სოფიო გორგიჯანიძე

აკადემიური დოქტორი

ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი

დაასკანერე

წყლის რესურსებისა და ჰიდროლოგიური პროგნოზირების განყოფილების გამგე. ჰიდროლოგიური სტიქიურო მოვლენების ექსპერტი. ამავე უნივერსიტეტში მთის მდგრადი განვითარების ფაკულტეტის ლექტორი. მონოგრეფიების ავტორი. გეოგრაფი და პედაგოგი.

გარეგანი ფაქტორების გავლენით გამოწვეული ხეობების ჩახერგვები, დაგუბებეი და ნაზღვლევი წყალმოვარდნების. გორგიჯანიძესტატიასაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2015 გვ.34-38, ტ. 121- ISSN 1512 – 0902 doi.org/10.36073/1512-0902ქათულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ნაზღვლევი წყალმოვარდნების გეოგრაფია და მათი თავიდან აცილების გზების. გორგიჯანიძე, გ. ჯინჭარაძესტატიასაქართველოს ალ. ჯავახიშვილის სახ. გეოგრაფიული საზოგადოების შრომები. III (XXI) გვ. 65-74- ISSN 2587-5450 -ქათულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სპეციალური დანიშნულების ატლასების შექმნა და გამოყენება საქართველოშით. გორგოძე, ნ. ხორბალაძე, ს. გორგიჯანიძე, გ. გოძუაძესტატიაSYMPOSIUM ICA SPRING ოლომოუცი, 2023. ატლასები: მათი დიზაინი და გამოყენება, გვ. 80- ISBN 978-80-11-02999-9 -ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სპეციალური დანიშნულების ატლასების შექმნა და გამოყენება საქართველოშით. გორგოძე, ნ. ხორბალაძე, ს. გორგიჯანიძე, გ. გოძუაძესტატიაSYMPOSIUM ICA SPRING ოლომოუცი, 2023. ატლასები: მათი დიზაინი და გამოყენება, გვ. 80- ISBN 978-80-11-02999-9 -ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მყინვარული ტბებისა და ხეობების გარღვევის რისკების გეოგრაფიას. გორგიჯანიძე, გ. ჯინჭარაძე, მ. სილაგაძე, ი. ჭინჭარაულისტატიასაქართველოს გეოფიზიკური საზოგადოების ჟურნალები. ტ. 26 გამოცემა 2- - https://doi.org/10.60131/ggs.2.2023.7442ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საშიში სტიქიური მოვლენები (ზვავები, დიდთოვლობა, ქარბუქი) აჭარისა და გურიის რეგიონებშის. გორგიჯანიძე, მ.ფიფია, ნ. ბეგლარაშვილი, ნ. კობახიძე, გ. ჯინჭარაძე, ლიზი ეზიეშვილისტატიაბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის უნივერსიტეტი, ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიუტი. 2023- - -ქათულისაგრანტო პროექტი
საქართველოს მაღალმთიან რეგიონებში სატრანსპორტო კვანძებზე თოვლის ზვავის გავრცელებასოფიო გორგიჯანიძე, ნაზიბროლა ბეგლარაშვილი, მიხეილი ფიფია, ნათელა კობახიძე, გოჩა ჯინჭარაძესტატიამდგრადი განვითარების ევროპული ჟურნალი ტ.12. ნომ. 3- - -ინგლისურისაგრანტო პროექტი
ზვავსაშიშროება სამეგრელო- ზემო სვანეთის რეგიონის საავტომობილო გზებზე (საქართველო)ორგიჯანიძე, ნაზიბროლა ბეგლარაშვილი, ნათელა კობახიძე, გოჩა ჯინჭარაძესტატიამდგრადი განვითარების ევროპული- - -ინგლისურისაგრანტო პროექტი
მთის მდინარეების წყალმოვარდნების გეოგრაფიის მოკლე ანალიზი საქართველოშის. გორგიჯანიძესტატიასტუის ჰმი-ს სამეცნ. რეფ. შრ. კრებ. – 2022-ტ.132. - ISSN 1512 – 0902 doi.org/10.36073/1512-0902ქათულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
გეოგრაფია, 10 კლასი ს.გორგიჯანიძე, დ. ფაღავა, ი.ეცეტაძე, მ.შამუგია, ე.ჭელიძე, ა.ანუშიძე, მ. ონიანისახელმძღვანელოგამომცემლობა „კლიო“ 2022- - -ქათულისახელშეკრულებო
გეოგრაფია, 10 კლასი, მასწავლებლის წიგნის.გორგიჯანიძე, დ. ფაღავა, ი.ეცეტაძე, მ.შამუგია, ე.ჭელიძე, ა.ანუშიძე, მ. ონიანისახელმძღვანელოგამომცემლობა „კლიო“, 2022- - -ქათულისახელშეკრულებო
