიკაციის გამოსავლენად; აუცილებელი ხდება სურსათის ფიზიკურ-ქიმიური თვისებებისა და უვნებლობის მაჩვენებლების საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანა.

   კიდევ უფრო ძნელია ასორტიმენტული ფალსიფიკაციის გამოვლენა - ღვინის დასახელებისა და ადგილწარმოშობის დადგენა. მხოლოდ ყურძნის ღვინოების ხარისხის კონტროლის მეცნიერულად დასაბუთებული მეთოდებისა და სერთიფიკაციის მკაცრი სისტემის არსებობა შეძლებს აღკვეთოს ფალსიფიცირებული ღვინის მოხვედრა სავაჭრო ქსელსა და საბოლოოდ, მომხმარებლის მაგიდაზე.

   წინამდებარე მონოგრაფიაში პირველადაა აღწერილი პეტიოტიზაციის ხერხით ღვინის ფალსიფიკაციის მიმდინარე ფიზიკურ-ქიმიური გარდაქმნები, დადგენილია სუფრის ღვინის ნატურალობის მაჩვენებელი კრიტერიუმები.

https://publishhouse.gtu.ge/ge/post/348
კვების პროდუქტების ტექნოლოგია, 2016, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა

სახელმძღვანელოში მოცემულია კვების პროდუქტების წარმოების ტექნოლოგიური პროცესების მეცნიერული საფუძვლები. აღწერილია კვებისა და გადამამუშავებელი მრეწველობის ძირითად დარგებში მცენარეული ნედლეულისგან ალკოჰოლიანი და უალკოჰოლო კვების პროდუქტების წარმოებაში გამოყენებული თანამედროვე ტექნოლოგიური დანადგარ-მოწყობილობები და მათში მიმდინარე ტექნოლოგიური პროცესები.

https://publishhouse.gtu.ge/ka/post/162

სტატია მაღალ რეიტინგულ და ადგილობრივ ჟურნალებში


პუბლიკაცია სამეცნიერო კონფერენციის მასალებში, რომლებიც ინდექსირებულია Web of Science-ში და Scopus-ში