დიდთოვლობა და ზვავები საქართველოს ტერიტორიაზე 2014-2018 წწნ. ბეგლარაშვილი, ს. გორგიჯანიძე, ნ. კობახიძე, მ. ფიფია, ვ.ჩიხლაძე, ი. ჯანელიძე, გ. ჯინჭარაძესტატიაII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია მდგრადი განვითარების ლანდშაფტური განზომილება: კვლევა, კარტო/გის, დაგეგმარება, მართვა. 2022- - -ქათულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მდინარეთა ჩახერგვებთან დაკავშირებული კატასტროფულ წყალმოვარდნათა გეოგრაფია რაჭა-ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთშის. გორგიჯანიძე, გ. ჯინჭარაძესტატიაII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია მდგრადი განვითარების ლანდშაფტური განზომილება: კვლევა, კარტო/გის, დაგეგმარება, მართვა. 2022- - -ქათულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ჰიდრომეტეოროლოგიური კატასტროფების გავლენა ზონებზე რაჭა-ლეჩხუმი - ქვემო-სვანეთშის. გორგიჯანიძე, მ. მელაძესტატიასაერთაშორისო კონფერენციის ,,მსოფლიო მევენახეობა-მეღვინეობა: ისტორია, თანამედროვეობა და მდგრადი განვითარების პერსპექტივები’’ შრომათა კრებული, სტუ. 2022 - - -ქათულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ტურიზმის განვითარების პერსპექტივები სვანეთის საკურორტო ზონაში კატასტროფული ბუნებრივი მოვლენების გათვალისწინებითს. გორგიჯანიძესტატიასტუის ჰმი-ს სამეცნ. რეფ. შრ. კრებ. – 2014-ტ.120. -გვ.14-18.- ISSN 1512 – 0902 -ქათულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მდინარე ალაზნის ჩამონადენის ცვლილებით გამოწვეული პრობლემებიბასილაშვილი ც., გორგიჯანიძე ს.სტატიასაერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები თბილის (საქართველო). 2012- - -ქათულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
დარიალის კატასტროფა და მისი პარამეტრების გამოთვლის შედეგები საადაპტაციო ღონისძიებების დასაბუთებისათვისვ. ცომაია, ს. გორგიჯანიძესტატია„საქართველოს გეოგრაფია“ თბილისის ივ. ჯავახიშვუილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2011- - -ქათულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
დარიალის კატასტროფა და მისი პარამეტრების გამოთვლის შედეგები საადაპტაციო ღონისძიებების დასაბუთებისათვისვ. ცომაია, ს. გორგიჯანიძესტატია„საქართველოს გეოგრაფია“ თბილისის ივ. ჯავახიშვუილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2011- - -ქათულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საქართველოს სასაზღვრო ზონაში მდებარე უღელტეხილების და გზების ზვავსაშიშროება და სტრატეგიული დანიშნულებასოფიო გორგიჯანიძე, მანანა სალუქვაძე, თედო გორგოძემონოგრაფიაგამომცემლობა „სამშობლო“, 2023, გვ.48- ISBN 978-9941-9833-6-8 -ქართულისაგრანტო პროექტი
ოფიცრის ატლასისოფიო გორგიჯანიძე, ნოდარ ხორბალაძე, თედო გორგოძემონოგრაფიაატლასი, საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო, 2021. გვ. 300- - -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ნაზღვლევი წყალდიდობები და წყალმოვარდნები საქართველოშივ. ცომაია, გ. გაჩეჩილაძე, თ.ცინცაძე, ს. გორგიჯანიძე, მ. ფხაკაძემონოგრაფიასაქართველოს მეცნიერებათა აკადემია ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები, 2009. გვ. 153- - -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მთის მდინარეების წყალმოვარდნების გეოგრაფიის მოკლე ანალიზი საქართველოშის. გორგიჯანიძესტატიასტუის ჰმი-ს სამეცნ. რეფ. შრ. კრებ. – 2022-ტ.132. -გვ.14-18.- ISSN 1512 – 0902 doi.org/10.36073/1512-0902ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საქართველოს გეოლოგიურ წარსულში ჩახერგვებით წარმოშობილი დაგუბებული ტბების გეოგრაფიაგორგიჯანიძე ს.სტატიასაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი/ სამეცნიერო რეფერირებადი შრომათა კრებული/ ტომი N 106. – 2001. - გვ. 170-177- ISSN 1512 - 0902 doi.org/10.36073/1512-0902ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მყინვარების უკანდახევის შედეგად წარმოშობილი დაგუბებული ტბების გეოგრაფიაგორგიჯანიძე ს.სტატიასაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი/ სამეცნიერო რეფერირებადი შრომათა კრებული/ ტომი N 111. – 2007. - გვ. . 43-49.- ISSN 1512 - 0902 doi.org/10.36073/1512-0902ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ბაღდათის რაიონის კატასტროფული ნაზღვლევი წყალმოვარდნებიგორგიჯანიძე ს.სტატიასაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი/ სამეცნიერო რეფერირებადი შრომათა კრებული/ ტომი N 111. – 2007. - გვ. . 50–54.- ISSN 1512 - 0902 doi.org/10.36073/1512-0902ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
კატასტროფული წყალმოვარდნების წყლის მაქსიმალური ხარჯების გაანგარიშებისა და პროგნოზირების შესაძლებლობა ტენბრუნვის პარამეტრების გამოყენების საფუძველზე დაკვირვების პუნქტების დახურვის პირობებშიგაჩეჩილაძე, გ. ცომაია, ვ. ქიტიაშვილი, ლ. გორგიჯანიძე, ს. ბეგალიშვილი, ნ.ნ.სტატიასაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი/ სამეცნიერო რეფერირებადი შრომათა კრებული/ ტომი N 115. – 2008. - გვ. 412-421- ISSN 1512 - 0902 doi.org/10.36073/1512-0902ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საქრთველოს მდინარეთა წყალდიდობების ფორმირების თავისებურებები და მათი სივრცულ-დროითი ცვლილებების ტენდენდციებიბასილაშვილი ც., გორგიჯანიძე ს., გრიგოლია გ., ფიფია გ.სტატიასაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი/ სამეცნიერო რეფერირებადი შრომათა კრებული/ ტომი N 120. – 2014. - გვ. 69-72.- ISSN 1512 - 0902 doi.org/10.36073/1512-0902ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მდინარეებზე მყინვარულ მოვლენებთან დაკავშირებული ჩახერგვები, დაგუბებები და წყალმოვარდნებიგორგიჯანიძე ს.სტატიასაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი/ სამეცნიერო რეფერირებადი შრომათა კრებული/ ტომი N 121. - 2015. - გვ. 30-33.- ISSN 1512 - 0902 doi.org/10.36073/1512-0902ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
აჭარის მთიანი რაიონების ზვავსაშიშროებასალუქვაძე მ., გორგიჯანიძე ს., კობახიძე ნ.სტატიასაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი/ სამეცნიერო რეფერირებადი შრომათა კრებული/ ტომი N 123. – 2016. - გვ. 64-66- ISSN 1512 - 0902 doi.org/10.36073/1512-0902ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
წყალსაცავების გარღვევის შედეგად წარმოქმნილი წყალმოვარდნებიგორგიჯანიძე ს.სტატიასაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი/ სამეცნიერო რეფერირებადი შრომათა კრებული/ ტომი N 124. – 2017. - გვ. 38-41.- ISSN 1512 - 0902 doi.org/10.36073/1512-0902ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საქართველოს ტბების კატალოგის ზოგადი მიმოხილვაგორგიჯანიძე ს.სტატიასაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი/ სამეცნიერო რეფერირებადი შრომათა კრებული/ ტომი N 125. – 2019. - გვ. 47-50- ISSN 1512 - 0902 doi.org/10.36073/1512-0902ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ბათუმი-ახალციხის საავტომობილო გზის, ხულო-მლაშეს მონაკვეთის, ზვავსაშიშროებასალუქვაძე მ., გორგიჯანიძე ს., კობახიძე ნ.სტატიასაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი/ სამეცნიერო რეფერირებადი შრომათა კრებული/ ტომი N 127. – 2019. - გვ. 30-35.- ISSN 1512 - 0902 doi.org/10.36073/1512-0902ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
იმერეთის რეგიონში მდინარის ჩახერგილი უბნების გარღვევის შედეგად წარმოშობილი წყალმოვარდნების გეოგრაფია და მათი თავიდან აცილების გზებიგორგიჯანიძე ს.სტატიასაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი/ სამეცნიერო რეფერირებადი შრომათა კრებული/ ტომი N 129. - 2020. - გვ.15-20.- ISSN 1512 - 0902 doi.org/10.36073/1512-0902ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მდინარის ჩახერგვებით გამოწვეული დაგუბებები და მათ გარღვევებთან დაკავშირებული ნაზღვლევი წყალმოვარდნები ზემო სვანეთის რეგიონშიგორგიჯანიძე ს.სტატიასაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი/ სამეცნიერო რეფერირებადი შრომათა კრებული/ ტომი N 131. - 2021. - გვ. 7-11.- ISSN 1512 - 0902 doi.org/10.36073/1512-0902ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია -ბუნებრივი კატასტროფები საქართველოშითბილისი, საქართველო201912/12/2019 - 14/12/2019მიხეილ ნოდიას სახ. გეოფიზიკის ინსტიტუტიმდ. ენგურის ჩამონადენის დინამიკის შეფასება ზაფხულის პერიოდშიზეპირი

სტატიაში მოცემულია კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებული მყინვარული საზრდოობის მდინარეების (თბილი პერიოდის) ჩამონადენის ცვლილების და გაანგარიშების მათემატიკური მოდელი, მისი შეფასება კლიმატური პირობების (ნალექერბისა, გაერის ტემპერატურის და სრული ჩამონადენი) მონაცემებს მიხედვით, ასევე აუზის K - ჩამონადენის კოეფიციენტის ანალიზი.

http://openlibrary.ge/handle/123456789/8675
საერთაშორისო კონფერენცია დედამიწის საერთაშორისო წელი -კლიმატი, ბუნებრივი რესურსები, სტიქიური კატასტროფები სამხრეთ კავკასიაშითბილისი, საქართველო200818/11/2008 - 19/11/2008საქართველოს ტექნიკური უნივესსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტიკატასტროფული წყალმოვარდნების წყლის მაქსიმალური ხარჯების გაანგარიშებისა და პროგნოზირების შესაძლებლობა ტენბრუნვის პარამეტრების გამოყენების საფუძველზე დაკვირვების პუნქტების დახურვის პირობებში.ზეპირი

ნაშრომში მოცემულია ტენბრუნვის პარამეტრების გამოთვლის მეთოდი. მის საფუძველზე განხილულია უდიდესი 1%-იანი უზრუნველყოფის წყლის მაქსიმალური ხარჯების და დღეღამური ნალექების გაანგარიშება- პროგნოზირების შესაძლებლობა. შემოწმებამ აჭარის სანაპირო ზოლის მდინარეების აუზებისათვის მოგვცა დადებითი შედეგი – ცდომილება 4-5%-ზე ნაკლებია.

http://openlibrary.ge/bitstream/123456789/9741/1/115-53.pdf

Web of Science: -
Scopus:
Google Scholar: 10

თოვლის ზვავების ჩამოსვლა ბახმაროს ტერიტორიაზე. შესწავლილი იქნა 2023 წლის თებერვალშ ჩამოული ზვავები, მათი მახასიათებლები და უარყოფითი შედეგებისაქართველო, გურიის ადმინისტრაციული რაიონი, დაბა ბახმარო23/06/2023 - 25/06/2023საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

დისერტაციის რეცენზირება


სამაგისტრო ნაშრომების ხელმძღვანელობა


სადოქტორო თემის ხელმძღვანელობა/თანახელმძღვანელობა


უცხოურ ენებზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


ქართულ ენაზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


რეფერირებული ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის მთავარი რედაქტორობა


სამეცნიერო პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის რეცენზენტობა


რეფერირებული სამეცნიერო ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის სარედაქციო კოლეგიის წევრობა


საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო რეფერირებადი შრომათა კრებული საქართველო 25/02/2024

საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ მხარდაჭერილ პროექტში/გრანტში მონაწილეობა


სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრებით მხარდაჭერილ პროექტში/ გრანტში მონაწილეობა


წყალდიდობები მთის მდინარეებზე და მათი პროგნოზირება ინფორმაციის უკმარისობის პირობებშისახელმწიფო ბიუჯეტით 2011-2013შემსრულებელი
აღმოსავლეთ საქარველოში კლიმატის ცვლილების გავლენა მიწისქვეშა ჩამონადენზე და გვალვიანობის დინამიკაზესახელმწიფო ბიუჯეტით 2012-2013შემსრულებელი
ზვავების წარმოქმნის რისკი და ზვავსაწინააღმდეგო ღონისძიებების განხორციელების შესაძლებლობა საქარველოს მთიან რაიონებშისახელმწიფო ბიუჯეტით 2018-2019შემსრულებელი
საქართველოს მთიანი რეგიონების უხვთოვლიანი ზამთრები, ზვავსაშიშროების პრობლემები და პროგნოზირების მეთოდებისახელმწიფო ბიუჯეტით 2020-2022შემსრულებელი
საქართველოს მთიანი რაიონების საავტომობილო გზების ზვავსაშიშროება და მისი შერბილების რეკომენდაციებიშოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ძირითადი შემსრულებელი
საქართველოს სასაზღვრო ზონაში მდებარე უღელტეხილების და გზების ზვავსაშიშროება და სტრატეგიული დანიშნულებაშოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი პროექტის ხელმძღვანელი
საქართველოში მდინარეთა ხეობების ჩახერგვებითა და დაგუბებებით წარმოშობილი ტბების კატალოგიშოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი30/11/2023 - 30/06/2024პროექტის ხელმძღვანელი
საქართველოს კლიმატური და აგროკლიმატური ატლასისაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ტექნიკური შემსრულებელი

პატენტის ავტორობა


უფლება ქართულ ან უცხოურ სასაქონლო ნიშანზე, სასარგებლო მოდელზე


-

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ან სოფლის მეურნეობის აკადემიის წევრობა


ექსპერტი ჰიდროლოგიის დარგში 25/02/2024 - 25/02/2024

საერთაშორისო პროფესიული ორგანიზაციის წევრობა


კონფერენციის საორგანიზაციო/ საპროგრამო კომიტეტის წევრობა


ჯილდო ეროვნული/ დარგობრივი პრემია, ორდენი, მედალი და სხვ.


საპატიო წოდება


მონოგრაფია


სახელმძღვანელო


სტატია მაღალ რეიტინგულ და ადგილობრივ ჟურნალებში


პუბლიკაცია სამეცნიერო კონფერენციის მასალებში, რომლებიც ინდექსირებულია Web of Science-ში და Scopus-ში